Eva Gjerdrum  • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Gjerdrum, Eva. Veien videre for arbeidet med kvalitet i fleksibel høyere utdanning. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 279 - 286.
  • Fossland, Trine; Gjerdrum, Eva; Ramberg, Kirsti Rye. Perspektiver på kvalitet i fleksibel høyere utdanning. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 7 - 14.
  • Larsen, Frank Atle; Gjerdrum, Eva; Obstfelder, Aud; Nilsen, Line Lundvoll. Implementing telemedicine services in Northern Norway: barriers and facilitators. Journal of Telemedicine and Telecare 2003; Volum 9 (3). ISSN 1357-633X.
  • Larsen, Frank Atle; Gjerdrum, Eva; Obstfelder, Aud; Nilsen, Line Lundvoll. Implementing telemedicine services in Northern Norway: Barriers and facilitators. Journal of Telemedicine and Telecare 2003; Volum 9. ISSN 1357-633X.s 17 - 18.
  • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Gjerdrum, Eva. Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. (fulltekst) 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 139 - 156.
  • Kjeldstad, Berit Johanne; Alvestrand, Harald; Bongo, Mathis Persen; Breivik, June; Elvestad, Endre; Erstad, Ola; Gjerdrum, Eva; Ingebretsen, Trond; Krokan, Arne; Landstad, Bergljot; Melve, Ingrid. NOU 2014: 5 - MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. (fulltekst) 2014; Volum 2014 (5) ISBN 978-82-583-1198-7. ISSN 0333-2306.s 102 - 106.
  • Larsen, Frank Atle; Gjerdrum, Eva; Obstfelder, Aud; Nilsen, Line Lundvoll. Implementering av telemedisinske tjenester: hemmende og fremmende faktorer. 2003.
  • Larsen, Frank Atle; Gjerdrum, Eva; Obstfelder, Aud; Nilsen, Line Lundvoll. Implementing telemedicine services in Northern Norway: Barriers and facilitators. The International Academic Conference on eHealth 2003-01-29 - 2003-01-30 2003.
  • Look at all works in CRIStin →