Personkort bilde
Lecturer

Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen

Department of Social Education
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen; Breimo, Janne Paulsen. «På lik linje med oss andre» - hvilke vurderinger arbeidsgivere gjør i arbeidet med å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i ordinært arbeid. (Fulltekst: https://journals.lub.lu.se/aoa/article/view/20570 Arbetsmarknad & Arbetsliv 2021; Volum 27 (1). ISSN 1400-9692.

  • Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen. Institusjonell etnografi som perspektiv - sett i lys av aktør-strukturdikotomien i sosiologisk tradisjon. Working paper 2007. ISSN 1503-383X.

  • Minde, Gunn-Tove; Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen. Fra sykehjem til livsgledehjem. Geriatrisk sykepleie 2018. ISSN 1891-1889.s 6 - 13.

  • Minde, Gunn-Tove; Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen. Fra sykehjem til livsgledehjem. Geriatrisk sykepleie 2018. ISSN 1891-1889.s 6 - 13.

  • [Loading...]

    Member of research group