No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institute of philosophy and first semester studies svein.a.lie@uit.no +4777645691 Tromsø TEO-H1 1.578

Svein Anders Noer Lie


Associate professor


 • Lie, Svein Anders Noer. A Critique of Steven Vogel's Social Constructionist Attempt to Overcome the Human/nature Dichotomy. Environmental Values 2021. ISSN 0963-2719.s 635 - 654.s doi: 10.3197/096327121X16081160834759.
 • Anjum, Rani Lill; Mumford, Stephen D; Lie, Svein Anders Noer. Value: Dispositions and ethics. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-541979.s 145 - 159.
 • Lie, Svein Anders Noer; Wickson, Fern Elisabeth. Trans-ecology and Post-sustainability. 2018 ISBN 9780028664484.s 435 - 445.
 • Kerry, Roger; Eriksen, Thor Eirik; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill. Causation in Evidence-Based Medicine: In reply to Strand and Parkkinen. (prosjekt) Journal of Evaluation In Clinical Practice 2014; Volum 20 (6). ISSN 1356-1294.s 985 - 987.s doi: 10.1111/jep.12189.
 • Eriksen, Thor Eirik; Kerry, Roger; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill. At the borders of medical reasoning - aetiological and ontological challenges of medically unexplained symptoms. (fulltekst) (prosjekt) Philosophy Ethics and Humanities in Medicine 2013; Volum 8 (11). ISSN 1747-5341.s doi: 10.1186/1747-5341-8-11.
 • Anjum, Rani Lill; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen. Dispositions and Ethics. (prosjekt) Routledge 2012 ISBN 978-0-415-88988-9.s 231 - 247.
 • Kerry, Roger; Eriksen, Thor Eirik; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill. Causation and evidence-based practice: an ontological review. Journal of Evaluation In Clinical Practice 2012; Volum 18 (5). ISSN 1356-1294.s 1006 - 1012.s doi: 10.1111/j.1365-2753.2012.01908.x.
 • Lie, Svein Anders Noer; Wickson, Fern Elisabeth. The Relational Ontology of Deep Ecology: A Dispositional Alternative to Intrinsic Value?. Hermes Text 2011 ISBN 978-82-997597-5-5.s 203 - 234.
 • Lie, Svein Anders Noer. "Potensialitet i naturen". Unipub forlag 2008 ISBN 978-82-303-1179-0.s 341 - 367.
 • Lie, Svein Anders Noer. Passive Nature and Safe Food?. Wageningen Academic Publishers 2006 ISBN 90-8686-008-7.s 133 - 138.
 • Lie, Svein Anders Noer. Philosophy of Nature: Rethinking Naturalness. Routledge 2016 ISBN 978-1-138-79288-3.
 • Lie, Svein Anders Noer. Having an Ethical Discussion About the Objects of Natural Science: The Is and Ought Distinction. 2008 ISBN 978-3-89959-804-9.
 • NRK, Troms; Lie, Svein Anders Noer. Intervju ang. formidling av tiltak i forb. med Korona.. 2022.
 • GENialt, Tidsskrift Bioteknologirådet; Lie, Svein Anders Noer. Med naturen som etisk rettesnor. 2021.
 • NRK, Ekko; Lie, Svein Anders Noer. Genmodifisering, en velsignelse eller en forbannelse. 2020.
 • Lie, Svein Anders Noer. Generasjonene, som ikke finner hverandre.. Internasjonalt seminar 2019-09-19 - 2019-09-19 2019.
 • Lie, Svein Anders Noer. Er kommersielle interesser en trussel mot kunnskapssamfunnet. Lørdagsuniversitetet 2018-03-03 - 2018-03-03 2018.
 • Lie, Svein Anders Noer. “Can dispositions be relational and real at the same time?”). Forskningsseminar 2018-12-03 - 2018-12-03 2018.
 • Lie, Svein Anders Noer. Naturalness in environmental philosophy. New Frontiers in Environmental Philosphy 2018-05-31 - 2018-06-01 2018.
 • Lie, Svein Anders Noer. Sigurd Hverven, Naturfilosofi. Anmeldt av Svein Anders Noer Lie. Agora 2018; Volum 36 (2-3). ISSN 0800-7136.s 355 - 363.
 • Lie, Svein Anders Noer. Developement and De-developement. VårScene fest 2017-04-24 - 2017-04-24 2017.
 • Lie, Svein Anders Noer. Humanvitenskapens Naturfientlighet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2017 (3). ISSN 0806-8623.
 • Lie, Svein Anders Noer. Hvis vi skal være Guder så........ Vin og Viten 2017-03-01 - 2017-03-01 2017.
 • Lie, Svein Anders Noer. Naturalness in Restoration Ecology. Restoration Ecology and Rewilding: Philosophical Aspects 2017-06-14 - 2017-06-14 2017.
 • Lie, Svein Anders Noer. Teknologiens Tyranni. Sommer-Melbu 2016-07-02 - 2016-07-02 2016.
 • Lie, Svein Anders Noer. Identitet er menneskets naturkraft. Harvest : Mennesket & naturen 2015 (3).
 • Aarskog, Karine Nigar; Lie, Svein Anders Noer. Et liv i friluft. 2015.
 • Lie, Svein Anders Noer. Naturalness in the Anthropocene. Ethical perspectives. Seminar 2015-04-22 - 2015-04-22 2015.
 • Lie, Svein Anders Noer. "Human- og naturvitenskapenes ontologiske sammensvergelse". Strategiseminar: Møtet mellom humaniora og naturvitenskapene 2014-09-09 - 2014.
 • Lie, Svein Anders Noer. Arne Næss. 2014 ISBN 9780028662138.
 • Lie, Svein Anders Noer. Arne Næss - Fra logikkens overflate til økologiens dybder. Presentasjon og samtale med Jakop Meløe og Thomas Hylland Eriksen. Ordkallotten (Næssi100) 2012-10-12 - 2012.
 • Anjum, Rani Lill; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen. Dispositions and Ethics. Ethics and Personal Dispositions (prosjekt) 2012-07-03 - 2012-07-04 2012.
 • Anjum, Rani Lill; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen. Dispositions and Ethics. Research Seminar (prosjekt) 2012-03-01 - 2012.
 • Lie, Svein Anders Noer. Rasjonalitet i miljøkampen. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.
 • Lie, Svein Anders Noer. Miljødebatten. I lyset fra En folkefiende. Rødvinseminar: En folkefiende: Diktverket i samtid og nåtid 2011-05-14 - 2011-05-14 2011.
 • Lie, Svein Anders Noer. Environmental Ethics and Ontology. Forskerseminaret 2011-02-16 - 2011-02-16 2011.
 • Lie, Svein Anders Noer. Grønn ideologi, en filosofisk bakgrunn. Valgkampseminar 2011-08-04 - 2011-08-04 2011.
 • Lie, Svein Anders Noer. Natural intrusions. Small steps changing urban areas from within?. Urban Natures 2011-11-16 - 2011-11-16 2011.
 • Lie, Svein Anders Noer. Naturlig genteknologi?. Vitenskapsteoretisk forum 2011-03-17 - 2011-03-17 2011.
 • Lie, Svein Anders Noer. The Combinatorial Puzzle. Causation in Biology 2011-10-18 - 2011-10-20 2011.
 • Lie, Svein Anders Noer. Juss og begrepet naturlighet. Forskerlunsj 2011-04-05 - 2011-04-05 2011.
 • Lie, Svein Anders Noer. Økonomiske systemer og forbruk. Tekna avfallskonferanse 2011-01-27 - 2011-01-28 2011.
 • Lie, Svein Anders Noer. Naturalness Reconsidered. Ontology, Ethics and Dispositions. 2010 ISBN 978-82-8244-021-9.
 • Lie, Svein Anders Noer. Med naturen - mot naturen? Et foredrag om naturlighet. Fordrag i en fordragsserie om naturlighet. 2010-02-21 - 2010-02-21 2010.
 • Lie, Svein Anders Noer. "Lykkeprat med filosof Svein Anders Lie". 2010.
 • Lie, Svein Anders Noer. Teknologi minus flyt = utvikling. 2010.
 • Lie, Svein Anders Noer. Ny teknologi - mulighetenes tyranni?. 2010.
 • Lie, Svein Anders Noer. Nedbrytermakt. Virkelig Tromsø magasin 2010; Volum 2 (4). ISSN 1890-193X.s 48 - 48.
 • Lie, Svein Anders Noer. Age of Pamparius. Virkelig Tromsø magasin 2010; Volum 2 (8). ISSN 1890-193X.s 37 - 37.
 • Lie, Svein Anders Noer. Kunsten. Virkelig Tromsø magasin 2010; Volum 2 (7). ISSN 1890-193X.s 38 - 39.
 • Lie, Svein Anders Noer. Økologisk Mat. Virkelig Tromsø magasin 2009. ISSN 1890-193X.
 • Lie, Svein Anders Noer. Miljøetikk og disposisjonsfilosofi. Naturfilosofi og Miljøetikk 2009-02-02 - 2009-02-02 2009.
 • Lie, Svein Anders Noer. Reduksjonisme. Forskningsseminar 2009-04-29 - 2009-04-29 2009.
 • Lie, Svein Anders Noer. Hva skal vi med valg, når teknologien allerede har valgt?. Virkelig Tromsø magasin 2009 (4). ISSN 1890-193X.
 • Lie, Svein Anders Noer. Fredriksens Laks. Dagbladet 2008. ISSN 0805-3766.
 • Lie, Svein Anders Noer. Nedbrytermakt. En Søppelfilosofi. På Kanten, Den norske filosofifestival 2008-06-05 - 2008-06-08 2008.
 • Lie, Svein Anders Noer. Teknologiens problem er teknologiske løsninger. Mørchs Salong 2008-09-21 - 2008-09-21 2008.
 • Lie, Svein Anders Noer. Science and Lucid Potentiality. Postnormal Science and its Ethical Aspects. 2008-01-21 - 2008-01-23 2008.
 • Lie, Svein Anders Noer. Grenser for den grenseløse teknologien - kan den teknologiske utvikling styres?. Lørdagsuniversitetet 2008-03-08 - 2008-03-08 2008.
 • Lie, Svein Anders Noer. Contained Use. Forskningsseminaret Journal Club 2008-11-11 - 2008-11-11 2008.
 • Lie, Svein Anders Noer. Potentiality and Contained Use. Workshop on Potentiality in Causation 2008-07-09 - 2008-07-09 2008.
 • Lie, Svein Anders Noer. Koster å innse hva man kunne mistet. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Lie, Svein Anders Noer. Søppelfilosofi. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Lie, Svein Anders Noer. Vitenskapelig sikkerhet og naturens potensialitet. Seminarsamling, Norsk Institutt for Genokologi. 2007-03-26 - 2007-03-27 2007.
 • Lie, Svein Anders Noer. "Passive genes coding Enzymes". Post-normal science and its ethical aspects 2007-01-17 - 2007-01-19 2007.
 • Lie, Svein Anders Noer. Dispositions or Powers?. Rethinking Causation 2007-04-23 - 2007-04-25 2007.
 • Lie, Svein Anders Noer. Potensialitet i Naturen. Forskningsseminaret, IFI 2007-05-03 - 2007-05-03 2007.
 • Lie, Svein Anders Noer. Dispositions in perspective. Research seminar 2007-09-13 - 2007-09-13 2007.
 • Lie, Svein Anders Noer. Intrinsic Properties and Natural Kinds. Nature and its Classification 2007-10-12 - 2007-10-14 2007.
 • Lie, Svein Anders Noer. Intrinsicality and levels of nature. Research seminar 2007-11-14 - 2007-11-14 2007.
 • Lie, Svein Anders Noer. Dispositions, Reductionism and Levels in Nature. The Munsterworkshop (for the Metaphysics in science group). 2007-11-26 - 2007-11-28 2007.
 • Lie, Svein Anders Noer. To ideologier i miljodebatten. Folkevett : magasin for miljø, rettferdig fordeling og livskvalitet 2007. ISSN 0332-8651.
 • Lie, Svein Anders Noer. Genmat paa alle fat?. Nationen 2007. ISSN 0805-3782.
 • Lie, Svein Anders Noer. Er genetikk en teknologi?. Dagbladet 2006. ISSN 0805-3766.
 • Lie, Svein Anders Noer. Farlig kunnskap i dag?. Utropia 2006. ISSN 0806-9611.
 • Lie, Svein Anders Noer. Stopp Forbruket med Lykke. 2006.
 • Lie, Svein Anders Noer. Technology and the Essens of Possibilty. Forskerseminar, Journal Club 2006-03-28 - 2006-03-28 2006.
 • Lie, Svein Anders Noer. Anti-telos og Naturlighet. Forskningsseminaret ved Institutt for Filosofi, Tromsø 2006-02-16 - 2006-02-16 2006.
 • Lie, Svein Anders Noer. Anti-telos coding Enzymes?. Dispositions: An new and alternative concept of nature? 2006-05-11 - 2006-05-13 2006.
 • Lie, Svein Anders Noer. Økofilosofi i et bysentrumsperspektiv. Barn og Bærekraft 2006-09-13 - 2006.
 • Look at all works in CRIStin →  TEO-H1 1.578

  Click for bigger map