Personkort bilde
Associate Professor

Kristin Emilie W Bjørndal

Department of Education
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Antonsen, Yngve; Maxwell, Gregor; Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. «Det er et kjemperart system» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse. (Fulltekst: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7918 (Prosjekt: https://site.uit.no/relemast/) Acta Didactica Norge 2020; Volum 14 (2). ISSN 1504-9922.s 1 - 19.s doi: 10.5617/adno.7918.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Andreassen, Svein-Erik. Om sammenhenger mellom forskningsspørsmål, aksjonsforskning, casestudier og generalisering. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296.s 163 - 189.s doi: 10.23865/noasp.121.ch6.

 • Husjord, Line; Bjørndal, Kristin Emilie W. Skolemåltidet i ungdomsskolen - et mulighetsrom for gode helsevalg. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 135 - 150.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Grini, Anne Ragnhild. Lærerstudenters erfaringer med oppmerksomt nærvær som stressmestringsverktøy. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 151 - 181.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Meløe, Gisken Marianne. Elevmassasje for å fremme positive elev-elev-relasjoner. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 224 - 237.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Livsmestring – hva kan det romme?. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Nyutdannede grunnskolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen?. (Fulltekst: https://doi.org/10.23865/up.v14.2209 Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-7697.s 103 - 121.s doi: 10.23865/up.v14.2209.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise. FoU-kompetansen hos nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?. (Fulltekst: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7917 (Prosjekt: https://site.uit.no/relemast/) Acta Didactica Norge 2020; Volum 14 (2). ISSN 1504-9922.s 1 - 20.s doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.7917.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Newly qualified teachers' understandings of research-based teacher education practices-Two cases From Finland and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research 2019. ISSN 0031-3831.s 1 - 18.s doi: 10.1080/00313831.2019.1659402.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Barns utvikling av kritisk tenkning – avgjørende for bærekraftig utvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 85 - 98.

 • Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W. Barnehagen – første steg mot en bærekraftig utvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 21 - 35.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Filosofiske samtaler - stimulering av elevers kritiske tenkning. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 245 - 280.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren?. (Fulltekst: https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/2454 Acta Didactica Norge 2016; Volum 10 (2). ISSN 1504-9922.s 193 - 211.s doi: 10.5617/adno.2454.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Digital dømmekraft. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46280-9.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Digital dømmekraft i skolen. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Pedagogisk designforskning - en forskningsstrategi for å fremme bedre undervisning og læring. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 245 - 257.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 201 - 223.

 • Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W. Bærekraft i praksis i barnehagen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 99 - 114.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Behold femårig lærerutdanning. (https://www.forskerforum.no/behold-femarig-laererutdanning/) (Fulltekst: https://www.forskerforum.no/behold-femarig-laererutdanning/ Forskerforum.no 2021.s doi: https://www.forskerforum.no/behold-femarig-laererutdanning/.

 • Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Bjørndal, Kristin Emilie W. Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly trained teachers in Norway. Annual conference of the Nordic Educational Research Association 2019-03-06 - 2019-03-08 2019.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Bærekraft i praksis i barnehagen - fagseminar. Romsdal Barnehagestevne 2019 2019-10-07 - 2019-10-07 2019.

 • Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly qualified teachers in Norway. ECER 2019 2019-09-04 - 2019-09-04 2019.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Newly qualified teachers’ experiences of their knowledge-base in practice – a Norwegian longitudinal study.. ECER 2019-09-06 - 2019-09-06 2019.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Newly qualified teachers’ understanding of research-based teacher education in Finland and Norway. NERA conference 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST - Relevant masterutdanning. Forskningsdagene 2018-09-22 - 2018-09-22 2018.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST – Relevant MA education for primary and lower secondary school teachers. Presentasjon for Dean of Education, UC Berkeley 2018-10-30 - 2018-10-30 2018.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. Nyutdannede «masterlærere» og yrkespraksis. NORALF. Nordisk konferanse for aksjonslæring og -forskning 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Absence and presence of leadership? The experience of early career teachers’ with school management with respect to their competence from initial teacher education. Congress of the Nordic Educational Reserach Association 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd; Bjørndal, Kristin Emilie W; Bæck, Unn-Doris K.. Early career teachers’ experiences with the new research-based knowledge foundation developed in Norwegian teacher education. ECER Eurpean Conference of Educational Research 2016-08-23 - 2016-08-26 2016.

 • Bjørndal, kristin Emilie W. Utvikle undervisningsopplegg for å understøtte barn og unges digitale dømmekraft. Bruk av Design research som forskningsstrategi. FoU i Praksis 2013. Samspill mellom forskning og utdanning. 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Digital dømmekraft. KICK OFF for universitetsskoleprosjektet 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Behold femårig lærerutdanning. (https://www.forskerforum.no/behold-femarig-laererutdanning/) (Fulltekst: https://www.forskerforum.no/behold-femarig-laererutdanning/ Forskerforum.no 2021.s doi: https://www.forskerforum.no/behold-femarig-laererutdanning/.

 • Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Bjørndal, Kristin Emilie W. Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly trained teachers in Norway. Annual conference of the Nordic Educational Research Association 2019-03-06 - 2019-03-08 2019.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Bærekraft i praksis i barnehagen - fagseminar. Romsdal Barnehagestevne 2019 2019-10-07 - 2019-10-07 2019.

 • Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly qualified teachers in Norway. ECER 2019 2019-09-04 - 2019-09-04 2019.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Newly qualified teachers’ experiences of their knowledge-base in practice – a Norwegian longitudinal study.. ECER 2019-09-06 - 2019-09-06 2019.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Newly qualified teachers’ understanding of research-based teacher education in Finland and Norway. NERA conference 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST - Relevant masterutdanning. Forskningsdagene 2018-09-22 - 2018-09-22 2018.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST – Relevant MA education for primary and lower secondary school teachers. Presentasjon for Dean of Education, UC Berkeley 2018-10-30 - 2018-10-30 2018.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. Nyutdannede «masterlærere» og yrkespraksis. NORALF. Nordisk konferanse for aksjonslæring og -forskning 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Absence and presence of leadership? The experience of early career teachers’ with school management with respect to their competence from initial teacher education. Congress of the Nordic Educational Reserach Association 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd; Bjørndal, Kristin Emilie W; Bæck, Unn-Doris K.. Early career teachers’ experiences with the new research-based knowledge foundation developed in Norwegian teacher education. ECER Eurpean Conference of Educational Research 2016-08-23 - 2016-08-26 2016.

 • Bjørndal, kristin Emilie W. Utvikle undervisningsopplegg for å understøtte barn og unges digitale dømmekraft. Bruk av Design research som forskningsstrategi. FoU i Praksis 2013. Samspill mellom forskning og utdanning. 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Digital dømmekraft. KICK OFF for universitetsskoleprosjektet 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.

 • [Loading...]