Personkort bilde
Lecturer

Bjørgve, Elena

Department of Language and Culture
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Bjørgve, Elena; Reisæter, Guro; Sokolova, Svetlana. Start-up seminar and brainstorming session for the project Vår felles seier – Our Common Victory. Vår felles seier – Our Common Victory (The Norwegian Barents Secretariat) 2020-02-13 - 2020.

 • Bjørgve, Elena; Sokolova, Svetlana; Tivilov-Mutkari, Alice. Undervisning er lik student pluss lærer pluss ... assistent? Assistentordning: evaluering av første semester. Novemberseminaret i russisk og russlandsstudier 2020-12-19 - 2020.

 • Sokolova, Svetlana; Bjørgve, Elena; Reisæter, Guro. Film “Vår felles seier” (result of the project Vår felles seier – Our Common Victory, funded by The Norwegian Barents Secretariat). (https://www.youtube.com/watch?v=qAdYm-JF_co&t=2731s) 2020.

 • Sokolova, Svetlana; Bjørgve, Elena. Filmklubb som en plattform for språk- og kulturopplæring. 21st Nordic Conference of Slavic Studies 2019-08-14 - 2019-08-18 2019.

 • Sokolova, Svetlana; Bjørgve, Elena. The web page for the Russian Film Club at UiT Fall 2018. (http://site.uit.no/russianfilmclub/2018/10/01/program-hosten-2018/) 2018.

 • Sokolova, Svetlana; Bjørgve, Elena. Film introduction to the screenings at UiT's Russian Film Club Spring 2018. (http://site.uit.no/russianfilmclub/2018/02/12/program-varen-2018/) 2018.

 • Bjørgve, Elena; Reisæter, Guro; Sokolova, Svetlana. Start-up seminar and brainstorming session for the project Vår felles seier – Our Common Victory. Vår felles seier – Our Common Victory (The Norwegian Barents Secretariat) 2020-02-13 - 2020.

 • Bjørgve, Elena; Sokolova, Svetlana; Tivilov-Mutkari, Alice. Undervisning er lik student pluss lærer pluss ... assistent? Assistentordning: evaluering av første semester. Novemberseminaret i russisk og russlandsstudier 2020-12-19 - 2020.

 • Sokolova, Svetlana; Bjørgve, Elena; Reisæter, Guro. Film “Vår felles seier” (result of the project Vår felles seier – Our Common Victory, funded by The Norwegian Barents Secretariat). (https://www.youtube.com/watch?v=qAdYm-JF_co&t=2731s) 2020.

 • Sokolova, Svetlana; Bjørgve, Elena. Filmklubb som en plattform for språk- og kulturopplæring. 21st Nordic Conference of Slavic Studies 2019-08-14 - 2019-08-18 2019.

 • Sokolova, Svetlana; Bjørgve, Elena. The web page for the Russian Film Club at UiT Fall 2018. (http://site.uit.no/russianfilmclub/2018/10/01/program-hosten-2018/) 2018.

 • Sokolova, Svetlana; Bjørgve, Elena. Film introduction to the screenings at UiT's Russian Film Club Spring 2018. (http://site.uit.no/russianfilmclub/2018/02/12/program-varen-2018/) 2018.

 • [Loading...]