Bilde av Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen
Bilde av Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen
Department of Social Education hanne.e.nydal@uit.no +4777058383

Hanne Elisabeth Eriksen Nydal


Assistant professor

Job description

 Subject third year of study (bachelor)

 Coordinator third year of study (bachelor)

Team leader third year of study (bachelor)

 EMS (Environment health and safety) representative


 • Hanne Elisabeth Eriksen Nydal, Janne Paulsen Breimo :
  «På lik linje med oss andre» - hvilke vurderinger arbeidsgivere gjør i arbeidet med å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i ordinært arbeid
  Arbetsmarknad & Arbetsliv 2021 ARKIV / FULLTEKST
 • Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Institusjonell etnografi som perspektiv - sett i lys av aktør-strukturdikotomien i sosiologisk tradisjon
  Working paper 2007
 • Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Læringsdesign
  2022
 • Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Designe for læring - emnerevidering
  2022
 • Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Miljøterapeutisk arbeid i vernepleierutdanningen
  2021
 • Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Arbeidsgiverperspektiv på inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne
  2019
 • Gunn-Tove Minde, Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Fra sykehjem til livsgledehjem
  Geriatrisk sykepleie 2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →