Bilde av Nilsen, Gørill
Bilde av Nilsen, Gørill
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology gorill.nilsen@uit.no +4777644317 Tromsø BRELIA L 117

Gørill Nilsen • Stein Farstadvoll, Gørill Nilsen :
  Naturmangfoldloven - vern av løse og "faste" kulturminner fra andre verdenskrig som del av særpreget og karakteren til landskapsvern-områder
  Primitive tider 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Michele Hayeur Smith, Kevin P. Smith, Gørill Nilsen :
  Dorset, Norse, or Thule? – Technological Transfers, Marine Mammal Contamination, and AMS dating of Spun Yarn and Textiles from the Eastern Canadian Arctic
  Journal of Archaeological Science 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Torbjørn O. Karlsen, Gørill Nilsen :
  Utgravninger i Storfjord: Kan ha gjort funn fra 1500-tallet
  29. June 2022 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2021
  2022
 • Gørill Nilsen :
  Arkeologi, naturvitenskap og DNA: Ei amma historie enn Sturla Ellingvåg sin
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 DATA
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologi og arbeidslivsrelevans: Erfaringer suksesser og fallgruver etter et RESULT-prosjekt.
  2022
 • Gørill Nilsen, Stein Farstadvoll :
  Forefar mot Nord – Sett i et 20 års perspektiv med forskningsblikk
  2021
 • Laila Lanes, Gørill Nilsen, Torgeir Nordkild :
  Lærer feltarbeid og historien om «tre stammers møte»
  03. July 2021 FULLTEKST
 • Laila Lanes, Gørill Nilsen, Torgeir Nordkild :
  Intervju om utgravinger Skibotn markedsplass
  02. July 2021
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Arkeologiske utgravinger av den eldste markedsplassen i Skibotn
  2021
 • Gørill Nilsen :
  Bilde i artikkelen Norges arktiske universitet har flest midlertidige i Norge: FIKK FAST JOBB
  2021
 • Gørill Nilsen :
  «De som kom først» – Et eksempel på bruk og misbruk av arkeologi i offentlig debatt
  2021
 • Kristina Ekero Eriksson, Gørill Nilsen :
  Vikingatidens vagga - i vedeltidens vãrld
  15. September 2021
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Skibotn markedsplass: foredrag og omvisning utgravingsfelt
  2021
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn. Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2020
  2021
 • Laila Lanes, Gørill Nilsen :
  Her ble det solgt tobakk tilsvarende 500 000 pakker
  25. June 2021 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  Bilde i artikkelen Etter 13 år ved universitetet, fikk Johan fast jobb
  2020
 • Gørill Nilsen :
  Kulturarv som grunnlag for en nordvendt framtid
  2020
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2019
  2020
 • Gørill Nilsen :
  Røviks "Wake-Up Call" - en alarm jeg velger å "snooze"
  Nordlys 2020 FULLTEKST
 • Isabell Haug, Gørill Nilsen :
  Arkeologer og studenter skal undersøke den eldste markedsplassen i Skibotn
  11. June 2019
 • Isabell Haug, Gørill Nilsen :
  Vi håper stedet kan bli en permanent utgraving, så man får innblikk i hele historien
  14. June 2019 DATA
 • Gørill Nilsen :
  STORE ORD - små båter
  2019
 • Anja Roth Niemi, Gørill Nilsen :
  Store ord - små båter, og eksempelet Hillesøybåtene
  2019
 • Gørill Nilsen :
  Assessment of Learning: Why, how and is there a "best practice"?
  2019
 • Gørill Nilsen :
  Einar Niemi og debatten
  13. November 2019 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  Nordlys sitt redaksjonelle ansvar: Hvor mange ganger kan saker repeteres?
  06. November 2019 FULLTEKST
 • Elin Margrethe Wersland, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Har aldri vært utført arkeologiske utgravinger her
  21. June 2019
 • Øystein Antonsen, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Utgravinger Skibotn
  17. June 2019 DATA
 • Laila Lanes, Øystein Antonsen, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Her foregikk nordkalotthandel allerede i 1608
  19. June 2019 FULLTEKST
 • Tore Figenshau, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Graver fram historia
  14. June 2019
 • Arne Hauge, Gørill Nilsen :
  Grov frem kvensk og samisk fortid
  02. July 2019
 • Gørill Nilsen :
  Den offentlige samtalen om samiske spørsmål - Forskere og media. «Saklig inntil det knusktørre”…?
  2019
 • Gørill Nilsen :
  Samernas tid
  01. January 2018
 • Gørill Nilsen :
  New Dates on Arctic Fibres
  23. August 2018 FULLTEKST
 • Lynn Desjardins, Gørill Nilsen :
  Ancient arctic people spun yarn before Vikings
  27. July 2018 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  Arkeologi, naturbasert reiseliv og bærekraftig bruk av ressurser
  2018
 • Gørill Nilsen :
  Treffer forskningen og forvaltningspolitikken samfunnsutfordringene og befolkningens behov? Når minoriteter utfordres av marginale grupperinger
  2018
 • Gørill Nilsen, Jørn Erik Henriksen :
  Samernas tid 1: Allianser i Sápmi
  01. January 2018 DATA
 • Utsi Inger, Gørill Nilsen :
  UiT-forskere bidrar sterkt i stor TV-produksjon om samene
  02. May 2018
 • Gørill Nilsen :
  De første som kom til Norge
  Nordlys 21. June 2018 FULLTEKST
 • Gillian Kiley, Gørill Nilsen :
  Nope, Vikings didn’t teach Inuit ancestors to weave
  22. August 2018
 • Gillian Kiley, Gørill Nilsen :
  Brown study shows indigenous Canadian Arctic people’s textiles predated European contact
  20. August 2018
 • Gørill Nilsen :
  Samenes tid
  19. April 2018
 • Karen Graham, Gørill Nilsen :
  Arctic people were spinning yarn before the Vikings arrived
  24. July 2018 FULLTEKST
 • Bob Weber, Gørill Nilsen :
  Ancient Arctic people may have known how to spin yarn long before Vikings arrived
  23. July 2018 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  New research spins intriguing Inuit yarn
  24. July 2018 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  Did the Vikings really teach ancient Inuit how to spin yarn? New research upends old assumptions
  22. July 2018 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  New analysis spins intriguing Inuit yarn
  23. July 2018 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  Spin yarn unspun: Research upends theory that Vikings taught Inuit fibre skills
  22. July 2018 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  BRELIA L 117

  Click for bigger map  Attachments: