Merete Aasheim


Associate Professor


 • Rannveig Grøm Sæle, Merete Aasheim :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Mitt valg! Ungdomsskole-versjonen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021 ARKIV
 • Merete Aasheim, Sturla Fossum, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen :
  Examining the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting: Teacher-Reported Behavior Management Practice, Problem Behavior in Classroom and School Environment, Teacher Self- and Collective Efficacy, and Classroom Climate
  Sage Open 2020 ARKIV / DOI
 • Merete Aasheim, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen, Willy-Tore Mørch :
  Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting
  Scandinavian Journal of Educational Research 29. May 2018 ARKIV / DOI
 • Merete Aasheim, May Britt Drugli, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen :
  Change in teacher–student relationships and parent involvement after implementation of the Incredible Years Teacher Classroom Management programme in a regular Norwegian school setting
  British Educational Research Journal (BERJ) 2018 DATA / ARKIV / DOI
 • Merete Aasheim, Joshua Patras, Helene Eng, Henrik Natvig :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 12. October 2018 ARKIV / FULLTEKST
 • Bente Kirkhaug, May Britt Drugli, Bjørn Helge Handegård, Stian Lydersen, Merete Aasheim, Sturla Fossum :
  Does the Incredible Years Teacher Classroom Management Training programme have positive effects for young children exhibiting severe externalizing problems in school?: A quasi-experimental pre-post study.
  BMC Psychiatry 2016 ARKIV / DOI
 • Oddbjørn Løndal, Merete Aasheim :
  De Utrolige Årenes Skole og barnehageprogram
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Merete Aasheim :
  Kjente komponenter i implementeringsarbeid
  2022
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  Forebyggende psykisk helse i barnehagen
  2022
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  Forebyggende psykisk helse i barnehagen
  2022
 • Merete Aasheim :
  Oppvekstmiljø og psykisk helse
  2022
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  DUÅ skole- barnehageprogram før og nå, norske forskningsresultater
  2022
 • Mariann Bellika Hansen, Merete Aasheim :
  COUNTRY REPORT – NORWAY IAS - Increasing accessibility of integrated Early Childhood Education and Care (ECEC) services
  2021
 • Merete Aasheim :
  Tjenestøttetilbud RKBU Nord - Hvordan jobbe med relasjon- og utviklingstøtte i barnehager
  2021
 • Merete Saus, Merete Aasheim, Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas :
  Presentasjon av PIRM Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families og De utrolige årene (DUÅ)
  2019
 • Oddbjørn Løndal, Merete Aasheim :
  Fungerer opplæringsprogrammet "De Utrolige Årene" i skole, SFO og barnehage? (Tromsø) Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?
  2019
 • Merete Aasheim, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen :
  Young children with problem behaviour in school settings: Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian regular school setting
  2019
 • Merete Aasheim :
  Evaluering av DUÅ skole- og barnehageprogrammet i Norge - resultater for elever i skolen. Og hva har vi lært om implementering?
  2019
 • Merete Aasheim :
  OPPVEKSTMILJØ - Hvordan påvirker oppvekstmiljøet psykisk helse hos barn og unge?
  2019
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther, Merete Aasheim :
  Det handler ikke bare om ro i klasserommet
  Dagsavisen - Nye Meninger 22. October 2018 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther, Merete Aasheim :
  Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?
  barnehage.no 22. October 2018 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Merete Aasheim :
  Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior
  2018
 • Merete Aasheim :
  Evaluation of the IY-TCM program in regular kindergarten and school settings in Norway: Change in children’s behavior
  2018
 • Merete Aasheim, Maria Joao Seabra-Santos, Sturla Fossum, Maria Filomena Gaspar, Bjørn-Helge Handegård, Sofia O Major et al.:
  Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills
  2018
 • Merete Aasheim :
  Evaluation of the IY-TCM program when implemented as a universal preventive intervention in regular kindergarten and school settings in Norway: Change in children and teacher behavior
  2018
 • Merete Aasheim :
  Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale ferdigheter hos barn?
  2018
 • Merete Aasheim, Janne Evertsen :
  Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale- og emosjonelle ferdigheter hos barn?
  2018
 • Merete Aasheim :
  Hvordan forebygge utvikling av atferdsvansker hos barn?
  2018
 • Merete Aasheim, Bente Kirkhaug, Bjørn Helge Handegård, Charlotte Reedtz, May Britt Drugli, Sturla Fossum et al.:
  Evaluering av De Utrolige Årenes skole- og barnehageprogram i Norge - endring i atferd hos barn i alderen 3-8 år
  2018
 • Merete Aasheim, May Britt Drugli, Sturla Fossum, Bjørn Helge Handegård, Bente Kirkhaug, Stian Lydersen et al.:
  Evaluering av De Utrolige Årenes (DUÅ)Skole- og barnehageprogram i Norge: Endring i atferd hos elever 6-8 år i skolen og hos barn 3-6 år i barnehagen
  2017
 • Merete Aasheim, May Britt Drugli, Sturla Fossum, Bjørn Helge Handegård, Bente Kirkhaug, Stian Lydersen et al.:
  The Incredible Years Teacher Classroom Management Program in Norway: Effects of a universal preventive effort in regular school- and kindergarten settings
  2017
 • Merete Aasheim, Bjørn Helge Handegård, Sihu Klest, Monica Martinussen, Charlotte Reedtz :
  Evaluation of The Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian school setting: Changes in children's behavior - preliminary results
  2015
 • Merete Aasheim :
  Forskningstorget 2015, Barn og ungdom, mat og matkultur
  Forskningstorget 2015 2015
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Mental health promotion

  Universal preventive interventions in daycare and school

  Promotion of social skills in children

  Prevention of behavior problems in children

   

  Implementation quality
  MH2 L.10.346

  Click for bigger map