No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Forskningsgruppe for barne- og familievern anne-kari.johnsen@uit.no +4777645875 You can find me here

Anne-Kari Johnsen


University lecturer


 • charlotte Reedtz, Anne-Kari Johnsen, helene Eng :
  Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn
  UiT Norges arktiske universitet 2011
 • Anne-Kari Johnsen, Mariann Bellika Hansen, Camilla Lauritzen :
  Video som verktøy for utvikling av veilederkompetanse
  Fagbokforlaget 2022
 • Anne-Kari Johnsen, Synøve Melheim :
  Veiledning - fra ide til handling
  Fagbokforlaget 2022
 • Anne-Kari Johnsen, Janne Evertsen :
  Fagdager for barneverntjenestene
  2019
 • Janne Evertsen, Anne-Kari Johnsen :
  Fagdager for barenverntjenestene
  2019
 • Anne-Kari Johnsen, Janne Evertsen :
  Barnesamtalen / Samtale med barn
  2019
 • Anne-Kari Johnsen, Merete Saus :
  Evaluering av kommunalt utviklings-, veilednings- og konsultasjonsteam (KUTT) i Tromsø kommune
  2018
 • Anne-Kari Johnsen :
  Noen resultater fra bruk av familieråd i fosterhjemsarbeid
  2017
 • Anne-Kari Johnsen :
  Familieråd i fosterhjemsarbeid.
  2017
 • Anne-Kari Johnsen, Andrea Jennerwein :
  Grenser i familien
  2016
 • Anne-Kari Johnsen, Astrid Strandbu :
  Working with Foster Care and the use of Family Group Conference. Children and Adolescents` Experiences
  2016
 • Andrea Jennerwein, Anne-Kari Johnsen :
  Psykisk helse hos ungdom
  2015
 • Anne-Kari Johnsen, Astrid Strandbu :
  Barn og unges erfaringer fra deltakelse i familieråd
  2015
 • Andrea Jennerwein, Anne-Kari Johnsen :
  Psykisk helse - hva er det? Alle har en psykisk helse
  2014
 • Anne-Kari Johnsen, Astrid Strandbu :
  Barn og unges erfaringer fra deltakelse i vanskelige beslutningssituasjoner
  2014
 • Anne-Kari Johnsen :
  Forskningstorget, Tromsø sentrum
  Forskningstorg 2014
 • Andrea Jennerwein, Anne-Kari Johnsen :
  Alle har en psykisk helse
  2013
 • Andrea Jennerwein, Anne-Kari Johnsen :
  Alle har en psykisk helse
  2013
 • Anne-Kari Johnsen :
  Forskningstorg
  Forskningstorget 2012
 • Andrea Jennerwein, Anne-Kari Johnsen :
  De Utrolige Årene
  2011
 • Helene Eng, Anne-Kari Johnsen :
  Ungsinn. Årsrapport 2010.RKBU Nord Rapport 3 2011
  2011
 • Willy-Tore Mørch, Anne-Kari Johnsen, Monica Martinussen, charlotte Reedtz, helene Eng, gØrill warvik Vedeler :
  "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion
  2011

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Teaching

  Teaching topics:  Child- and adolescents'  mental health, supervision in child protection service,  suicide prevention and how to help in case of suicide risk