Personkort bilde
Photo: Torje Jenssen
Associate Professor

Sigrun Høgetveit Berg

Associate Professor in Medieval History Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology
Norwegian flag icon Sami flag icon

Church and Society in the 14th–18th Centuries

Ecclesiastical History

Reformation

Born 02.11.1972
Master in History 2004: Kristenrettspraksis i norsk seinmellomalder
Ph.d in History 2014: Trondenes kannikgjeld – makt og rikdom gjennom seinmellomalder og reformasjon
Current position from 2017

Course responsibility

HIS 1030/1031 Reformasjonen i eit historisk og religionsvitskapleg perspektiv
HIS 2001/2021 Historie sett i lys av kjeldene
HIS 3001 Forskingsdesign med metode for mastergrad i historie
HIS 3018 Kyrkje og stat i seinmellomalderen
HIS 3024 Utforminga av eit nytt Norden 800–1300

Teaches also in

HIS 1000 Introduksjon til historiefaget
HIS 1001 Europa blir forma 1000–1500
HIS 1002 Handelskapitalisme, statsmakt og revolusjonar 1500-1850
HIS 1022 Sagakjelder til norsk historie
HIS 1026 Den tyske hansaen i norsk og europeisk historie
HIS 2023 Norway and the World
HIS 3005 History of Indigenous Peoples
HIS 3007 Lesing og skriving

Associate Professor in Medieval History

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Tithes in Trondheim Diocese: A Regional Reformation Study. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 34 - 61.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Hansen, Lars Ivar. Introduction. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 1 - 7.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kyrkja på Tromsøya - ei brekkstong for kong Hans' Sverige-politikk?. Haaløygminne : Håløygminne 2019; Volum 100 (2). ISSN 0333-0931.s 324 - 332.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i eit fleirreligiøst landskap. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2018; Volum 30 (2). ISSN 0802-8214.s 49 - 56.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Influence of the Reformation on Religious Practice in the North. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 19 - 46.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen sett frå nord. Syn og Segn 2014 (4). ISSN 0039-7717.s 86 - 91.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Canonry of Trondenes - a Jewel in the Nidaros Crown. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4.s 61 - 71.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Storm, Dikka; Bergesen, Rognald Heiseldal. Kva slags reformasjon? Om religionsskifte i eit fleirreligiøst landskap. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 152 - 168.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Walter de Gruyter 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 62 - 87.s doi: 10.1515/9783110686210.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Tveit, Miriam Jensen; Vogt, Helle. "It's all about inheritance" - on gender, Sámi, Bourdieu and other important categories in Lars Ivar Hansen's research. 2017 (17) ISBN 978-82-8244-184-1. ISSN 1503-1241.s 85 - 87.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen. Det Norske Samlaget 2017 ISBN 978-82-521-9220-9.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol. 2: Towards a Protestant North. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 19 - 46.

 • Isaksen, Bjarne; Berg, Sigrun Høgetveit; Vangsnes, Øystein A; Myrstad, Ragnhild. Nordnorsk barnesonghefte. (Fulltekst: https://docplayer.me/8380017-Nordnorsk-barnesonghefte.html 2013 ISBN 978-82-303-2254-3.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Jølle, Harald Dag. Historiequiz. 1001 spørsmål og svar om historie. Det Norske Samlaget 2010 ISBN 9788252176452.

 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Berg, Sigrun Høgetveit. Kyrkja som statsmakt. 2021.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kven bygde kyrkjene på Senja?. Årbok for Senja 2020; Volum 49. ISSN 0801-4361.s 20 - 33.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Om kyrkjer og kristenliv i Hallingdal i mellomalderen. Foredrag i Ål kyrkjeakademi 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Kristiansen, Roald E; Dahl Hambro, Cathinka. Northern Reformations: Introduction. Nordlit 2019; Volum 43. ISSN 0809-1668.s 1 - 3.s doi: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/issue/view/398.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Tørrfiskhandel og kyrkjevandel - om Senja si rolle i utviklinga av Noregs rikaste prestegjeld i mellomalderen. Kulturkveld i Botnhamn 2019-10-25 - 2019.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Henning Laugerud: Reformasjon uten folk: Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid. Kunst og kultur 2019; Volum 102 (03). ISSN 0023-5415.s 191 - 193.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Hanse Merchants of Bergen’s Donations to Religious Institutions in the Late Medieval Period. Bergen, Hanse and Church Art - Art and Cultural History around the North Sea (1150-1550) 2019-09-11 - 2019-09-13 2019.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes som kannikgjeld etter reformasjonen. Kyrkje, prest, prestegard 2019-08-19 - 2019-08-21 2019.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Religious Travels in Northern Fennoscandia in the Shadow of St Olav. International Medieval Congress 2019-07-01 - 2019-07-04 2019.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Tørrfisk – 1000 år med politikk, økonomi og kultur i Nord-Noreg. Middagskåseri 2019-06-04 - 2019-06-04 2019.

 • Johnsen, Astrid Marie Mellem; Berg, Sigrun Høgetveit. Om historiske grenser og etniske ambisjoner. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 8 - .

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trade and Transaction. How to become a canon – and finance a chapter – in Norway in the 15th and 16th Centuries. International Medieval Congress 2018-07-02 - 2018-07-05 2018.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Var Torpo eller Ål hovudkyrkje i mellomalderen?. Dølaminne. Årbok for Hallingdal 2018. ISSN 0801-4310.s 140 - 149.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Når landet mørknar. Presentasjon av boka på Polar bokkafe.. Polar bokkafe 2018-09-20 - 2018.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Tarald Rasmussen,Ola Tjørhom (red.): Reformasjonen i nytt lys. Historisk Tidsskrift (Norge) 2018; Volum 97. ISSN 0018-263X.s 73 - 77.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2018-01-08.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Valfart, fromheit og liturgi etter kongens nye religion. Nasjonal pilegrimskonferanse 2018 2018-06-08 - 2018-06-10 2018.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Pilegrimar frå Trondenes til Roma i år 1500. Kva kom dei frå, kva ville dei – og kva tok dei med seg heim?. Nasjonal pilegrimskonferanse 2018 2018-06-08 - 2018-06-10 2018.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Johnsen, Astrid Marie Mellem. Lyngstuva og grenser nok ein gong. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer ein i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Tveit, Miriam Jensen; Vogt, Helle. "It's all about inheritance" - on gender, Sámi, Bourdieu and other important categories in Lars Ivar Hansen's research. 2017 (17) ISBN 978-82-8244-184-1. ISSN 1503-1241.s 1 - 5.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjon av liv og død - utstillingsomvising. Desembernatt 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Hvilke konsekvenser fikk reformasjonen for Nord-Norge?. Prosalong i Bodø 2017-11-29 - 2017-11-29 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Da Luther kom til Norge. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen - statskuppet som førte til religionsskifte. Foredrag og samtale 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen og reformasjonsforskinga ved UiT. Møte i Forum for teologiske og religionsvitenskapelige bibliotek 2017-11-20 - 2017-11-20 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordnorsk utakt? Den lange reformasjonen på Nordkalotten. Reformasjonen i et tverrfaglig og nordisk komparativt perspektiv 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i nord - ei kyrkje dømd til endring. Trondenesdagene 2017-11-04 - 2017-11-04 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Samtale om reformasjonen. Reformasjon og revolusjon. Samtale og konsert. 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i Noreg. Luther. Europa i endring. 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i Danmark-Noreg & Reformasjonen i Nord-Noreg. Studiedag for Indre Troms og Senja prosti 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjson 2017 - samtale om boka Reformasjonen.. Bokbad og musikalsk urframføring 2017-10-15 - 2017-10-15 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordnorsk utakt? Reformasjonshundreåret i nord.. Vin&Viten - lansering av Ottar 4/2017 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.

 • Storm, Dikka; Berg, Sigrun Høgetveit; Hagen, Rune Blix. Den langstrakte reformasjonen. vin & Viten - den langstrakte reformasjonen 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Dei nordnorske kannikgjelda. Ottar 2017 (4). ISSN 0030-6703.s 4 - 10.

 • Bergesen, Rognald Heiseldal; Nylund, Per helge; Reibo, Ola; Christensen, karen marie b.; Hansen, John; Griehl, Stefan; Høgtun, Ernst asbjørn; Berg, Sigrun Høgetveit. Gud bevare meg vel. Den lange reformasjonen i Nord-Norge. Utstilling ved Tromsø Museum Universitetsmuséet 2017-09-20 - 2018-01-31 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen sett frå nord. Ope kveldsmøte 2017-08-31 - 2017-08-31 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordnorsk utakt? Om dei katolske kannikgjelda sin skjebne gjennom reformasjonshundreåret.. Nordisk historikarmøte Aalborg 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Førmoderne reiseseminar til Steigen. Med erkebiskop Aslak Bolt og superintendent Hans Mogenssøn.. HIFO Tromsøs reiseseminar til Steigen 2017-05-19 - 2017-05-21 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen sett frå nord. Fagdag for kyrkjeleg tilsette, Nord-Hålogaland bispedøme 2017-03-30 - 2017-03-30 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Dei første reformasjonsbiskopane i ei kyrkje dømd til endring. Reformasjonsseminaret Ørlandet 2017-03-22 - 2017-03-23 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Perifere pilegrimsreiser?. Programrekka "Forflytning og refleksjon" 2017-03-19 - 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kva gjorde reformasjonen med Nord-Noreg?. Kulturdagane i Sortland 2017-03-14 - 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer seks i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen - mest dramatisk i nord?. Lørdagsuniversitetet 2017-02-04 - 2017-02-04 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer fem i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer fire i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i nord – dramatisk og langvarig. Solmøte 2017 2017-01-18 - 2017-01-18 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer tre i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen og konsekvensar for Nord-Noreg. Kveldsmøte i Tromsø domkirke 2017-01-10 - 2017-01-10 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer to i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes kannikgjeld - ein juvel i nord. I erkebiskop Øysteins fotspor 2016-01-30 - 2016-01-31 2016.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Svartedauden i Nord-Noreg. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2016-03-13 - 2016-03-13 2016.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes - juvelen i Nidaros-krona. Instituttseminar IHS, NTNU 2016-11-16 - 2016-11-16 2016.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kyrkjehistorikaren Oluf Kolsrud. Utstillingsopning: "Humaniora. Eksemplet Oluf Kolsrud." 2016-03-01 - 2016-03-01 2016.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Korleis ramma svartedauden Nord-Noreg?. Senioruniversitetet 45+ 2016-02-10 - 2016-02-10 2016.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Finnmark i erkebiskopens lomme. Hifo-Tromsøs reiseseminar til Sørøya, 29.-31. mai 2015 2015-05-29 - 2015-05-31 2015.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Bokmelding: Gildeskål gamle kirke. Marmorkirka ved nordvegen. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015 (4). ISSN 0018-263X.s 635 - 639.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Role of the Church in State Policies in the Dano-Norwegian North during the Long Reformation Century. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop, 3. – 8.6. 2015 2015-06-03 - 2015-06-08 2015.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Missed Opportunities? How Did the King Manage His Interests in the Far North?. International Medieval Congress Leeds 2015-07-05 - 2015-07-09 2015.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i Nord-Noreg - ei brytingstid. Senioruniversitetet 45+ 2014-01-22 - 2014.

 • Myklebost, Kari Aga; Berg, Sigrun Høgetveit. Kloster i grenseland. Historikeren 2014; Volum 3 (3). ISSN 1891-6600.s 38 - 42.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes kannikgjeld i vekst og fall. Trondenesdagane/Pensjonistuniversitetet i Harstad 2014-11-01 - 2014-11-01 2014.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Consolidating National Authority in the North: The Role of the Nidaros Archdiocese. International Medieval Congress 2014-07-07 - 2014-07-10 2014.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes kannikgjeld - makt og rikdom gjennom seinmellomalder og reformasjon. 2014.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Canonry of Trondenes – a Jewel in the Nidaros Crown. The Protracted Reformation in Northern Norway 2013-01-30 - 2013-02-01 2013.

 • Salamonsen, Anita; Berg, Sigrun Høgetveit. Alternativ behandling utfordrer helsevesenet. 2013.

 • Seljevold, Sirkka; Johansen, Åse Mette; Berg, Sigrun Høgetveit. Forskar på språk med film. (Fulltekst: http://uit.no/ressurs/uit/mediebok/Labyrint0313/index.html#28 2013.

 • Salamonsen, Anita; Berg, Sigrun Høgetveit. Alternativ behandling utfordrar helsevesenet. (http://www.forskning.no/artikler/2013/oktober/370167) 2013.

 • Salamonsen, Anita; Berg, Sigrun Høgetveit. Kva for positive erfaringar har pasienter med alternativbehandling?. (http://uit.no/ansatte/organisasjon/nyhetsartikkel?p_document_id=353842&p_dimension_id=88108&p_menu=28723) 2013.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Østbø Munch, Christine Bjerkan. Nekting i språket rommar stort mangfald. 2013.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kva gjorde reformasjonen med tørrfiskrikdomane i nord?. "Åpen dag i Storvågan" under Forskingsdagane 2013 2013-09-29 - 2013-09-29 2013.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kva gjorde reformasjonen med tørrfiskrikdomane i nord?. Forskingsdagane 2013 2013-09-28 - 2013-09-28 2013.

 • Davenport, Randi Lise; Berg, Sigrun Høgetveit. Kunnskapskritikk i den spanske gullalderen. 2013.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Samane selde ikkje sjela si. 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal. Kyrkjehistorie: Altarskåpa på Trondenes fortel. 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Arntsen, Øyvind. "Norge og Den hellige stol" http://www.nrk.no/kanal/nrk_p2/1.10841845. 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Bertelsen, Reidar. Fellesskap i kirkerommet. Forskningsdagene 2012 2012 2012-09-23 - 2012-09-23 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. A Journey to Rome from the Arctic in the Holy Year 1500. The Northern Frontier of Christianity: Exploring the common heritage of Norway and the Holy See 2012-11-09 - 2012-11-09 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kyrkjene på Senja. HIFO Tromsø reiseseminar 7.-9. september 2012 2012-09-08 - 2012-09-08 2012.

 • Pötzsch, Holger; Berg, Sigrun Høgetveit. Ny sesong med Filmgrenser. (http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=312205&p_dim) 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Schimanski, Johan. Grenseforsking for 68 millionar kroner. (Fulltekst: http://uit.no/ansatte/organisasjon/nyhetsartikkel?p_document_id=308255&p_dimension_id=88147&p_menu=28723&p_lang=2 2012.

 • Pötzsch, Holger; Berg, Sigrun Høgetveit. Eindimensjonale Krigsfilmar. (http://www.forskning.no/artikler/2012/april/319441) 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Role of the Northern Canonries in State Church Politics in the North during the 16th Century. Reformasjonsseminaret 2012 2012-03-26 - 2012-03-27 2012.

 • Schimanski, Johan; Berg, Sigrun Høgetveit. Kva skal litteraturvitarar med teikneseriar?. (Fulltekst: http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=298472 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Bokmelding: På spor av Gud? Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2011; Volum 1-2. ISSN 1501-9934.s 155 - 157.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bones, Stian; Myklebost, Kari Aga; Nielsen, Jens Petter. Fredeleg sameksistens i snart 700 år. 2011.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Frå Sør-Troms til Roma i 1500. Haaløygminne : Håløygminne 2011 (3). ISSN 0333-0931.s 305 - 310.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes kannikgjeld i mellomalderen. Forskingsdagane i Sør-Troms 2011-09-27 - 2011-09-27 2011.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordlendingar i Roma i 1500. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 56 - 57.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Ei romaferd frå nord?. Ottar 2011 (3). ISSN 0030-6703.s 43 - 48.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "For Business or Pleasure? Travelling to Rome from the Arctic in the 15th Century". International Medieval Congress 2010-07-12 - 2010-07-15 2010.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "The Attractions of a Benefice in the Far North around 1400". International Medieval Congress 2009-07-13 - 2009-07-16 2009.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Ulovleg sex, men ekte kjærleik? Kjærleiksintriger frå mellomalderen. Onsdagsakademiet 2007-04-18 - 2007-04-18 2007.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kirkehistorie. Heimen - Lokal og regional historie 2006 (4). ISSN 0017-9841.s 324 - 326.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Med rett til å elske? Kjærleiksintriger i mellomalderen. Laurdagsuniversitetet 2005-10-01 - 2005.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kristenrettspraksis i norsk seinmellomalder. 2004.

 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Berg, Sigrun Høgetveit. Kyrkja som statsmakt. 2021.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kven bygde kyrkjene på Senja?. Årbok for Senja 2020; Volum 49. ISSN 0801-4361.s 20 - 33.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Om kyrkjer og kristenliv i Hallingdal i mellomalderen. Foredrag i Ål kyrkjeakademi 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Kristiansen, Roald E; Dahl Hambro, Cathinka. Northern Reformations: Introduction. Nordlit 2019; Volum 43. ISSN 0809-1668.s 1 - 3.s doi: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/issue/view/398.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Tørrfiskhandel og kyrkjevandel - om Senja si rolle i utviklinga av Noregs rikaste prestegjeld i mellomalderen. Kulturkveld i Botnhamn 2019-10-25 - 2019.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Henning Laugerud: Reformasjon uten folk: Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid. Kunst og kultur 2019; Volum 102 (03). ISSN 0023-5415.s 191 - 193.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Hanse Merchants of Bergen’s Donations to Religious Institutions in the Late Medieval Period. Bergen, Hanse and Church Art - Art and Cultural History around the North Sea (1150-1550) 2019-09-11 - 2019-09-13 2019.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes som kannikgjeld etter reformasjonen. Kyrkje, prest, prestegard 2019-08-19 - 2019-08-21 2019.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Religious Travels in Northern Fennoscandia in the Shadow of St Olav. International Medieval Congress 2019-07-01 - 2019-07-04 2019.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Tørrfisk – 1000 år med politikk, økonomi og kultur i Nord-Noreg. Middagskåseri 2019-06-04 - 2019-06-04 2019.

 • Johnsen, Astrid Marie Mellem; Berg, Sigrun Høgetveit. Om historiske grenser og etniske ambisjoner. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 8 - .

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trade and Transaction. How to become a canon – and finance a chapter – in Norway in the 15th and 16th Centuries. International Medieval Congress 2018-07-02 - 2018-07-05 2018.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Var Torpo eller Ål hovudkyrkje i mellomalderen?. Dølaminne. Årbok for Hallingdal 2018. ISSN 0801-4310.s 140 - 149.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Når landet mørknar. Presentasjon av boka på Polar bokkafe.. Polar bokkafe 2018-09-20 - 2018.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Tarald Rasmussen,Ola Tjørhom (red.): Reformasjonen i nytt lys. Historisk Tidsskrift (Norge) 2018; Volum 97. ISSN 0018-263X.s 73 - 77.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2018-01-08.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Valfart, fromheit og liturgi etter kongens nye religion. Nasjonal pilegrimskonferanse 2018 2018-06-08 - 2018-06-10 2018.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Pilegrimar frå Trondenes til Roma i år 1500. Kva kom dei frå, kva ville dei – og kva tok dei med seg heim?. Nasjonal pilegrimskonferanse 2018 2018-06-08 - 2018-06-10 2018.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Johnsen, Astrid Marie Mellem. Lyngstuva og grenser nok ein gong. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer ein i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Tveit, Miriam Jensen; Vogt, Helle. "It's all about inheritance" - on gender, Sámi, Bourdieu and other important categories in Lars Ivar Hansen's research. 2017 (17) ISBN 978-82-8244-184-1. ISSN 1503-1241.s 1 - 5.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjon av liv og død - utstillingsomvising. Desembernatt 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Hvilke konsekvenser fikk reformasjonen for Nord-Norge?. Prosalong i Bodø 2017-11-29 - 2017-11-29 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Da Luther kom til Norge. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen - statskuppet som førte til religionsskifte. Foredrag og samtale 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen og reformasjonsforskinga ved UiT. Møte i Forum for teologiske og religionsvitenskapelige bibliotek 2017-11-20 - 2017-11-20 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordnorsk utakt? Den lange reformasjonen på Nordkalotten. Reformasjonen i et tverrfaglig og nordisk komparativt perspektiv 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i nord - ei kyrkje dømd til endring. Trondenesdagene 2017-11-04 - 2017-11-04 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Samtale om reformasjonen. Reformasjon og revolusjon. Samtale og konsert. 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i Noreg. Luther. Europa i endring. 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i Danmark-Noreg & Reformasjonen i Nord-Noreg. Studiedag for Indre Troms og Senja prosti 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjson 2017 - samtale om boka Reformasjonen.. Bokbad og musikalsk urframføring 2017-10-15 - 2017-10-15 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordnorsk utakt? Reformasjonshundreåret i nord.. Vin&Viten - lansering av Ottar 4/2017 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.

 • Storm, Dikka; Berg, Sigrun Høgetveit; Hagen, Rune Blix. Den langstrakte reformasjonen. vin & Viten - den langstrakte reformasjonen 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Dei nordnorske kannikgjelda. Ottar 2017 (4). ISSN 0030-6703.s 4 - 10.

 • Bergesen, Rognald Heiseldal; Nylund, Per helge; Reibo, Ola; Christensen, karen marie b.; Hansen, John; Griehl, Stefan; Høgtun, Ernst asbjørn; Berg, Sigrun Høgetveit. Gud bevare meg vel. Den lange reformasjonen i Nord-Norge. Utstilling ved Tromsø Museum Universitetsmuséet 2017-09-20 - 2018-01-31 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen sett frå nord. Ope kveldsmøte 2017-08-31 - 2017-08-31 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordnorsk utakt? Om dei katolske kannikgjelda sin skjebne gjennom reformasjonshundreåret.. Nordisk historikarmøte Aalborg 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Førmoderne reiseseminar til Steigen. Med erkebiskop Aslak Bolt og superintendent Hans Mogenssøn.. HIFO Tromsøs reiseseminar til Steigen 2017-05-19 - 2017-05-21 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen sett frå nord. Fagdag for kyrkjeleg tilsette, Nord-Hålogaland bispedøme 2017-03-30 - 2017-03-30 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Dei første reformasjonsbiskopane i ei kyrkje dømd til endring. Reformasjonsseminaret Ørlandet 2017-03-22 - 2017-03-23 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Perifere pilegrimsreiser?. Programrekka "Forflytning og refleksjon" 2017-03-19 - 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kva gjorde reformasjonen med Nord-Noreg?. Kulturdagane i Sortland 2017-03-14 - 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer seks i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen - mest dramatisk i nord?. Lørdagsuniversitetet 2017-02-04 - 2017-02-04 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer fem i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer fire i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i nord – dramatisk og langvarig. Solmøte 2017 2017-01-18 - 2017-01-18 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer tre i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen og konsekvensar for Nord-Noreg. Kveldsmøte i Tromsø domkirke 2017-01-10 - 2017-01-10 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer to i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. 2017.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes kannikgjeld - ein juvel i nord. I erkebiskop Øysteins fotspor 2016-01-30 - 2016-01-31 2016.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Svartedauden i Nord-Noreg. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2016-03-13 - 2016-03-13 2016.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes - juvelen i Nidaros-krona. Instituttseminar IHS, NTNU 2016-11-16 - 2016-11-16 2016.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kyrkjehistorikaren Oluf Kolsrud. Utstillingsopning: "Humaniora. Eksemplet Oluf Kolsrud." 2016-03-01 - 2016-03-01 2016.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Korleis ramma svartedauden Nord-Noreg?. Senioruniversitetet 45+ 2016-02-10 - 2016-02-10 2016.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Finnmark i erkebiskopens lomme. Hifo-Tromsøs reiseseminar til Sørøya, 29.-31. mai 2015 2015-05-29 - 2015-05-31 2015.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Bokmelding: Gildeskål gamle kirke. Marmorkirka ved nordvegen. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015 (4). ISSN 0018-263X.s 635 - 639.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Role of the Church in State Policies in the Dano-Norwegian North during the Long Reformation Century. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop, 3. – 8.6. 2015 2015-06-03 - 2015-06-08 2015.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Missed Opportunities? How Did the King Manage His Interests in the Far North?. International Medieval Congress Leeds 2015-07-05 - 2015-07-09 2015.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i Nord-Noreg - ei brytingstid. Senioruniversitetet 45+ 2014-01-22 - 2014.

 • Myklebost, Kari Aga; Berg, Sigrun Høgetveit. Kloster i grenseland. Historikeren 2014; Volum 3 (3). ISSN 1891-6600.s 38 - 42.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes kannikgjeld i vekst og fall. Trondenesdagane/Pensjonistuniversitetet i Harstad 2014-11-01 - 2014-11-01 2014.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Consolidating National Authority in the North: The Role of the Nidaros Archdiocese. International Medieval Congress 2014-07-07 - 2014-07-10 2014.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes kannikgjeld - makt og rikdom gjennom seinmellomalder og reformasjon. 2014.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Canonry of Trondenes – a Jewel in the Nidaros Crown. The Protracted Reformation in Northern Norway 2013-01-30 - 2013-02-01 2013.

 • Salamonsen, Anita; Berg, Sigrun Høgetveit. Alternativ behandling utfordrer helsevesenet. 2013.

 • Seljevold, Sirkka; Johansen, Åse Mette; Berg, Sigrun Høgetveit. Forskar på språk med film. (Fulltekst: http://uit.no/ressurs/uit/mediebok/Labyrint0313/index.html#28 2013.

 • Salamonsen, Anita; Berg, Sigrun Høgetveit. Alternativ behandling utfordrar helsevesenet. (http://www.forskning.no/artikler/2013/oktober/370167) 2013.

 • Salamonsen, Anita; Berg, Sigrun Høgetveit. Kva for positive erfaringar har pasienter med alternativbehandling?. (http://uit.no/ansatte/organisasjon/nyhetsartikkel?p_document_id=353842&p_dimension_id=88108&p_menu=28723) 2013.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Østbø Munch, Christine Bjerkan. Nekting i språket rommar stort mangfald. 2013.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kva gjorde reformasjonen med tørrfiskrikdomane i nord?. "Åpen dag i Storvågan" under Forskingsdagane 2013 2013-09-29 - 2013-09-29 2013.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kva gjorde reformasjonen med tørrfiskrikdomane i nord?. Forskingsdagane 2013 2013-09-28 - 2013-09-28 2013.

 • Davenport, Randi Lise; Berg, Sigrun Høgetveit. Kunnskapskritikk i den spanske gullalderen. 2013.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Samane selde ikkje sjela si. 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal. Kyrkjehistorie: Altarskåpa på Trondenes fortel. 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Arntsen, Øyvind. "Norge og Den hellige stol" http://www.nrk.no/kanal/nrk_p2/1.10841845. 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Bertelsen, Reidar. Fellesskap i kirkerommet. Forskningsdagene 2012 2012 2012-09-23 - 2012-09-23 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. A Journey to Rome from the Arctic in the Holy Year 1500. The Northern Frontier of Christianity: Exploring the common heritage of Norway and the Holy See 2012-11-09 - 2012-11-09 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kyrkjene på Senja. HIFO Tromsø reiseseminar 7.-9. september 2012 2012-09-08 - 2012-09-08 2012.

 • Pötzsch, Holger; Berg, Sigrun Høgetveit. Ny sesong med Filmgrenser. (http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=312205&p_dim) 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Schimanski, Johan. Grenseforsking for 68 millionar kroner. (Fulltekst: http://uit.no/ansatte/organisasjon/nyhetsartikkel?p_document_id=308255&p_dimension_id=88147&p_menu=28723&p_lang=2 2012.

 • Pötzsch, Holger; Berg, Sigrun Høgetveit. Eindimensjonale Krigsfilmar. (http://www.forskning.no/artikler/2012/april/319441) 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Role of the Northern Canonries in State Church Politics in the North during the 16th Century. Reformasjonsseminaret 2012 2012-03-26 - 2012-03-27 2012.

 • Schimanski, Johan; Berg, Sigrun Høgetveit. Kva skal litteraturvitarar med teikneseriar?. (Fulltekst: http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=298472 2012.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Bokmelding: På spor av Gud? Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2011; Volum 1-2. ISSN 1501-9934.s 155 - 157.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bones, Stian; Myklebost, Kari Aga; Nielsen, Jens Petter. Fredeleg sameksistens i snart 700 år. 2011.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Frå Sør-Troms til Roma i 1500. Haaløygminne : Håløygminne 2011 (3). ISSN 0333-0931.s 305 - 310.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes kannikgjeld i mellomalderen. Forskingsdagane i Sør-Troms 2011-09-27 - 2011-09-27 2011.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordlendingar i Roma i 1500. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 56 - 57.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Ei romaferd frå nord?. Ottar 2011 (3). ISSN 0030-6703.s 43 - 48.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "For Business or Pleasure? Travelling to Rome from the Arctic in the 15th Century". International Medieval Congress 2010-07-12 - 2010-07-15 2010.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. "The Attractions of a Benefice in the Far North around 1400". International Medieval Congress 2009-07-13 - 2009-07-16 2009.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Ulovleg sex, men ekte kjærleik? Kjærleiksintriger frå mellomalderen. Onsdagsakademiet 2007-04-18 - 2007-04-18 2007.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kirkehistorie. Heimen - Lokal og regional historie 2006 (4). ISSN 0017-9841.s 324 - 326.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Med rett til å elske? Kjærleiksintriger i mellomalderen. Laurdagsuniversitetet 2005-10-01 - 2005.

 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kristenrettspraksis i norsk seinmellomalder. 2004.

 • [Loading...]

  Member of research group