Bilde av Holm, Inger Marie
Bilde av Holm, Inger Marie
RKBU North inger.m.holm@uit.no +47 99 62 94 41

Inger Marie Holm


Job description

The position includes research, teaching and supervising as well as initiate new research projects in close collaboration with external collaborative partners.
One of the main objectives of the research group is to contribute to the assessment and development of research-based knowledge bases for the focus areas in the research group.

User participation and cultural perspectives in services of children and young people has a strong positiopn in the research group.

My special research interests are children and young people's mental health, prevention of substance abuse and crime in the youth field, children and adolescents in family foster homes, children and young people in diaspora, relationships and communication between immigrant parents and teachers in the Norwegian school, prevention of loneliness in the population through the use of innovative technology.


 • Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm, Paolo Zanaboni :
  General practitioners’ perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study
  BMJ Open 2019 ARKIV / DOI
 • Andrius Budrionis, Karianne Fredenfeldt Lind, Inger Marie Holm, Omid Saadatfard, Rune Pedersen :
  Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway
  International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm, Ioanna Dallari Jacobsen, Jon Petter Rui :
  Politiavhør av mistenkte barn under 15 år
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Vil eksportere U16 fra Tromsø: – Ble imponert og rørt I Tromsø er utenforskap og trøbbel blant unge møtt på en helt egen måte. Kunnskapsminister Tonje Brenna tror erfaringene kan inspirere over hele landet.
  24. January 2022 DATA / PROSJEKT / SAMMENDRAG
 • Inger Marie Holm :
  Flerkulturell kommunikasjon - en entroduksjon
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Flerkulturell kommunikasjon: 7 tips til kommunikasjon
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Kulturtolking
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Tolkning, kommunikasjon og forankring i tolkeloven
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Barnekonvensjonen. Et sentralt rettsgrunnlag for vern av barn og framiler i risiko.
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Ungdomskriminalitet. En teoretisk inngang med empirisk fokus på Troms politidistrikt.
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Den gode samtalen. Kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy med barn.
  2022
 • Inger Marie Holm, Charlotte Reedtz :
  Fagsamtale med professor Charlotte Reedtz om kulturell formulering (kulturell analyse).
  2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen, Unn-Doris K. Bæck :
  U16 sin mentorordning i Tromsø kommune vekker forskningsinteresse
  Nordnorsk debatt - Nordlys 17. July 2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Forskningspresentasjon for Kunnskapsminister Tonje Brenna om forskningsprosjektet CYPRO (The Coordinated Youth Project). Tema: Forebygging av ungdomskriminalitet og rus
  2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Radiointervju NRK Morransending fra NRK Troms om følgeforskning på U16 og mentorordningen i Tromsø kommune; Et tiltak for utsatt ungdom.
  10. November 2022
 • Inger Marie Holm :
  Om etableringen av forsknings- og samarbeidsnettverket The Coordinated Youth Project (CYPRO)
  2021
 • Inger Marie Holm :
  Radiointervju (direktesending):Hvordan kan utenforskap blant unge forebygges?
  26. October 2021
 • Inger Marie Holm :
  Hva kan forskning på forebygging tilby kommunene?
  2021
 • Inger Marie Holm :
  Intervju i avisa iFinnmark om finnmarkinger har færre tilståelsesdommer enn resten av landet.
  iFinnmark 09. May 2021
 • Inger Marie Holm :
  The Coordinated Youth Project (CYPRO).Et eksempel på et tverretatlig samarbeidsprosjekt om forebygging av ungdomskriminalitet og rusutvikling
  2021
 • Inger Marie Holm :
  Intervju i nettavisa iFinnmark om finnmarkinger har færre tilståelsesdommer enn resten av landet: Gjengitt i Nordlys
  Nordlys 09. May 2021
 • Inger Marie Holm, arja mubanga-bjørn, Unn-Doris K. Bæck, Merete Saus :
  Vi må bli flinkere til å inkludere ungdom
  UiT Helseblogg 17. March 2021
 • Inger Marie Holm :
  Intervju TV2-nyhetene om eldre og teknologi relatert til forebygging av ensomhet blant eldre.
  11. April 2021
 • Inger Marie Holm, Arja Mubanga-Bjørn, Bjarne Woll, Unn-Doris K. Bæck, Merete Saus, Anne Charlotte Kvande-Hemmingsen :
  De unges egne stemmer må bli hørt i arbeidet med rusreformen
  Nordlys 2021
 • Johanna Laue, Rita Sørly, Inger Marie Holm :
  Flyktninger blir sendt på Nav i stedet for på arbeidsmarkedet - Velferd
  Velferd.no 2020
 • Inger Marie Holm :
  Juristmangelen i kommunene kan gå ut over rettssikkerheten
  Rett24.no 24. August 2020
 • Rita Sørly, Inger Marie Holm, Johanna Laue :
  Et firkanta norsk system sender flyktninger til NAV før de får prøvd seg i arbeidslivet
  Forskning.no 03. September 2020
 • Inger Marie Holm :
  «Lytt til Kongen! Å unngå å utnytte mer areal enn naturen tåler er ikke å hindre næringsutvikling, men å tenke næring på nye måter» https://www.an.no/debatt/lytt-til-kongen/o/5-4-1154039#am-commentArea
  2020
 • Andrius Budrionis, Karianne Fredenfeldt Lind, Inger Marie Holm, Omid Saadatfard, Rune Pedersen :
  Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway
  2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm, Eli Kristiansen, Gunn-Hilde Rotvold :
  Responstjenester for trygghetsskapende teknologier
  2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund :
  Sosial digital kontakt – et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre.
  2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm :
  «Hatytringer mot samer. Domfellelse, en samfunnsmessig nødvendighet» av Holm IM: https://www.an.no/debatt/salten-tingrett/krim/hatytringer-mot-samer-domfellelse-en-samfunnsmessig-nodvendighet/o/5-4-945811?fbclid=IwAR3NX7E4UAbiduYkt72rrnjQAlzW3BegURM19MBKWkff5rVAQz3yiisjf9c
  2019
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund :
  Sosial digital kontakt - et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre
  2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm :
  Samtale om utfordringene eldre kan ha med teknologi sammen med pensjonist Bitten Barman-Jenssen
  28. August 2018
 • Inger Marie Holm :
  NRK P2/Nyhetsmorgen (direktesending 14.09.18) Forskningskommentator på NRK sin ungdomsserie «17», som handler om en ung gutts frykt for å bli sendt på koranskole til Somalia: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen (1.07.15 ut i sendinga) av Holm IM.
  14. September 2018
 • Inger Marie Holm :
  Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen. Nyhetssak om forskningsresultater fra prosjektet "Sosial digital kontakt": https://ehealthresearch.no/nyheter/2018/eldre-og-teknologi-a-fa-hjelp-fra-familien-er-ofte-ikke-den-beste-losningen
  04. October 2018
 • Inger Marie Holm, Mawlid Abdi :
  «Koranskole – hvorfor det?» (Holm IM, Abdi M): https://dagens.klassekampen.no/2018-08-17/kronikk
  2018
 • Inger Marie Holm :
  Samtale om utfordringene eldre kan ha med teknologi. Med Holm IM, Barman-Jenssen B: https://radio.nrk.no/serie/holm/DMTO13014718/28-08-2018#t=41m20.72s (start 09.44)
  28. August 2018
 • Inger Marie Holm :
  Hjemme hos-kurs kan få eldre på sosiale medier
  27. August 2018 FULLTEKST
 • Anne G. Ekeland, Line Helen Linstad, Inger Marie Holm :
  Assessing Values In National And Regional Governance Of E-health
  International Journal of Technology Assessment in Health Care 2018 DOI
 • Inger Marie Holm :
  Sosial digital kontakt - mobilisering mot ensomhet blant eldre
  2018
 • Kristian Nicolaisen, Inger Marie Holm, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Ulriksen, Halgeir Holthe et al.:
  Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger
  2018 FULLTEKST
 • Anne G. Ekeland, Inger Marie Holm, Line Helen Linstad :
  Value-based Governance of E-Health in National and Regional Contexts
  2018
 • Line Helen Linstad, Inger Marie Holm, Anne G. Ekeland :
  Governance and Leadership in Electronic Health Record Implementation: A Knowledge Summary
  2018
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund, Paolo Zanaboni :
  Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer
  2018
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund, Paolo Zanaboni :
  Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer
  2018
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund, Paolo Zanaboni :
  Forny resept—fastlegens erfaringer
  2018
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund, Paolo Zanaboni :
  E-konsultasjon—fastlegens erfaringer
  2018
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund :
  Eldre og teknologi: Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen
  27. August 2018 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund :
  Sosial digital kontakt - Mobilisering mot ensomhet blant eldre
  2018 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →
  Attachments: