No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Health and Care Sciences bente.a.simonsen@uit.no +4777660678 You can find me here

Bente Agnes Steinholt Simonsen • Sunniva Solhaug Fjelldal, Bente Agnes Steinholt Simonsen, Hilde Laholt, Gunn Pettersen, Sidsel Tveiten :
  Utprøving av veiledningsmetode
  Tidsskriftet sykepleien 2022
 • Bente Agnes Steinholt Simonsen, Toril Agnete Larsen, Astrid Gramstad, Bodil Hansen Blix :
  Kom til Tromsø for å ta mastergrad!
  Senter for omsorgsforskning.no 11. December 2018 FULLTEKST
 • Bente Agnes Steinholt Simonsen, Toril Agnete Larsen, Astrid Gramstad, Bodil Hansen Blix :
  Til Tromsø for å bli ergoterapeut med mastergrad
  Ergoterapeuten 2018 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →