Personkort bilde
Senior Lecturer

Jon Arnesen

Child Welfare, Campus Harstad
Norwegian flag icon Sami flag icon

BVE-1522 Practice 1: Interaction and learning

BVE-1531 Activities and pedagogical metods in 'milieu-therapy' ( -'Art and crafts therapy')

  • Arnesen, Jon; Gjærum, Rikke Gürgens. #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger på asylmottak. InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2017; Volum 6 (1). ISSN 1893-2479.s doi: 10.7577/information.v6i1.2152.

  • Arnesen, Jon. Den estetiske skolen i fremtiden. Bedre Skole 2015 (3). ISSN 0802-183X.s 88 - 93.

  • Arnesen, Jon. Erfaringens kontinuum - om ungdom og identitetsmarkører. InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2015; Volum 4 (2). ISSN 1893-2479.s doi: 10.7577/if.v4i2.1544.

  • Gjærum, Rikke Gürgens; Arnesen, Jon. Indre driv og flyt : om betydningen av den estetiske dimensjonen på institusjoner for utsatte barn og unge. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012; Volum 56. ISSN 0907-6581.s 73 - 93.

  • [Loading...]