Personkort bilde
Associate Professor

Jorun I. Rui

Associate Professor Faculty of Law
Norwegian flag icon Sami flag icon

Criminal Procedure, Criminal Law, European Human Rights Law, Comparative Law

 • Rui, Jorun I. Anklageprinsippets stilling i norsk straffeprosess. Tidsskrift for strafferett 2017 (4). ISSN 1502-685X.s 329 - 344.s doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-04-05.

 • Pedersen, Jorun I. Uskyldspresumsjonen og uttalelser om straffeskyld før skyldspørsmålet er avgjort. Tidsskrift for strafferett 2006 (4). ISSN 1502-685X.s 258 - 293.

 • Rui, Jorun I. Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027135.

 • Korsnes, Kristine Helen; Rui, Jorun I; Vangen, Marie. Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. 2020.

 • Rui, Jorun I. Høringssvar – NOU 2019: 17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven. 2020.

 • Rui, Jorun I. Not so National? - Global Trends in Criminal Procedure. Rethinking Nordic Law - Nordic Court Culture in the Age of Globalization 2018-09-10 - 2018-09-11 2018.

 • Rui, Jorun I. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste - aus norwegischer Perspektive. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste 2018-10-19 - 2018-10-20 2018.

 • Rui, Jorun I. Prøveforelesning over oppgitt emne: "Grunnlovens terskel for å lukke rettsmøter av hensyn til privatlivets fred". Disputas 2015-05-22 - 2015-05-22 2015.

 • Rui, Jorun I. Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. 2015 ISBN 978-82-93021-16-2.

 • Rui, Jorun I. Økokrim etterforsker Troms kraft. 2013.

 • Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix. Skal forske på rettssaken. 2012.

 • Pedersen, Jorun I. Om ofres, vitners og samfunnets vern etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. bloc, Elsa Norges medlemsmagasin 2010 (1).s 3 - 5.

 • Pedersen, Jorun I. Akteneinsicht der Verteidigung im Ermittlungsverfahren unter Berücksichtigung der EMRK. Foredrag ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 2009-06-17 - 2009-06-17 2009.

 • Pedersen, Jorun I. Retten til dokumentinnsyn i straffesaker (presentasjon av doktorgradsprosjekt). Nordisk workshop i strafferett 2008-06-06 - 2008-06-08 2008.

 • Korsnes, Kristine Helen; Rui, Jorun I; Vangen, Marie. Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. 2020.

 • Rui, Jorun I. Høringssvar – NOU 2019: 17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven. 2020.

 • Rui, Jorun I. Not so National? - Global Trends in Criminal Procedure. Rethinking Nordic Law - Nordic Court Culture in the Age of Globalization 2018-09-10 - 2018-09-11 2018.

 • Rui, Jorun I. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste - aus norwegischer Perspektive. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste 2018-10-19 - 2018-10-20 2018.

 • Rui, Jorun I. Prøveforelesning over oppgitt emne: "Grunnlovens terskel for å lukke rettsmøter av hensyn til privatlivets fred". Disputas 2015-05-22 - 2015-05-22 2015.

 • Rui, Jorun I. Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. 2015 ISBN 978-82-93021-16-2.

 • Rui, Jorun I. Økokrim etterforsker Troms kraft. 2013.

 • Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix. Skal forske på rettssaken. 2012.

 • Pedersen, Jorun I. Om ofres, vitners og samfunnets vern etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. bloc, Elsa Norges medlemsmagasin 2010 (1).s 3 - 5.

 • Pedersen, Jorun I. Akteneinsicht der Verteidigung im Ermittlungsverfahren unter Berücksichtigung der EMRK. Foredrag ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 2009-06-17 - 2009-06-17 2009.

 • Pedersen, Jorun I. Retten til dokumentinnsyn i straffesaker (presentasjon av doktorgradsprosjekt). Nordisk workshop i strafferett 2008-06-06 - 2008-06-08 2008.

 • [Loading...]