Bilde av Gramstad, Astrid
Photo: Jan Fredrik Frantzen
Bilde av Gramstad, Astrid
Department of Health and Care Sciences astrid.gramstad@uit.no +4777660621 Tromsø MH2 L.11.348

Astrid Gramstad


Vice-Dean education

Job description

Associate professor at the master program in health professional development

Department of health and caring sciences


 • Jenny Solveig Mygland, Gry Mørk, Linda Stigen, Astrid Gramstad, Trine A Magne, Tore Bonsaksen :
  Stable or unstable associations between learning environment factors, study approaches and exam grades: cross-sectional analyses across two consecutive program years
  Journal of Occupational Therapy Education 2023 ARKIV
 • Tore Bonsaksen, Sissel Horghagen, Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad, Linda Stigen :
  Job Satisfaction among Occupational Therapists Employed in Primary Care Services in Norway
  International Journal of Environmental Research and Public Health 2023 ARKIV / DOI
 • Bente Martinsen, Annelise Norlyk, Astrid Gramstad :
  The experience of dependence on homecare among people ageing at home
  Ageing & Society 2022 ARKIV / DOI
 • Bente Martinsen, Annelise Norlyk, Astrid Gramstad :
  What Makes Dependency on Homecare Bearable? A Phenomenological Study
  Western Journal of Nursing Research 2022 ARKIV / DOI
 • Anniken Bogstrand, Astrid Gramstad, Audny Gabriele Wagner Anke, Henriette Holm Stabel, Cathrine Arntzen :
  Healthcare Professionals' Experiences with Rehabilitation Practices for Patients with Cognitive Impairment after Stroke in North Norway: A Qualitative Study
  Rehabilitation Research and Practice 2022 ARKIV / DOI
 • Even Elias Edvardsen, Eline Fjærestad Dalseth, Susanne Grødem Johnson, Linda Stigen, Gry Mørk, Trine A Magne et al.:
  Occupational therapy students’ preferences for teaching and course design across a three-year undergraduate education program
  Irish Journal of Occupational Therapy (IJOT) 2022 ARKIV / DOI
 • Linda Stigen, Gry Mørk, Tove Carstensen, Trine A Magne, Astrid Gramstad, Susanne Grødem Johnson et al.:
  Perceptions of the academic learning environment among occupational therapy students – changes across a three-year undergraduate study program
  BMC Medical Education 2022 ARKIV / DOI
 • Gry Mørk, Linda Stigen, Astrid Gramstad, Trine A Magne, Tove Carstensen, Tore Bonsaksen :
  Stable and unstable associations between learning environment factors and study approaches: two consecutive cross-sectional analyses of Norwegian occupational therapy students
  Learning Environments Research 2022 ARKIV / DOI
 • Gry Mørk, Astrid Gramstad, Lene Angel Åsli, Linda Stigen, Susanne Grødem Johnson, Trine A Magne et al.:
  Approaches to studying: changes during a three-year undergraduate study program
  Scandinavian Journal of Educational Research 2022 ARKIV / DOI
 • Astrid Gramstad, Linda Stigen, Ruca Elisa Katrin Maass, Unni Sveen, Sissel Horghagen, Cathrine Arntzen et al.:
  Er det regionale skilnader når det gjeld kommuneergoterapeutane i Noreg?
  Ergoterapeuten 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Elaina DaLomba, Astrid Gramstad, Susanne Grødem Johnson, Tove Carstensen, Linda Stigen, Gry Mørk et al.:
  Predictors of students’ participation in a learning environment survey with annual follow-ups
  PLOS ONE 2021 ARKIV / DOI
 • Tore Bonsaksen, Trine A Magne, Linda Stigen, Astrid Gramstad, Lene Angel Åsli, Gry Mørk et al.:
  Associations between occupational therapy students’ academic performance and their study approaches and perceptions of the learning environment
  BMC Medical Education 2021 ARKIV / DOI
 • Ruca Elisa Katrin Maass, Tore Bonsaksen, Astrid Gramstad, Unni Sveen, Linda Stigen, Cathrine Arntzen et al.:
  Factors associated with the establishment of new occupational therapist positions in Norwegian municipalities after the Coordination reform
  Health Services Insights (HSI Journal) 2021 ARKIV / DOI
 • Astrid Gramstad, Lene Angel Åsli, Susanne Grødem Johnson, Trine A Magne, Tove Carstensen, Gry Mørk et al.:
  Approaches to Studying: A Cross-Sectional Comparison of Occupational Therapy Students in Six Education Programs in Norway
  The Open Journal of Occupational Therapy 2020 ARKIV / DOI
 • Elaina DaLomba, Linda Stigen, Susanne Grødem Johnson, Gry Mørk, Astrid Gramstad, Trine A Magne et al.:
  Psychometric properties and associations between subscales of a study approach measure
  Nursing and Health Sciences 2020 ARKIV / DOI
 • Björg Thordardottir, Linda Stigen, Trine A Magne, Susanne Grødem Johnson, Astrid Gramstad, Adrian Wetlesen Gran et al.:
  Student perceptions of the learning environment in Norwegian occupational therapy education programs
  Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2020 ARKIV / DOI
 • Gry Mørk, Trine A Magne, Tove Carstensen, Linda Stigen, Lene Angel Åsli, Astrid Gramstad et al.:
  Associations between learning environment variables and students’ approaches to studying: a cross-sectional study
  BMC Medical Education 2020 ARKIV / DOI
 • Mikkel Magnus Thørrisen, Gry Mørk, Lene Angel Åsli, Astrid Gramstad, Linda Stigen, Trine A Magne et al.:
  Student characteristics associated with dominant approaches to studying: Comparing a national and an international sample
  Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2020 ARKIV / DOI
 • Hilde Thygesen, Astrid Gramstad, Lene Angel Åsli, Linda Stigen, Trine A Magne, Tove Carstensen et al.:
  Associations between learning environment factors and student satisfaction among occupational therapy students
  Irish Journal of Occupational Therapy (IJOT) 2020 ARKIV / DOI
 • Tore Bonsaksen, Astrid Gramstad, Gry Mørk, Susanne Grødem Johnson :
  Perceptions of assessment in Norwegian occupational therapy students
  Journal of Occupational Therapy Education 2019 ARKIV / DOI
 • Astrid Gramstad :
  Ta eierskap til formidling og innovasjon av hjelpemidler og velferdsteknologi
  03. February 2023
 • Tore Bonsaksen, Trine A Magne, Linda Stigen, Astrid Gramstad, Lene Angell Åsli, Gry Mørk et al.:
  Associations between occupational therapy students’ academic performance and their study approaches and perceptions of the learning environment
  2022
 • Linda Stigen, Gry Mørk, Tove Carstensen, Trine A Magne, Astrid Gramstad, Susanne Grødem Johnson et al.:
  Oppfatninger av læringsmiljøet blant ergoterapistudenter- endringer i løpet av det treårige bachelorprogrammet
  2022
 • Tore Bonsaksen, Trine A Magne, Linda Stigen, Astrid Gramstad, Lene Angel Åsli, Gry Mørk et al.:
  Eksamensprestasjoner blant ergoterapistudenter - sammenhenger med læringsmiljø og studietilnærminger
  2022
 • Tone Magna Torgersen, Astrid Gramstad, Sigrid Beate Olaussen, Grete Tørres, Annette Eidesen :
  Kvalitet eller kvantitet? Hvilken fot skal du skyte deg i?
  Ergoterapeuten 2022
 • Cathrine Arntzen, Sissel Horghagen, Astrid Gramstad :
  Kulturel og situeret aktivitet
  Munksgaard Forlag 2022
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad, Morten Nikolaisen, Lina Forslund :
  RehabLos-studien: Ergoterapeuters bidrag i rehabiliteringsmodell for økt arbeid- og samfunnsinkludering til voksne med ervervet hjerneskade
  2022
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad, Morten Nikolaisen, Lina Forslund :
  RehabLos- presentasjon av et samskapingsprosjekt innefor rehabiliteringsfeltet
  2022
 • Morten Nikolaisen, Lina Forslund, Marianne Eliassen, Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad :
  RehabLos-prosjektet: erfaringer med samskapende tjenestedesign i utvikling av en ny modell for rehabilitering av personer med ervervet hjerneskade
  2022
 • Linda Stigen, Unni Sveen, Cathrine Arntzen, Tore Bonsaksen, Ruca Elisa Katrin Maass, Sissel Horghagen et al.:
  What does the research tell us about occupational therapy services in primary health care in the Nordic countries?
  2022
 • Tore Bonsaksen, Gry Mørk, Trine A Magne, Tove Carstensen, Linda Stigen, Susanne Grødem Johnson et al.:
  Læringsmiljøstudien ved ergoterapeututdanningene 2017-2020: oppsummering av foreløpige resultater
  Ergoterapeuten 2022
 • Elaina DaLomba, Astrid Gramstad, Susanne Grødem Johnson, Tove Carstensen, Linda Stigen, Gry Mørk et al.:
  Replication Data for: Predictors of students’ participation in a learning environment survey with annual follow-ups
  2021 DATA
 • Astrid Gramstad, Lene Angel Åsli, Susanne Grødem Johnson, Trine A Magne, Tove Carstensen, Gry Mørk et al.:
  Do approaches to studying differ between students at different educational programs?
  2021
 • Björg Thordardottir, Linda Stigen, Trine A Magne, Susanne Grødem Johnson, Astrid Gramstad, Adrian W. Gran et al.:
  Student perceptions of the learning environment in Norwegian Occupational therapy education programs
  2021
 • Linda Stigen, Cathrine Arntzen, Sissel Horghagen, Unni Sveen, Astrid Gramstad, Tore Bonsaksen :
  Kjennetegn, styrker og utfordringer ved norske kommuneergoterapeuters praksis
  Ergoterapeuten 2021
 • Anna Krasna, Astrid Gramstad :
  What are the potentials of group occupations for adult asylum seekers?
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2020 DOI
 • Toril Beate Røssvoll, Astrid Gramstad, Astrid Vekve Nymo :
  Rita Jentoft - Dynamisk dosent
  Ergoterapeuten 2020
 • Simen Johnsen, Astrid Gramstad :
  "Hvilke områder kan jeg trumfe på?" Utvikling av faglig identitet hos ergoterapistudenter
  Ergoterapeuten 2020
 • Mona Asbjørnslett, Helen Bull, Gry Mørk, Astrid Gramstad, Tove Carstensen, Tore Bonsaksen :
  New modules - new shocks. Experiences and perspectives of Learning.
  2019
 • Tore Bonsaksen, Astrid Gramstad, Gry Mørk, Susanne Grødem Johnson, Trine A Magne :
  Perceptions of assessment in Norwegian occupational therapy students
  2019
 • Astrid Gramstad :
  Læringsnettverk for implementering av hverdagsmestring i kommunale tjenester
  2019
 • Toril Beate Røssvoll, Astrid Gramstad :
  Cathrine Arntzen - Pionér og professor
  Ergoterapeuten 2019
 • Astrid Gramstad :
  Personsentrert hjelpemiddelformidling
  2019
 • Astrid Gramstad, Sigrid Beate Olaussen, Tone Magna Torgersen, Grete Tørres, Annette Eidesen :
  Er det Ok å gi gaver til brukere?
  Ergoterapeuten 2019
 • Astrid Gramstad, Tone Magna Torgersen, Annette Eidesen, Sigrid Beate Olaussen, Grete Tørres :
  Formidler du elektriske rullestoler eller scootere? Hvilke dilemmaer opplever du?
  Ergoterapeuten 2019
 • Kristine Gaup Grønmo, Astrid Gramstad :
  Hvordan etablere læringsnettverk og innholdet i dette. Hva skal dere jobbe videre med dere i mellom i læringsnettverket og veien videre?
  2019
 • Sissel Rødland Dalen, Astrid Gramstad :
  Omsorgsbiblioteket
  2019
 • Astrid Gramstad :
  Læringsnettverk for implementering av kvardagsmestring i heimetenestene. Kva kan vere viktig for å lukkast med endringar i praksis?
  2019
 • Morten Sangvik, Astrid Gramstad :
  Ny redaktør i omsorgsbiblioteket
  10. January 2018 FULLTEKST
 • Astrid Gramstad :
  Etiske utfordringar ved bruk av velferdsteknologi
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  MH2 L.11.348

  Click for bigger map