Personkort bilde
Associate Professor

Gabriele Kitzmüller

Department of Health and Care Sciences
Flag icon Flag icon

Stroke and Family life

Aphasia

Patients' and significant others' encounters with health care Professionals

Loneliness in older adults

Illness, disability and sexuality

Qualitative Methods

Phenomenology and hermeneutics

 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Zucknick, Manuela; Sveen, Unni; Thommessen, Bente; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kvigne, Kari Johanne; Hilari, Katerina; Lightbody, C. Elizabeth; Kirkevold, Marit. The effects of a dialogue-based intervention to promote psychosocial well-being after stroke: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 2020; Volum 34 (8). ISSN 0269-2155.s 1056 - 1071.s doi: 10.1177/0269215520929737.

 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: An explanatory sequential mixed methods study. BMC Medical Research Methodology 2019; Volum 19 (59). ISSN 1471-2288.s doi: 10.1186/s12874-019-0694-z.

 • Kitzmüller, Gabriele. Håp og livsmot i sykdomsfortellinger etter hjerneslag. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2019; Volum 15 (2). ISSN 1504-3614.s 1 - 16.s doi: 10.7557/14.4938.

 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni. Effect of a dialogue-based intervention on psychosocial well-being 6 months after stroke in Norway: A randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine 2019; Volum 51 (8). ISSN 1650-1977.s 557 - 565.s doi: 10.2340/16501977-2585.

 • Ivarjord, Lena; Kitzmüller, Gabriele. Veiledning av sykepleiestudenter i klinisk praksis – Hva anser sykepleiere som viktig i utøvelsen av veilederrollen?. Nordisk sygeplejeforskning 2019; Volum 9 (1). ISSN 1892-2678.s 6 - 19.s doi: 10.18261/issn.1892-2686-2019-01-02.

 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Finding the way forward : the lived experience of people with stroke after participation in a complex psychosocial intervention. (fulltekst) Qualitative Health Research 2019; Volum 29 (12). ISSN 1049-7323.s 1711 - 1724.s doi: 10.1177/1049732319833366.

 • Kitzmüller, Gabriele; Clancy, Anne; Vaismoradi, Mojtaba; Wegener, Charlotte; Bondas, Terese. "Trapped in an Empty Waiting Room" - The Existential Human Core of Loneliness in Old Age: A Meta-Synthesis. Qualitative Health Research 2018; Volum 28 (2). ISSN 1049-7323.s 213 - 230.s doi: 10.1177/1049732317735079.

 • Kitzmüller, Gabriele. Pasienters og pårørendes erfaringer i møte med systemfaktorene i helsevesenet - hva kan vi lære?. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-905-7.s 43 - 56.

 • Kitzmüller, Gabriele; Asplund, Kennet. Når livet blir snudd opp ned - familielivet etter hjerneslag sett i langsiktig perspektiv. Nordisk sygeplejeforskning 2018; Volum 8 (1). ISSN 1892-2678.s 6 - 21.s doi: 10.18261/issn.1892-2686-2018-01-02.

 • Kirkevold, Marit; Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Martinsen, Randi; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Eriksen, Siren; Wyller, Torgeir Bruun; Sveen, Unni. Promoting psychosocial well-being following stroke: study protocol for a randomized, controlled trial. (data) BMC Psychology 2018; Volum 6 (12). ISSN 2050-7283.s doi: 10.1186/s40359-018-0223-6.

 • Kitzmüller, Gabriele; Ervik, Bente. Female Spouses’ Perceptions of the Sexual Relationship with Stroke-Affected Partners. Sexuality and disability 2015; Volum 33 (4). ISSN 0146-1044.s 499 - 512.s doi: 10.1007/s11195-015-9404-x.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede; Häggstrøm, Terttu; Asplund, Kenneth Almar. Living an unfamiliar body: the significance of the long-term influence of bodily changes on the perception of self after stroke. (fulltekst) Medicine, Health care and Philosophy 2013; Volum 16 (1). ISSN 1386-7423.s 19 - 29.s doi: 10.1007/s11019-012-9403-y.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede; Asplund, Kenneth Almar; Häggstrøm, Terttu. The Long-Term Experience of Family Life After Stroke. Journal of Neuroscience Nursing 2012; Volum 44 (1). ISSN 0888-0395.s E1 - E13.s doi: 10.1097/JNN.0b013e31823ae4a1.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede; Häggstrøm, Terttu; Asplund, Kenneth Almar; Gilje, Fredricka L.. The Existential meaning of Couples' long-term Experience of living with stroke. Illness, Crisis and Loss 2012; Volum 20 (4). ISSN 1054-1373.s 339 - 362.s doi: 10.2190/IL.20.4.c.

 • Kitzmüller, Gabriele. The aphasic patient, the caregivers and the health systems. Inter-Disciplinary Press 2009 ISBN 978-1-904710-83-7.s 13 - 24.

 • Kitzmüller, Gabriele. Hvordan kan afasipasienters positive erfaringer i møte med helsepersonell påvirke mestring?. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2007; Volum 3 (2). ISSN 1504-3614.s 42 - 54.

 • Kitzmüller, Gabriele; Berg, Karianne; Haaland-Johansen, Line; Olenik, Dafna. Samtal om hälsa. Ett visuellt kommunikationsstöd för personer med afasi i samtal med personal inom hälso- och sjukvården. (prosjekt) 2020.

 • Kitzmüller, Gabriele; Berg, Karianne; Haaland-Johansen, Line; Olenik, Dafna. Conversations about health. Support for health conversations with people who have aphasia. (prosjekt) 2020.

 • Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Bronken, Berit Arnesveen; Evju, Anne Svelstad; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag. Innlandets forskningskonferanse 2019-09-26 - 2019-09-26 2019.

 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni. The effect of a psychosocial intervention on well-being 6 months after stroke – a multicentre prospective randomized controlled trial. The 13th World Congress on Brain Injury 2019-02-13 - 2019-02-15 2019.

 • Hjelle, Ellen Gabrielsen Hjelle; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni. The complexities of an intervention to promote psychosocial well-being after stroke: Implications for trial outcome. European stroke congress 2019-09-22 - 2019-09-24 2019.

 • Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke. Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases (Nordic Stroke 2019) 2019-08-21 - 2019-08-23 2019.

 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Interpreting neutral results in an intervention aimed at promoting psychosocial well-being following stroke: A process evaluation. European Stroke Organisation Conference (ESOC 2019) 2019-05-22 - 2019-05-24 2019.

 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Implementation fidelity in an RCT evaluating psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. THE 13TH WORLD CONGRESS ON BRAIN INJURY 2019-03-13 - 2019-03-16 2019.

 • Kitzmüller, Gabriele. Hvordan er det å leve med en partner som lider av medisinsk uforklarte kroniske plager og symptomer?. Nettverksamling pårørendeforskning 2018-06-04 - 2018-06-05 2018.

 • Kitzmüller, Gabriele. "All the lonely people" Ensomhet, på jakt etter myter og fakta. Suppe og snakk, populærvitenskapelige foredrag 2018-12-06 - 2018-12-06 2018.

 • Kitzmüller, Gabriele; Punsvik, Johanne. Foredrag: All the lonely people - Ensomhet, myter og fakta. Lørdagsuniversitet campus Narvik 2018-12-08 - 2018-12-08 2018.

 • Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part Two.. Nordic Conference in Nursing Research 2018-06-13 - 2018-06-15 2018.

 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part One.. Nordic Conference of Nursing Research 2018-06-13 - 2018-06-15 2018.

 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lene; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. To find oneself - The lived experience of persons with stroke after participation in a complex psychosocial intervention. European Stroke Conference 2018-04-11 - 2018-04-13 2018.

 • Martinsen, Randi; Kirkevold, Marit; Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Evju, Anne Svelstad; Kvigne, Kari Johanne. Nurses’ and occupational therapists’ experiences of their roles in supporting stroke survivors during rehabilitation. Eurostroke 2018 2018-04-11 - 2018-08-13 2018.

 • Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Kvigne, Kari; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke. Nordic Stroke 2017 2017-08-22 - 2017-08-25 2017.

 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni. Psykososial helse etter hjerneslag - en kontrollert, randomisert multisenter studie. Fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni. Promoting Psychosocial well-being following stroke. NORDIC STROKE 2017 - 19TH NORDIC CONGRESS 2017-08-22 - 2017-08-25 2017.

 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. (fulltekst) Ergoterapeuten 2017; Volum 60 (6). ISSN 0800-3475.s 31 - 33.

 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. En samtalebasert intervensjon. Fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele. Betydningen av livsmot og håp i vårt arbeid med pasienter og pårørende etter hjerneslag. Ergoterapeututdanningen Campus Tromsø 2017-10-12 - 2017-10-12 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele. Samliv og seksualitet ved inkontinensproblematikk. Mestringskurs Sakralnervemodulering 2017-10-04 - 2017-10-05 2017.

 • Haaland-Johansen, Line; Kitzmüller, Gabriele; Berg, Karianne. Snakk om det! Nytt bildemateriell kalt "Samtaler om helse". Afasiposten 2017 (2). ISSN 0803-2467.s 14 - 15.

 • Kitzmüller, Gabriele. Vi må ha større fokus på pårørende. Opplyst Narvik bibliotek 2017-03-09 - 2017-03-09 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele. Ikke ta håpet fra meg! Livsmot og håp som viktige elementer i samtalen med pasienter og pårørende. Mellom oss sagt - samhandling i helse og omsorgstjenesten 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Kvigne, Kari Johanne; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention. Nordic Stroke 2017 - 19th Nordic Congress on Cerebrovascular Disease 2017-08-23 - 2017-08-25 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele. The importance of hope in the context of healing – Narratives on hope after serious brain damage. Patient stories in context 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.

 • Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kvigne, Kari; Kirkevold, Marit. Promoting psychosocial well-being following stroke: Facilitating implementation of a complex intervention in primary Healthcare.. Nordic Stroke 2017 2017-08-23 - 2017-08-25 2017.

 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Kvigne, Kari; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Evaluating implementation fidelity in a multi-center RCT – a quantitative study of intervention adherence. Nordic Stroke 2017 2017-08-23 - 2017-08-25 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele; Ervik, Bente. Seksualitet og samliv etter hjerneslag sett fra perspektivet til kvinnelige ektefeller. Regional helsefaglig forskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele; Berg, Karianne; Haaland-Johansen, Line; Olenik, Dafna. Samtaler om helse. En visuell kommunikasjonsveileder til bruk for helsepersonell i samtale med personer med afasi. (prosjekt) 2016.

 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kitzmüller, Gabriele; Eriksen, Siren; Mangset, Margrete; Sveen, Unni. Promoting psychosocial well-being following stroke: A randomized, single blind, controlled trial. The 2nd European Stroke Organisation Conference 2016 2016-05-10 - 2016-05-12 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Psykososial helse etter hjerneslag. Fagdag om hjerneslag 2016-12-09 - 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Seksualitet og funksjonshemming (Snakk om sex). Nordlands trompet 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Forskningsprosessen - å skrive en sammenfatning. Mastersamling klinisk sykepleie, kull 2014 2016-11-18 - 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Content analysis - Innholdsanalyse. Mastersamling i klinisk sykepleie, kull 2015 2016-10-03 - 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Innholdsanalyse. Mastersamling i klinisk sykepleie, kull 2014 2016-09-01 - 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Samtaler om helse, En visuell kommunikasjonsveileder til bruk for helsepersonell i samtale med personer som har afasi. 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Demens og seksualitet. Lærings- og mestringskurs for pårørende 2016-02-10 - 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Inkontinens og seksualitet. Lærings- og mestringskurs for pas. med anal og urininkontinens 2016-09-28 - 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Seksualitet og funksjonshemming. Forskningsdagene Uit, campus Narvik 2016-09-27 - 2016.

 • Haaland-Johansen, Line; Berg, Karianne; Olenik, Dafna; Kitzmüller, Gabriele. A picture and a thousand words. 17th International Aphasia Rehabilitation Conference (IARC 2016) 2016-12-14 - 2016-12-16 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne Svelstad. Fagdag om hjerneslag. Fagdag om hjerneslag 2016-12-09 - 2016-12-09 2016.

 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kouwenhoven, Siren Eriksen; Mangset, Margrete; Sveen, Unni; Kitzmüller, Gabriele; Kirkevold, Marit. Psychosocial wellbeing following stroke: A randomized, single blind, controlled trial. CHARM-international seminar 2015-11-10 - 2015-11-11 2015.

 • Kitzmüller, Gabriele. The stigma of aphasia, communication with vulnerable persons as a moral obligation. The 34th International Human Science Research Conference 2015-08-11 - 2015-08-15 2015.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede; Berg, Hege Olsen. Sykepleierutdanningen i fare?. 2014.

 • Bronken, Berit Arnesveen; Kirkevold, Marit; Sveen, Unni; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kouwenhoven, Siren Eriksen; Bragstad, Line Kildal; Kitzmüller, Gabriele. Promoting psychosocial well-being following stroke. A randomized, single blind, controlled trial. Fag- og forskningsdag 2014-11-11 - 2014-11-11 2014.

 • Kitzmüller, Gabriele. Medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner - regelverk og praksis. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2014; Volum 10 (2). ISSN 1504-3614.s 1 - 3.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede. The existential challenges of couples living with stroke [powerpoint]. International Human Science Research Conference 2013-08-16 - 2013-08-16 2013.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede. Å leve sammen som familie etter hjerneslag [powerpoint]. Afasiforeningens landsmøte 2013-05-24 - 2013-05-24 2013.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede. Hjerneslag rammer hele familien [powerpoint]. Nettverkskonferanse for ambulerende rehabiliteringsteam i Helse Nord 2013-11-24 - 2013-11-24 2013.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede. Utgjør en trussel for utdanninga [apropos]. 2013.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede. Hjerneslag rammer hele familien. Afasiposten 2013 (3). ISSN 0803-2467.s 6 - 7.

 • Alteren, Johanne; Clancy, Anne; Hov, Jorunn; Kitzmuller, Gabriele Elfriede. Mastergrad i klinisk sykepleie. 2013.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede; Asplund, Kenneth. Long-term Experiences of Living with Stroke in a Family Context. (fulltekst) 2012 ISBN 978-82-7589-369-5.

 • Kitzmüller, Gabriele. Oppfølging av afasirammede slagpasienter i et samhandlingsperspektiv. Nord-norske helseløsninger 2009-11-26 - 2009-11-27 2009.

 • Kitzmüller, Gabriele. Sykdom og eksistens : slagpasienters eksistensielle utsagn sett i lys av tysk eksistensfilosofi : paper i vitenskapsteori, SV8035. 2009.

 • Kitzmüller, Gabriele. Terminalpleie i hjemmet med pasient og pårørende i fokus. Hjemmesykepleien i Narvik 2008-11-13 - 2008-11-13 2008.

 • Kitzmüller, Gabriele. Å leve med utfall etter hjerneslag. Forskerkurs 2008-12-11 - 2008-12-11 2008.

 • Kitzmüller, Gabriele. Å leve med utfall etter hjerneslag. [power point]. Kurs i forskningsetikk 2008-10-23 - 2008-10-23 2008.

 • Kitzmüller, Gabriele. Helsepersonells kunnskap om afasi - nøkkel til god afasirehabilitering. (omtale) Afasiposten 2008. ISSN 0803-2467.

 • Kitzmüller, Gabriele. Å leve med utfall etter hjerneslag. Temanettverk om klinisk forskning 2008-09-17 - 2008-09-17 2008.

 • Kitzmüller, Gabriele. En fortelling om hvordan det kan være å leve med demens i eget hjem og i sykehjem, og hvordan en pårørende kan oppleve dette. "Hjemmet som institusjon" og "Institusjonen som hjem" 2007-08-27 - 2007-08-30 2007.

 • Kitzmüller, Gabriele. Å være pårørende til en person som har demens. Forelesning for hjemmesykepleien 2007-11-07 - 2007-11-07 2007.

 • Kitzmüller, Gabriele. Omsorg for og kommunikasjon med aldersdemente. Forelesning for hjemmesykepleien 2007-10-26 - 2007-10-26 2007.

 • Kitzmüller, Gabriele. "Jeg snakker ikke selv, men jeg vil gjerne at du snakker til meg!" : en studie om hvordan det er å leve med afasi og hvordan møtene med helsepersonell oppleves. 2006.

 • Jenssen, Gunn Mari; Arntsen, Bente; Kitzmüller, Gabriele. Gamle mennesker har dårlig "stykkpris"!. Fremover 2006.s 10 - .

 • Kitzmüller, Gabriele. Sykepleie ved livets slutt. Foredrag på Narvik sykehjem 2005-02-24 - 2005-02-24 2005.

 • Kitzmüller, Gabriele. "Nedstigning fra Babelstårnet - fra utsikt til innsikt" : erfaringer og refleksjoner fra et feltarbeid. 2005.

 • Kitzmüller, Gabriele. Bedre og bedre dag for dag... : samtaler med to eldre mennesker som har afasi. 2003.

 • Kitzmüller, Gabriele; Berg, Karianne; Haaland-Johansen, Line; Olenik, Dafna. Samtal om hälsa. Ett visuellt kommunikationsstöd för personer med afasi i samtal med personal inom hälso- och sjukvården. (prosjekt) 2020.

 • Kitzmüller, Gabriele; Berg, Karianne; Haaland-Johansen, Line; Olenik, Dafna. Conversations about health. Support for health conversations with people who have aphasia. (prosjekt) 2020.

 • Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Bronken, Berit Arnesveen; Evju, Anne Svelstad; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag. Innlandets forskningskonferanse 2019-09-26 - 2019-09-26 2019.

 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni. The effect of a psychosocial intervention on well-being 6 months after stroke – a multicentre prospective randomized controlled trial. The 13th World Congress on Brain Injury 2019-02-13 - 2019-02-15 2019.

 • Hjelle, Ellen Gabrielsen Hjelle; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni. The complexities of an intervention to promote psychosocial well-being after stroke: Implications for trial outcome. European stroke congress 2019-09-22 - 2019-09-24 2019.

 • Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke. Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases (Nordic Stroke 2019) 2019-08-21 - 2019-08-23 2019.

 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Interpreting neutral results in an intervention aimed at promoting psychosocial well-being following stroke: A process evaluation. European Stroke Organisation Conference (ESOC 2019) 2019-05-22 - 2019-05-24 2019.

 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Implementation fidelity in an RCT evaluating psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. THE 13TH WORLD CONGRESS ON BRAIN INJURY 2019-03-13 - 2019-03-16 2019.

 • Kitzmüller, Gabriele. Hvordan er det å leve med en partner som lider av medisinsk uforklarte kroniske plager og symptomer?. Nettverksamling pårørendeforskning 2018-06-04 - 2018-06-05 2018.

 • Kitzmüller, Gabriele. "All the lonely people" Ensomhet, på jakt etter myter og fakta. Suppe og snakk, populærvitenskapelige foredrag 2018-12-06 - 2018-12-06 2018.

 • Kitzmüller, Gabriele; Punsvik, Johanne. Foredrag: All the lonely people - Ensomhet, myter og fakta. Lørdagsuniversitet campus Narvik 2018-12-08 - 2018-12-08 2018.

 • Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part Two.. Nordic Conference in Nursing Research 2018-06-13 - 2018-06-15 2018.

 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part One.. Nordic Conference of Nursing Research 2018-06-13 - 2018-06-15 2018.

 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lene; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. To find oneself - The lived experience of persons with stroke after participation in a complex psychosocial intervention. European Stroke Conference 2018-04-11 - 2018-04-13 2018.

 • Martinsen, Randi; Kirkevold, Marit; Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Evju, Anne Svelstad; Kvigne, Kari Johanne. Nurses’ and occupational therapists’ experiences of their roles in supporting stroke survivors during rehabilitation. Eurostroke 2018 2018-04-11 - 2018-08-13 2018.

 • Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Kvigne, Kari; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke. Nordic Stroke 2017 2017-08-22 - 2017-08-25 2017.

 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni. Psykososial helse etter hjerneslag - en kontrollert, randomisert multisenter studie. Fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni. Promoting Psychosocial well-being following stroke. NORDIC STROKE 2017 - 19TH NORDIC CONGRESS 2017-08-22 - 2017-08-25 2017.

 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. (fulltekst) Ergoterapeuten 2017; Volum 60 (6). ISSN 0800-3475.s 31 - 33.

 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. En samtalebasert intervensjon. Fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele. Betydningen av livsmot og håp i vårt arbeid med pasienter og pårørende etter hjerneslag. Ergoterapeututdanningen Campus Tromsø 2017-10-12 - 2017-10-12 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele. Samliv og seksualitet ved inkontinensproblematikk. Mestringskurs Sakralnervemodulering 2017-10-04 - 2017-10-05 2017.

 • Haaland-Johansen, Line; Kitzmüller, Gabriele; Berg, Karianne. Snakk om det! Nytt bildemateriell kalt "Samtaler om helse". Afasiposten 2017 (2). ISSN 0803-2467.s 14 - 15.

 • Kitzmüller, Gabriele. Vi må ha større fokus på pårørende. Opplyst Narvik bibliotek 2017-03-09 - 2017-03-09 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele. Ikke ta håpet fra meg! Livsmot og håp som viktige elementer i samtalen med pasienter og pårørende. Mellom oss sagt - samhandling i helse og omsorgstjenesten 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Kvigne, Kari Johanne; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention. Nordic Stroke 2017 - 19th Nordic Congress on Cerebrovascular Disease 2017-08-23 - 2017-08-25 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele. The importance of hope in the context of healing – Narratives on hope after serious brain damage. Patient stories in context 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.

 • Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kvigne, Kari; Kirkevold, Marit. Promoting psychosocial well-being following stroke: Facilitating implementation of a complex intervention in primary Healthcare.. Nordic Stroke 2017 2017-08-23 - 2017-08-25 2017.

 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Kvigne, Kari; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Evaluating implementation fidelity in a multi-center RCT – a quantitative study of intervention adherence. Nordic Stroke 2017 2017-08-23 - 2017-08-25 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele; Ervik, Bente. Seksualitet og samliv etter hjerneslag sett fra perspektivet til kvinnelige ektefeller. Regional helsefaglig forskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele; Berg, Karianne; Haaland-Johansen, Line; Olenik, Dafna. Samtaler om helse. En visuell kommunikasjonsveileder til bruk for helsepersonell i samtale med personer med afasi. (prosjekt) 2016.

 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kitzmüller, Gabriele; Eriksen, Siren; Mangset, Margrete; Sveen, Unni. Promoting psychosocial well-being following stroke: A randomized, single blind, controlled trial. The 2nd European Stroke Organisation Conference 2016 2016-05-10 - 2016-05-12 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Psykososial helse etter hjerneslag. Fagdag om hjerneslag 2016-12-09 - 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Seksualitet og funksjonshemming (Snakk om sex). Nordlands trompet 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Forskningsprosessen - å skrive en sammenfatning. Mastersamling klinisk sykepleie, kull 2014 2016-11-18 - 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Content analysis - Innholdsanalyse. Mastersamling i klinisk sykepleie, kull 2015 2016-10-03 - 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Innholdsanalyse. Mastersamling i klinisk sykepleie, kull 2014 2016-09-01 - 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Samtaler om helse, En visuell kommunikasjonsveileder til bruk for helsepersonell i samtale med personer som har afasi. 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Demens og seksualitet. Lærings- og mestringskurs for pårørende 2016-02-10 - 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Inkontinens og seksualitet. Lærings- og mestringskurs for pas. med anal og urininkontinens 2016-09-28 - 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele. Seksualitet og funksjonshemming. Forskningsdagene Uit, campus Narvik 2016-09-27 - 2016.

 • Haaland-Johansen, Line; Berg, Karianne; Olenik, Dafna; Kitzmüller, Gabriele. A picture and a thousand words. 17th International Aphasia Rehabilitation Conference (IARC 2016) 2016-12-14 - 2016-12-16 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne Svelstad. Fagdag om hjerneslag. Fagdag om hjerneslag 2016-12-09 - 2016-12-09 2016.

 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kouwenhoven, Siren Eriksen; Mangset, Margrete; Sveen, Unni; Kitzmüller, Gabriele; Kirkevold, Marit. Psychosocial wellbeing following stroke: A randomized, single blind, controlled trial. CHARM-international seminar 2015-11-10 - 2015-11-11 2015.

 • Kitzmüller, Gabriele. The stigma of aphasia, communication with vulnerable persons as a moral obligation. The 34th International Human Science Research Conference 2015-08-11 - 2015-08-15 2015.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede; Berg, Hege Olsen. Sykepleierutdanningen i fare?. 2014.

 • Bronken, Berit Arnesveen; Kirkevold, Marit; Sveen, Unni; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kouwenhoven, Siren Eriksen; Bragstad, Line Kildal; Kitzmüller, Gabriele. Promoting psychosocial well-being following stroke. A randomized, single blind, controlled trial. Fag- og forskningsdag 2014-11-11 - 2014-11-11 2014.

 • Kitzmüller, Gabriele. Medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner - regelverk og praksis. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2014; Volum 10 (2). ISSN 1504-3614.s 1 - 3.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede. The existential challenges of couples living with stroke [powerpoint]. International Human Science Research Conference 2013-08-16 - 2013-08-16 2013.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede. Å leve sammen som familie etter hjerneslag [powerpoint]. Afasiforeningens landsmøte 2013-05-24 - 2013-05-24 2013.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede. Hjerneslag rammer hele familien [powerpoint]. Nettverkskonferanse for ambulerende rehabiliteringsteam i Helse Nord 2013-11-24 - 2013-11-24 2013.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede. Utgjør en trussel for utdanninga [apropos]. 2013.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede. Hjerneslag rammer hele familien. Afasiposten 2013 (3). ISSN 0803-2467.s 6 - 7.

 • Alteren, Johanne; Clancy, Anne; Hov, Jorunn; Kitzmuller, Gabriele Elfriede. Mastergrad i klinisk sykepleie. 2013.

 • Kitzmuller, Gabriele Elfriede; Asplund, Kenneth. Long-term Experiences of Living with Stroke in a Family Context. (fulltekst) 2012 ISBN 978-82-7589-369-5.

 • Kitzmüller, Gabriele. Oppfølging av afasirammede slagpasienter i et samhandlingsperspektiv. Nord-norske helseløsninger 2009-11-26 - 2009-11-27 2009.

 • Kitzmüller, Gabriele. Sykdom og eksistens : slagpasienters eksistensielle utsagn sett i lys av tysk eksistensfilosofi : paper i vitenskapsteori, SV8035. 2009.

 • Kitzmüller, Gabriele. Terminalpleie i hjemmet med pasient og pårørende i fokus. Hjemmesykepleien i Narvik 2008-11-13 - 2008-11-13 2008.

 • Kitzmüller, Gabriele. Å leve med utfall etter hjerneslag. Forskerkurs 2008-12-11 - 2008-12-11 2008.

 • Kitzmüller, Gabriele. Å leve med utfall etter hjerneslag. [power point]. Kurs i forskningsetikk 2008-10-23 - 2008-10-23 2008.

 • Kitzmüller, Gabriele. Helsepersonells kunnskap om afasi - nøkkel til god afasirehabilitering. (omtale) Afasiposten 2008. ISSN 0803-2467.

 • Kitzmüller, Gabriele. Å leve med utfall etter hjerneslag. Temanettverk om klinisk forskning 2008-09-17 - 2008-09-17 2008.

 • Kitzmüller, Gabriele. En fortelling om hvordan det kan være å leve med demens i eget hjem og i sykehjem, og hvordan en pårørende kan oppleve dette. "Hjemmet som institusjon" og "Institusjonen som hjem" 2007-08-27 - 2007-08-30 2007.

 • Kitzmüller, Gabriele. Å være pårørende til en person som har demens. Forelesning for hjemmesykepleien 2007-11-07 - 2007-11-07 2007.

 • Kitzmüller, Gabriele. Omsorg for og kommunikasjon med aldersdemente. Forelesning for hjemmesykepleien 2007-10-26 - 2007-10-26 2007.

 • Kitzmüller, Gabriele. "Jeg snakker ikke selv, men jeg vil gjerne at du snakker til meg!" : en studie om hvordan det er å leve med afasi og hvordan møtene med helsepersonell oppleves. 2006.

 • Jenssen, Gunn Mari; Arntsen, Bente; Kitzmüller, Gabriele. Gamle mennesker har dårlig "stykkpris"!. Fremover 2006.s 10 - .

 • Kitzmüller, Gabriele. Sykepleie ved livets slutt. Foredrag på Narvik sykehjem 2005-02-24 - 2005-02-24 2005.

 • Kitzmüller, Gabriele. "Nedstigning fra Babelstårnet - fra utsikt til innsikt" : erfaringer og refleksjoner fra et feltarbeid. 2005.

 • Kitzmüller, Gabriele. Bedre og bedre dag for dag... : samtaler med to eldre mennesker som har afasi. 2003.

 • [Loading...]

  Member of research group