Bilde av Rasmussen, Siv
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Rasmussen, Siv
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology siv.rasmussen@uit.no +4777645799 48045660 You can find me here

Siv Rasmussen • Siv Rasmussen :
  Post-Reformation Religious Practices among the Sámi
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020
 • Siv Rasmussen :
  Kristendommens historie i Sapmi
  Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2020
 • Siv Rasmussen :
  Å skrive om fortidens samiske mennesker
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 FULLTEKST / ARKIV
 • Siv Rasmussen :
  Die Samen zwischen zwei Kirchen und zwei Rechtssystemen
  Michael Imhof Verlag 2017 PROSJEKT / DATA
 • Siv Rasmussen :
  Den forsinkete reformasjonen i Sapmi
  Aalborg Universitetsforlag 2017 FULLTEKST
 • Siv Rasmussen :
  Samiske prester i den svenske kirka i tidlig nytid
  Artos & Norma bokförlag 2016
 • Siv Rasmussen :
  Churches in Finnmark County and Torne Region in the Early Modern Period
  Wehrhahn Verlag 2016
 • Siv Rasmussen :
  Navn i det nordlige Sápmi på 1500 - 1600-tallet - eller navnene som forsvant.
  Norna-rapporter 2015
 • Siv Rasmussen :
  The Protracted Sami Reformation - Or The Protracted Christianizing Process
  Orkana Forlag 2014
 • Siv Rasmussen :
  Fra finnefond til språksenter
  Davvi Girji 2013
 • Svein Lund, Elfrid Boine, Siri Broch Johansen, Siv Rasmussen :
  Sámi skuvlahistorjá/Samisk skolehistorie 6. Artikler og minner fra skolelivet i Sápmi
  Davvi Girji 2013
 • Svein Lund , Elfrid Boine, Siri Broch Johansen, Siv Rasmussen :
  Sámi skuvlahistorjá. Samisk skolehistorie bind 5
  Davvi Girji 2011
 • Siv Rasmussen :
  Beyond Borders – A thousand years of resilience
  Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2020
 • Siv Rasmussen :
  Freezing Norwegians and God fearing Sami
  2019
 • Siv Rasmussen :
  Samiske lærere på 1700-tallet
  2019
 • Siv Rasmussen :
  Petter Antti SÄRKILAX OCH KYRKAN SOM FÖRSVANN. Övertorneå: Föreningen Särkilax kyrkas vänner 2017, 204 sid.
  Kyrkohistorisk årsskrift 2019
 • Siv Rasmussen :
  The Lutheran Sami Mission - Encounters with Indigenous Religion or Roman Catholic Faith?
  2018
 • Siv Rasmussen :
  Et riss av samisk kristendom i eldre tid
  2018
 • Siv Rasmussen :
  "Noaidi er vår doktor og lege, opplært av Gud og hans engler" - Varangersamenes møte med Isaac Olsen på 1700-tallets begynnelse
  2018
 • Siv Rasmussen :
  Kirkas rolle i fornorskningen
  2018
 • Siv Rasmussen :
  Samene knyttet til svenske kirker
  10. January 2017
 • Siv Rasmussen :
  Samisk kirkehistorie fra 1050 til 1750
  2017
 • Siv Rasmussen :
  Fiskeriene ga kirker i Finnmark
  02. January 2017
 • Siv Rasmussen :
  Du kunne ikke unngå kristendommen
  03. January 2017
 • Siv Rasmussen :
  Samene sydde de døde inn i never
  09. January 2017
 • Siv Rasmussen :
  Folk og prester kjempet med åndene
  05. January 2017
 • Siv Rasmussen :
  Den forsinkete reformasjonen i Sapmi
  2017
 • Siv Rasmussen :
  Varangersamenes djevelske fasteskikker fra papismens tid
  Ottar 10. June 2017 DATA / PROSJEKT
 • Siv Rasmussen :
  Lappmarkene, prestene og kirkene i tidlig ny tid
  2017
 • Siv Rasmussen :
  Samene møtte kristendommen tidlig
  28. December 2016
 • Siv Rasmussen :
  Noaide-dåp var kristen-dåp?
  29. December 2016
 • Siv Rasmussen :
  Isak Olsen - lærer og misjonær
  30. December 2016
 • Siv Rasmussen :
  Var ikke samenes apostel?
  25. November 2016
 • Siv Rasmussen :
  Sámi Religious Practices in the Early Modern Period
  2016
 • Siv Rasmussen :
  Skolehistorier fra fornorskningstiden - barnas egne fortellinger
  2016
 • Siv Rasmussen :
  Personnavn på Nordkalotten i eldre tid
  2016
 • Siv Rasmussen :
  Samisk integrering i norsk og svensk kirke i tidlig nytid - En komparasjon mellom Finnmark og Torne lappmark
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Siv Rasmussen :
  Sámi Religious Practices
  2015
 • Siv Rasmussen :
  Just How Pagan Were the Sámi at the End of the Middle Ages?
  2015
 • Siv Rasmussen :
  The Protracted Sámi Reformation - or the Protracted Christianizing Process
  2013
 • Siv Rasmussen :
  Erfaringer fra eget arbeid med Samisk skolehistorie
  2013
 • Siv Rasmussen :
  Samiske prester i Sverige og Finland
  2012
 • Siv Rasmussen :
  Navn i det nordlige Sápmi på 1500 - 1600-tallet
  2012
 • Siv Rasmussen :
  ”Svensksamene og kirka i Torne Lappmark”
  2011
 • Siv Rasmussen :
  Prester og prestefruer i Kautokeino pastorat
  Ottar 2011
 • Siv Rasmussen :
  The Sámi between Two Churches and Two Legal Systems
  2011
 • Siv Rasmussen, Svein Lund :
  Nervei: 12 års kamp for egen skole
  Davvi Girji 2011
 • Siv Rasmussen :
  Sverre Østerbøl: Stadig flere velger samisk i Kirkenes.Fortalt til Siv Rasmussen
  Davvi Girji 2011
 • Siv Rasmussen :
  Merchants`Travel to the Sámi: Trace, Tax and Convertion
  2010
 • Siv Rasmussen :
  Svensk misjonsvirksomhet i indre Finnmark 1550–1700
  2010

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →