IMH141015.jpg
IMH141015.jpg
RKBU North inger.m.holm@uit.no +47 99 62 94 41 Tromsø

Holm, Inger Marie


Job description

The position includes research, teaching and supervising as well as initiate new research projects in close collaboration with external collaborative partners.
One of the main objectives of the research group is to contribute to the assessment and development of research-based knowledge bases for the focus areas in the research group.

User participation and cultural perspectives in services of children and young people has a strong positiopn in the research group.

My special research interests are children and young people's mental health, prevention of substance abuse and crime in the youth field, children and adolescents in family foster homes, children and young people in diaspora, relationships and communication between immigrant parents and teachers in the Norwegian school, prevention of loneliness in the population through the use of innovative technology.


 • Fagerlund, Asbjørn Johansen; Holm, Inger Marie; Zanaboni, Paolo. General practitioners’ perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study. BMJ Open 2019; Volum 9 (5). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2018-028251.
 • Budrionis, Andrius; Lind, Karianne Fredenfeldt; Holm, Inger Marie; Saadatfard, Omid; Pedersen, Rune. Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway. (fulltekst) International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 (11) ISBN 978-1-61208-688-0. ISSN 2308-4359.s 85 - 89.
 • Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Andreassen, Hege. The characteristic flux of the e-health definition. (fulltekst) IADIS Press 2017 ISBN 978-989-8533-65-4.s 166 - 170.
 • Holm, Inger Marie. Utdanningssystemet - et symbolsk felt. Barn 2013. ISSN 0800-1669.s 105 - 120.s doi: 10.5324/barn.v31i4.3752.
 • Holm, Inger Marie. The Coordinated Youth Project (CYPRO).Et eksempel på et tverretatlig samarbeidsprosjekt om forebygging av ungdomskriminalitet og rusutvikling. Nettverkssamling BTS/BTI-kommunene 2021-05-18 - 2021-05-18 2021.
 • Holm, Inger Marie; Mubanga-Bjørn, Arja; Woll, Bjarne; Bæck, Unn-Doris K.; Saus, Merete; Kvande-Hemmingsen, Anne Charlotte. De unges egne stemmer må bli hørt i arbeidet med rusreformen. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Holm, Inger Marie; mubanga-bjørn, arja; Bæck, Unn-Doris K.; Saus, Merete. Vi må bli flinkere til å inkludere ungdom. UiT Helseblogg 2021.
 • Holm, Inger Marie. Intervju i nettavisa iFinnmark om finnmarkinger har færre tilståelsesdommer enn resten av landet: Gjengitt i Nordlys. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Holm, Inger Marie. Intervju i avisa iFinnmark om finnmarkinger har færre tilståelsesdommer enn resten av landet.. iFinnmark 2021.
 • Holm, Inger Marie. Intervju TV2-nyhetene om eldre og teknologi relatert til forebygging av ensomhet blant eldre.. 2021.
 • Holm, Inger Marie. Juristmangelen i kommunene kan gå ut over rettssikkerheten. Rett24.no 2020.
 • Holm, Inger Marie. «Lytt til Kongen! Å unngå å utnytte mer areal enn naturen tåler er ikke å hindre næringsutvikling, men å tenke næring på nye måter» https://www.an.no/debatt/lytt-til-kongen/o/5-4-1154039#am-commentArea. Kronikk "Nordlands trompet" i papirutgaven av Avisa Nordland 2020-02-25 - 2020-02-25 2020.
 • Laue, Johanna; Sørly, Rita; Holm, Inger Marie. Flyktninger blir sendt på Nav i stedet for på arbeidsmarkedet - Velferd. Velferd.no 2020.
 • Sørly, Rita; Holm, Inger Marie; Laue, Johanna. Et firkanta norsk system sender flyktninger til NAV før de får prøvd seg i arbeidslivet. Forskning.no 2020. ISSN 1891-635X.
 • Holm, Inger Marie. «Hatytringer mot samer. Domfellelse, en samfunnsmessig nødvendighet» av Holm IM: https://www.an.no/debatt/salten-tingrett/krim/hatytringer-mot-samer-domfellelse-en-samfunnsmessig-nodvendighet/o/5-4-945811?fbclid=IwAR3NX7E4UAbiduYkt72rrnjQAlzW3BegURM19MBKWkff5rVAQz3yiisjf9c. Kronikk "Nordlands trompet" papirutgaven Avisa Nordland 2019-01-26 - 2019-01-26 2019.
 • Budrionis, Andrius; Lind, Karianne Fredenfeldt; Holm, Inger Marie; Saadatfard, Omid; Pedersen, Rune. Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway. eTELEMED 2019, The Eleventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (fulltekst) 2019-02-24 - 2019-02-28 2019.
 • Holm, Inger Marie; Kristiansen, Eli; Rotvold, Gunn-Hilde. Responstjenester for trygghetsskapende teknologier. (fulltekst) 2019 (03-2019) ISBN 978-82-8242-092-1. ISSN 2535-2571.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen. Sosial digital kontakt - et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre. (fulltekst) 2019 (02-2019) ISBN 978-82-8242-091-4. ISSN 2535-2571.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen. Sosial digital kontakt – et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre.. (fulltekst) 2019.
 • Holm, Inger Marie; Abdi, Mawlid. «Koranskole – hvorfor det?» (Holm IM, Abdi M): https://dagens.klassekampen.no/2018-08-17/kronikk. Kronikk i Klassekampen 2018-08-17 - 2018-08-17 2018.
 • Holm, Inger Marie. Sosial digital kontakt - mobilisering mot ensomhet blant eldre. LEV VEL 2018 2018-03-20 - 2018-03-20 2018.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen. Sosial digital kontakt - Mobilisering mot ensomhet blant eldre. (fulltekst) 2018 (02-2018) ISBN 978-82-8242-084-6. ISSN 2535-2571.
 • Linstad, Line Helen; Holm, Inger Marie; Ekeland, Anne G.. Governance and Leadership in Electronic Health Record Implementation: A Knowledge Summary. MIE2018 2018-04-24 - 2018-04-26 2018.
 • Ekeland, Anne G.; Holm, Inger Marie; Linstad, Line Helen. Value-based Governance of E-Health in National and Regional Contexts. Health Technology Assessment International 2018 2018-06-01 - 2018-06-05 2018.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Zanaboni, Paolo. Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer. 2018.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Zanaboni, Paolo. Forny resept—fastlegens erfaringer. 2018.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Zanaboni, Paolo. E-konsultasjon—fastlegens erfaringer. 2018.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Zanaboni, Paolo. Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer. 2018.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen. Eldre og teknologi: Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen. (fulltekst) 2018.
 • Holm, Inger Marie. Samtale om utfordringene eldre kan ha med teknologi sammen med pensjonist Bitten Barman-Jenssen. 2018.
 • Nicolaisen, Kristian; Holm, Inger Marie; Silsand, Line; Rotvold, Gunn-Hilde; Ulriksen, Gro-Hilde; Holthe, Halgeir; Ekeland, Anne G.; Kristiansen, Eli; Bergmo, Trine Strand; Pedersen, Rune. Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger. (fulltekst) 2018 (05-2018) ISBN 978-82-8242-087-7. ISSN 2535-2571.
 • Ekeland, Anne G.; Linstad, Line Helen; Holm, Inger Marie. Assessing Values In National And Regional Governance Of E-health. International Journal of Technology Assessment in Health Care 2018. ISSN 0266-4623.s doi: 10.1017/S0266462318002118.
 • Holm, Inger Marie. Hjemme hos-kurs kan få eldre på sosiale medier. (fulltekst) 2018.
 • Holm, Inger Marie. Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen. Nyhetssak om forskningsresultater fra prosjektet "Sosial digital kontakt": https://ehealthresearch.no/nyheter/2018/eldre-og-teknologi-a-fa-hjelp-fra-familien-er-ofte-ikke-den-beste-losningen. 2018.
 • Holm, Inger Marie. NRK P2/Nyhetsmorgen (direktesending 14.09.18) Forskningskommentator på NRK sin ungdomsserie «17», som handler om en ung gutts frykt for å bli sendt på koranskole til Somalia: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen (1.07.15 ut i sendinga) av Holm IM.. 2018.
 • Holm, Inger Marie. Samtale om utfordringene eldre kan ha med teknologi. Med Holm IM, Barman-Jenssen B: https://radio.nrk.no/serie/holm/DMTO13014718/28-08-2018#t=41m20.72s (start 09.44). 2018.
 • Pedersen, Rune; Ekeland, Anne G.; Nicolaisen, Kristian; Rotvold, Gunn-Hilde; Holm, Inger Marie; Holthe, Halgeir; Kristiansen, Eli; Bellika, Johan Gustav. Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie. Søkekonferanse Helseplattformen 2017-05-11 - 2017-05-11 2017.
 • Holm, Inger Marie; Rotvold, Gunn-Hilde; Nicolaisen, Kristian. Drivere og trender i e-helsefeltet - Analyse og kunnskapsformidling. (fulltekst) 2017 (04-2017). ISSN 2535-2571.
 • Kjøterøe, Jane; Myrbakk, Vemund Nordnes; Holm, Inger Marie; Goll, Charlotte Bjørnskov; Bønes, Erlend; Stensland, Geir Øyvind. Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi - MasterMind Norge. (fulltekst) 2017 (13-2017) ISBN 978-82-8242-082-2. ISSN 2535-2571.
 • Holm, Inger Marie; Fause, Åshild; Furu, Rigmor. MOOC-en "Nursing Traditions and History in Europe" blir til. (omtale) 2017 ISBN 978-82-91308-59-3.s 69 - 77.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Holm, Inger Marie; Paulgaard, Gry; Smith-Simonsen, Christine; Soleim, Marianne Neerland; Mæhle, Silje. Vårt felles ansvar - UiTs akademiske dugnad for integrering av migranter og flyktninger.. 2017.
 • Andreassen, Hege; Rotvold, Gunn-Hilde; Linstad, Line Helen; Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Zanaboni, Paolo. Konsept for nasjonal e-helsemonitor. (fulltekst) 2016 (10-2016) ISBN 978-82-8242-068-6. ISSN 2535-2571.
 • Andreassen, Hege Kristin; Bergmo, Trine Strand; Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Sørensen, Tove. Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge. (fulltekst) 2016 (01-2016) ISBN 978-82-8242-060-0. ISSN 2535-2571.
 • Holm, Inger Marie. "Sykepleie går aMOOC". Et fleksibelt studietilbud i sykepleiens tradisjon og historie". Nord-Norges utdanningskonferanse 2015-11-04 - 2015-11-05 2015.
 • Holm, Inger Marie. «Kommunikasjon med pasient og pårørende med særlig fokus på minoritetsperspektivet». Faglig foredrag på Nordlandssykehuset, kirurgisk ortopedisk klinikk. Fagseminar 2013-02-10 - 2013-02-10 2013.
 • Holm, Inger Marie. Key note: "Somaliske familier i Norge - muligheter og utfordringer". Nasjonal konferanse om somaliere i Norge 2012-06-20 - 2012-06-20 2012.
 • Holm, Inger Marie. «Skryt til somaliske mødre»: http://www.forskning.no/artikler/2011/desember/307994. Forskning.no 2011-12-22 - 2011-12-22 2011.
 • Holm, Inger Marie. Somaliere og norsk skole. En studie av somaliere i Norge med særlig fokus på relasjoner mellom lærere og foreldre.. (fulltekst) 2011 ISBN 978-82-8244-050-9.
 • Holm, Inger Marie. Film: "De somaliske venninnene" Publisering: Norut. Filmen bygger på en idé med utgangspunkt i min doktoravhandling ”Somaliere og norsk skole». Filmen følger fire somaliske unge jenter et år på ungdomstrinnet, og fokuserer på somaliske jenters refleksjoner rundt utdanning og livsplanlegging: https://www.nrk.no/kultur/de-somaliske-venninnene-1.6614839. 2008.
 • Look at all works in CRIStin →
  Attachments: