Bilde av Jensberg, Helene
Bilde av Jensberg, Helene
Department of Language and Culture helene.r.jensberg@uit.no +4777648375 Tromsø SVHUM A 2027

Helene Jensberg



 • Helene Ruud Jensberg, Merete Brendeford Anderssen, Terje Lohndal, Bjorn Lundquist, Marit Kristine Richardsen Westergaard :
  Embedded V2 in American Norwegian
  2023
 • Knut Ørke, Kristine Bentzen, Åse Mette Johansen, Helene Ruud Jensberg, Anya Vinichenko :
  Dialektbruk i norskopplæringa
  02. November 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Kristine Bentzen, Helene Ruud Jensberg :
  «Dem ikke know at det er en prinsesse»: En casestudie av et norsk/engelsk tospråklig barn
  2020

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →



  Member of research group



  SVHUM A 2027

  Click for bigger map