Personkort bilde
Lecturer

Odd Egil Johnsen

Department of Language and Culture
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Johnsen, Odd Egil. "Liksom" som diskursmarkør i norsk talespråk. En studie av Big Brother-korpuset. Maal og Minne 2012; Volum 2. ISSN 0024-855X.s 91 - 109.

  • Johnsen, Odd Egil; Krämer, Martin; Mørck, Endre. Konstrainter og analogier i det norske trykksystemet. 2008.

  • Johnsen, Odd Egil; Krämer, Martin; Mørck, Endre. Konstrainter og analogier i det norske trykksystemet. 2008.

  • [Loading...]