Bilde av Korsnes, Lena
Photo: Marius Fiskum
Bilde av Korsnes, Lena
Enhet for administrative tjenester BFE lena.korsnes@uit.no +4777058269 Tromsø Campus Harstad

Korsnes, Lena • Ragnhild Sandvoll, Lena Korsnes :
  Samarbeid om praksis i nord, intervju med studenter i praksis, presentert på nettsiden til HKdir prosjektet Samarbeid om praksis i høyere utdanning
  2021
 • Lena Korsnes, Rikke Gürgens Gjærum :
  Unge formidlingsspirer
  2019
 • Tor Jørgen Schjelde, Trond Bottolfsen, Lena Korsnes, Bård Borch Michalsen :
  Læring og vurdering. Om læringsformer, undervisningsformer og bruk av ulike vurderingsformer i høyere utdanning. Evaluering del 2 etter pilotprosjektet UiTspire.
  2019 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Campus Harstad