Personkort bilde
Adviser

Mariann Schjølberg Karlsen

Communication Advisor RKBU North
Norwegian flag icon Sami flag icon

Communication Advisor working with web, graphic design, information, media relations etc. 

 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche; Brøndbo, Per Håkan. Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere. (https://uit.no/nyheter/artikkel/kortnytt?p_document_id=713719) 2021.

 • Haugdal, Marte; Karlsen, Mariann Schjølberg; Salamonsen, Anita; Brøndbo, Per Håkan; Torrissen, Wenche. Gjør teater tilgjengelig for flere. (Fulltekst: https://kulturoghelse.no/2021/01/gjor-teater-tilgjengelig-for-flere/ 2021.

 • Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki; Karlsen, Mariann Schjølberg. Vil vite hvordan det er å være ung med kvensk bakgrunn. (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=704282 2020.

 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Vis, Svein Arild; Lauritzen, Camilla. Her er forskernes nye anbefalinger til barnevernet. (Fulltekst: https://forskning.no/barn-og-ungdom-partner-uit-norges-arktiske-universitet/her-er-forskernes-nye-anbefalinger-til-barnevernet/1756935 2020.

 • Lorentsen, Hanne lise berg; Igland, Oddny; Karlsen, Mariann Schjølberg. Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag: En oversikt over tilgjengelige ressurser.. 2015.

 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strøm, Henriette Kyrrestad. Forebygging i skolen utsetter ikke alkoholdebut. 2015.

 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strandbu, Astrid. Vil ha mer musikk inn i arbeidet. 2015.

 • Karlsen, Mariann Schjølberg. Barna er viktige på mekling. 2015.

 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche; Brøndbo, Per Håkan. Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere. (https://uit.no/nyheter/artikkel/kortnytt?p_document_id=713719) 2021.

 • Haugdal, Marte; Karlsen, Mariann Schjølberg; Salamonsen, Anita; Brøndbo, Per Håkan; Torrissen, Wenche. Gjør teater tilgjengelig for flere. (Fulltekst: https://kulturoghelse.no/2021/01/gjor-teater-tilgjengelig-for-flere/ 2021.

 • Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki; Karlsen, Mariann Schjølberg. Vil vite hvordan det er å være ung med kvensk bakgrunn. (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=704282 2020.

 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Vis, Svein Arild; Lauritzen, Camilla. Her er forskernes nye anbefalinger til barnevernet. (Fulltekst: https://forskning.no/barn-og-ungdom-partner-uit-norges-arktiske-universitet/her-er-forskernes-nye-anbefalinger-til-barnevernet/1756935 2020.

 • Lorentsen, Hanne lise berg; Igland, Oddny; Karlsen, Mariann Schjølberg. Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag: En oversikt over tilgjengelige ressurser.. 2015.

 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strøm, Henriette Kyrrestad. Forebygging i skolen utsetter ikke alkoholdebut. 2015.

 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strandbu, Astrid. Vil ha mer musikk inn i arbeidet. 2015.

 • Karlsen, Mariann Schjølberg. Barna er viktige på mekling. 2015.

 • [Loading...]