Dummy personkort bilde
Professor

Selle, Per

Department of Social Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021; Volum 62 (02). ISSN 0040-716X.s 154 - 175.s doi: 10.18261/issn.1504-219X-2021-02-02.

 • Hernes, Hans-Kristian; Selle, Per. Finnmarksloven 15 år etter. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.s 15 - 42.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Det samiske sivilsamfunnet i Sametinget og i samepolitikken. (Fulltekst: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/137 Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202697051.s 101 - 138.s doi: 10.23865/noasp.137.

 • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Selle, Per. FeFo møter Sametinget i næringspolitikken. NUSSIR-saken som lyskaster på dyptgripende institusjonelle spenninger i næringspolitikken. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.s 220 - 244.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Samisk politikk og industriell utvikling i nord. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.s 74 - 99.

 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. Urbanisering av det samiske elektoratet: En fremvoksende skillelinje i den moderne samepolitikken?. (Fulltekst: https://www.idunn.no/tfs/2020/02/urbanisering_av_det_samiske_elektoratet_en_fremvoksende_sk Tidsskrift for samfunnsforskning 2020; Volum 61 (2). ISSN 0040-716X.s 101 - 123.s doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-02-01.

 • Spitzer, Aaron; Selle, Per. Is Nonterritorial Autonomy Wrong for Indigenous Rights? Examining the ‘Territorialisation’ of Sami Power in Norway. International Journal on Minority and Group Rights 2020. ISSN 1385-4879.s 1 - 24.

 • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Selle, Per. Industrial development in the North - Sámi interests squeezed between globalization and tradition. Acta Borealia 2020; Volum 37. ISSN 0800-3831.s 43 - 62.s doi: 10.1080/08003831.2020.1751995.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars; Ibsen, Bjarne; Henriksen, Lars Skov. The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different. Springer Nature 2019 (26) ISBN 978-3-319-98716-3. ISSN 1568-2579.s 33 - 66.s doi: 10.1007/978-3-319-98717-0_2.

 • Selle, Per; Falch, Torvald. The Nordic Sami Convention and Self-Determination in the Nordic Context. CIERA 2019; Volum April 2019 (16). ISSN 1919-6474.s 71 - 93.

 • Selle, Per; Wilson, Gary. Indigenous Self-Determination in Northern Canada and Norway. IRPP STUDY 2019 (69). ISSN 1920-9428.s 1 - 38.

 • Spitzer, Aaron; Selle, Per. Claims-Based Co-management in Norway's Arctic? Examining Sami Land Governance as a Case of Treaty Federalism. Canadian journal of political science 2019. ISSN 0008-4239.s 1 - 19.s doi: 10.1017/S0008423919000301.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. The Challenging Position of Civil Society Service Production within the Norwegian Welfare State. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 978 1 78897 583 4.s 250 - 268.s doi: 10.4337/9781788975841.00024.

 • Kuhnle, Stein; Selle, Per; Hort, Sven E.O.. Introduction: globalizing welfare - and evolving Asian-European dialogue. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 978 1 78897 583 4.s 1 - 15.s doi: 10.4337/9781788975841.00008.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Loga, Jill M. State and Civil Society: A Regime Change?. Springer 2018 ISBN 9783319772639.s 117 - 163.s doi: 10.1007/978-3-319-77264-6_4.

 • Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. The Sámi: 25 Years of Indigenous Authority in Norway. Routledge 2017 ISBN 9781138953956.s doi: 10.4324/9781315667140-7.

 • Selle, Per; Sivesind, Karl Henrik. Voluntary Organizations in the Nordic Countries. Minerva Shobou 2017 ISBN 978-4-623-07535-5.

 • Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. The Sámi: 25 Years of indigenous authority in Norway. Ethnopolitics 2016; Volum 15 (1). ISSN 1744-9057.s 125 - 143.s doi: 10.1080/17449057.2015.1101846.

 • Sundblom, Dan; Smith, David H.; Selle, Per; Dansac, Cristophe; Jensen, Courtney. Life Cycles of Individual Associations. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-26316-2.s 950 - 971.s doi: 10.1007/978-1-137-26317-9.

 • Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter; Selle, Per. Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.. (Sammendrag: http://www.springer.com/gp/book/9783319250335) Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-25033-5.s 23 - 42.s doi: 10.1007%2F978-3-319-25035-9_2.

 • Selle, Per. Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 83 - 108.

 • Selle, Per. Frivillighetens marginalisering. Tidsskrift for velferdsforskning 2016; Volum 19 (1). ISSN 0809-2052.s 76 - 89.s doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-01-05.

 • Torvald, Falch; Selle, Per. Samisk myndighet og territorialitet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2016; Volum 31 (1). ISSN 0801-1745.s 4 - 34.s doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-01-01.

 • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung. Samepolitikken i den nye utviklingen i nord. (http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Samfunnsfag/Statsvitenskap/Nordomraadene-i-endring) Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 13 - 37.

 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. The Complex Relationship Between Civil Society and Trust. Italian Sociological Review 2015; Volum 5 (3). ISSN 2239-8589.s 273 - 291.s doi: 10.13136/isr.v5i3.110.

 • Falch, Torvald; Selle, Per. Staten og Sametinget. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 63 - 90.

 • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. Samepolitikkens utvikling etter århundreskiftet.. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 15 - 39.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Sivilsamfunnet og Sametinget som 'støvsuger'. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 274 - 308.

 • Selle, Per. Utkanstpolitikk i ei ny tid. Når periferi blir sentrum, men likevel er periferi.. Føroya Fródskaparfelag 2014 ISBN 978-99918-65-63-8.s 28 - 51.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Aksjoner i det representative demokrati. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7.s 479 - 504.

 • Selle, Per. Refleksjoner kring medlemsmodellens betydelse. SNS förlag 2013 ISBN 978-91-86949-39-6.s 49 - 63.

 • Trägårdh, Lars; Selle, Per; Skov Henriksen, Lars; Halin, Hanna. Civilsamhallet klamt mellom stat og kapial. SNS förlag 2013 ISBN 978-91-86949-39-6.s 9 - 29.

 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. Citizenship identity among Norwegian Sami in core Sami areas. Citizenship Studies 2013; Volum 17 (6-7). ISSN 1362-1025.s 712 - 727.s doi: 10.1080/13621025.2013.834126.

 • Blom-Hansen, Jens; Christiansen, Peter Munck; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional reforms in Norway and Denmark. Local Government Studies 2012; Volum 38 (1). ISSN 0300-3930.s 71 - 90.s doi: 10.1080/03003930.2011.629195.

 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. Sivilsamfunn og tillit. Res Publica 2012 ISBN 9788282260367.s 175 - 197.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Commentary on Geys: Keeping it simple – the scope of organizational activity and generalized trust. Journal of Civil Society 2012; Volum 8 (1). ISSN 1744-8689.s 91 - 99.s doi: 10.1080/17448689.2012.665656.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. En ny og helhetlig frivillighetspolitikk?. 2012 (2012-6) ISBN 978-82-7763-398-5. ISSN 1891-2168.s 23 - 38.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Sápmelaččat bellodagain ja válggain. 2012 ISBN 978-82-7367-032-8.s 71 - 101.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Samer i parti og valg. 2012 ISBN 978-82-7367-032-8.s 72 - 103.

 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. Sosial kapital blant norske samer. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34529-7.s 101 - 128.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Social Capital. Springer 2010 ISBN 978-1-4419-5706-1.s 219 - 234.

 • Selle, Per; Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung. Sett fra nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2010 (2). ISSN 0805-083X.s 16 - 21.

 • Selle, Per. Nordområdesatsingas i det nordlege offentlege rommet. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3.s 352 - 378.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Utfordringer sett fra nord. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3.s 15 - 38.

 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. Civil society in the Nordic countries : between displacement and vitality. (http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Bok-og-tidsskriftartikler/2010/2010-028) Nomos 2010 (8) ISBN 978-3-8329-5422-2.s 89 - 120.

 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. Voluntary organizations in the Nordic countries. (Omtale: http://www.civilsociety.no/Civilsociety/Resources/Publications/Articles/2010/2010-019) Fudan University Press 2010 ISBN 978-7-309-07232-7.s 254 - 283.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Sami Citizenship: Marginalisation or Integration?. Acta Borealia 2010; Volum 27 (1). ISSN 0800-3831.s 66 - 90.s doi: 10.1080/08003831.2010.486926.

 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. Why social democracy is not a civil society regime in Norway. Journal of Political Ideologies 2010; Volum 15 (3). ISSN 1356-9317.s 289 - 301.s doi: 10.1080/13569317.2010.513872.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Sámi citizenship marginalisation or integration?. Acta Borealia 2010; Volum 27 (1). ISSN 0800-3831.s 66 - 90.s doi: 10.1080/08003831.2010.486926.

 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. Civil Society and Social Capital in Scandinavia. Springer 2010 ISBN 978-0-387-93994-0.s 278 - 283.

 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles?. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0754-1.s 191 - 210.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. Environmentalism between state and local community: why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics 2009; Volum 18 (3). ISSN 0964-4016.s 391 - 407.s doi: 10.1080/09644010902823774.

 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. Does Public Spending "Crowd out" Nonprofit Welfare. (Omtale: http://books.google.no/books?id=6WfMO0YcVbcC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false) Comparative Social Research 2009; Volum 26. ISSN 0195-6310.s 105 - 134.s doi: 10.1108/S0195-6310(2009)0000026009.

 • Selle, Per; Strandberg, Urban. Frivillige i kommunal tenesteproduksjon. Ord & bild 2008 (3). ISSN 0030-4492.s 96 - 104.

 • Selle, Per. Forståinga av sivilsamfunnet. Er det berre opp til augo som ser?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2008; Volum 49 (4). ISSN 0040-716X.s 613 - 628.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0771-8.s 189 - 220.

 • Kuhnle, Stein; Selle, Per. "Historical relations between voluntarty organizations and government in Norway". 2008 ISBN 9781920109578.s 137 - 144.

 • Selle, Per. Nordområdesatsinga-mykje skrik og lite ull?. 2008 ISBN 978-82-7571-168-5.s 157 - 165.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Where does Social Capital come from?. 2008 ISBN 0-415-42339-2.s 26 - 52.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. A social democratic model of civil society?. 2008 ISBN 0-415-46614-8.s 47 - 69.

 • Selle, Per. Age and generation: patterns of associational fertility and survival. Routledge 2007 ISBN 0-415-41053-3.s 195 - 223.

 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. Folkevalgte regioner - liv laga?. Nytt Norsk Tidsskrift 2007; Volum 24 (1). ISSN 0800-336X.s 75 - 86.

 • Tranvik, Tommy; Selle, Per. The rise and fall of popular mass movements - Organizational change and globalization - the Norwegian case. Acta Sociologica 2007; Volum 50 (1). ISSN 0001-6993.s 57 - 70.s doi: 10.1177/0001699307074883.

 • Tranvik, Tommy; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Flo, Yngve. Sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007; Volum 48 (2). ISSN 0040-716X.s 165 - 196.

 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Selle, Per; Tranvik, Tommy. Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. (Fulltekst: http://www.idunn.no/?marketplaceId=2000&languageId=1&siteNodeId=3742559 Tidsskrift for samfunnsforskning 2007; Volum 48 (2). ISSN 0040-716X.s 165 - 196.

 • Selle, Per. Origins of Social Capital: Socialization and Institutionalization Approaches Compared. Journal of Civil Society 2007; Volum 3 (1). ISSN 1744-8689.s 1 - 24.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. The origins of social capital. Socialisation and institutionalisation approaches compared. Journal of Civil Society 2007; Volum 3 (1). ISSN 1744-8689.s 1 - 14.

 • Tranvik, Tommy; Selle, Per. State and Citizens in Norway: Organizational Society and State-Municipal Relations. Routledge 2007 ISBN 0-415-37821-4.s 148 - 167.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Cultural Theory and the New Institutionalism. (Omtale: http://www.sagepub.com/booksProdDesc.nav?prodId=Book229832) Sage Publications 2007 (0) ISBN 978-1-4129-2875-5.s 240 - 260.

 • Tranvik, Tommy; Selle, Per. More Centralization, Less Democracy: The Decline of the Democratic Infrastructure in Norway. Berghahn Books 2007 ISBN 978-1-84545-187-5.s 205 - 228.

 • Tranvik, Tommy; Selle, Per. Civil Society in Transition: Organizational Change and Globalization. Fagbokforlaget 2007 ISBN 9788245006940.s 193 - 213.

 • Selle, Per. Civil Society in Transition: Organizational Change and Globalization. Fagbokforlaget 2007 ISBN 9788245006940.s 193 - 214.

 • Selle, Per. IKT som moderniseringsverktøy i Norge, Danmark og Storbritannia. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0663-6.s 43 - 78.

 • Selle, Per. More Centralization, Less Democracy: The Decline of the Democratic Infrastructure in Norway. 2007 ISBN 1-84545-187-2.s 205 - 228.

 • Østerud, Øyvind; Selle, Per. Power and democracy in Norway: The transformation of Norwegian politics. Scandinavian Political Studies 2006; Volum 29 (1). ISSN 0080-6757.s 25 - 46.s doi: 10.1111/j.1467-9477.2006.00140.x.

 • Selle, Per; Østerud, Øyvind. The eroding of representative democracy in Norway. Journal of European Public Policy 2006; Volum 13 (4). ISSN 1350-1763.s 551 - 568.s doi: 10.1080/13501760600693929.

 • Selle, Per. Forfall eller forandring?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2006; Volum 47 (3). ISSN 0040-716X.s 451 - 464.

 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut; Selle, Per. Folkerørsler og frivillige organisasjonar. Vigmostad & Bjørke 2006 ISBN 82-419-0402-9.s 299 - 341.

 • Selle, Per. Nye tonar i ei ny tid. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-35195-3.s 121 - 129.

 • Selle, Per; Tranvik, Tommy. State and Citizens in Norway: Organizational Society and State-Municipal Relations. Western European Politics 2005; Volum 28 (4). ISSN 0140-2382.s 852 - 871.

 • Selle, Per. Styringsreform i sikte. Er regionalisering løysinga?. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0312-3.s 131 - 168.

 • Selle, Per. Davie's J-curve. When do revolutions take place?. Columbia University Press 2005 ISBN 0-88033-998-5.s 303 - 316.

 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. Women's power under threat? Voluntary organizations in transition. Routledge 2005 ISBN 04-153-2548-X.s 197 - 218.

 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. Participation and Social Capital Formation: Norway in Comparative Perspective. Scandinavian Political Studies 2004; Volum 1. ISSN 0080-6757.s 67 - 91.

 • Selle, Per. Sterkere statsmakt og svekket lokaldemokrati. Nytt Norsk Tidsskrift 2004 (1). ISSN 0800-336X.s 79 - 85.

 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. The Role of Women in the Transformation of the Organizational Society in Norway. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2004 (3). ISSN 0899-7640.s 120 - 144.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. La partecipazione alle associazione di voluntariato contribuisce alla formazione del capitale sociale?. Sociologica E Politiche Sociali 2004 (2).s 9 - 42.

 • Selle, Per; Bjerkli, Bjørn. Den nye samiske offentligheten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2004 (4). ISSN 0801-1745.s 365 - 390.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. The role of women in the transformation of the organizational society in Norway. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2004; Volum 33. ISSN 0899-7640.s 120S - 144S.

 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per; Wollebæk, Dag. Norway. 2004.

 • Selle, Per; Tranvik, Tommy. Civil society in transition. Universitetsforlaget 2004 ISBN 978-82-15-00628-4.s 81 - 98.

 • Selle, Per. Introduction: Why Investigating Social Capital?. Sage Publications 2004.s 17 - 46.

 • Selle, Per. Passive membership in voluntary organizations: Implications for Civil Society, Integration and Democracy. Sage Publications 2004.s 235 - 256.

 • Eikås, Magne; Selle, Per. "Voluntary Organizations and the Norwegian Welfare State: from mutual trust to contracting?". 2003.

 • Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege; Østerud, Øyvind. Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-019/id118893/?ch=1&q= NOU - Norges offentlige utredninger 2003 (19). ISSN 0333-2306.s 1 - 100.

 • Selle, Per; Bjerklie, Bjørn. Sametinget - kjernen i den nye samiske offentligheten. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30773-3.

 • Selle, Per; Bjerklie, Bjørn. Samer, makt og demokrati. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30773-3.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. The importance of passive membership for social capital formation. 2003.s 67 - 88.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Generations and Organizational Change. 2003.

 • Selle, Per; Eikås, Magne. Voluntary Organizations and the Norwegian Welfare State: From Mutual Trust to Contracting?. Ashgate 2003 ISBN 0-7546-3317-9.s 107 - 119.

 • Eikås, Magne; Selle, Per. Voluntary Organizations and the Norwegian Welfare State: from mutual trust to contracting?. Ashgate 2003 ISBN 0-7546-3317-9.

 • Eikås, Magne; Selle, Per; Ascoli, Ugo; Ranci, Constanzo. A Contract Culture even in Scandinavia. 2002.s 47 - 75.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Passive support - no support at all. Nonprofit Management & Leadership 2002 (4). ISSN 1048-6682.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Does participation in voluntary associations contribute to social capital? The impact of intensity, scope, and type. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2002; Volum 31 (1). ISSN 0899-7640.s 32 - 61.

 • Eikås, Magne; Selle, Per; Ascoli, Ugo; Ranci, Constanzo. A Contract Culture even in Scandinavia. 2002 ISBN 0-306-46779-8. ISSN 1568-2579.s 47 - 75.

 • Selle, Per. Det frivillige organisasjonssamfunnet i endring. 2002 ISBN 82-7634-388-0.s 179 - 191.

 • Eikås, Magne; Selle, Per. A Contract Culture even in Scandinavia. 2002 ISBN 0-306-46779-8. ISSN 1568-2579.s 47 - 75.

 • Eikås, Magne; Selle, Per. New Public Management and the Breakthrough of a Contract Culture at the Local Level in Norway. 2001.s 103 - 133.

 • Selle, Per. "Kvinner, organisering, makt". Gyldendal Akademisk 2001 (-) ISBN 8205280851. ISSN 1501-3065.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Svekket kvinnemakt? Frivillige organisasjoner i endring". Gyldendal Akademisk 2001 (-) ISBN 8205280851. ISSN 1501-3065.

 • Selle, Per; Eikås, Magne. New Public Management and the Breakthrough of a Contract Culture at the Local Level in Norway. 2001 ISBN 82-446-0872-2.

 • Selle, Per. Privatissering som tidsskel?. 2001 ISBN 87-7838-682-9.s 175 - 187.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Membership and Democracy. Routledge 2001 ISBN 0-415-23273-2.s 134 - 147.

 • Selle, Per. The Norwegian Voluntarty Sector and Civil Society in Transition: Women as a Catalyst of Deep-Seeted Change. 2001.

 • Eikås, Magne; Selle, Per. New Public Management and the Breakthrough of a Contract Culture at the Local Level in Norway. 2001 ISBN 82-446-0872-2.s 103 - 133.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated?. Risk Analysis 2000; Volum 20 (1). ISSN 0272-4332.s 27 - 39.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated?. Risk Analysis 2000; Volum 20 (1). ISSN 0272-4332.s 27 - 39.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 組織メンバーシップと民主主義 : 受動的なメンバーを深刻に考えなければならないか?. Chiba Journal of Law and Politics 1999; Volum 14 (1). ISSN 0912-7208.s 143 - 166.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. The Formation and Transformation of Preferences. Cultural Theory and Postmaterialism Compared. Routledge 1999 ISBN 0-415-19197-1.s 43 - 58.

 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Cultural Theory as Political Science. Routledge 1999 ISBN 0-415-19197-1.s 1 - 23.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Organized Environmentalists: Democracy as a Key Value?. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 1998; Volum 9 (4). ISSN 0957-8765.s 319 - 343.

 • Grønlie, Tore; Selle, Per. Fortsatt én stat. Det Norske Samlaget 1998 ISBN 82-521-5194-9.s 9 - 20.

 • Selle, Per. Woman and the Transformation of the Norwegian Voluntary Sector. 1997.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Medlemskap og demokrati: Må vi ta passivt medlemskap på alvor?. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab 1997; Volum 29 (1). ISSN 0105-0710.s 31 - 48.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Cultural Theory, Postmaterialism and Environmental Attitudes. 1997 ISBN 0-8133-3117-X.s 151 - 168.

 • Selle, Per. Parties and Voluntary Organizations: Strong or Weak Ties?. University of Michigan Press 1997 ISBN 0-472-10680-5.s 149 - 166.

 • Selle, Per. Il terzo settore in Scandinavia. 1997.

 • Steen, Odd Inge; Klausen, Kurt Klaudi; Selle, Per. Autonomy or dependency? Relations between non-governmental international aid organisations and government. ? 1996; Volum 7 (2).s 147 - 160.

 • Selle, Per; Klausen, Kurt Klaudi. The voluntary sector in Scandinavia. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 1996 (2). ISSN 0957-8765.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Introduksjon. Det Norske Samlaget 1996 ISBN 82-521-4752-6.s 11 - 32.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kulturteorien og den nye institusjonalismen. Det Norske Samlaget 1996 ISBN 82-521-4752-6.s 117 - 137.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Natur og kultur. Det Norske Samlaget 1996 ISBN 82-521-4752-6.s 183 - 199.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kulturteori, postmaterialisme og haldningar til miljøvern. Det Norske Samlaget 1996 ISBN 82-521-4752-6.s 286 - 313.

 • Selle, Per. Norsk (Skandinavisk) frivilligdom i endring. 1996.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering. Aschehoug & Co 1996 ISBN 82-518-3510-0.s 17 - 33.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Norske miljøvernorganisasjoner: En demokratisk folkebevegelse?. Aschehoug & Co 1996 ISBN 82-518-3510-0.s 261 - 288.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Introduksjon til kulturteorien. Det Norske Samlaget 1996.

 • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. Kulturteorien og den nye institusjonalismen. Det Norske Samlaget 1996.

 • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. Kulturtoeri, postmaterialism og haldningar til miljøvern. Det Norske Samlaget 1996.

 • Selle, Per. Norsk (Skandinavisk) frivilligdom i endring. 1996.

 • Steen, Odd Inge; Klausen, Kurt Klaudi; Selle, Per. Autonomi eller avhengighet? Norske (nordiske) bistandsorganisasjoners forhold til det offentlige. 1995.s 316 - 336.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Cultural Theory and the New Institutionalism. Journal of Theoretical Politics 1995; Volum 7 (1). ISSN 0951-6298.s 5 - 27.

 • Karvonen, Lauri; Selle, Per. Introduktion: Scandinavia - a case apart. 1995.s 21 - .

 • Selle, Per. Frivillige organisasjonar som etterkrigshistorisk forskningsfelt. 1994 ISBN 82-91027-05-6.

 • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. Kultur som levemåte. POLITIKA TYDENIK 1994 (4). ISSN 0554-5358.

 • Selle, Per. Marginalisert eller kvinnemakt. Syn og Segn 1994 (3). ISSN 0039-7717.

 • Kuhnle, Stein; Selle, Per. Voluntary Associations and the Welfare State: The Case of Norway. 1994 ISBN 961-6095-01-3.

 • Selle, Per; Morken, Kristin. The Women's Shelter Movement (Kap. 8). 1994.

 • Selle, Per. Det tradisjonellle og det høgmoderne. 1994.

 • Selle, Per; Svåsand, Lars. Membership in Political Parties and the Problems of Decline of Parties. Comparative Political Studies 1991; Volum 4. ISSN 0010-4140.s 459 - 478.

 • Berntzen, Einar; Selle, Per. Plaidoyer for the Restoration of the Concept of Political Culture or Bringing Political Culture Back In. International Journal of Comparative Sociology 1990; Volum 1/2. ISSN 0020-7152.

 • Berntzen, Einar; Selle, Per. Structure and Social Action in Stein Rokkan's Work. Journal of Theoretical Politics 1990; Volum 2. ISSN 0951-6298.

 • Grindheim, Jan Erik; Selle, Per. Voluntary Social Welfare Organizations in Norway: A Democratic Alternative to a Bureaucratic Welfare State. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 1990; Volum 1. ISSN 0957-8765.

 • Selle, Per; Berntzen, Einar. Structure and Social Action in Stein Rokkan's Work. Journal of Theoretical Politics 1990; Volum 2. ISSN 0951-6298.

 • Selle, Per; Kuhnle, Stein. Meeting Needs in a Welfare State:Relations between Government & Voluntary Organizations in Norway. 1990.

 • Berntzen, Einar; Selle, Per. Struktur og Aktør i Stein Rokkans Forskning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1988; Volum 4. ISSN 0801-1745.

 • Berntzen, Einar; Selle, Per. Historisk Sosiologi - Tilbake til Klassikerne?. Tidsskrift for samfunnsforskning 1988. ISSN 0040-716X.

 • Svåsand, Lars; Selle, Per. Cultural Policy, Leisure and Voluntary Organizations in Norway. Leisure Studies 1987. ISSN 0261-4367.

 • Berntzen, Einar; Selle, Per. Norwegian and Catalan Communism: Relativism in the use of models of electoral behaviour. European Journal of Political Research 1985; Volum 13. ISSN 0304-4130.

 • Selle, Per; Svåsand, Lars. The Local Party Organization and Its Members: Between Randomness and Rationality. Scandinavian Political Studies 1983; Volum 4. ISSN 0080-6757.

 • Svåsand, Lars; Selle, Per. The Local Party Organization and Its Members: Between Randomness and Rationality. Scandinavian Political Studies 1983; Volum 3. ISSN 0080-6757.

 • Selle, Per; Svåsand, Lars. Radikalismens økologi i Nord-Norge 1945-77. 1983.

 • Svåsand, Lars; Selle, Per. Radikalismens økologi i Nord-Norge 1945-77. 1983.

 • Svåsand, Lars G; Selle, Per. Partiorganisasjon og valgresultat: en drøfting av ulike sammenhenger. Åbo Akademis Förlag 1982 ISBN 9516488641.

 • Selle, Per; Svåsand, Lars. Partiorganisasjon og valgresultat: en drøfting av ulike sammenhenger. 1982.

 • Falch, Torvald; Selle, Per. Finnmarkseiendommens selvstendighet. Om representasjon av private rettigheter, politiske interesser og etnisitet.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.

 • Hernes, Hans-Kristian; Selle, Per. Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.s 193 - 220.

 • Kuhnle, Stein; Selle, Per; Hort, Sven E.O.. Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European-Dialogue. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 978 1 78897 583 4.s 250 - 268.s doi: 10.4337/9781788975841.00024.

 • Falch, Torvald; Selle, Per. Sametinget - Institusjonalisering av en ny samepolitikk. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-51943-5.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 258 - 283.

 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin; Nordø, Åsta Dyrnes. Den samiske medborgeren. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41485-6.

 • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 40 - 62.

 • Trägårdh, Lars; Selle, Per; Henriksen, Lars Skov; Hallin, Hanna; Halin, Hanna. Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Välfärd - Mångfald - Framtid. SNS förlag 2013 ISBN 978-91-86949-39-6.s 89 - 101.

 • Eikeland, Sveinung; Selle, Per; Angell, Elisabeth. Nordområdepolitikken sett fra nord. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Nordområdepolitikken sett fra nord. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3.s 75 - 97.

 • Tranvik, Tommy; Selle, Per. Digital teknologi i sivilsamfunnet. (Omtale: http://unipub.no/utgivelser/2008/tranvik_digital_teknologi.htm) Unipub forlag 2008 ISBN 978-82-7477-353-0.

 • Tranvik, Tommy; Selle, Per. Digital teknologi i sivilsamfunnet : studier av fire frivillige organisasjoner. Unipub forlag 2008 ISBN 978-82-7477-353-0.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Bortne, Øystein. Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. Springer Science+Business Media B.V. 2006 (0) ISBN 0-387-30524-6. ISSN 1568-2579.

 • Selle, Per; Prakash, Sanjeev. Investigating Social Capital. Comparative Perspectives on Civil Society, Participation and Governance. Sage Publications 2004.s 235 - 256.

 • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. Samer, makt og demokrati. Sametinget og den nye samiske offentligheten. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30773-3.s 202 - 219.

 • Selle, Per; Bjerklie, Bjørn. Samer, amskt og demokrati. Gyldendal Akademisk 2003.

 • Selle, Per; Bjerkli, Bjørn. Samer, makt og demokrati. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30773-3.

 • Selle, Per; Tranvik, Tommy. Farvel til folkestyret? Nasjonalstaten og de nye nettverkene. Gyldendal Akademisk 2003.

 • Selle, Per; Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik. Makten og demokratiet. en sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen. Gyldendal Akademisk 2003.

 • Sivesind, Karl Henrik; Lorentzen, Håkon Wergeland; Selle, Per; Wollebæk, Dag. The Voluntary Sector in Norway. Composition, Changes, and Causes. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2567027 2002 (2002:002) ISBN 82-7763-164-2. ISSN 0333-3671.

 • Bortne, Øystein; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Miljøvern uten grenser?. Gyldendal Akademisk 2002 ISBN 82-05-30757-1.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Det nye organisasjonssamfunnet. Demokrati i omforming. Gyldendal Akademisk 2002 ISBN 82-7674-810-4.

 • Berven, Nina; Selle, Per. Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonene og velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2001 (-) ISBN 8205280851. ISSN 1501-3065.s 84 - 109.

 • Bortne, Øystein; Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Norsk miljøvernorganisering mellom stat og lokalsamfunn. Det Norske Samlaget 2001.

 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Cultural Theory as Political Science. Routledge 1999; Volum 11 ISBN 0-415-19197-1.

 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Cultural Theory as Political Science. Routledge 1999 ISBN 0-415-19197-1.s 59 - 74.

 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Cultural Theory as Political Science. Routledge 1999 ISBN 0-415-19197-1.s 1 - 23.

 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege. Mot en ny maktutredning. 1999. ISSN 1501-3065.

 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Cultural Theory as Political Science. Routledge 1999 ISBN 0-415-19197-1.s 103 - 119.

 • Grønlie, I.T.; Selle, Per. Ein Stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget 1998.

 • Grønlie, Tore; Selle, Per. Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget 1998 ISBN 82-521-5194-9.s 107 - 140.

 • Nagel, Anne-Hilde; Blom, Ida; Raaum, Nina Cecilie; Selle, Per; Wærness, Kari E; Pateman, Carole; Hernes, Helga Marie; Hirdman, Yvonne; Seim, Birte; Leira, Annlaug; Skeie, Hege; Morken, Kristin. Kjønn og velferdsstat. 1998 ISBN 82-419-0237-9.

 • Grønlie, Tore; Selle, Per. Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget 1998 ISBN 82-521-5194-9.

 • Grønlie, Tore; Selle, Per. Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget 1998 ISBN 82-521-5194-9.s 9 - 20.

 • Grønlie, Tore; Selle, Per. Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget 1998 ISBN 82-521-5194-9.s 66 - 106.

 • Grønlie, Tore; Selle, Per. Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget 1998 ISBN 82-521-5194-9.s 21 - 65.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget 1996 ISBN 82-521-4752-6.s 223 - 248.

 • Strømnes, Kristin; Selle, Per. Miljøpolitikk og miljøvern-organisering mot år 2000. 1996.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget 1996.

 • Selle, Per; Eriksen, Erik Odvar. Frivillig organisering i sivilsamfunnet. 1996.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget 1996.

 • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. [Mangler tittel]. Det Norske Samlaget 1996.

 • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. [Mangler tittel]. Det Norske Samlaget 1996.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget 1996.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Aschehoug & Co 1996 ISBN 82-518-3510-0.s 261 - 288.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget 1996.

 • Selle, Per; Strømenes, Kristin. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. 1996.

 • Selle, Per; Klausen, Klaudi. The Voluntary sector in Scandinavia. 1996.

 • Selle, Per. Frivillig organisering i nye omgjevnader. 1996.

 • Selle, Per; Grendstad, Gunnar. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget 1996.

 • Selle, Per; Klausen, Kurt Klaudi. The voluntary sector in Scandinavia. 1996.

 • Selle, Per. Frivillig organisering i nye omgjevnader. 1996.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget 1996 ISBN 82-521-4752-6.s 314 - 329.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget 1996 ISBN 82-521-4752-6.s 286 - 313.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget 1996 ISBN 82-521-4752-6.s 183 - 199.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget 1996 ISBN 82-521-4752-6.s 117 - 137.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget 1996 ISBN 82-521-4752-6.s 11 - 32.

 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget 1996 ISBN 82-521-4752-6.

 • Klausen, Kurt Klaudi; Selle, Per. Frivillig organisering i Norden. 1995 ISBN 82-518-3361-2.

 • Karvonen, Lauri; Selle, Per. Women in Nordic Politics. Closing the Gap. 1995.

 • Karvonen, Lauri; Selle, Per. Women in the Nordic Politics. Closing the Gap. 1995 ISBN 1-85521-533-0.s 229 - 248.

 • Klausen, Kurt Klaudi; Selle, Per. Frivillig organisering i Norden. 1995 ISBN 82-518-3361-2.s 17 - .

 • Selle, Per; Øymyr, Bjarne. Frivillig organisering og demokrati. Det Norske Samlaget 1995.

 • Selle, Per; Klausen, K.K.. Women in Nordic Politics: Closing the Gap. 1995.

 • Klausen, K.K.; Selle, Per. Frivillig organisering i Norden. 1995.

 • Karvonen, Lauri; Selle, Per. Women in nordic politics. Closing the gap. 1995.s 21 - .

 • Berntzen, Einar; Selle, Per. Politisk Kultur-Misjon og Revolusjon frå Bremnes til Buenos Aires. 1991.

 • Berntzen, Einar; Selle, Per. Politisk kultur - misjon og revolusjon frå Bremnes til Buenos Aires. 1991.

 • Selle, Per; Kuhnle, Stein. Frivillig velferd - alternativ til offentlig?. 1990.

 • Kuhnle, Stein; Selle, Per. Frivillig organisert velferd - alternativ til offentlig?. 1990.

 • Selle, Per; Hestetun, Per Arne. Fylkes - og krinsnivået i Organisasjonssamfunnet. 1990.

 • Baldersheim, Harald; Lægreid, Per; Selle, Per; Grønlie, Tore; Olsen, Johan P. Sentral styring og institusjonell autonomi. 1989 ISBN 82-419-0033-3.s 7 - 29.

 • Selle, Per. Norges kommunistiske parti. Universitetsforlaget 1983.

 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. Politiske rettigheter på vandring. Urbanisering av moderne urfolkspolitikk. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2018-01-08 - 2018-01-10 2018.

 • Selle, Per. Vibeke Larsen og samepolitikken. 2017.

 • Selle, Per. Actualizing Sami Rights: International Comparative Research /With Leena Heinamaki, Christina Allardt, Stefan Kircher et. al. 2017.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Indigenous influence in large scale industrial projects in the Arctic?. ICASS IX 2017 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung. Samene og det nye nord. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 39 - .

 • Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014. (http://sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Hovedfunn/node_96764) (Fulltekst: http://sivilsamfunn.no/content/download/108816/1879463/file/A4_Folder_Hovedfunn_VR_2015_4_V8_Nett.pdf 2015.

 • Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg?. 2015 (2015-4) ISBN 978-82-7763-479-1. ISSN 1891-2168.

 • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. Forord. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 5 - 8.

 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. Urbanisering av den samiske befolkningen - en utfordring for det samepolitiske prosjektet?. NOPSA - Nordisk statsviterkonferanse 2014-08-12 - 2014-08-15 2014.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Josefsen, Eva; Selle, Per. Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012. 2013 ISBN 978-82-7571-228-6.

 • Angell, Elisabeth; Selle, Per. The Norwegian Government's High North policy meets the Northern region. Konferanse 2013-06-26 - 2013-06-28 2013.

 • Selle, Per; Nordø, Åsta Dyrnes; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. The Importance of Changes in Organizational Form for the Role of the Voluntary Sector in Scandinavia. ISTR Conference 2012-07-07 - 2012-07-10 2012.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Endringer i frivillighetspolitikken nasjonalt og lokalt. Offentlig politikk, finansiering og rammevilkår 2012-10-18 - 2012-10-18 2012.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Innledning. 2012 (2012-6) ISBN 978-82-7763-398-5. ISSN 1891-2168.s 5 - 7.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. 2012 (2012-6) ISBN 978-82-7763-398-5. ISSN 1891-2168.s 111 - 119.

 • Loga, Jill; Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Trägårdh, Lars. Klemt mellom staten og markedet. Bergens Tidende 2012. ISSN 0804-8983.

 • Selle, Per. Ungdom, makt og medvirkning (NOU 2011:20) Medlem av utvalget. 2011.

 • Selle, Per. Sametingets organisatoriske utfordringer. En vurdering. 2011 ISBN 978-82-91200-09-5.

 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. On correlations, organizational structure and the need for cross-level analysis. Journal of Civil Society 2010; Volum 6 (2). ISSN 1744-8689.s 181 - 184.s doi: 10.1080/17448689.2010.506386.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Commentary: On Correlations, Organizational Structure and the Need for Cross-Level Analysis. Journal of Civil Society 2010; Volum 6 (2). ISSN 1744-8689.s 181 - 184.

 • Ringholm, Toril Merete; Aarsæther, Nils; Nygaard, Vigdis; Selle, Per. Kommunen som samfunnsutvikler. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling. 2009 ISBN 978-82-7492-215-0.

 • Selle, Per; Ringholm, Torild; Aarsæter, Nils; Nygaard,, Vigdis. Kommunene som samfunnsutviklere. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokalsamfunnsutvikling. 2009 ISBN 978-82-7492-215-0.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. 2008; Volum 2008 (6) ISBN 978-82-8095-058-1. ISSN 1503-4844.

 • Selle, Per; Angell, Elisabeth. Nordområdesatsningen i møte med den nordlige region (redigert sammen med Elisabeth Angell og Seinung Eikeland). 2008 ISBN 978-82-7571-168-5.s 157 - 165.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. 2008 ISBN 978-82-8095-058-1.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. Norwegian Environmentalism Between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway. (Fulltekst: http://www.istr.org/conferences/bangkok/WPVolume/Stromsnes.Kristin.Norwegian.pdf 2007 (5).

 • Selle, Per. Ny valgordning til Sametinget. 2007 ISBN 978-82-91200-07-1.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse. Forskningsgruppeseminar 2007-10-29 - 2007-11-01 2007.

 • Lie, Berit Øxnevad; Selle, Per. Fylkeskommunar, regionar eller ingen av delane? - Ei komparativ analyse av lokal- og regionpolitikarar i Vest- og Nord-Noreg sine haldningar til framtidig forvaltningsordning. 2006.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. Why Greenpeace Failed in Norway. ECPR Joint Sessions of Workshops 2006-04-25 - 2006-04-30 2006.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Samisk medborgerskap - samisk og norsk. Nasjoanal fagkonferanse i statsvitenskap 2006-01-04 - 2006-01-06 2006.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. Norwegian Environmentalism between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway. 7th International Conference of the International Society for Third-Sector Research (ISTR) (Fulltekst: http://www.istr.org/conferences/bangkok/WPVolume/Stromsnes.Kristin.Norwegian.pdf 2006-07-09 - 2006-07-12 2006.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Multicultural Citizenship as Sami in Norway. Reassessing Civil Society, the State and Social Capital 2006-05-11 - 2006-05-14 2006.

 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. The Essential Regional Debate. Konferanse 2006-05-03 - 2006-05-05 2006.

 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. Den egentlige regiondebatten. Nasjonal fagkonferanse for statsvitenskap 2006-01-04 - 2006-01-06 2006.

 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. Is there a social democratic civil society regime in the welfare field?. Nonprofits, Philanthropy and the Public Agenda: Linking Research, Practice and Policy 2005-11-16 - 2005-11-20 2005.

 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. Is there a social democratic civil society regime in the welfare field?. XIV Nordiske Statskundskabskongres 2005-08-11 - 2005-08-13 2005.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Hvorfor studere sosial kapital i Norge?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2005; Volum 46 (2). ISSN 0040-716X.s 221 - 235.

 • Hesjedal, Gaute; Selle, Per. Bruk og konsekvenser av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i politiske partier. En analyse i et skalaperspektiv. 2005.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Ett land, to folk - Ett folk, to land. En studie av dobbelt politisk medborgerskap. Nordisk statsviterkonferanse (NOPSA) 2005-08-11 - 2005-08-13 2005.

 • Kuhnle, Stein; Selle, Per. Historical relations between voluntary organizations and government in Norway. Norwegian-South African Project 2005-11-16 - 2005-11-17 2005.

 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Tranvik, Tommy. Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi. Den 14. nordiske kommuneforskerkonferansen 2005-11-24 - 2005-11-26 2005.

 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Tranvik, Tommy. Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi. NEON-dagene 2005-11-17 - 2005-11-18 2005.

 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. Is there a social democratic civil society regime in the welfare field?. ISTR conference (Fulltekst: http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_toronto/sivesind.karl.henrik.pdf 2004-07-11 - 2004-07-14 2004.

 • Mellingen, Hedda Kirstine; Selle, Per. Rett og politikk. En studie av NSR og AP på Sametinget 1998-2004. 2004.

 • Selle, Per. Maktutredningens sluttkonferanse. 2004.

 • Østerud, Øyvind; Selle, Per. Power and Democracy. The transformation of Norwegian politics. The 2004 Annual Meeting of the American Political Science Ass. 2004-09-02 - 2004-09-05 2004.

 • Selle, Per. Regioner. Sparebanken Vest 2004-02-02 - 2004.

 • Selle, Per. Frivilligheit. Norsk bibliotekarforening 2004-01-14 - 2004-01-14 2004.

 • Selle, Per. Maktutredningen. Distriktskommisjonen 2004-01-13 - 2004-01-13 2004.

 • Selle, Per; Tranvik, Tommy. Attacs utfordringer. Klassekampen 2003. ISSN 0805-3839.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Miljøvern uten grenser. Bergens Tidende 2003. ISSN 0804-8983.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Det vanskelige dyrevernet. Stavanger Aftenblad 2003. ISSN 0804-8991.

 • Selle, Per; Bjerklie, Bjørn. Den nye samiske offentligheten. Nordlys 2003. ISSN 0805-5440.

 • Selle, Per. Når folkestyret forvitrar. Dagsavisen 2003. ISSN 1503-2892.

 • Selle, Per; Tranvik, Tommy. De nye sosiale bevegelsene. Klassekampen 2003. ISSN 0805-3839.

 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege. Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og Demokratiutredningen. 2003.

 • Selle, Per; Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Skjeie, Hege; Meyer, Siri; Rømming, Ellen. NOU 2003:19 Makt- og demokratiutredningen. 2003 (2003:19). ISSN 0333-2306.

 • Selle, Per; Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Skjeie, Hege. 1998-2003: Makt- og demokratiutredningen. Makten og demokratiet - en introduksjon. 2003.

 • Selle, Per. Maktutredningens sluttkonferanse. 2003.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Does participation in Voluntary Associations Contribute to Social Capital? The Impact of Intensity, Scope and Type. ARNOVAs forskningskonferanse 2003-11-20 - 2003-11-24 2003.

 • Selle, Per. Stat og styring. Helse Østs velferds- og handikapkonferanse 2003-11-15 - 2003-11-15 2003.

 • Selle, Per. Makten og demokratiet- nye utfordringer. Norsk Dataforumskonferanse 2003-11-13 - 2003-11-14 2003.

 • Selle, Per. Demokrati og makt. Høyskolen i Molde 2003-11-05 - 2003.

 • Selle, Per. Stane og de frivillige. Frivillighetskonferansen 2003-11-05 - 2003-11-07 2003.

 • Selle, Per. Lokalpolitikk i endring. NIBR 2003-10-31 - 2003.

 • Selle, Per. De nye sosiale bevegelsene. Historisk Institutt, UiO 2003-10-30 - 2003.

 • Selle, Per. Sentrum-periferi; en evig konflikt?. Kommunenes Sentralforbunds Hedmark-konferanse 2003-10-23 - 2003-10-23 2003.

 • Selle, Per. Det kommunale selvstyret. Kommunenes Sentralforbunds lokalpolitikkonferanse 2003-10-13 - 2003-10-13 2003.

 • Selle, Per. Utviklingspolitikk - nytter det?. NORAD 2003-10-08 - 2003-10-08 2003.

 • Selle, Per. Globalization in a new perspective. International globaliseringskonferanse 2003-10-03 - 2003-10-05 2003.

 • Selle, Per. Makten og demokratiet. Norsk Tjenestemannslags videreutdanningskonferanse 2003-09-23 - 2003-09-23 2003.

 • Selle, Per. Makten og demokratiet. Makt- og demokratiutredningens sluttkonferanse 2003-08-26 - 2003.

 • Selle, Per. The Welfare State and Voluntary Organizations. Internasjonal frivillighetskonferanse 2003-06-11 - 2003-06-13 2003.

 • Selle, Per. Demokrati og Styring. Norges Forskningsråds konferanse 2003-06-04 - 2003-06-04 2003.

 • Selle, Per. Voluntary Organizations. Europeisk Frivillighetskonferanse 2003-05-23 - 2003-05-25 2003.

 • Selle, Per. Social capital Formation: A new perspective. European Science Foundation Conference 2003-05-02 - 2003-05-04 2003.

 • Selle, Per. perspektiver på norsk utviklingspolitikk. NORAD 2003-04-24 - 2003-04-24 2003.

 • Selle, Per. Institutions. Clumpsy Institutions 2003-04-04 - 2003-04-06 2003.

 • Selle, Per. Samene i den nye offentligheten. Samekonferanse 2003-02-26 - 2003-02-28 2003.

 • Selle, Per. Den samiske offentlighet. Samekonferanse 2003-02-18 - 2003-02-18 2003.

 • Selle, Per. Om den nordiske frivillighet. Frivillighetskonferanse 2003-01-17 - 2003-01-19 2003.

 • Selle, Per. Om maktutredningen. Norsk statsviterkonferanse 2003-01-07 - 2003-01-09 2003.

 • Selle, Per. Makten og folkestyret. Vestlandskonferansen 2003-11-03 - 2003.

 • Selle, Per. Lokalpolitikk mellom rett og plikt. Lokalpolitikkonferanse 2003-10-27 - 2003.

 • Selle, Per. Samer i den nye offentlighet. Internasjonal samekonferanse 2003-10-09 - 2003.

 • Kuhnle, Stein; Kwon, Huck-ju; Selle, Per; Prakash, Sanjeev. Political institutions, democracy and welfare: a comparative study of Norway and Korea. World Bank, World Development Report 2003, Norwegian Workshop 2002-03-11 - 2002-03-12 2002.

 • Lorentzen, Håkon Wergeland; Selle, Per. Norway : Defining the Voluntary Sector. 2000 (2000:14) ISBN 82-7763-149-9. ISSN 0333-3671.

 • Eikås, Magne; Selle, Per. A Contract Culture even in Scandinavia. 2000 ISBN 82-92028-16-1.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per; Lorentzen, Håkon. Undersøkelse om frivillig innsats. Dokumentasjonsrapport. 1998.

 • Strømsnes, Kristin; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Miljøvernundersøkelsen 1995. Dokumentasjonsrapport. 1996.

 • Selle, Per. Privatization in Four European Countries (Bokanmeldelse). Tidsskrift for samfunnsforskning 1994 (2). ISSN 0040-716X.

 • Selle, Per. Norges kommunistiske parti 1945-1950 ; Kommunisme, organi- sasjon, tradisjon : artiklar i tilknyting til avhandlinga Norges kommunistiske parti 1945-1950. (Sammendrag: http://www.fou.uib.no/drgrad/1986/707001/) Universitetet i Bergen 1986 ISBN 82-00-06544-8.

 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. Politiske rettigheter på vandring. Urbanisering av moderne urfolkspolitikk. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2018-01-08 - 2018-01-10 2018.

 • Selle, Per. Vibeke Larsen og samepolitikken. 2017.

 • Selle, Per. Actualizing Sami Rights: International Comparative Research /With Leena Heinamaki, Christina Allardt, Stefan Kircher et. al. 2017.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Indigenous influence in large scale industrial projects in the Arctic?. ICASS IX 2017 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung. Samene og det nye nord. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 39 - .

 • Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014. (http://sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Hovedfunn/node_96764) (Fulltekst: http://sivilsamfunn.no/content/download/108816/1879463/file/A4_Folder_Hovedfunn_VR_2015_4_V8_Nett.pdf 2015.

 • Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg?. 2015 (2015-4) ISBN 978-82-7763-479-1. ISSN 1891-2168.

 • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. Forord. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 5 - 8.

 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. Urbanisering av den samiske befolkningen - en utfordring for det samepolitiske prosjektet?. NOPSA - Nordisk statsviterkonferanse 2014-08-12 - 2014-08-15 2014.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Josefsen, Eva; Selle, Per. Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012. 2013 ISBN 978-82-7571-228-6.

 • Angell, Elisabeth; Selle, Per. The Norwegian Government's High North policy meets the Northern region. Konferanse 2013-06-26 - 2013-06-28 2013.

 • Selle, Per; Nordø, Åsta Dyrnes; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. The Importance of Changes in Organizational Form for the Role of the Voluntary Sector in Scandinavia. ISTR Conference 2012-07-07 - 2012-07-10 2012.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Endringer i frivillighetspolitikken nasjonalt og lokalt. Offentlig politikk, finansiering og rammevilkår 2012-10-18 - 2012-10-18 2012.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Innledning. 2012 (2012-6) ISBN 978-82-7763-398-5. ISSN 1891-2168.s 5 - 7.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. 2012 (2012-6) ISBN 978-82-7763-398-5. ISSN 1891-2168.s 111 - 119.

 • Loga, Jill; Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Trägårdh, Lars. Klemt mellom staten og markedet. Bergens Tidende 2012. ISSN 0804-8983.

 • Selle, Per. Ungdom, makt og medvirkning (NOU 2011:20) Medlem av utvalget. 2011.

 • Selle, Per. Sametingets organisatoriske utfordringer. En vurdering. 2011 ISBN 978-82-91200-09-5.

 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. On correlations, organizational structure and the need for cross-level analysis. Journal of Civil Society 2010; Volum 6 (2). ISSN 1744-8689.s 181 - 184.s doi: 10.1080/17448689.2010.506386.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Commentary: On Correlations, Organizational Structure and the Need for Cross-Level Analysis. Journal of Civil Society 2010; Volum 6 (2). ISSN 1744-8689.s 181 - 184.

 • Ringholm, Toril Merete; Aarsæther, Nils; Nygaard, Vigdis; Selle, Per. Kommunen som samfunnsutvikler. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling. 2009 ISBN 978-82-7492-215-0.

 • Selle, Per; Ringholm, Torild; Aarsæter, Nils; Nygaard,, Vigdis. Kommunene som samfunnsutviklere. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokalsamfunnsutvikling. 2009 ISBN 978-82-7492-215-0.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. 2008; Volum 2008 (6) ISBN 978-82-8095-058-1. ISSN 1503-4844.

 • Selle, Per; Angell, Elisabeth. Nordområdesatsningen i møte med den nordlige region (redigert sammen med Elisabeth Angell og Seinung Eikeland). 2008 ISBN 978-82-7571-168-5.s 157 - 165.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. 2008 ISBN 978-82-8095-058-1.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. Norwegian Environmentalism Between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway. (Fulltekst: http://www.istr.org/conferences/bangkok/WPVolume/Stromsnes.Kristin.Norwegian.pdf 2007 (5).

 • Selle, Per. Ny valgordning til Sametinget. 2007 ISBN 978-82-91200-07-1.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse. Forskningsgruppeseminar 2007-10-29 - 2007-11-01 2007.

 • Lie, Berit Øxnevad; Selle, Per. Fylkeskommunar, regionar eller ingen av delane? - Ei komparativ analyse av lokal- og regionpolitikarar i Vest- og Nord-Noreg sine haldningar til framtidig forvaltningsordning. 2006.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. Why Greenpeace Failed in Norway. ECPR Joint Sessions of Workshops 2006-04-25 - 2006-04-30 2006.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Samisk medborgerskap - samisk og norsk. Nasjoanal fagkonferanse i statsvitenskap 2006-01-04 - 2006-01-06 2006.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. Norwegian Environmentalism between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway. 7th International Conference of the International Society for Third-Sector Research (ISTR) (Fulltekst: http://www.istr.org/conferences/bangkok/WPVolume/Stromsnes.Kristin.Norwegian.pdf 2006-07-09 - 2006-07-12 2006.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Multicultural Citizenship as Sami in Norway. Reassessing Civil Society, the State and Social Capital 2006-05-11 - 2006-05-14 2006.

 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. The Essential Regional Debate. Konferanse 2006-05-03 - 2006-05-05 2006.

 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. Den egentlige regiondebatten. Nasjonal fagkonferanse for statsvitenskap 2006-01-04 - 2006-01-06 2006.

 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. Is there a social democratic civil society regime in the welfare field?. Nonprofits, Philanthropy and the Public Agenda: Linking Research, Practice and Policy 2005-11-16 - 2005-11-20 2005.

 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. Is there a social democratic civil society regime in the welfare field?. XIV Nordiske Statskundskabskongres 2005-08-11 - 2005-08-13 2005.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Hvorfor studere sosial kapital i Norge?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2005; Volum 46 (2). ISSN 0040-716X.s 221 - 235.

 • Hesjedal, Gaute; Selle, Per. Bruk og konsekvenser av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i politiske partier. En analyse i et skalaperspektiv. 2005.

 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. Ett land, to folk - Ett folk, to land. En studie av dobbelt politisk medborgerskap. Nordisk statsviterkonferanse (NOPSA) 2005-08-11 - 2005-08-13 2005.

 • Kuhnle, Stein; Selle, Per. Historical relations between voluntary organizations and government in Norway. Norwegian-South African Project 2005-11-16 - 2005-11-17 2005.

 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Tranvik, Tommy. Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi. Den 14. nordiske kommuneforskerkonferansen 2005-11-24 - 2005-11-26 2005.

 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Tranvik, Tommy. Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi. NEON-dagene 2005-11-17 - 2005-11-18 2005.

 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. Is there a social democratic civil society regime in the welfare field?. ISTR conference (Fulltekst: http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_toronto/sivesind.karl.henrik.pdf 2004-07-11 - 2004-07-14 2004.

 • Mellingen, Hedda Kirstine; Selle, Per. Rett og politikk. En studie av NSR og AP på Sametinget 1998-2004. 2004.

 • Selle, Per. Maktutredningens sluttkonferanse. 2004.

 • Østerud, Øyvind; Selle, Per. Power and Democracy. The transformation of Norwegian politics. The 2004 Annual Meeting of the American Political Science Ass. 2004-09-02 - 2004-09-05 2004.

 • Selle, Per. Regioner. Sparebanken Vest 2004-02-02 - 2004.

 • Selle, Per. Frivilligheit. Norsk bibliotekarforening 2004-01-14 - 2004-01-14 2004.

 • Selle, Per. Maktutredningen. Distriktskommisjonen 2004-01-13 - 2004-01-13 2004.

 • Selle, Per; Tranvik, Tommy. Attacs utfordringer. Klassekampen 2003. ISSN 0805-3839.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Miljøvern uten grenser. Bergens Tidende 2003. ISSN 0804-8983.

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. Det vanskelige dyrevernet. Stavanger Aftenblad 2003. ISSN 0804-8991.

 • Selle, Per; Bjerklie, Bjørn. Den nye samiske offentligheten. Nordlys 2003. ISSN 0805-5440.

 • Selle, Per. Når folkestyret forvitrar. Dagsavisen 2003. ISSN 1503-2892.

 • Selle, Per; Tranvik, Tommy. De nye sosiale bevegelsene. Klassekampen 2003. ISSN 0805-3839.

 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege. Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og Demokratiutredningen. 2003.

 • Selle, Per; Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Skjeie, Hege; Meyer, Siri; Rømming, Ellen. NOU 2003:19 Makt- og demokratiutredningen. 2003 (2003:19). ISSN 0333-2306.

 • Selle, Per; Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Skjeie, Hege. 1998-2003: Makt- og demokratiutredningen. Makten og demokratiet - en introduksjon. 2003.

 • Selle, Per. Maktutredningens sluttkonferanse. 2003.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. Does participation in Voluntary Associations Contribute to Social Capital? The Impact of Intensity, Scope and Type. ARNOVAs forskningskonferanse 2003-11-20 - 2003-11-24 2003.

 • Selle, Per. Stat og styring. Helse Østs velferds- og handikapkonferanse 2003-11-15 - 2003-11-15 2003.

 • Selle, Per. Makten og demokratiet- nye utfordringer. Norsk Dataforumskonferanse 2003-11-13 - 2003-11-14 2003.

 • Selle, Per. Demokrati og makt. Høyskolen i Molde 2003-11-05 - 2003.

 • Selle, Per. Stane og de frivillige. Frivillighetskonferansen 2003-11-05 - 2003-11-07 2003.

 • Selle, Per. Lokalpolitikk i endring. NIBR 2003-10-31 - 2003.

 • Selle, Per. De nye sosiale bevegelsene. Historisk Institutt, UiO 2003-10-30 - 2003.

 • Selle, Per. Sentrum-periferi; en evig konflikt?. Kommunenes Sentralforbunds Hedmark-konferanse 2003-10-23 - 2003-10-23 2003.

 • Selle, Per. Det kommunale selvstyret. Kommunenes Sentralforbunds lokalpolitikkonferanse 2003-10-13 - 2003-10-13 2003.

 • Selle, Per. Utviklingspolitikk - nytter det?. NORAD 2003-10-08 - 2003-10-08 2003.

 • Selle, Per. Globalization in a new perspective. International globaliseringskonferanse 2003-10-03 - 2003-10-05 2003.

 • Selle, Per. Makten og demokratiet. Norsk Tjenestemannslags videreutdanningskonferanse 2003-09-23 - 2003-09-23 2003.

 • Selle, Per. Makten og demokratiet. Makt- og demokratiutredningens sluttkonferanse 2003-08-26 - 2003.

 • Selle, Per. The Welfare State and Voluntary Organizations. Internasjonal frivillighetskonferanse 2003-06-11 - 2003-06-13 2003.

 • Selle, Per. Demokrati og Styring. Norges Forskningsråds konferanse 2003-06-04 - 2003-06-04 2003.

 • Selle, Per. Voluntary Organizations. Europeisk Frivillighetskonferanse 2003-05-23 - 2003-05-25 2003.

 • Selle, Per. Social capital Formation: A new perspective. European Science Foundation Conference 2003-05-02 - 2003-05-04 2003.

 • Selle, Per. perspektiver på norsk utviklingspolitikk. NORAD 2003-04-24 - 2003-04-24 2003.

 • Selle, Per. Institutions. Clumpsy Institutions 2003-04-04 - 2003-04-06 2003.

 • Selle, Per. Samene i den nye offentligheten. Samekonferanse 2003-02-26 - 2003-02-28 2003.

 • Selle, Per. Den samiske offentlighet. Samekonferanse 2003-02-18 - 2003-02-18 2003.

 • Selle, Per. Om den nordiske frivillighet. Frivillighetskonferanse 2003-01-17 - 2003-01-19 2003.

 • Selle, Per. Om maktutredningen. Norsk statsviterkonferanse 2003-01-07 - 2003-01-09 2003.

 • Selle, Per. Makten og folkestyret. Vestlandskonferansen 2003-11-03 - 2003.

 • Selle, Per. Lokalpolitikk mellom rett og plikt. Lokalpolitikkonferanse 2003-10-27 - 2003.

 • Selle, Per. Samer i den nye offentlighet. Internasjonal samekonferanse 2003-10-09 - 2003.

 • Kuhnle, Stein; Kwon, Huck-ju; Selle, Per; Prakash, Sanjeev. Political institutions, democracy and welfare: a comparative study of Norway and Korea. World Bank, World Development Report 2003, Norwegian Workshop 2002-03-11 - 2002-03-12 2002.

 • Lorentzen, Håkon Wergeland; Selle, Per. Norway : Defining the Voluntary Sector. 2000 (2000:14) ISBN 82-7763-149-9. ISSN 0333-3671.

 • Eikås, Magne; Selle, Per. A Contract Culture even in Scandinavia. 2000 ISBN 82-92028-16-1.

 • Wollebæk, Dag; Selle, Per; Lorentzen, Håkon. Undersøkelse om frivillig innsats. Dokumentasjonsrapport. 1998.

 • Strømsnes, Kristin; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Miljøvernundersøkelsen 1995. Dokumentasjonsrapport. 1996.

 • Selle, Per. Privatization in Four European Countries (Bokanmeldelse). Tidsskrift for samfunnsforskning 1994 (2). ISSN 0040-716X.

 • Selle, Per. Norges kommunistiske parti 1945-1950 ; Kommunisme, organi- sasjon, tradisjon : artiklar i tilknyting til avhandlinga Norges kommunistiske parti 1945-1950. (Sammendrag: http://www.fou.uib.no/drgrad/1986/707001/) Universitetet i Bergen 1986 ISBN 82-00-06544-8.

 • [Loading...]