Personkort bilde
Associate Professor

Grete Hagebakken

Associate professor School of Business and Economics in Harstad
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Hagebakken, Grete; Reimers, Christian S.; Solstad, Elsa. Entrepreneurship Education as a Strategy to Build Regional Sustainability. Sustainability 2021; Volum 13. ISSN 2071-1050.s 1 - 17.s doi: https://doi.org/10.3390/su13052529.

 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Post-bureaucratic Structures: Facilitating or Inhibiting Learning in Public Organizations?. Waxmann Verlag 2021 ISBN 978-3-8309-4338-9.s 101 - 124.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Success or failure? Making sense of outcomes in a public sector change project. Journal of Management & Organization 2020. ISSN 1833-3672.s 1 - 17.s doi: 10.1017/jmo.2020.19.

 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita. Førstelinjelederens handlingsrom - bur eller ballsal?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 93 - 111.

 • Hagebakken, Grete; Reimers, Christian S.; Solstad, Elsa. Nyskaping i nord gjennom gründerprogrammer. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Prosjekt som virkemiddel for læring på tvers av organisatoriske enheter?. NEON-konferansen 2019 2019-11-26 - 2019-11-28 2019.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Er prosjekter vidundermiddelet for utvikling av offentlig sektor?. Harstad Tidende 2019.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Utviklingsprosjekter som redskap for innovasjon i kommunal helse- og omsorgssektor: Avvisning eller aksept?. NEON-konferansen 2018 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Projects as tools for organiational change in the public sector.. 2017 Annual British Academy of Management Conference 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.

 • Hagebakken, Grete. Hva er administrative fag?. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 59 - 69.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Hvordan fungerer prosjekter for å håndtere dilemmaer knyttet til ressursallokering mellom utvikling og daglig drift over tid?. NEON-konferansen 2016 2016-11-22 - 2016-11-24 2016.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. From a health sector innovation project to institutionalization of change: methodological challenges in following a process in real time. The 29th Annual British Academy of Management Conference 2015-09-08 - 2015-09-10 2015.

 • Hagebakken, Grete. Prosjekter som virkemiddel for fornyelse i offentlig sektor.. NEON 2015 2015-11-25 - 2015-11-27 2015.

 • Hagebakken, Grete. Eldresikkerhetsprosjektet: Hvordan implementere skadeforebygging og sikkerhet til ordinært folkehelsearbeid?. Innlegg på Eldrerådskonferanse 2015-09-29 - 2015-09-30 2015.

 • Blomgren, Atle; Bottolfsen, Trond; Hagebakken, Grete. «Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg». 2013.

 • Hagebakken, Grete; Reimers, Christian S.; Solstad, Elsa. Nyskaping i nord gjennom gründerprogrammer. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Prosjekt som virkemiddel for læring på tvers av organisatoriske enheter?. NEON-konferansen 2019 2019-11-26 - 2019-11-28 2019.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Er prosjekter vidundermiddelet for utvikling av offentlig sektor?. Harstad Tidende 2019.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Utviklingsprosjekter som redskap for innovasjon i kommunal helse- og omsorgssektor: Avvisning eller aksept?. NEON-konferansen 2018 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Projects as tools for organiational change in the public sector.. 2017 Annual British Academy of Management Conference 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.

 • Hagebakken, Grete. Hva er administrative fag?. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 59 - 69.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Hvordan fungerer prosjekter for å håndtere dilemmaer knyttet til ressursallokering mellom utvikling og daglig drift over tid?. NEON-konferansen 2016 2016-11-22 - 2016-11-24 2016.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. From a health sector innovation project to institutionalization of change: methodological challenges in following a process in real time. The 29th Annual British Academy of Management Conference 2015-09-08 - 2015-09-10 2015.

 • Hagebakken, Grete. Prosjekter som virkemiddel for fornyelse i offentlig sektor.. NEON 2015 2015-11-25 - 2015-11-27 2015.

 • Hagebakken, Grete. Eldresikkerhetsprosjektet: Hvordan implementere skadeforebygging og sikkerhet til ordinært folkehelsearbeid?. Innlegg på Eldrerådskonferanse 2015-09-29 - 2015-09-30 2015.

 • Blomgren, Atle; Bottolfsen, Trond; Hagebakken, Grete. «Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg». 2013.

 • [Loading...]

  Member of research group