Torjer Andreas Olsen
Photo: Torje Jenssen
Torjer Andreas Olsen
Centre for Sami Studies torjer.olsen@uit.no +4777646912 41638224 Tromsø TEO-H2 2.220

Torjer Andreas Olsen


Professor in indigenous studies

Job description

Teaches methodology and theoretical perspectives on the Master's degree program in indigenous studies. Supervision on the same program. In charge of thesis seminars.

 


 • Christensen, Cato; Olsen, Torjer Andreas. Indigenous Religion on Film: From Demonization to Decolonization in Sápmi. Brill Handbooks on Contemporary Religion 2022. ISSN 1874-6691.
 • Olsen, Torjer Andreas; Evju, Kristin. Urfolk og nasjonale minoriteter som tema i samfunnsfag. Fagbokforlaget 2022 ISBN 9788245037913.s 267 - 286.
 • Olsen, Torjer Andreas. Med urfolks- og minoritetsperspektiver på skolen i Norge. (data) 2021 ISBN 978-952-69130-9-4.s 119 - 126.
 • Virtanen, Pirjo; Olsen, Torjer Andreas; Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina. Contemporary Indigenous Research within Sámi and Global Indigenous Studies Contexts. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-46309-7.s 7 - 32.
 • Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas. Indigenizing Education: Historical Perspectives and Present Challenges in Sámi Education. (fulltekst) The Arctic Yearbook 2021. ISSN 2298-2418.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. ‘Sami Religion’ in Sámi Curricula in RE in the Norwegian School System: An Analysis of the Importance of Terms. Religions 2020; Volum 11 (9). ISSN 2077-1444.s 1 - 16.s doi: 10.3390/rel11090448.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og nasjonale minoriteter i skolen. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 9 - 34.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samene - urfolk i Norge. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 35 - 62.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter - utfordringer og muligheter. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 141 - 166.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenizing education in Sapmi/Norway: Rights, interface and the pedagogies of discomfort and hope. Routledge 2020 ISBN 9780367220396.
 • Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas. Historical and political perspectives on Sámi and inclusive school systems in Norway. Lapin Yliopisto 2019 ISBN 978-952-337-135-4.s 109 - 124.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sámi issues in Norwegian curricula: A historical overview. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-24111-7.s 125 - 141.s doi: 10.1007/978-3-030-24112-4.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Indigenising Education: Scales, Interfaces and Acts of Citizenship in Sápmi. Junctures : The Journal for Thematic Dialogue 2019; Volum 20. ISSN 1176-5119.s 29 - 42.s doi: 10.34074/junc.20029.
 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde. Samisk nasjonaldag i skolen: Mellom feiring og markering. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 (2). ISSN 1501-9934.s 113 - 138.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas. Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 8.s doi: 10.1080/22423982.2018.1454784.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen - kunnskap, rettigheter og mangfoldskompetanse. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252.s 130 - 146.
 • Olsen, Torjer Andreas. This Word is (Not?) Very Exciting: Considering Intersectionality in Indigenous Studies. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018; Volum 26 (3). ISSN 0803-8740.s 182 - 196.s doi: 10.1080/08038740.2018.1493534.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. "Urfolk" og "mangfold" i skolens læreplaner. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018; Volum 5 (1). ISSN 1894-5988.s doi: 10.7577/fleks.2248.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn i de kristelige rom. Med lyngenlæstadianismen fra husforsamling til forsamlingshus. Artos & Norma bokförlag 2018 ISBN 978-91-7777-053-4.s 181 - 207.
 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: An explorative pilot study. (data) (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 9.s doi: 10.1080/22423982.2016.1271590.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Indigenous issues in Early Childhood Education Curricula in Norway and Aotearoa/New Zealand. New Zealand Journal of Educational Studies 2017; Volum 52 (2). ISSN 0028-8276.s 255 - 270.s doi: 10.1007/s40841-017-0085-0.
 • Olsen, Torjer Andreas. Privilege, Decentring, and the Challenge of Being (Non-)Indigenous in the Study of Indigenous Issues. The Australian Journal of Indigenous Education 2017; Volum 47 (2). ISSN 1326-0111.s 206 - 215.s doi: 10.1017/jie.2017.16.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Hva skal vi med samisk innhold i læreplanene for religionsfagene?. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078.s 70 - 86.
 • Olsen, Torjer Andreas. Colonial conflicts: Absence, inclusion and indigenization in textbook presentations of indigenous peoples. Equinox Publishing 2017 ISBN 978-1-78179-258-2.s 71 - 86.
 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene. Acta Didactica Norge 2017; Volum 11 (2). ISSN 1504-9922.s 1 - 15.s doi: 10.5617/adno.4353.
 • Olsen, Torjer Andreas. Grenser for tro. Læstadiansk ungdom, etnisitet og kjønn. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029375.s 69 - 84.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn og urfolksmetodologi. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 40 (2). ISSN 0809-6341.s 87 - 103.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-02-02.
 • Olsen, Torjer Andreas. Responsibility, reciprocity and resepct. On the ethics of (self-)representation and advocacy in Indigenous studies. Sámi dutkan - Samiska studier - Sami studies 2016 (7). ISSN 1651-5153.s 25 - 44.
 • Olsen, Torjer Andreas. Gender and/in indigenous methodologies: On trouble and harmony in indigenous studies. Ethnicities 2016; Volum 17 (4). ISSN 1468-7968.s 509 - 525.s doi: 10.1177/1468796816673089.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Ansvar, hensyn og forpliktelse. Urfolk og samiske forhold i barnehagens rammeplaner. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140941.s 60 - 76.
 • Olsen, Torjer Andreas. "Masculinities" in Sami Studies. Journal of Northern Studies 2015; Volum 9 (2). ISSN 1654-5915.s 35 - 53.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Religionsfaget i videregående skole. En læreplanhistorisk gjennomgang 1976-2006. Prismet 2015; Volum 66 (2). ISSN 0032-8847.s 65 - 79.s doi: 10.5617/pri.4664.
 • Fonneland, Trude A.; Olsen, Torjer Andreas. "Samisk religion" i dag: Kyrkjeliv, urfolksidentitet og nyreligiøsitet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2015. ISSN 0802-8214.s 6 - 14.
 • Olsen, Torjer Andreas. The Exclusive Nature. Sami Christianity in the Age of Eco-Indigenism. Journal of Religion in Europe 2014; Volum 7 (3-4). ISSN 1874-8910.s 177 - 202.s doi: 10.1163/18748929-00704001.
 • Olsen, Torjer Andreas. Nordnorsk religiøsitet som begrep og fenomen. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 169 - 180.
 • Olsen, Torjer Andreas. From Nature to iNature. Articulating a Sami Christian Identity Online. Nordlit 2012 (30). ISSN 0809-1668.s 157 - 170.s doi: 10.7557/13.2381.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk kristendom i ny drakt. En analyse av en samisk katekisme. Norsk Teologisk Tidsskrift 2011; Volum 112 (2). ISSN 0029-2176.s 111 - 131.
 • Olsen, Torjer Andreas. Vår vekkelse og de andres vekkelse. En analyse av faglige framstillinger av haugianisme og læstadianisme. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2010 (13). ISSN 1503-1241.s 138 - 153.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn ved navns nevnelse. Likestilling og læstadianisme 1960-1980. Tidsskrift for kjønnsforskning 2010 (2). ISSN 0809-6341.s 128 - 144.
 • Olsen, Torjer Andreas. Juletrestriden på Skjervøy 1970-1972. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2008 (4). ISSN 1501-9934.s 26 - 40.
 • Olsen, Torjer Andreas. Nakne knær, syndige klær - en analyse av klesdiskurser blant læstadiansk ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning 2007 (2). ISSN 1502-7759.s 45 - 62.
 • Olsen, Torjer Andreas. Diskursanalyse i religionsvitenskapen. Pax Forlag 2006 ISBN 82-530-2839-3.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen - vekkelseskristendom i Sapmi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2006 (2). ISSN 0802-8214.s 19 - 25.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, bengt-ove. Mellom vekkelse og konflikt - Læstadianismen i Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 80 - 89.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Mellom vekkelse og konflikt - læstadianismen i Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 80 - 89.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme og seksualitet - en pietistisk diskurs i endring. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 125 - 136.
 • Olsen, Torjer Andreas. Uanselig, elendig og enfoldig? Læstadianerpredikanten Erik Johnsen. 2004 (32) ISBN 82-91378-37-1. ISSN 0804-4554.
 • Olsen, Torjer Andreas. "Hvor der læres purt og rent": Med Lyngen-læstadianismen fra pietisme til ortodoksi. 2002 (01). ISSN 1502-9093.s 49 - 60.
 • Olsen, Torjer Andreas. "Babyloniin porttin helvitiin" - om en læstadiansk vekkelse, kjønnshår og sex. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2001 (2+3). ISSN 1501-9934.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. "Jeg har kjæmpet" - læstadianarpredikanten Erik Johnsen. 2000 (23) ISBN 82-91378-26-6. ISSN 0804-4554.s 98 - 122.
 • Virtanen, Pirjo Kristiina; Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas. Indigenous Research Methodologies in Sámi and Global Contexts. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-46309-7.s 175 - 200.s doi: 10.1163/9789004463097_008.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 63 - 81.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Religion, etikk og filosofi i barnehagen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215022635.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og urfolksperspektiver i Arktisk råd. Arktisk råd framover 2022-04-22 - 2022.
 • Olsen, Torjer Andreas. Gendering Sápmi - starting a project. uit.no 2022.s doi: https://en.uit.no/project/genderinsapmi/blogg/innlegg?sub_id=761057.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske Tromsø - litt om den nære samiske historien. Sáme vahkku UNNas - offisiell markering 2022-02-02 - 2022.
 • Olsen, Torjer Andreas. Assimilation and the impact on Sámi education. Deconstructing colonial legacies and their impact on public health equity and justice: A framework for action for researchers and practitioners 2022-02-02 - 2022.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske Tromsø: Noen blikk fra den samiske tilstedeværelsen i Tromsø-området. Vahkkoloahppa 2022: Mineforedragsserie 2022-02-05 - 2022.
 • Olsen, Torjer Andreas. Beans: En introduksjon om urfolk i Canada. Beans: Skolevisning 2022-02-28 - 2022.
 • Bjåen, Bjørgulv K.; Olsen, Torjer Andreas. Ber om orsaking for hjartelaust eksperiment med 22 barn. 2022.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske tema i begynneropplæringa i KRLE: Utfordringer og dilemma mellom helhet og enkeltdeler. KRLE I begynneropplæring 2022-03-14 - 2022.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samer og samisk kultur i det flerkulturelle Norge. Det flerkulturelle Norge 2022-05-28 - 2022.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk, mangfold og perspektiver på metodologi. FLYT: forskning og formidling om bærekraft i museene - oppstartsseminar 2022-04-25 - 2022-04-27 2022.
 • Olsen, Torjer Andreas. Religion og livssyn i et urfolksperspektiv: Refleksjoner rundt RE-fagets samiske innhold i LK20. (data) Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2021; Volum 33 (3). ISSN 0802-8214.
 • Børhaug, Kjetil; Homme, Anne; Olsen, Torjer Andreas; Ludvigsen, Kari. Barnehageeigarane og rammeplanen. 2021 ISBN 978-82-8408-129-8.s 104 - 140.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk lokalhistorie og fornorskingshistorie. Samisk lokalhistorie og fornorskingshistorie 2021-02-08 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Turnage, Veronica. - Vi tåler det så lenge det er gjort med respekt. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samer og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. OsloMets markering av samisk nasjonaldag 2021-02-05 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Åndelige mødre. Om kvinner og kjønn i læstadianismen. Hvilken plass har samiske kvinner i historisk forskning og formidling? 2021-02-04 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Diversity and indigenous education. Finding space for Sámi education in diverse northern communities. Arctic 5 Inclusive Education 2021-02-01 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sluttord: Om samenes historie. Samenes historie fra 1751 til 2010: Lanseringsseminar 2021-02-05 - 2021.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Danielsen, Hilde; Sataøen, Svein Ole; Olsen, Torjer Andreas. Barnehagestudien. 2021 ISBN 978-82-8408-129-8.
 • Børhaug, Kjetil; Danielsen, Hilde; Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari; Nordø, Åsta Dyrnes; Olsen, Torjer Andreas; Sataøen, Svein Ole. Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. (fulltekst) 2021 ISBN 978-82-8408-129-8.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i utdanninga. Urfolksperspektiv for alle. Samisk innhold i utdanninga. Urfolksperspektiv for alle 2021-02-09 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Bruun-Solbakk, Dávvet. Ny samisk bibeloversettelse. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk i barnehagen. Om begreper, fornorsking og det (sjø)samiske Tromsø-området. Samisk i barnehagen 2021-02-16 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Hauge, Arne. Ga ut håndbok om urfolk i Arktis. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous languages, topics and perspectives in education: The Sámi case. Forskergruppa "Mangfold, inkludering og utdanning" 2021-02-26 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen. Rettigheter og kunnskaper. Fellesskulen - fagfornyinga. Digital samling 2021-03-10 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske verdier mellom enhet og mangfold i skole og barnehage. FOREBYGGENDE HELSETJENESTER I MØTE MED SAMISK KULTUR 2021-03-19 - 2021.
 • andersen, silja; Olsen, Torjer Andreas. Hvordan snakker vi om vårt samiske samfunn?. (data) 2021.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Samisk I skolen: Fra overordna læreplan til lokal praksis. Fellesseminar for samisk- og norsklærere 2021-03-12 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk i fagfornyelsen. Læreplan, didaktikk og litt om historie, religion og samfunn. Fagdag Agder 2021-04-06 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Å rekruttere samiske forskere og studenter – utfordring og forpliktelse. Hva skal til for å rekruttere flere studenter og ansatte med minoritetsbakgrunn inn i akademia? 2021-04-14 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk historie, språk og samfunn. Med refleksjoner rundt pedagogisk praksis. Teammøte språkfag og samfunnsfag 2021-04-14 - 2021.
 • Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Virtanen, Pirjo; Olsen, Torjer Andreas. Introduction. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-46309-7.s 1 - 6.
 • Olsen, Torjer Andreas; Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Virtanen, Pirjo Kristiina. Epilogue. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-46309-7.s 254 - 257.
 • Kveseth, Magne; Olsen, Torjer Andreas. Tar debatten om urfolksforskning. (data) 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. The Indigenization and decolonisation of Academia: Reflections on a long process. Indigenous Research Methodologies in Sámi and Global Contexts: Book launch 2021-05-20 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Om mangfold og urfolksperspektiv i skolen. ordommer, hatefulle ytringer og forsoning – er skolen klar for samiske tema på timeplanen? 2021-05-25 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Massegrav med urfolksbarn i Canada. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kræmer, Morten. De tapte barna i Canada. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske barnehager og samisk i barnehagen: Refleksjoner rundt funnene fra evalueringa av ny rammeplan. Evaluering av implementeringen av rammeplan for barnehagen 2021-06-02 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Skolens rolle gjennom tidene: Fra fornorskning til forsoning. 2021.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Olsen, Torjer Andreas. Sápmi i læreplaner og lærebøker: Skolen som arena for arbeid mot gruppebaserte fordommer mot samer. Hvordan kan skolens arbeid med nye læreplaner bidra til å bygge ned fordommer og forebygge mobbing av samer og i samiske miljøer? 2021-06-08 - 2021.
 • Dankertsen, Astri; Drügge, Anna-Lill; Paulsen, Majken; Mikkelsen, Mikkel Eskil; Olsen, Torjer Andreas. Creating space for gender perspectives in Sámi studies in Norway: Panel conversation. NAISA 2021 Virtual 2021-06-14 - 2021-06-18 2021.
 • Lian, Svein Harald; Olsen, Torjer Andreas. Tett på: Torjer vil samifisere universitetene. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Rasisme på New Zealand. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Nylenna, Mathias. Dagens på NRK P1. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Tønset, Arne Egil. Lørdagspanelet. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Tønset, Arne Egil. Lørdagspanelet. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Klassevenner ble tvunget til å lage graver for skolekameratene. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk i barnehagen: Om det (sjø)samiske Tromsø-området, fornorsking og praksis i dag. Sjøsamisk barnehage: Fagdag 2021-08-24 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Vindkraft i samiske områder: Innledning. UiT-seminaret Vindkraft i samiske områder 2021-07-17 - 2021.
 • Aaraas, Elisabeth; Olsen, Torjer Andreas. UiTs nye gamme – et symbolbygg for Sápmi. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Om samisk forskning og utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Besøk fra Stortingets komitesekretærer 2021-09-02 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Linjer på kryss og tvers: Refleksjoner rundt dekolonisering, interseksjonalitet og grensesnitt. Nordiske historiedager 2021: Panel: Erfaring og kunnskap i samisk fortid 2021-09-04 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Tønset, Arne Egil. Historisk mange kan stemme ved Sametinget. 2021.
 • Hämäläinen, Soile; Mehus, Grete; Musial, Frauke; Schirmer, Henrik; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Kan joik være bra for helsa? En sammenfatning av våre publiserte studier. Salmer, sang og joik. Digitale foredrag 2021-03-23 - 2021-03-24 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Interseksjonalitet, indigenisering og den involverte forskeren. Diversity Studies Center in Oslo: Høstseminar 2021-09-07 - 2021-09-08 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Lian, Svein Harald. Nervene er i høyspenn før sametingsvalget. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Dekolonisering og urfolkskunnskap i samfunnsforskinga. Sosiologisk teori 2021-09-23 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kræmer, Morten. Helgemorgen: Kommentar Nordkalottfolket. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Larsen, Hanne; Kræmer, Morten. Frykter folk ikke tør å stå frem som same. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk kulturforståelse i skolen: Sluttbetraktninger. Samisk kulturforståelse 2021-09-28 - 2021-09-29 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sted og lokale identiteter som utgangspunkt for praksis i skole og barnehage. Samisk kulturforståelse i skolen 2021-09-27 - 2021-09-28 2021.
 • Evju, Kristin; Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Samiske tema i skole og barnehage: Mellom politikk og praksis. Samisk kulturforståelse i skolen 2021-09-27 - 2021-09-28 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Dietrichson, Susanne Dorthea. Torjer Olsen, en inkluderende veiviser. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Jannok Nutti, Ylva; Hov, Dagny Kristine Johnson. Samiske språk i ei ny tid. Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.s doi: https://khrono.no/samiske-sprak-i-ei-ny-tid/625133.
 • Olsen, Dag Rune; Olsen, Torjer Andreas. UiT i, for og med Sápmi. Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.s doi: https://khrono.no/uit-i-for-og-med-spmi/622784.
 • Olsen, Torjer Andreas. Hovedforedrag: Metodologier fra mellomrommet. Refleksjoner rundt forskerens roller og posisjoner. Saemien – Noerhtese Noerhtesne, Sáme – Nuorttaj Nuortan, Samisk – for Nord på Nord 2021-10-20 - 2021-10-22 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. The representation of the Sámi in Norwegian textbooks. German-Norwegian school media in a comparative perspective - Deutsch-Norwegischer Schulmedienvergleich in vergleichender Perspektive 2021-10-28 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Keynote: Indigenous knowledge and perspectives in academic writing. Indigenous Pedagogy in Teacher Education: Writing retreat 2021-11-04 - 2021-11-05 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Education and employment Arctic Indigenous Peoples: The case of Sámi languages. Education and employment Arctic Indigenous Peoples 2021-11-16 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Grønn og kjønna nykolonialisme? Perspektiver fra kjønns- og urfolksforskning. Kildens årskonferanse: Likestilling i det grønne skiftet 2021-11-18 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Gender in indigenous communities: Reflections on research and perspectives. Indigenizing Queerness 2021-11-17 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Gender and sexuality in Indigenous communities: Reflections on research and collaboration. The place of indigenous issues in global projects on sexual and reproductive health 2021-11-17 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Academic freedom and Norwegian research policy: The place for Indigenous research. Japan Association for North European Studies 2021 2021-11-06 - 2021.
 • Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård; Olsen, Torjer Andreas. Webinar: Evalueringen av implementeringen av rammeplanen for barnehage. Webinar: Evalueringen av implementeringen av rammeplanen for barnehage (data) 2021-06-02 - 2021-06-02 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Prioriteringer innafor samisk forskning. Refleksjoner og perspektiver fra UiT Norges arktiske universitet.. Få innblikk i ny samisk forskning 2021-11-25 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Tromsø som samisk by - om samarbeid og veien videre. RomsaDál! Stolhet omkring det samiske 2021-12-02 - 2021.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Små og store spørsmål om eksistensen. Barnehagefolk 2021 (4). ISSN 1500-6905.
 • Jannok Nutti, Ylva; Olsen, Torjer Andreas. Fagsamtale: Å være samisk nok i undervisninga?. Samisk synlighet, respekt og stolthet i lærerutdanningene 2021-12-13 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Hansen, Sigrid Agnethe. Lørdagspanelet. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Tønset, Arne Egil. Lørdagspanelet. 2020.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas; Evju, Kristin. Hvilken plass har den samiske nasjonaldagen i norsk skole?. Lørdagsuniversitetet 2020-02-08 - 2020-02-08 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas; Johansen, Åse Mette. Urfolkstematikk og flerspråklighet i fagfornyelsen. Fagdag for norsk- og samisklærere i videregående skole 2020-02-14 - 2020-02-14 2020.
 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Várdduo-seminariet 2020-03-25 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sjølmord, ungdom og håp i urfolkssamfunn. Innledning til filmen The Grizzlies. Tromsø Internasjonale FIlmfestival: FIlmvisning av The Grizzlies. 2020-01-13 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen i Nord-Troms: En del av det lokale mangfoldet.. Identitet og kulturell forståelse 2020-02-18 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn, makt og mangfold i nord. Identitet og kulturell forståelse 2020-02-18 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous methodologies as a tool in Sámi research. An overview. Methodologies in Indigenous Research at the Arctic Seven universities 2020-05-26 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Mangfold og mannfolk i Sápmi. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2020.s doi: http://kjonnsforskning.no/nb/2020/04/mangfold-og-mannfolk-i-sápmi.
 • Olsen, Torjer Andreas. Hvordan rammes urfolk av koronaviruset?. (fulltekst) Forskning.no 2020. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas. UiT, samiske forhold og samfunnsdebatten. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/uit-samiske-forhold.
 • Olsen, Torjer Andreas. Ny samisk læreplan. Digitalt møte for kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk 2020-06-18 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolksidentitet, medborgerskap og kjønn i Sápmi. Citizenship and gender 2020-11-10 - 2020-11-11 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Mission impossible? Å drive samisk utdanning mellom formelle krav og lokale samfunn. Åpning av nettverk for samiske kommuner 2020-11-12 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Racism and equality in Sámi communities. Racism. Equality for all. 2020-08-21 - 2020.
 • Lanes, Laila; Taubo, Vilma; Olsen, Torjer Andreas; Somby, Hege Merete. – Denne har jeg bare gått og ventet på. (data) 2020.
 • Taubo, Vilma; Olsen, Torjer Andreas; Somby, Hege Merete. Fokus på urfolk og minoriteter i skolen. (data) 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenizing education in Sápmi: Introduction to the topic and the workshop. Indigenizing Education: Historical Perspectives and Present Challenges in Sámi Education 2020-11-16 - 2020-11-17 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. "Not good enough for anyone". Finding space for Sámi education in a diverse community. Indigenizing Education: Historical Perspectives and Present Challenges in Sámi Education 2020-11-16 - 2020-11-17 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Participating in public debate on controversial matters. Research dissemination: PhD course 2020-11-18 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sommerhjem og sjøsamer: Den samiske historien i Tromsøområdet. Forskerpub: Champagne ja čaimmas. Litt om Tromsøs mange ansikter. 2020-09-23 - 2020.
 • Broderstad, Else Grete; Olsen, Torjer Andreas. Dekolonisering, samifisering og forsoning. Hva handler det om i en samisk og norsk kontekst?. Samekonferansen 2020: Forskningsfronten i Sápmi – Hva må vi tenke på når vi lager ny planstrategi og ny samarbeidsavtale med Sametinget? 2020-11-27 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sámi Research Ethics - Current Work and Future Prospects: Introduction. Sámi Research Ethics - Current Work and Future Prospects 2020-11-30 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Tromsø er også samisk, og ingen skal komme og si at vi ikke hører til eller kan snakke samisk her. iTromsø 2020.s doi: https://www.itromso.no/meninger/2020/12/09/«Tromsø-er-også-samisk-og-ingen-skal-komme-og-si-at-vi-ikke-hører-til-eller-kan-snakke-samisk-her»-23140338.ece#cxrecs_s.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove; Lomsdalen, Christian. Om urfolk og minoriteters plass i skolen. (data) 2020.
 • Brekke, Anja Ariel Tørnes; Olsen, Torjer Andreas. Derfor er det et oppgjør med samehets nå. 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas; Martinsen, Alf Harald. Urfolkskultur brukt i produkter. 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas; Tønset, Arne Egil. Lørdagspanelet. 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Country update: Sápmi and Norway. Indigenous Citizenship and Education Roundtable 2019-10-23 - 2019.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie. Seminar for samisk helse og sosialfaglig nettverk 2019-01-25 - 2019-01-25 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas; Vaaland, Mattis C. O.. 'Kvinner forkynner på akkurat samme måte som menn'. 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Samisk uke 2019-02-04 - 2019-02-06 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas; Haug, Otto. Læstadianisme og motstanden mot kvinnelige prester. 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas; Viken, Oda. Læstadianismen og kvinnelige prester. 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Decolonizing and/or indigenizing education on Sámi issues. Looking back, thinking ahead. Decolonial perspectives on education 2019-04-04 - 2019-04-05 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Dekolonisering, mangfold og samisk i rekruttering til vitenskapelige stillinger. Panelsamtale: Mangfold og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger 2019-04-02 - 2019-04-03 2019.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik and possible positive health connection - an explorative qualitative study. Klemetspelet - Jamtjordmartnan 2019-08-23 - 2019-08-25 2019.
 • Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas. Derfor gikk det veldig galt i Selbu. Adresseavisen 2019. ISSN 0805-3804.
 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde. Indigenizing education: Reflections on theories and concepts. Indigeneity and Education 2019-09-26 - 2019-09-27 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Mangfold i et nordlig perspektiv. Fellessamling i Statped Nord 2019-12-03 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske tema og mangfoldsperspektiver i Fagfornyelsen. Fellessamling i Statped Nord 2019-12-03 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Formidling - premisser, tips og triks. Fellessamling i Statped Nord 2019-12-03 - 2019.
 • Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas. Anstendighet i ordskiftet om og med EDL. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas. EDL og jakta på «Samelandsbevegelsen». Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. The Grizzlies: A Panel Conversation. Panel Conversation and screening of The Grizzlies 2019-11-22 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og utdanning. Rettigheter, grensesnitt og ubehagets pedagogikk. Urfolk, skole og utdanning 2019-11-11 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk i fagfornyelsen. Tendenser, spenninger og dilemma. Lektorutdanningskonferansen 2019-11-08 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sámi rights to/in education in Norway. 19th Informal ASEM Seminar on Human Rights (ASEMHRS19). Human Rights Education & Training 2019-11-06 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Mangfold som ressurs og utfordring i arbeidet med samiske tema i barnehagen. Nettverkskonferanse for samisk i barnehagen 2019-10-09 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Framing and reflexivity in Indigenous research. A discussant's response. National Centre for Indigenous Studies Higher Degree by Research Conference 2019-10-23 - 2019-10-25 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. The Ethics of Writing in Indigenous Studies. ANU National Centre for Indigenous Studies Writing retreat 2019-10-28 - 2019-10-31 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Reaidu: Et verktøy for undervisning i samiske temaer. (data) 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas; Løkås, Kristoffer. Samene har tatt stoltheten tilbake. 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samane er blitt «dei andre». VG : Verdens gang 2018. ISSN 0805-5203.
 • Olsen, Torjer Andreas. Et urfolksperspektiv for alle. MRbloggen 2018.
 • Broderstad, Else Grete; Labba, Niklas; Olsen, Torjer Andreas. Konflikt og forsoning. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og utdanning. NAFOL-seminar/Ph.d.-kurs 2018-02-07 - 2018.
 • Maharjan, Resha; Dahl, Eystein; Olsen, Torjer Andreas. The Journey of Nepal Bhasa: From Decline to Revitalization. 2018.
 • Hansen, Christine Kristoffersen; Olsen, Torjer Andreas. Ung, stolt og samisk. 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. Skolen som arena for fornorskning og forsoning. Fornorskningen i fortid og nåtid, med blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst. 2018-05-31 - 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. Gender and intersectionality. Healthcare service research on and with multiethnic populations 2018-05-23 - 2018-05-24 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolksperspektiv i lærerutdanning/Samer i Norge. Minoritetspedagogik i Norden 2018-06-03 - 2018-06-06 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous perspective for all. Future indigenous education. Future perspective 2018-04-05 - 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas; Christensen, Cato. Gjesteredaktørenes innledning. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018; Volum 5 (1). ISSN 1894-5988.s doi: 10.7577/fleks.2931.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i rammeplanen. Mellom nasjonale krav og lokalt mangfold. Nettverksmøte for samiske barnehager og norske barnehager med samiske barn 2018-09-06 - 2018.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Indigenous education in Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono. Scales, interfaces and acts of citizenship. Igniting Knowledge Sharing: ​World Indigenous Research and Education Conference 2018-08-22 - 2018-08-24 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas; Pettersen, Egil. Samisk innhold i skolen. 2018.
 • Johansen, Åse Mette; Lane, Pia; Olsen, Torjer Andreas. Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer? Panelsamtale. Seminar: Språklig og kulturelt mangfold i utdanningssystemet 2018-11-14 - 2018-11-15 2018.
 • Øgård, Beathe; Olsen, Torjer Andreas. Å snakke til døve ører. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.
 • Olsen, Torjer Andreas. ’Nasjonale minoriteter’ og ‘urfolk’ i Fagfornyelsen: Kvenenes plass i de nye læreplanene. Kvenseminaret 2018 2018-11-15 - 2018.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Nordic Arts & Health Research Conference 2018-11-07 - 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas; Nordenborg, Ragna. Samisk er hipt igjen. 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. Between national demands and local diversity: Towards a theoretical framework for the analysis of indigenous education. Indigeneity, Citizenship and Education 2018-12-13 - 2018.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Mangfold og ansvar i prosjektet Indigenous Citizenship and Education. Språk, mangfold og ansvar 2017-09-14 - 2017-09-15 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. LO-169, Sameloven og Norges forpliktelser: Samiske forhold i læreplaner og rammeplaner. Samisk foreldrekonferanse 2017-02-10 - 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønna trøbbel. Utfordringer ved kjønn i urfolksforskning. Vold i nære relasjoner i samiske områder 2017-03-08 - 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Fra dekolonisering til indigenisering. Innspill til arbeidsmåter i sosialt arbeid. Internseminar 2017-03-08 - 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk nasjonaldag 2017. Samefolkets dag på UNN 2017-02-06 - 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Ethics in Indigenous Research: Book launch. Sami national day 2017-02-06 - 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Fornorskning, kulturkamp og urfolk: Om samisk historie og samfunnsliv. Samisk temauke 2017-02-03 - 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Barnehagen og samene. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas; Fonneland, Trude A.. Samisk religion i dag: Nyreligiøsitet, kristendom og mangfold. Religiøst liv i nord 2017-03-24 - 2017-03-25 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. I ukjent farvann. “Urfolk”, “flerkultur” og “mangfold” i den norske skolens læreplaner. Sami Education Conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Class, privilege and power in research on indigenous issues. Sami Education Conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Blindspots and intersections: Gender in indigenous research. ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Reindeer herding in Alaska: Introduction to seminar. Riddu Riddu Festival 2017-07-14 - 2017-07-14 2017.
 • Hop-Hansen, Ane-Marthe; Olsen, Torjer Andreas. Klær til besvær. 2017.
 • Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas; Virtanen, Pirjo. Parallel session> Workshop Indigenous Research Methodologies. Sámi oahpahuskonferánsa - Sámi Education Conference (data) 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk, mangfold og diskriminering. Samfunnsfag 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sápmi i Noreg i dag. Syn og Segn 2017 (4). ISSN 0039-7717.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. The term "World Religions" in Sámi curricula for RE - paving the way for "circumpolar indigenous people's religions"?. The Representation of Religion(s) and the "World Religions Paradigm" 2016-12-13 - 2016-12-14 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Intersectionality in indigenous studies. Master's in indigenous studies 2016-05-04 - 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Intersectional approaches in cultural studies. Culturally Responsive Leadership 2016-04-01 - 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa. Indigenous issues in national curricula. Te Puna Wananga Research Seminar 2016-04-06 - 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Presenting research, telling stories. Research communication for doctoral students. Research communication 2016-05-12 - 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Three minutes and the truth. Giving short talks about your research. Postgraduate Provocations 2016-06-01 - 2016.
 • Dietrichson, Susanne; Olsen, Torjer Andreas. Kjønnsblind urfolksforskning. 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Ollu giitu Aotearoa!. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Starter alle forelesninger på samisk. 2016.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna. Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Å formidle utenfor bobla. Utfordringer i arbeidet med forskningskommunikasjon. Arbeidsgruppe i arbeidsmedisin 2016-11-30 - 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Duality, dichotomy, diversity. A reflection on the study of indigenous issues. Focal Point North 2016-11-21 - 2016-11-23 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola. Joikeforbudet i Kautokeino: Bokbad. Desembernatt på Tromsø museum 2016-11-30 - 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenizing intersectionality - intersectionalizing indigenous studies. Kafastallat: Indigenizing Academia 2016-12-07 - 2016-12-09 2016.
 • Chamalagain, Sitaram; Olsen, Torjer Andreas. Educational Status of Santhal Community. A study of a school dropout in Santhal Children of Eastern Nepal. 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas; Barrett, M. J.. A dialogue on indigenous methodologies. A dialogue on indigenous methodologies 2015-03-20 - 2015-03-20 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa. Samer og urfolk i skolen i Norge. Samer og urfolk i skolen 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk internasjonal solidaritet - en innledning. Samisk internasjonal solidaritet 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sami and indigenous research and education. Diplomatic excursion to UiT 2015-06-03 - 2015-06-03 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas. Responsibility and commitment: Reflections on research communication in research on indigenous issues. Te Puna Wananga - Educational doctorate wananga 2015-08-21 - 2015-08-22 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas. Colonial conflicts. Ignorance, Inclusion and Indigenization in Educational Presentations of Indigenous Peoples. Language, Education and Diversity 2015-11-23 - 2015-11-26 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas. Intersectional approaches in the study of indigenous issues. Māori and Pacific Postgraduate Students Wananga Series 2015-09-20 - 2015-09-20 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas; Tøhaug, Pia. Juletreet som satte sinnene i kok. 2014.
 • Djesa, Rachel Issa; Olsen, Torjer Andreas. Studying Indigenous Peoples - On Whose terms?. On Whose Terms - NFU Conference 2014 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.
 • Hays, Jennifer; Bellier, Irene; Olsen, Torjer Andreas. Education, Learning and Indigenous Rights : What knowledge(s), skills and languages for sustainable livelihoods?. Forum for development cooperation with indigenous peoples - website 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Slik kan DU formidle. Forskning.no 2014. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas. Skeiv i Sápmi. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Fra plikt til glede. Om populærvitenskapelig formidling. Publisering og formidling - Seminar for ph.d.-stipendiater og veiledere ved IKL og IS 2014-11-10 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Joik i historie og samtid. Introduksjon til panelsamtale. Joik i kirka - fandens musikk eller gudegave 2014-11-01 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous peoples, development cooperation and the UN working groups for business and human rights. Businesses and human rights of indigenous peoples: challenges and protection mechanisms 2014-11-04 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen på vandring fra lokal til global bevegelse. Fra husforsamling til urfolksreligion? Læstadianismen i lokalsamfunn, offentlig debatt og tider av endring. 2014-07-11 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Utdanning for alle?. Forum for development cooperation with indigenous peoples - website 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Skam: Makt og taushet i samisk nyere historie. Filosofiske samtaler: Skam fra et psykologisk og filosofisk perspektiv 2014-04-26 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Folkereligiøsitet, "tradisjon" og fortellinger i en nordnorsk sammenheng. Under lupen: Fra Kaaven til Åndenes makt 2014-03-14 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Ungdom og fundamentalisme. Under lupen: Martyrer 2014-02-08 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Fra fjord og fjell til FN: Med fugleperspektiv på samisk historie. Samisk uke 2014-02-04 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Stories at school: Capturing Sami and Indigenous people in educational material. Stories as material semiotic companions 2014-02-12 - 2014-02-13 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. "…listigere enn alle dyr på marken…" Slangen som religiøst symbol. Søndagsforedrag på Tromsø museum 2014-03-16 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. The Ethnic/Indigenous Dimension of Conflicts in Northern Europe. The International Autumn School in International Relations 2014-11-21 - 2014-11-25 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Hva forskere (ikke) ser. Forskning.no 2014. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kvernmo, Marie. Beaivvas - an institution for Sámi culture management or mainstream entertainment? The Sámi National Theatre's role in the Sámi community of Norway. 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn i de kristelige rom. Med lyngenlæstadianismen fra husforsamling til forsamlingshus. Kyrka och kön i det nordliga rummet 2014-12-11 - 2014-12-12 2014.
 • Pedersen, Linn-Marie Lillehaug; Olsen, Torjer Andreas. "Now the work begins". Gender equality in Sami politics. 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas; Berg, Elisabeth. Sami traditions: Márkomeannu`s contribution to the revitalization of Sami food traditions. 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Rolf Christoffersson, Med tre röster och tusende bil-der. Om den samiska trumman. (fulltekst) Svensk Teologisk Kvartalskrift 2013; Volum 89 (3-4). ISSN 0039-6761.
 • Olsen, Torjer Andreas. Lyngenlæstadianisme - vekst, splittelse og utfordrende tider. 2013 ISBN 9 788299 917117.s 8 - 16.
 • Olsen, Torjer Andreas. Fra fjordholl og fjellfinn til FN og folkerett. Samefolkets dag 2013-02-07 - 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Methodological reflections on the study of gender and indigenous issues. Climate change adaptation and gender 2013-05-27 - 2013-05-28 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Reflections on ethics and insider/outsider issues in indigenous studies and religious studies. Religionsbegrepet i forskning og undervisning 2013-01-07 - 2013-01-09 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Skuvllas: Samiske temaer i skolen. Nasjonal lektorkonferanse 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Film, language and empowerment. Tromsø International Conference on Language Diversity: Filming language diversity: ethnograpich film as method in sociolinguistic research on multilingualism 2013-11-06 - 2013-11-08 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous peoples' rights to land and sea: An introduction. Land and Sea Rights – Protecting the rights of Indigenous Peoples to Land and Sea 2013-10-30 - 2013-10-31 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk som De Andre? Om møter med og representasjonen av urfolk. Urfolk i møte med kristen bistand 2013-11-19 - 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Ærbødighet – religiøs eller vitenskapelig dyd?. PluRel - en blogg om religion og samfunn (UiO) 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kan vi tjene penger på urfolk?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Olsen, Torjer Andreas. Forsker - hvem snakker du til?. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas. I formidlingens tjeneste. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og urfolksstudier. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas. Om urfolk og urfolksstudier. 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen og kvinnelige prester. 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous people and issues in school and education. Education for All? Exploring possibilities for indigenous education in a globalized world. 2013-06-10 - 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Challenges for Development cooperation with Indigenous Peoples. The Forum Conference 2012: Changing Standards and Practices - the Same Rights and Peoples? 2012-10-09 - 2012-10-10 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen. Fra det lokale til det globale - Senter for samiske studier 20 år 2012-10-08 - 2012-10-09 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Joda, vi vil leke med dere. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Blodige og sexy mytologier 3: Vampyrer og indianere. Forskning.no 2012. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas. På Samefolkets dag. Forskning.no 2012. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Avsluttende utsyn. Samisk innhold i skolen – status og utfordringer 2012-02-03 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen – statusoppdatering. SESAM forskningsseminar 2012 2012-02-04 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske maskuliniteter. Menns liv i en samisk kontekst 2012-11-01 - 2012-11-02 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Introduction: Reflections on the Indigenous Preparatory meeting for the UN Forum on Business and Human Rights. Indigenous Preparatory meeting for the UN Forum on Business and Human Rights 2012-11-05 - 2012-11-06 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Mot-/medkultur og kjønn i nord. I møte med flyktninger: Kjønn og kultur i endring - Vikenkonferansen 2012 2012-10-23 - 2012-10-24 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønnede og mangfoldige møter. En anledning til å reflektere over menneskene vi møter. [Workshop]. I møte med flyktninger: Kjønn og kultur i endring - Vikenkonferansen 2012 2012-10-23 - 2012-10-24 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Forskningsformidling - noen refleksjoner. Internseminar 2012-10-18 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Forskeren som vil inn på det digitale museet. På vei mot en digital strategi 2012-05-31 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. How issues on the Sami and other minorities are treated in Norwegian schools. Minority children's mental health 2012-10-12 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. New knowledge in global indigenous issues. Jokkmokk Winter Conference: Transition: from Knowing to Implementing How to cope with (climate) change? 2012-01-30 - 2012-02-02 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Tromsø er en urfolksby. Bladet Tromsø 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Religion og sex - trøbbel i paradis?. Senioruniversitetet i Tromsø 2012-01-25 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Niqab igjen. Utropia 2012. ISSN 0806-9611.
 • Olsen, Torjer Andreas; Evjen, Bjørg. Fravær av kjønn i urfolksforskningen. Metodologi og kjønn 2012-10-25 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Solidaritet? Eller hei verden. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous Christianity Online – A Discussion of Concepts and Approaches. Ends and beginnings. Annual conference of the EASR. 2012-08-23 - 2012-08-26 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. TIL: Sápmis største klubb. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Olsen, Torjer Andreas. - Vampyrer har alltid vært en del av populærkulturen. 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Klimaendringer: Kulturminner forsvinner. 2011.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kvinner og svakhet, kjønn og sex. Kuiper 2010 (1-2). ISSN 0809-8212.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samegutten Ante - hvor blei det av religiøsiteten?. Forskning.no 2009-09-18 - 2009.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen som global bevegelse. Senioruniversitetet 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.
 • Olsen, Torjer Andreas. Vår vekkelse og de andres vekkelse. Perspektiver på forskningen omkring læstadianisme og haugianisme. Norsk-finske relasjoner. Den 34. nordnorske historieseminaret 2009-09-25 - 2009-09-27 2009.
 • Pitso, Mantsi Teboho; Olsen, Torjer Andreas. Stories of origin of the Sotho people of QwaQwa: The construction and maintenance of society through narratives. 2009.
 • Aanestad, Andreas; Olsen, Torjer Andreas. Ritualteori og det moderne. Magiens forfall og gjenoppståelse i nyere teorier om ritual. 2009.
 • Varsi, Leif Erik; Olsen, Torjer Andreas. De levende og de døde. En analyse av saivo og jabmi-aimu-forestillingen i boken Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn. 2009.
 • Olsen, Torjer Andreas. Rus, religion og identitet i samiske sammenhenger. Rus og samfunn 2009; Volum 3 (5).s 26 - 29.
 • Olsen, Torjer Andreas. Anmeldelse av Dag Øistein Endsjø: Sex og religion. Oslo: Universitetsforlaget. 2009. Tidsskrift for kjønnsforskning 2009 (4). ISSN 0809-6341.s 353 - 356.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme, klær og Framtid i nord. Framtid i nord 2008.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kleskoder, kjønn og seksualitet blant religiøs ungdom. Innvandrerungdom - integrering, mestring og samhandling 2008-10-14 - 2008-10-15 2008.
 • Olsen, Torjer Andreas. Scholars, Laestadians and the construction of ethnic identities, or how to write a group into an ethnic narrative. The Academic Study of Indigenous Religions 2008-12-10 - 2008-12-12 2008.
 • Olsen, Torjer Andreas; Soot-Ryen, Tron. Skjørtelengde og religion. 2008.
 • Olsen, Torjer Andreas; Åsali, Sveinung. Likestilling hos læstadianerne. 2008.
 • Olsen, Torjer Andreas; Stenberg, Espen Bless. - Jentene vekker begjær. 2008.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kall, skaperordning og makt. En analyse av kjønn i lyngenlæstadianismen. 2008 ISBN 978-82-91636-91-7.
 • Olsen, Torjer Andreas. Veldisponert, dyptpløyende og interessant. Anmeldelse av Thomas Hägg (red.): Kjetterne og kirken. Fra Antikken til i dag. Scandinavian Academic Press, Oslo. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2008 (4). ISSN 1501-9934.
 • Olsen, Torjer Andreas. Hekser og tryllestaver - om formidling av kjønn i Harry Potter-bøkene. Kvinneforskermaraton 2007-09-22 - 2007.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kobberstad, Johanne Hansen. Kvinners klær, menns begjær. 2007.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme og kjønn - nye tider. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. "Gender, Space and Ethnicity: The story of Mary of Lapland in the Construction of a Revivalist Identity". Sacred Space - 13th Conference of the International Society for Religion, Literature and Culture 2006-10-20 - 2006-10-22 2006.
 • Olsen, Torjer Andreas; Dale, Magnus. Læstadianismen - Den store vekkelsen. 2006.
 • Sirbu, Maria Gabriela; Olsen, Torjer Andreas. Religion and gender in Orthodox Romania. 2006.
 • Gillman, Katrina Maria; Olsen, Torjer Andreas. The "L" Between Word and World: Ritualized Practices of Border Control. 2006.
 • Olsen, Torjer Andreas. Interessant, men ikke innovativt om innovasjonsforskning. UNIPED 2006; Volum 29 (3). ISSN 1500-4538.s 48 - 49.
 • Olsen, Torjer Andreas. Understanding Theology and Popular Culture. By Gordon Lynch. Oxford: Blackwell. 2005, xv + 236 pp. Literature & Theology 2006; Volum 20 (3). ISSN 0269-1205.s 334 - 335.
 • Olsen, Torjer Andreas. The Routledge Companion to the Study of Religion. Edited by John R. Hinnels. Literature & Theology 2006; Volum 20 (4). ISSN 0269-1205.s 478 - 480.
 • Aase, Elisabet; Olsen, Torjer Andreas. "fegri en sól sýnum... svartari en bik". En relasjonell analyse av alvene i norrøn religion. 2005.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kraft, Siv Ellen. Redaktør for temanummer om Nord-Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003; Volum 4+1. ISSN 1501-9934.
 • Olsen, Torjer Andreas. Ordinær eller gjenstridig? Kirke og religiøsitet i Nord-Norge. Kirkeakademiet i Bodø 2003-11-06 - 2003.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sosialkonstruktivistiske perspektiver på kjønn og kropp. Kjønn, helse og omsorg 2003-02-10 - 2003.
 • Olsen, Torjer Andreas. Flerstemmighet og (dis)harmoni - utfordringer ved bruk av diskursanalyse i religionsvitenskapen. Metode i religionsvitenskap 2003-09-21 - 2003-09-23 2003.
 • Brun, Elisabeth; Olsen, Torjer Andreas. Hvor smal skal stien være?. 2003.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sprik og polemikk om religion som disiplin. Om Russell T. McCutcheons The discipline of religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003 (3+4). ISSN 1501-9934.s 86 - 87.
 • Olsen, Torjer Andreas. Krig, fred, religion, politikk og sånt... Om Bruce Lincolns Holy Terrors. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003 (3+4). ISSN 1501-9934.s 90 - 91.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme og seksualitet - en pietistisk diskurs i endring. Kampen om kroppen 2002-05-10 - 2002-05-11 2002.
 • Olsen, Torjer Andreas. I ærbarhet og med måtehold. Tanker om kjønn i en læstadiansk kontekst. Kampen om kroppen - sluttseminar 2002-09-23 - 2002-09-25 2002.
 • Olsen, Torjer Andreas. Utsikt fra utkanten. Nærhet og fremmedhet i forståelsen av Nord-Norge. Tro i nord 2002-09-06 - 2002.
 • Olsen, Torjer Andreas. Lyngen-læstadianismen og kirka: Fra vekkelse til rett lære. Väckelse utan gränser. Lars Levi Laestadius och den laestadianska rörelsen 2001-01-23 - 2001-01-24 2001.
 • Olsen, Torjer Andreas. Den mangfoldige læstadianismen - vanskelig, uforståelig og hjertevarm. Kurs for nytilsatte i Den norske kirke 2001-10-10 - 2001.
 • Olsen, Torjer Andreas. Utsikt fra utkanten. Kirkas nærhet og fremmedhet i Nord-Norge. Den norske kirke – fjern eller bare annerledes 2001-11-08 - 2001-11-09 2001.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kritisk religionsforskning i små lokalsamfunn. Religionskritikk 2001-11-30 - 2001-12-01 2001.
 • Olsen, Torjer Andreas. "Men kirken er de helliges forsamling..." Lyngen-læstadianismens forhold til Den norske kirke 1941-1980. 2000.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Sami and indigenous issues in school and education

  Gender, power, and positions in indigenous studies

  The history of religions in Sápmi and Northern Norway

   

   

  Teaching

  I am in charge of teaching theory, methods/methodology and thesis writing. This means questioning and set the premises for knowledge about how and why we do research. This is also about the most practical sides of academic acts: How to find knowledge? How to write a text? How to communicate what we know?How can our research best be connected to communities?  CV

  2001-2003: Assistant professor in religious studies, UiT

  2003-2008: Ph.d. fellow in religious studies, UiT.

  2008: Ph.d. in religious studies, UiT. Thesis

  2009: Project manager/lecturer, religious studies, UiT

  2010: Free lance

  2010/2011: Research communicator/web editor, UiT.

  2011: Associate professor in Indigenous studies, UiT.

  2017: Professor in Indigenous studies, UiT.

  2019: Academic director, UiT


  TEO-H2 2.220

  Click for bigger map