Bilde av Arnesen, Jon
Bilde av Arnesen, Jon
Department of Child Welfare and Social Work jar015@post.uit.no +4777058345 Harstad

Jon Arnesen


Job description

BVE-1522 Practice 1: Interaction and learning

BVE-1531 Activities and pedagogical metods in 'milieu-therapy' ( -'Art and crafts therapy')


 • Jon Arnesen, Rikke Gürgens Gjærum :
  #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger på asylmottak
  InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2017 ARKIV / DOI
 • Jon Arnesen :
  Den estetiske skolen i fremtiden
  Bedre Skole 2015
 • Jon Arnesen :
  Erfaringens kontinuum - om ungdom og identitetsmarkører
  InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2015 ARKIV / DOI
 • Rikke Gürgens Gjærum, Jon Arnesen :
  Indre driv og flyt : om betydningen av den estetiske dimensjonen på institusjoner for utsatte barn og unge
  BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →