#
#
Faculty administration at Faculty of Law anna.nylund@uit.no +4777649173 Tromsø TEO-H4 4.519

Anna Nylund


Professor, chair of Research Group in Procedural Law and Dispute Resolution

Job description

https://orcid.org/0000-0003-0287-2868


 • Nylund, Anna. Meklingsteori - fra optimisme til paradigmeskifte. Iustus förlag 2021 ISBN 978-91-7737-153-3.s 261 - 276.
 • Nylund, Anna. Norway - Child Participation in Family Law. Intersentia 2021 ISBN 978-1-83970-056-9.s 259 - 272.
 • Nylund, Anna. The Past, Present and Future of Nordic Courts. (fulltekst) Springer 2021 ISBN 978-3-030-74851-7.s 291 - 308.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-74851-7_16.
 • Nylund, Anna. Institutional Aspects of the Nordic Justice Systems: Striving for Consolidation and Settlements. (fulltekst) Springer 2021 ISBN 978-3-030-74851-7.s 187 - 211.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-74851-7_11.
 • Nylund, Anna. Europeanisation of Nordic Civil Procedure: Does the Map Match the Terrain?. (fulltekst) Springer 2021 ISBN 978-3-030-74851-7.s 109 - 131.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-74851-7_7.
 • Nylund, Anna. Rethinking Nordic Courts: An Introduction. (fulltekst) Springer 2021 ISBN 978-3-030-74851-7.s 1 - 17.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-74851-7_1.
 • Nylund, Anna. Covid-19 and Norwegian Civil Justice. Eleven International Publishing 2021 ISBN 9789462362048.s 139 - 146.
 • Nylund, Anna; Krans, Bart. Conclusions on Civil Courts Coping with Covid-19. Eleven International Publishing 2021 ISBN 9789462362048.s 205 - 217.
 • Nylund, Anna. An Introduction to Finnish Legal Culture. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3394-6.s 149 - 189.
 • Strandberg, Magne; Nylund, Anna. Utsikt til innsikt: En komparativ tilnærming til reform av reglene om anke til lagmannsretten over dommer i sivile saker. Lov og Rett 2020; Volum 59 (2). ISSN 0024-6980.s 84 - 102.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2020-02-03.
 • Krans, Bart; Nylund, Anna. Comparative Insights on Procedural Autonomy. Intersentia 2020 ISBN 978-1-78068-906-7.s 227 - 243.
 • Nylund, Anna. Procedural Autonomy, the EEA Agreement and Norwegian Law: The Art of Bridging a Gap and Maintaining it Too. Intersentia 2020 ISBN 978-1-78068-906-7.s 119 - 138.
 • Krans, Bart; Nylund, Anna. Aspects of Procedural Autonomy. Intersentia 2020 ISBN 978-1-78068-906-7.s 1 - 12.
 • Nylund, Anna. Hverdagsjuss, rettssikkerhet og retten til en rettferdig rettergang. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.
 • Haugli, Trude; Nylund, Anna. Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries: Do Constitutional Rights Matter?. Brill|Nijhoff 2019; Volum 5 (1) ISBN 978-90-04-38281-7. ISSN 2405-8343.s 391 - 422.s doi: https://doi.org/10.1163/9789004382817_021.
 • Nylund, Anna. Children’s Right to Participate in Decision-Making in Norway: Paternalism and Autonomy. Brill|Nijhoff 2019; Volum 5 (1) ISBN 978-90-04-38281-7. ISSN 2405-8343.s 201 - 224.s doi: https://doi.org/10.1163/9789004382817_012.
 • Nylund, Anna. Introduction to Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. Brill|Nijhoff 2019; Volum 5 (1) ISBN 978-90-04-38281-7. ISSN 2405-8343.s 3 - 18.s doi: https://doi.org/10.1163/9789004382817_002.
 • Nylund, Anna. Accountability and transparency in the course of civil justice in the Nordic countries. 2019 ISBN 978-85-5321-813-4.s 251 - 267.
 • Nylund, Anna. Comparing the Efficiency and Quality of Civil Justice in Scandinavia: The Role of Structural Differences and Definitions of Quality. Civil Justice Quarterly 2019; Volum 38 (4). ISSN 0261-9261.s 427 - 439.
 • Nylund, Anna. Klima, miljø og domstoler i et komparativt perspektiv. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2701-3.s 101 - 118.
 • Nylund, Anna. Saksforberedelsen i tvistemål i et komparativt perspektiv. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436.
 • Nylund, Anna. Case Management in a Comparative Perspective: regulation, principles and practice. (fulltekst) Revista do processo - RePro 2019; Volum 292. ISSN 0100-1981.s 377 - 398.
 • Nylund, Anna; Strandberg, Magne. Conclusions on Civil Procedure and Harmonisation of Law. (data) Intersentia 2019 ISBN 9781780686936.s 231 - 242.s doi: 10.1017/9781780688305.015.
 • Nylund, Anna; Strandberg, Magne. Introduction.. (data) Intersentia 2019 ISBN 9781780686936.s 1 - 9.
 • Nylund, Anna. Family Maintenance and Multi-Speed Integration: A Norwegian Perspective. Intersentia 2019 ISBN 9781780686936.s 209 - 230.s doi: 10.1017/9781780688305.014.
 • Nylund, Anna. The structure of civil proceedings – convergence through the main hearing model?. Civil Procedure Review 2018; Volum 9 (2). ISSN 2191-1339.s 13 - 39.
 • Nylund, Anna; Sunde, Jørn Øyrehagen. Courts and Court Proceedings. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-030-03006-3.s 201 - 213.
 • Nylund, Anna. Luganokonvensjonen i Høyesterett - et kritisk blikk. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 227 - 242.
 • Nylund, Anna. A Dispute Systems Design Perspective on Norwegian Child Custody Mediation. (fulltekst) Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9.s 9 - 26.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-73019-6.
 • Nylund, Anna. Sak samma om det är samma sak? Om litispendens, italienska torpeder och ömsesidig tillit. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2017 (2-4). ISSN 0040-6953.s 345 - 359.
 • Ervasti, Kaijus; Nylund, Anna; Salminen, Kirsikka. Sovittelu teoriassa ja käytännössä - nykytila ja tulevaisuus Suomessa. Alma Talent 2017 ISBN 978-952-14-3238-5.s 15 - 29.
 • Nylund, Anna. Norway. 2017 ISBN 978-5-906815-85-9.s 271 - 307.
 • Nylund, Anna. An Introduction to Finnish Legal Culture. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2091-5.s 285 - 316.
 • Nylund, Anna. Norwegian Civil Procedure - how to make fast Even Faster. 2016 ISBN 978-609-459-751-0.s 261 - 274.
 • Krans, Bart; Nylund, Anna. Conclusions and Outlook. Intersentia 2016 ISBN 978-1-78068-380-5.s 161 - 170.
 • Nylund, Anna. Norway: An Insider Outside - or an Outsider Inside - European Civil Justice. Intersentia 2016 ISBN 978-1-78068-380-5.s 101 - 114.s doi: 10.1017/9781780685519.009.
 • Nylund, Anna. Preparatory Proceedings in Norway: Efficiency by Flexibility and Case Management. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-29323-3.s 57 - 79.s doi: 10.1007/978-3-319-29325-7_3.
 • Nylund, Anna. Introduction to the Preparatory Stage of Civil Proceedings. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-29323-3.s 1 - 15.s doi: 10.1007/978-3-319-29325-7_1.
 • Nylund, Anna. Tilpasset mekling som konfliktløsningsmetode i konflikter om omsorgsorganisering. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016; Volum 14 (2). ISSN 1503-2965.s 106 - 124.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2016-02-02.
 • Nylund, Anna. Begränsningen av tillgången till den andra instansen i tvistemål i ett nordiskt perspektiv. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2015; Volum 151 (5-6). ISSN 0040-6953.s 431-450 - .
 • Nylund, Anna. Norway. Cambridge University Press 2015 ISBN 978-1-107-02805-0.s 355 - 357.
 • Nylund, Anna. Norway. Bloomsbury Academic 2015 ISBN 978-1-78043-682-1.s 463 - 466.
 • Nylund, Anna. Conclusions on the Future of Civil Litigation in the Nordic Countries. Springer 2014 ISBN 978-3-319-04464-4.s 409 - 428.s doi: 10.1007/978-3-319-04465-1_20.
 • Nylund, Anna. Access to Justice: Is ADR a Help or Hindrance?. Springer 2014 ISBN 978-3-319-04464-4.s 325 - 355.s doi: 10.1007/978-3-319-04465-1_16.
 • Nylund, Anna. The Many Ways of Civil Mediation in Norway. Springer 2014 ISBN 978-3-319-04464-4.s 97 - 119.s doi: 10.1007/978-3-319-04465-1_6.
 • Nylund, Anna. European Integration and Nordic Civil Procedure. Springer 2014 ISBN 978-3-319-04464-4.s 31 - 51.s doi: 10.1007/978-3-319-04465-1_3.
 • Nylund, Anna. Barnefordelingssaker og "familier med høyt konfliktnivå". Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2012 (3-4). ISSN 1503-2965.s 215 - 235.
 • Nylund, Anna. Restorative Justice and Victim-Offender Mediation in Norway. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 279 - 287.
 • Nylund, Anna. Mekling i barnefordelingssaker på godt og ondt. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011; Volum 9 (4). ISSN 1503-2965.s 302 - 322.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2016-02-02.
 • Nylund, Anna. Europeanization of Norwegian Civil Procedure?. Mohr Siebeck 2011 ISBN 978-3-16-150913-1.s 125 - 134.
 • Nylund, Anna. Mixing Past and Future. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0840-1.s 167 - 181.
 • Nylund, Anna. Meklingsmodeller i tvsiteloven: terapi, tvekamp eller kreativ problemløsning?. Lov og Rett 2010 (5). ISSN 0024-6980.s 272 - 284.
 • Nylund, Anna. Medling och jurister: att lära gamla hundar sitta. Edita Publishing Oy 2010 ISBN 9789513758349.s 182 - 194.
 • Nylund, Anna. Lapsi riidan kohteena - lapsen asemaa koskevien asioiden haasteita. Lakimies 2010 (7-8). ISSN 0023-7353.s 1166 - 1182.
 • Nylund, Anna. Europeisering av sivilprosessretten. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 201 - 216.
 • Nylund, Anna Karolina. Seulontaa norjalaisittain -- katsaus Norjan uuteen siviiliprosessilakiin. Lakimies 2008; Volum 106 (2). ISSN 0023-7353.s 269 - 279.
 • Nylund, Anna. Til domstolen - med barnet i fokus?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2008; Volum 6 (4). ISSN 1503-2965.s 229 - 243.
 • Nylund, Anna Karolina. Europeiskt betalningsföreläggande och småmålsförfarande. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2008; Volum 144 (3). ISSN 0040-6953.s 241 - 259.
 • Ervo, Laura; Letto-Vanamo, Pia; Nylund, Anna. Rethinking Nordic Courts. (fulltekst) Springer 2021 ISBN 978-3-030-74851-7.s 1 - 17.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-74851-7_1.
 • Krans, Bart; Nylund, Anna. Civil Courts Coping with Covid-19. (data) Eleven International Publishing 2021 ISBN 9789462362048.s 1 - 6.
 • Nylund, Anna. Civil Procedure in Norway. Wolters Kluwer 2020 ISBN 9789403526706.
 • Krans, Bart; Nylund, Anna. Procedural Autonomy across Europe. Intersentia 2020 ISBN 978-1-78068-906-7.s 1 - 12.
 • Nylund, Anna; Strandberg, Magne. Civil Procedure and Harmonisation of Law: the Dynamics of EU and International Treaties.. Intersentia 2019 ISBN 9781780686936.s 209 - 230.
 • Nylund, Anna; Ervasti, Kaijus; Adrian, Lin. Nordic Mediation Research. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9.s 83 - 103.s doi: 10.1007/978-3-319-73019-6_10.
 • Nylund, Anna. Norway International Encyclopaedia of Laws: Civil Procedure. Wolters Kluwer 2017 ISBN 978-90-654-4936-8.
 • Nylund, Anna; Krans, Bart. The European Union and National Civil Procedure. Intersentia 2016 ISBN 978-1-78068-380-5.s 161 - 170.
 • Ervo, Laura; Nylund, Anna. Current Trends in Preparatory Proceedings. A Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-29323-3.s 1 - 15.
 • Nylund, Anna; Ervasti, Kaijus. Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Edita Publishing Oy 2014 ISBN 978-951-37-6577-4.
 • Nylund, Anna; Ervo, Laura. The Future of Civil Litigation. Access to Courts and Court-annexed Mediation in the Nordic Countries. (omtale) Springer 2014 ISBN 978-3-319-04464-4.s 31 - 51.
 • Nazarian, Henriette; Nylund, Anna. Konkursrett. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202343644.
 • Nylund, Anna. What is good science - a social science perspective. WHAT IS GOOD SCIENCE – MEDICAL SCIENCE AND SOCIETY DURING THE COVID-19 PANDEMIC. WHAT HAVE WE LEARNED 2022-06-09 - 2022-06-09 2022.
 • Nylund, Anna. Mangel på begrunnelse på gjeldende smitteverntiltak. 2022.
 • Nylund, Anna. Regjeringen innfører tiltak uten å oppgi grunn. Skylder på høyt arbeidspress.. 2022.
 • Nylund, Anna. Rettssalene kan bli digitale permanent. 2022.
 • Nylund, Anna. Åpne begrunnelser er viktige dersom regjeringen velger å se bort fra faglige råd. Nordnorsk debatt - Nordlys 2022.
 • Nylund, Anna. Designing a successful mediation system. Mediation study trip to Norway 2022-06-08 - 2022-06-08 2022.
 • Nylund, Anna. Systemic changes to the civil justice system in the wake of the Covid-19 pandemic. The impact of COVID-19 on the justice system. Case study and suggested solutions 2022-05-26 - 2022-05-27 2022.
 • Nylund, Anna. Kommentar til EMDs dom i saken Community of Syndical Action mot Sveits. 2022.
 • Aarli, Ragna; Nylund, Anna. Long Covid i domstolene - har pandemien satt varige spor?. Rett, historie, rettshistorie anno 2022. Professor Jørn Øyrehagen Sunde 50 år 2022-04-20 - 2022-04-20 2022.
 • Øverenget, Einar; Kalager, Mette; Grødeland, Gunnveig; Olsvik, Ørjan; Nylund, Anna; Løberg, Magnus; Helsingen, Lise Mørkved; Bretthauer, Michael. Når smittevern blir uforståelig. Dagensnæringsliv 2022.
 • Nylund, Anna. Sivilprosessuelt samarbeid etter Brexit. Lov og Rett 2022; Volum 61 (1). ISSN 0024-6980.s 5 - 6.s doi: 10.18261/lor.61.1.2.
 • Nylund, Anna. Rettslige skranker for vaksinepass og vaksinetvang. 2021.
 • Nylund, Anna. Forbrukertvisteløsning. Forbrukerrettsfredag 2021-12-10 - 2021-12-10 2021.
 • Nylund, Anna. Joel Eriksson, Newer Forms of Contract-BasedDispute Resolution. An examination ofefficiency-driven procedures in light oftraditional adversarial procedures (ak.avh.),Lunds universitet 2021, 287 s.. Juridisk Tidskrift 2021; Volum 2021-22 (2). ISSN 1100-7761.s 540 - 544.
 • Nylund, Anna. Introductory remarks on Online Dispute Resolution (ODR). Artificial Intelligence and Its Impact on Civil Justice 2021-10-06 - 2021-10-06 2021.
 • Nylund, Anna. Når er vi villige til å gi fra oss lovmessige rettigheter i bytte mot trygghet?. Vin og Viten: Frihet i bytte mot trygghet? 2021-09-29 - 2021-09-29 2021.
 • Nylund, Anna. International Commercial Courts and Global Challenges - uptake and pitfalls of innovations. Taking Stock: International Commercial Courts in Europe and Asia 2021-09-17 - 2021-09-17 2021.
 • Nylund, Anna. Rethinking Nordic Courts. Cafe Comparatum podcast 2021-09-15 - 2021-09-15 2021.
 • Nylund, Anna. Case management - a comparative perspective. Advanced Course in Comparative Civil Procedure 2021-09-01 - 2021-09-01 2021.
 • Nylund, Anna. The value of defining family mediation - Scandinavian perspectives. 8th World Congress on Family Law and Children's Rights 2021-07-11 - 2021-07-14 2021.
 • Nylund, Anna; Krans, Bart. Covid as a Catalizor of Procedural Reforms. Civil Procedure – What after COVID?, Public and Private Justice 2021-05-25 - 2021-05-27 2021.
 • Nylund, Anna. Vaksinepass. 2021.
 • Nylund, Anna. Koronasertifikat. 2021.
 • Nylund, Anna; Lintvedt, Mona Naomi. Disse juss-forskerne har skrevet eget utkast til lovbestemmelse for regulering av koronasertifikat. (fulltekst) 2021.
 • Graver, Hans Petter; Sandvik, Kristin Bergtora; Nylund, Anna; Lintvedt, Mona Naomi. Stortinget må vedta en ny lov dersom koronasertifikat skal innføres. (fulltekst) Juridika Innsikt 2021.
 • Nylund, Anna. Rettslige utfordringer med vaksinepass. Webinar: Fra vaksinepass til passérseddel? 2021-03-23 - 2021-03-23 2021.
 • Nylund, Anna. Pandemien vil sette varige spor i sivilprosessen. Rett24.no 2021.
 • Nylund, Anna. Dette er de rettslige utfordringene med «innenlandske vaksinepass». Juridika Innsikt 2021.
 • Nylund, Anna. Party autonomy and case management in the ELI/UNIDROIT European Model Rules of Civil Procedure. IE Civil Procedure Series Exploring the ELI/UNIDROIT European Rules of Civil Procedure 2021-04-09 - 2021-04-09 2021.
 • Nylund, Anna. Karantenehotell. 2021.
 • Nylund, Anna. Karantenehotell. 2021.
 • Krans, Bart; Nylund, Anna. Civil Courts Coping with Covid-19 – Exceptional Times, Normal Times, New Times. Eleven International Publishing 2021 ISBN 9789462362048.s 1 - 6.
 • Nylund, Anna. Fra vaksinepass til passérseddel? - Rettslige perspektiver. Fra vaksinepass til passérseddel? 2021-03-23 - 2021-03-23 2021.
 • Nylund, Anna. Comments on the European Rules of Civil Procedure. The Future of Civil Procedure in Europe: A Nordic Perspective on the Model European Rules of Civil Procedure 2021-03-15 - 2021-03-16 2021.
 • Nylund, Anna. Reagerer på pressekonferansen til Raymond Johansen: - Dette ordet blir ikke nevnt en eneste gang. 2021.
 • Nylund, Anna. Eurooppalaisen siviiliprosessioikeuden monet kasvot. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen jäsenkokous helmikuu 2021 2021-02-15 - 2021-02-15 2021.
 • Nylund, Anna. Lapsen osallisuudesta. Lapsioikeusjuristit ry:n vuosikokous 2021 2021-02-09 - 2021-02-09 2021.
 • Nylund, Anna; Storvik, Marius. Høring: Et portforbud vil ramme både dyr og studenter. Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.
 • Nylund, Anna. – Juridisk forskning taper i konkurransen. 2021.
 • Nylund, Anna. I kjølvannet av trygdeskandalen - behovet for å tenke nytt i sivilprosessretten. I kjølvannet av trygdeskandalen – må vi tenke nytt om jussen og jussutdanningen? 2021-01-07 - 2021-01-07 2021.
 • Nylund, Anna. Concentrated hearings and case management - international trends. Webinar on Concentrated Court Hearings: Why is it Not Possible in Western Balkan Judiciaries or is it? 2020-12-16 - 2020-12-16 2020.
 • Nylund, Anna. Jusprofessor om coronatiltakene: - Klart inngrep i menneskerettighetene. 2020.
 • Krans, Bart; Nylund, Anna. Civil Justice and Covid-19. (data) (omtale) 2020.
 • Nylund, Anna; Krans, Bart. Procedural Autonomy Across Europe. (data) 2020.
 • Nylund, Anna. Karantenehotell: Stine og 300 andre har sendt brev til Justisministeren. 2020.
 • Nylund, Anna. Justisdepartementet vurderer endringer i karantenehotell-ordningen - professor kritisk. 2020.
 • Nylund, Anna. Kritisk til karantenehotell. 2020.
 • Nylund, Anna. Har leilighet og jobb i Oslo. Nå må norske Hanne Ramberg bo på karantenehotell hver gang hun besøker barna i København.. 2020.
 • Nylund, Anna. ADR and formal justice: Rhetoric and Reality. Frontiers in Civil Justice 2020-11-16 - 2020-11-17 2020.
 • Nylund, Anna. Klimasøksmålet. 2020.
 • Nylund, Anna. Covid-19 and Norwegian Civil Justice. Webinar on Covid-19 and Civil Justice 2020-05-15 - 2020-05-15 2020.
 • Nylund, Anna. Case management. Mulheres no processo lives semanais 2020-07-03 - 2020-07-03 2020.
 • Krans, Bart; Nylund, Anna. Concluding Remarks on Covid-19 and Civil Justice. 2020.s 54 - 57.s doi: https://doi.org/10.7557/7.5472.
 • Nylund, Anna. Civil Procedure in Norway and Covid-19: Some Observations. 2020.s 39 - 42.s doi: https://doi.org/10.7557/7.5468.
 • Krans, Bart; Nylund, Anna. An Introduction to Covid-19and Civil Justice: Unforeseen, Unexpected and on Short Notice. 2020.s 4 - 5.s doi: https://doi.org/10.7557/7.5455.
 • Nylund, Anna; Krans, Bart. Civil Justice and Covid-19. 2020.s 4 - 5.s doi: https://doi.org/10.7557/7.5455.
 • Nylund, Anna. Monitieteellinen tutkimusote lapsioikeustutkimuksessa (En flervitenskapelig tilnærming til barnerettsforskning). Lapsen oikeudellista asemaa tutkimassa– Lapsioikeustutkimuksen perusteita 2020-02-10 - 2020-02-11 2020.
 • Nylund, Anna. Tilgangen til ankeinstansen i sivile saker - skal lagmannsretten være portvakt eller Pippi Langstrømpe?. Lagmannsrettens nyttårsseminar 2019-01-02 - 2019-01-02 2019.
 • Nylund, Anna. Ex officio application of EU consumer law in Norway. On the border between European consumer law and national enforcement law 2019-10-03 - 2019-10-04 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen; Nylund, Anna. "Ny" praksisordning - pilot 2019. Pedagogisk forum 2019-10-09 - 2019-10-09 2019.
 • Nylund, Anna; Strandberg, Magne. Ankeinstansen og ankeregler. Domstolskommisjonen - møte med Gulating lagmannsrett 2019-09-20 - 2019-09-20 2019.
 • Øvstebø, Siri; Nylund, Anna. Hvordan ny teknologi og kunstig intelligens påvirker. Juristen 2019 (5). ISSN 0107-699X.s 61 - 62.
 • Nylund, Anna. European Rules of Civil Procedure: Case Management and Pleadings. ELI Annual Conference 2019-09-04 - 2019-09-06 2019.
 • Nylund, Anna; Leviner, Pernilla; Hartoft, Hanne; Tolonen, Hannele. Children's right to participation in the Nordic countries - between paternalism and autonomy. Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family 2019-07-03 - 2019-07-05 2019.
 • Nylund, Anna. Appeal and appeals proceedings in Sweden and Finland. Appeal and Appeals Proceedings in Civil Cases 2019-06-11 - 2019-06-11 2019.
 • Nylund, Anna. Bagatellsaker i rettssystemet. Forskermaraton til ære for Hege Brækhus 2019-04-05 - 2019-04-05 2019.
 • Nylund, Anna. Does membership in the EU matter in a multi-speed Europe?. Rethinking Nordic Law – Nordic Court Procedure and Cooperation in the Age of Globalization, Workshop II 2019-02-04 - 2019-02-05 2019.
 • Nylund, Anna. Court culture and settlements. Judicial decision making 2019-05-08 - 2019-05-08 2019.
 • Nylund, Anna. Advokatrollen, digitalisering og etikk. Fremtidens advokatkontor med vekt på digitalisering av profesjonen og domstolene 2019-04-04 - 2019-04-04 2019.
 • Nylund, Anna; Ervasti, Kaijus; Adrian, Lin. Introduction to Nordic Mediation Research. (fulltekst) Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9.s 1 - 5.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-73019-6_1.
 • Nylund, Anna; Moe, Trude Haugseth. Mekling erstatter mange rettssaker, men brukes ofte feil. 2018.
 • Nylund, Anna. Procedural autonomy, EEA law and Norwegian civil procedure. Procedural Autonomy - Is there Room to Maneuvre? 2018-11-21 - 2018-11-23 2018.
 • Nylund, Anna. Dette betyr brexit-avtalen for Norge. 2018.
 • Nylund, Anna. Scandinavian perspectives on alternative legal proceedings in custody conflicts. Conference on Children’s Health Matters in Custody Conflicts 2018-11-12 - 2018-11-13 2018.
 • Nylund, Anna. Children's right to participate in decision-making in Norway. Frontier Research in Children's Rights and Family Law 2018-04-16 - 2018-04-17 2018.
 • Nylund, Anna. Children's participatory rights in Norway. Children's constitutional rights in the Nordic countries 2018-03-16 - 2018-03-18 2018.
 • Nylund, Anna. The involvement of children in Norwegian mandatory child custody mediation. Book launch - Nordic mediation research 2018-04-24 - 2018-04-24 2018.
 • Nylund, Anna. Dommere i ankedomstolene. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene 2018 (1).s 14 - 15.
 • Nylund, Anna. Kostbar domstolstid - en komparativ oversikt. Tvistelovsseminar 2017-11-24 - 2017.
 • Nylund, Anna. Competition Law and Damages on the Outskirts of the EU: The Norwegian Perspective. 7th International PhD Students' Conference on Competition Law 2017-10-10 - 2017-10-10 2017.
 • Nylund, Anna. Case management techniques and methods in a comparative perspective. International Congress on the New Brazilian Civil Procedure Code 2017-10-02 - 2017-10-03 2017.
 • Nylund, Anna. Henrik Bellander, Rättegångskostnader – Om kostnadsbördan i dispositiva mål, Iustus förlag 2017, 454 s.. Juridisk Tidskrift 2017 (1). ISSN 1100-7761.s 207 - 216.
 • Nylund, Anna. EU, EØS og nasjonal sivilprosess. Tvistelunsj 2017-09-15 - 2017.
 • Nylund, Anna. Maintenance - A view from outside the EU: Lugano and Hague Conventions. Civil procedure in and outside the European Union 2017-08-31 - 2017-09-02 2017.
 • Nylund, Anna; Adrian, Lin; Glässer, Ulla; Schroeter, Kirstin; Uitslag, Marion. Regulation of Mediation: Nirvana or Nightmare?. International Association of Conflict Management Annual Conference 2017-07-09 - 2017-07-12 2017.
 • Nylund, Anna; Adrian, Lin. Court-connected Mediation and Court-culture in Scandinavia and Central Europe. International Association of Conflict Management Annual Conference 2017-07-09 - 2017-07-12 2017.
 • Nylund, Anna; Bernt, Agnes Camilla; Salminen, Kirsikka. Mediation in Child Custody and Contact Cases: Contents, Roles and Regulation. Nordic Conference Mediation Practice and Regulation - Achievements and Challenges 2017-01-19 - 2017-01-20 2017.
 • Nylund, Anna; Ervasti, Kaijus. Mediation Models and Regulation of Mediation. Nordic Conference Mediation Practice and Regulation - Achievements and Challenges 2017-01-19 - 2017-01-20 2017.
 • Nylund, Anna. Nuorten tekemien rikosten sovittelu Norjassa (Mediation with juvenile delinquents in Norway). 10-års jubileumsseminar for mekling av straffesaker i Finland 2016-11-11 - 2016-11-11 2016.
 • Nylund, Anna. The Norwegian Reform of Civil Procedure - Making Fast even Faster. Ways of Implementation of the Right to Civil Proceedings within a Reasonable Time 2016-09-30 - 2016-10-01 2016.
 • Nylund, Anna. Project results concerning Scandinavia countries. Current Trends in Pre-Trial Proceedings - Closing Seminar 2016-09-22 - 2016-09-22 2016.
 • Nylund, Anna. Norske domstoler i et komparativt perspektiv. Forskningsprosjektet Rettsstat 2016-09-05 - 2016-09-05 2016.
 • Nylund, Anna; Krans, Bart. The European Union and National Civil Procedure - A Rocky Road or a Smooth Process?. Intersentia 2016 ISBN 978-1-78068-380-5.s 1 - 4.
 • Nylund, Anna. Does Settlement Trump the Best Interest of the Child? A Critical Analysis of Norwegian Child-Custody Mediation. Culture, Dispute Resolution and the Modernised Family 2016-07-06 - 2016-07-08 2016.
 • Nylund, Anna. Husk barna i det ulykkelige samlivsbruddet. Bergens Tidende 2016. ISSN 0804-8983.
 • Nylund, Anna. The Lugano Convention - Past, Present and Future. International and European Civil Justice 2016-06-07 - 2016.
 • Nylund, Anna. Mediation systems in child custody/visitation cases. Scandinavian Mediation Research - workshop 1 2016-06-01 - 2016-06-03 2016.
 • Nylund, Anna; Adrian, Lin. Court-Connected Mediation in Europe - Scandinavian and Central European Perspectives. ABA Section of Dispute Resolution 18th Annual Spring Conference 2016-04-06 - 2016-04-09 2016.
 • Nylund, Anna; Bylander, Eric. Temanummer: Processrätt. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2015; Volum 151 (5-6). ISSN 0040-6953.s 395 - 400.
 • Nylund, Anna. Jusprofessorer uenige om bruk av nødverge. VG : Verdens gang 2015. ISSN 0805-5203.
 • Nylund, Anna. Medling igår, idag och imorgon. Är medlingen en välsignelse eller kommer den alternativa tvistlösningen att spola under grunden för den traditionella domstolsprocessen och dens samhällsfunktion? 2015-11-05 - 2015-11-05 2015.
 • Nylund, Anna. The Many Ways of Mediation in Norway - a European perspective. Norway and the European Law of Civil Procedure 2015-10-21 - 2015-10-21 2015.
 • Nylund, Anna. The Lugano Convention after the entry into force of the Regulation Brussels I bis. Norway and the European Law of Civil Procedure 2015-10-21 - 2015-10-21 2015.
 • Nylund, Anna. Rett, rettferdighet og barns deltakelse i mekling. Erfaringsseminar for prosjektet Barn i Mekling (BiM) 2015-03-17 - 2015-03-18 2015.
 • Nylund, Anna. Preliminary proceedings in Norway. Pretrial proceedings in Scandinavia and Central Europe 2015-06-02 - 2015-06-04 2015.
 • Nylund, Anna. Funktionen av besvärsbegränsningarna i tillgången till den andra instansen. Nordisk processrättsmöte 2015-08-13 - 2015-08-15 2015.
 • Nylund, Anna. Europeanisation of Scandinavian Civil Procedure. Honour's Course Law 2015-04-28 - 2015-05-28 2015.
 • Nylund, Anna. Europeanisation of Nordic Civil Procedure - Fact or Fiction?. Concluding seminar: The Future of Civil Procedure in the Nordic Countries 2014-11-18 - 2014-11-18 2014.
 • Nylund, Anna. Vitners betydning for rettssikkerheten. Regional Samling for vitnestøtter 2014-11-10 - 2014-11-10 2014.
 • Nylund, Anna. Internasjonale perspektiver på barns deltakelse i mekling. Erfaringsseminaret om Barn i Mekling 2014-09-02 - 2014.
 • Nylund, Anna. Juss, barn og mekling - problemer og paradigmeskifte?. Erfaringsseminar om Barn i Mekling 2014-09-02 - 2014.
 • Nylund, Anna. Europeanization and Nordic Civil Procedure. The outlooks of Nordic dispute resolution - The future of Nordic civil litigation 2012-10-29 - 2012-10-30 2012.
 • Nylund, Anna. Muutoksenhaku oikeusvertailevasta näkökulmasta. Tuomaripäivät 2012-10-12 - 2012-10-12 2012.
 • Nylund, Anna. Norjassa sovittelusta tullut osa rikosprosessia. Haaste 2012 (3). ISSN 1458-0314.s 28 - 29.
 • Nylund, Anna. Vuosikymmeniksi vankilaan. 2012.
 • Nylund, Anna. Access to Justice - Is ADR a Help or Hindrance?. The Outlooks of Nordic Dispute Resolution - The obstacles in civil proceedings - Is the access to court in danger? 2012-04-18 - 2012-04-19 2012.
 • Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix. Skal forske på rettssaken. 2012.
 • Nylund, Anna. Tutkija: Breivikin syytteiden yksityiskohdat järkyttivät. (data) 2012.
 • Nylund, Anna. Frykten for å bli fratatt barna. 2012.
 • Nylund, Anna; Jakobsen, Hanne. Mekling kan dekke over vold. 2012.
 • Nylund, Anna. Intervju om strafferettslige rammene for terrorattakkene 22.7.2011. 2011.
 • Nylund, Anna. Mediation in the Norwegian Tradition. The outlooks of Nordic dipsute resolution - The future of civil litigation 2011-09-22 - 2011-09-23 2011.
 • Nylund, Anna. Alternatives to Traditional Punishment for Juvenile Delinquents in Norway. Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.
 • Nylund, Anna. Europeanization of Norwegian Civil Procedure?. Recent Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway in the age of Europeanization 2010-09-02 - 2010-09-03 2010.
 • Nylund, Anna. Utmaningar i mötet mellan medling och domstolarna. Nordisk Forum for Megling og Konflikthåndtering 2009 2009-10-01 - 2009.
 • Nylund, Anna. Kvinner og menn i domstolen -- er Jusitita blind?. Kvinneforskmaraton 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.
 • Nylund, Anna. EU och processrätten – är den nationella processrätten autonom?. Nordisk prosessmøte 2009-08-20 - 2009-08-23 2009.
 • Nylund, Anna. Utfordringer i møtet mellom mekling og domstolsprosess. Nordisk nettverk for rettsmekling 2009-11-25 - 2009-11-25 2009.
 • Nylund, Anna. Pohjoismaisia ja kriittisiä näkökulmia muutoksenhakuun. Suomalainen Lakimiesyhdistys, årsmöte 2008-12-08 - 2008-12-08 2008.
 • Look at all works in CRIStin →

  Publications outside Cristin

  - (with Niemi-Kiesiläinen, Johanna) Valitus hovioikeuteen (Court of Appeal). I Lappalainen, Juha et.al. Prosessioikeus (Procedural Law). WSOYPro 2007, pp. 947-990.

  - Tillgången till den andra instansen i tvistemål (Access to the Second Courts in Civil Litigation). Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, Serie A nr 274, Helsingfors 2006.

  - Rättshjälp och rättegångskostander (Legal Aid and Legal Costs). Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland nr. 3/2002, pp. 279-294.

  - Tillgången till den andra instansen i tvistemål (Access to the Second Courts in Civil Litigation). Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland nr. 6/2006, pp. 601-606.

  - Review of Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland nr. 1/2004, pp. 106-112.

  - Review of Lindblom, Per Henrik: Miljöprocess I & II. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland nr. 1/2003, pp. 130-132.

   


  Research interests

  Civil procedure law, in particular Europeanization of civil procedure law

  Mediation and alternative dispute resolution

  Children and family dispute resolution

  Comparative (civil procedure) law

   

  Teaching

  civil procedure, negotiation and mediation, comparative law, legal theory and methods


  Member of research group


  CV

  A CV is available in the right hand column

  Recent publications

  Krans, Bart; Nylund, Anna (eds.), Civil Courts Coping with Covid-19. Eleven 2021 (available open access)

  Krans, Bart; Nylund, Anna (eds.), Procedural Autonomy across Europe. Intersentia 2020 (ISBN 978-1-78068-906-7)

  Krans, Bart; Nylund, Anna (eds.), Civil Justice and Covid-19. : Septentrio Academic Publishing 2020 https://doi.org/10.7557/7.5472

  Nylund, Anna; Civil Procedure in Norway. Wolters Kluwer 2020 (ISBN 9789403526706)

  Nylund, Anna, Comparing the Efficiency and Quality of Civil Justice in Scandinavia: The Role of Structural Differences and Definitions of Quality. Civil Justice Quarterly 2019 38(4): 427-439

  Haugli, Trude; Nylund, Anna; Sigurdsen, Randi; Bendiksen, Lena R. Lauritsen (eds.), Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries, Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights, Brill 2019 (ISSN 2405-8343) https://doi.org/10.1163/9789004382817_021

  Selected recent lectures and talks

  - Comments on the European Rules of Civil Procedure. The Future of Civil Procedure in Europe.  A Nordic Perspective on the Model European Rules of Civil Procedure. Swedish Network for European Legal Studies and Uppsala University, 15 March 2021

  - Concentrated hearings and case management - international trends. Webinar on Concentrated Court Hearings: Why is it Not Possible in Western Balkan Judiciaries or is it? Norwegian Council of the Judiciary, 16 December 2020

   -ADR and formal justice: Rhetoric and Reality. Frontiers in Civil Justice; Erasmus University Rotterdam, 16 November 2020

  - Case management. ELI/UNIDROIT European Rules of Civil Procedure. The ELI Annual Conference - 4 September 2019

   

  Membership in academic organisations

  Norwegian Academy of Science and Letters

  International Association of Procedural Law (Member of Council)

  International Academy of Comparative Law

  International Association of Child Law Researchers

  Wissenschaftlichen Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht

  Nordic Association for Procedural Law

  Norsk forening for komparativ rett (Norwegian Association of Comparative Law, Member of Board)

  Nordisk forening for rettsmekling (Nordic Association of Court-Annexed Mediation)


  TEO-H4 4.519

  Click for bigger map  Attachments: