Stefan-Figenschow.jpg
Photo: Torje Jenssen
Stefan-Figenschow.jpg
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology stefan.figenschow@uit.no +4777645795 Tromsø BRELIA N318

Stefan Figenschow • Figenschow, Stefan. Her skal du få kjenne en bjarkøying! Om Tore Hunds ettermæle. Haaløygminne : Håløygminne 2022; Volum 103 (1). ISSN 0333-0931.s 58 - 81.
 • Figenschow, Stefan. Approaches to Mythologized 'Others' in Norwegian Expansion to the North. Brepols 2020 ISBN 9782503588230.s 237 - 259.
 • Figenschow, Stefan; Holt, Richard; Tveit, Miriam. Introduction: Myths and Magic in the Medieval Far North. Brepols 2020 ISBN 9782503588230.s 11 - 18.
 • Figenschow, Stefan. Comparing the central authorities' expansion into North Norway and Finland during the Middle Ages. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 137 - 151.
 • Figenschow, Stefan; Holt, Richard; Tveit, Miriam Jensen. Myths and Magic in the Medieval Far North. Realities and Representations of a Region on the Edge of Europe. Brepols 2020 ISBN 9782503588230.s 197 - 214.
 • Figenschow, Stefan; Hansen, Therese Holt; Nylund, Per helge. Konge, kriger, helt, helgen – om heltekonger og helgenkonger fra vikingtiden. Forskningsdagene 2021 2021-09-26 - 2021-09-26 2021.
 • Figenschow, Stefan. Fra kongelig kapell til erkebisperike – utenrikspolitiske aktører i nord. Norske historiedager 2021 2021-09-03 - 2021-09-05 2021.
 • Figenschow, Stefan. Her skal du få kjenne en bjarkøying! Om Tore Hunds ettermæle. Før-ekskursjon til Harstad/Trondenes 2021-09-02 - 2021-09-02 2021.
 • Figenschow, Stefan. Kongenes konge? Dynastisk tilknytning til Olavskultens tilblivelse og utvikling fra Stiklestad til Fimreite. Norske historiedager 2019 2019-06-14 - 2019-06-15 2019.
 • Figenschow, Stefan. Ethnicity as a Factor in Norwegian and Swedish Expansion in Fennoscandia. International Medieval Congress 2019-07-01 - 2019-07-04 2019.
 • Figenschow, Stefan. Relikviekultens utvikling i løpet av middelalderen - fra de første martyrer til reformasjonen. I ånd og sannhet - relikvier og relikviekult i går og i dag 2018-10-18 - 2018-10-18 2018.
 • Figenschow, Stefan. A British Medievalist Describes a Dangerous World: Richard of Beccles' Views on the Norwegian Middle Ages and Historiography in the twentieth and twenty-first centuries. International Medieval Congress 2018-07-02 - 2018-07-05 2018.
 • Figenschow, Stefan. Within you, without you? Approaches to the ‘other’ in High and Late Medieval Expansion in the Far North. International Medieval Congress 2017-07-03 - 2017-07-06 2017.
 • Figenschow, Stefan. Om innføringen av kristendommen og utviklingen av kirken i Norge, med fokus på Nord-Norge, i middelalderen. Forelesning ifm. markeringen av 500 års jubileet for reformasjonen og ønske om de kristnes enhet 2017-02-25 - 2017-02-25 2017.
 • Figenschow, Stefan. Bokmelding: Gunilla Tegengren: Sverige och Nordlanden. Förvaltning och nordlig expansion 1250–1550. Collegium Medievale 2016; Volum 29. ISSN 0801-9282.s 135 - 139.
 • Figenschow, Stefan. In Cod We Trust: Stockfish Production and North-Norwegian Coastal Society. International Medieval Congress 2016-07-04 - 2016-07-07 2016.
 • Figenschow, Stefan. Olav Haraldsson og St. Olav. Fra viking til kongelig helgen c.995 - c.1200. Forelesning ifm. Olsok 2015 2015-07-31 - 2015-07-31 2015.
 • Figenschow, Stefan. St Olav of Norway: The Making of a Royal Saint, 1030 - c. 1200. International Medieval Congress 2015-07-06 - 2015-07-09 2015.
 • Figenschow, Stefan. Olsok: Bruk og misbruk av historie. (fulltekst) Dagbladet 2014. ISSN 0805-3766.
 • Figenschow, Stefan. Business or Just for the Hell of It? Late Medieval Warfare along the Northern Coast and in the White Sea. International Medieval Congress 2013-07-01 - 2013-07-04 2013.
 • Figenschow, Stefan. Perspektiver på sentralmaktenes etablering og utvikling i de nordlige delene av Norge i middelalderen. Middelalderseminar 2013-03-07 - 2013-03-07 2013.
 • Figenschow, Stefan. Imposing the Law on northern Scandinavia and Finland 1100-1500. International Medieval Congress 2012-07-09 - 2012-07-12 2012.
 • Figenschow, Stefan. Innføring av lover i nordlige Skandinavia og Finland 1100-1500. Norske historiedager Bodø 2012 2012-05-04 - 2012-05-06 2012.
 • Figenschow, Stefan. Da korstogene kom til Tromsø...?. Ottar 2011; Volum 286 (3). ISSN 0030-6703.s 29 - 35.
 • Figenschow, Stefan. Comparing the central authorities' expansion into North Norway and Finland during the Middle Ages. Det 27. nordiske historikermøte 2011-08-11 - 2011-08-14 2011.
 • Figenschow, Stefan. Feudalism, feudal aristocracy and the expansion of central authorities in Fennoscandia during the Middle Ages. SVF-8000 Vitenskapsteori med etikk 2007-11-21 - 2007-11-23 2007.
 • Figenschow, Stefan. Northern Encounters in the Middle Ages. Crusading practice and ideology in northern and eastern Fennoscandia as part of Norwegian and Swedish state and church development. SVF-8033 International conference and PhD course: Northern Encounters 2007-08-06 - 2007-08-08 2007.
 • Figenschow, Stefan; Holt, Richard. Historiene om norsken, svensken og dansken. En komparativ undersøkelse av de skandinaviske helgenkongenes lidelseshistorier og konteksten disse ble utformet i. 2005.
 • Look at all works in CRIStin →  BRELIA N318