#
#
School of Business and Economics in Harstad grete.hagebakken@uit.no +4777058204 +4791527130 Harstad Campus Harstad

Grete Hagebakken


Associate professor


 • Hagebakken, Grete; Reimers, Christian S.; Solstad, Elsa. Entrepreneurship Education as a Strategy to Build Regional Sustainability. Sustainability 2021; Volum 13 (5). ISSN 2071-1050.s doi: 10.3390/su13052529.
 • Borge, Baard Herman; Bårdsen, Elin; Hagebakken, Grete. Hvem har makt i store utbyggingsprosjekter? En regimeteoretisk casestudie av en kommunal vedtaksprosess. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2021; Volum 37 (2). ISSN 0801-1745.s 75 - 95.s doi: 10.18261/issn.1504-2936-2021-02-01.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Post-bureaucratic Structures: Facilitating or Inhibiting Learning in Public Organizations?. Waxmann Verlag 2021 ISBN 978-3-8309-4338-9.s 101 - 124.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Success or failure? Making sense of outcomes in a public sector change project. Journal of Management & Organization 2020. ISSN 1833-3672.s 1 - 17.s doi: 10.1017/jmo.2020.19.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita. Førstelinjelederens handlingsrom - bur eller ballsal?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 93 - 111.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Line managers' HRM decisions: An institutional logics perspective on enacting managerial discretion. NEON-konferansen 2021 2021-11-25 - 2021-11-26 2021.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Sandaunet, Anne Grete; Solstad, Elsa. Responding to crisis: the role of leadership in a hospital organization. NEON konferansen 2021 2021-11-25 - 2021-11-26 2021.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Prosjekter som redskap for utvikling. Forskningsdagene 2021-09-23 - 2021-09-23 2021.
 • Hagebakken, Grete; Reimers, Christian S.; Solstad, Elsa. Entrepreneurship Education as a strategy to build regional resilience. Arctic Frontiers 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Hva er suksess og fiasko i kommunale prosjekter?. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Hagebakken, Grete; Reimers, Christian S.; Solstad, Elsa. Nyskaping i nord gjennom gründerprogrammer. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Er prosjekter vidundermiddelet for utvikling av offentlig sektor?. Harstad Tidende 2019.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Prosjekt som virkemiddel for læring på tvers av organisatoriske enheter?. NEON-konferansen 2019 2019-11-26 - 2019-11-28 2019.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Utviklingsprosjekter som redskap for innovasjon i kommunal helse- og omsorgssektor: Avvisning eller aksept?. NEON-konferansen 2018 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Projects as tools for organiational change in the public sector.. 2017 Annual British Academy of Management Conference 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Hvordan fungerer prosjekter for å håndtere dilemmaer knyttet til ressursallokering mellom utvikling og daglig drift over tid?. NEON-konferansen 2016 2016-11-22 - 2016-11-24 2016.
 • Hagebakken, Grete. Hva er administrative fag?. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 59 - 69.
 • Hagebakken, Grete. Eldresikkerhetsprosjektet: Hvordan implementere skadeforebygging og sikkerhet til ordinært folkehelsearbeid?. Innlegg på Eldrerådskonferanse 2015-09-29 - 2015-09-30 2015.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. From a health sector innovation project to institutionalization of change: methodological challenges in following a process in real time. The 29th Annual British Academy of Management Conference 2015-09-08 - 2015-09-10 2015.
 • Hagebakken, Grete. Prosjekter som virkemiddel for fornyelse i offentlig sektor.. NEON 2015 2015-11-25 - 2015-11-27 2015.
 • Blomgren, Atle; Bottolfsen, Trond; Hagebakken, Grete. «Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg». 2013.
 • Look at all works in CRIStin →  Campus Harstad