Bilde av Hagebakken, Grete
Bilde av Hagebakken, Grete
School of Business and Economics in Harstad grete.hagebakken@uit.no +4777058204 +4791527130

Grete Hagebakken


Associate professor


 • Grete Hagebakken, Christian Schlaikjær Reimers, Elsa Anita Solstad :
  Praksisbasert utdanning - virkemiddel for å styrke entreprenørskap i rurale områder
  Praktisk økonomi & finans 2023 ARKIV / DOI
 • Baard Herman Borge, Elin Bårdsen, Grete Hagebakken :
  Hvem har makt i store utbyggingsprosjekter? En regimeteoretisk casestudie av en kommunal vedtaksprosess
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2021 ARKIV / DOI
 • Grete Hagebakken, Christian S. Reimers, Elsa Solstad :
  Entrepreneurship Education as a Strategy to Build Regional Sustainability
  Sustainability 2021 ARKIV / DOI
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Post-bureaucratic Structures: Facilitating or Inhibiting Learning in Public Organizations?
  Waxmann Verlag 2021
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Success or failure? Making sense of outcomes in a public sector change project
  Journal of Management & Organization 2020 ARKIV / DOI
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen :
  Førstelinjelederens handlingsrom - bur eller ballsal?
  Fagbokforlaget 2017
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Bodil Olsvik, Elsa Solstad :
  "Bedre ledelse" i barnevernet: Mer autonomi eller mer kontroll?
  2022
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Anita Solstad :
  Når ansvar delegeres ned i organisasjonen.
  2022
 • Grete Hagebakken, Christian S. Reimers, Elsa Solstad :
  Entrepreneurship Education as a strategy to build regional resilience
  2021
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Prosjekter som redskap for utvikling
  2021
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Hva er suksess og fiasko i kommunale prosjekter?
  Nordlys 17. September 2021
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Line managers' HRM decisions: An institutional logics perspective on enacting managerial discretion
  2021
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Anne Grete Sandaunet, Elsa Solstad :
  Responding to crisis: the role of leadership in a hospital organization
  2021
 • Grete Hagebakken, Christian S. Reimers, Elsa Solstad :
  Nyskaping i nord gjennom gründerprogrammer
  Nordlys 22. October 2020
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Er prosjekter vidundermiddelet for utvikling av offentlig sektor?
  Harstad Tidende 17. October 2019
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Prosjekt som virkemiddel for læring på tvers av organisatoriske enheter?
  2019
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Utviklingsprosjekter som redskap for innovasjon i kommunal helse- og omsorgssektor: Avvisning eller aksept?
  2018
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Projects as tools for organiational change in the public sector.
  2017
 • Grete Hagebakken :
  Hva er administrative fag?
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Hvordan fungerer prosjekter for å håndtere dilemmaer knyttet til ressursallokering mellom utvikling og daglig drift over tid?
  2016
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  From a health sector innovation project to institutionalization of change: methodological challenges in following a process in real time
  2015
 • Grete Hagebakken :
  Prosjekter som virkemiddel for fornyelse i offentlig sektor.
  2015
 • Grete Hagebakken :
  Eldresikkerhetsprosjektet: Hvordan implementere skadeforebygging og sikkerhet til ordinært folkehelsearbeid?
  2015
 • Atle Blomgren, Trond Bottolfsen, Grete Hagebakken :
  «Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg»
  2013

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →