Personkort bilde
Photo: Dana Meknas

Hanne Skille

MD/phd-student Department of Clinical Medicine
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Skille, Hanne; Paulsen, Benedikte; Hveem, Kristian; Gabrielsen, Maiken Elvestad; Brumpton, Ben Michael; Hindberg, Kristian; Gran, Olga Vikhammer; Rosendaal, Frits Richard; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Combined effects of five prothrombotic genotypes and cancer on the risk of a first venous thromboembolic event. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2020; Volum 18 (11). ISSN 1538-7933.s 2861 - 2869.s doi: 10.1111/jth.15011.

 • Paulsen, Benedikte; Skille, Hanne; Smith, Erin N.; Hveem, Kristian; Gabrielsen, Maiken Elvestad; Brækkan, Sigrid Kufaas; Rosendaal, Frits Richard; Frazer, Kelly A.; Gran, Olga Vikhammer; Hansen, John-Bjarne. Fibrinogen gamma gene rs2066865 and risk of cancer-related venous thromboembolism. Haematologica 2019. ISSN 0390-6078.s doi: 10.3324/haematol.2019.224279.

 • Gran, Olga Vikhammer; Brækkan, Sigrid Kufaas; Paulsen, Benedikte; Skille, Hanne; Rosendaal, Frits Richard; Hansen, John-Bjarne. Occult cancer-related first venous thromboembolism is associated with an increased risk of recurrent venous thromboembolism. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2017; Volum 15 (7). ISSN 1538-7933.s 1361 - 1367.s doi: 10.1111/jth.13714.

 • Skille, Hanne; Paulsen, Benedikte; Hveem, Kristian; Gabrielsen, Maiken Elvestad; Brumpton, Ben Michael; Hindberg, Kristian; Gran, Olga Vikhammer; Rosendaal, Frits Richard; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Genetic Variation Of Platelet Glycoprotein VI And The Risk Of Venous Thromboembolism. Haematologica 2019; Volum 105 (7). ISSN 0390-6078.s e358 - e360.s doi: 10.3324/haematol.2019.231225.

 • Skille, Hanne. Besvimelse kan skyldes blodpropp. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/01/03/besvimelse-kan-skyldes-blodpropp/ 2017.

 • Skille, Hanne. Forsker på retningslinjer for behandling av blodpropp hos kvinner. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/05/12/nye-retningslinjer-for-behandling-av-blodpropp-hos-kvinner/ 2017.

 • Gran, Olga Vikhammer; Brækkan, Sigrid Kufaas; Paulsen, Benedikte; Skille, Hanne; Hansen, John-Bjarne. D-dimer measured at first venous thromboembolism is associated with future risk of cancer. Haematologica 2016; Volum 101 (12). ISSN 0390-6078.s e473 - e475.s doi: 10.3324/haematol.2016.151712.

 • Skille, Hanne; Paulsen, Benedikte; Hveem, Kristian; Gabrielsen, Maiken Elvestad; Brumpton, Ben Michael; Hindberg, Kristian; Gran, Olga Vikhammer; Rosendaal, Frits Richard; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Genetic Variation Of Platelet Glycoprotein VI And The Risk Of Venous Thromboembolism. Haematologica 2019; Volum 105 (7). ISSN 0390-6078.s e358 - e360.s doi: 10.3324/haematol.2019.231225.

 • Skille, Hanne. Besvimelse kan skyldes blodpropp. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/01/03/besvimelse-kan-skyldes-blodpropp/ 2017.

 • Skille, Hanne. Forsker på retningslinjer for behandling av blodpropp hos kvinner. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/05/12/nye-retningslinjer-for-behandling-av-blodpropp-hos-kvinner/ 2017.

 • Gran, Olga Vikhammer; Brækkan, Sigrid Kufaas; Paulsen, Benedikte; Skille, Hanne; Hansen, John-Bjarne. D-dimer measured at first venous thromboembolism is associated with future risk of cancer. Haematologica 2016; Volum 101 (12). ISSN 0390-6078.s e473 - e475.s doi: 10.3324/haematol.2016.151712.

 • [Loading...]