Bilde av Johansen, Åse Mette
Bilde av Johansen, Åse Mette
Department of Language and Culture ase.mette.johansen@uit.no +4777645797 (+47) 95 72 66 16 Here you can find me

Åse Mette Johansen


Associate Professor of Scandinavian Linguistics


 • Åse Mette Johansen, Elin Furu Markusson :
  'I know the world in two languages': Sámi multilingual citizenship in textbooks for the school subject Norwegian between 1997 and 2020
  Universitetsforlaget 2022 ARKIV / DOI
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra plan til praksis
  Fagbokforlaget 2023 OMTALE
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis
  2023
 • Elin Furu Markusson, Åse Mette Johansen :
  Mellom inkludering og indigenisering: Framstilling av samiske språk og språkforhold i et norsklæreverk i perioden 1997–2020
  2023 PROSJEKT
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fagdidaktisk skisse
  2023 OMTALE
 • Åse Mette Johansen, Pia Lane :
  Å bryte tausheten: En longitudinell studie av språklig revitalisering
  2023
 • Åse Mette Johansen :
  Sámi language in Norway
  2023
 • Åse Mette Johansen :
  Uttrykket «vi vet hvor vi bor»
  14. June 2023 DATA
 • Åse Mette Johansen :
  Flere folk i nord er lei av å høre «kor dem bor»: –Uttrykket begynner å miste sin sjarm
  13. June 2023 DATA
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Indigenous Sámi language learning in transition - a longitudinal study of biographical junctures
  2023
 • Marit Irene Andreassen, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  Palatalitet hos ungdommer i Vest-Lofoten. En kombinert studie av tale- og skriftspråk
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Per-Henning Mathisen, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Nå må jeg begynne å gjøre noe, jeg må ta et grep!» Samiske elevers erfaringer med overgangen ut av det samiske språkforvaltningsområdet
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Åse Mette Johansen :
  Samisk i norskfaget og medborgerskaps-tanken
  2023 OMTALE
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Om samisk i norskfaget og et garnnøste
  2023 OMTALE
 • Åse Mette Johansen, Pia Lane :
  Breaking silence: A longitudinal study of language shift
  2022
 • Knut Ørke, Kristine Bentzen, Åse Mette Johansen, Helene Ruud Jensberg, Anya Vinichenko :
  Dialektbruk i norskopplæringa
  02. November 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Åse Mette Johansen :
  Samisk språk og medborgerskap i norskbøker for ungdomstrinnet i perioden 1997–2020
  2022
 • Vibeke Elvan, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «Hey bro, joiner du kino imorgen klokka 19?» En studie av ungdommers innslag av engelsk i digital skriving på Østlandet og i Nord-Norge
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Marit Lockertsen, Åse Mette Johansen :
  «Tromsødialekta e jo som den godteposen – Godt og blandet!» En studie om hvilket forhold ulike aldersgrupper har til dialektendring i lys av bruken av nektingsadverbet
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Julie Listad Sveinsen, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  “Jeg er tysk, og sånn er det, og jeg skal snakke uansett språk”. En kvalitativ studie av en tysk-norsk ungdom sin opplevelse av flerspråklighet i overgangen til ungdomsskolen
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Tonje Larsen, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «No har vi ennjdele fått åss honnj!» En undersøkelse av ungdommers markering av palatalitet i skrift i Nord-Norge og Trøndelag
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • maria fenes, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «Jeg tror nok det kommer til å dø ut men vi trenger liksom ikke å utrydde det». Ein studie av korleis auka nynorskeksponering kan verke inn på haldningar hos elevar med nynorsk som sidemål
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Katharina Andersen Bewalitz, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Å ta språklig mangfold nord». En studie av lærerens bruk av læremidler i undervisning om samiske tema i norskfaget
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Sofie Pernille Nilsen Fossli, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske». En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Irene Karin Larsen, Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Videosamtale om arbeid med samisk litteratur i norskfaget i vgs.
  2020
 • Åse Mette Johansen :
  Språklig fornorskning og livslang flerspråklighet – taushet og tematisering
  2020
 • Eivind Nessa Torgersen, Åse Mette Johansen :
  Forord
  Målbryting 2020 DOI
 • Torjer Andreas Olsen, Åse Mette Johansen :
  Urfolkstematikk og flerspråklighet i fagfornyelsen
  2020
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Samisk i norskfaget i Kunnskapsløftet 2020
  2020 DATA / OMTALE
 • Elin Furu Markusson, Åse Mette Johansen :
  “Derfor har vi lite felles å bygge på når samer og norsktalende nordmenn skal forsøke å forstå hverandres språk”. En kritisk nærlesing av læreverk i norskfaget på ungdomsskoletrinnet
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Torvid Hegstad, Hella Veierud Busch, Åse Mette Johansen :
  Respons som katalysator for utvikling av akademisk tekstkyndighet
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Marte Idrupsen, Karoline Dalheim Kornbakk, Åse Mette Johansen, Hella Veierud Busch :
  Arbeidsrettet norskopplæring – et helhetlig læringsrom
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Kaja Nan Gjelde-Bennett, Deatra Walsh, Åse Mette Johansen :
  Indigenous Efflorescence and Tjåenieh in Southern Saepmie. Rethinking Language Revitalization Research in Conversation with a Saemie Illustrator
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Learning on land in the globalised village
  2019
 • Pia Lane, Åse Mette Johansen :
  Introduction to revitalisation and reclamation in Northern Norway
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Arctic Indigenous languages: Revitalisation and storytelling
  2019
 • Åse Mette Johansen, Eivind Nessa Torgersen :
  Relansering av Målbryting
  2019
 • Åse Mette Johansen, Eivind Nessa Torgersen :
  Målbryting er tilbake! Og korfor publisere om sosiolingvistikk på norsk?
  Målbryting 2019 DOI
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  The role of place in Sámi language education
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Deltakelse i paneldiskusjon i forbindelse med premiere på forskningsfilmen "Hva språk har å si. En film om språk, arbeid og mangfold" av Florian Hiss (prosjektleder, UiT Norges arktiske universitet) og Anwar Saab (produsent, 1001 Films)
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Ung norsk i våres Norge: Språk, kjønn og sted i den sjøsamiske sentrumsperiferien
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Språkskifte og språkbevaring i Manndalen og Kåfjord
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Det fleirspråklege nord
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Revitalisering av samisk språk – et samspill mellom individ og samfunn
  2019
 • Åse Mette Johansen, Maria Bakke Havstein :
  "Æ synes vi har pen nordnorsk dialekt": En sosiolingvistisk studie av palatalisering i Vardø
  UiT Norges arktiske universitet 2019 FULLTEKST
 • Line-Therese Andreassen, Åse Mette Johansen :
  "Æ syns han e litt mer dialæktat enn mæ": En sosiolingvistisk variasjonsstudie blant ungdom på Drag
  UiT Norges arktiske universitet 2019 FULLTEKST
 • Victoria Stene Martinussen, Åse Mette Johansen :
  "Æ blir bare helt amazed over kor godt fungeranes hjernen hannes e liksom": En studie av 'bare' og 'liksom' blant ungdommer i Vardø og Tromsø
  UiT Norges arktiske universitet 2019 FULLTEKST
 • Åse Mette Johansen :
  Multilingual education and indigenous citizenship: Perspectives from Sápmi
  2018
 • Åse Mette Johansen :
  Eleven som andrespråksinnlærer. Gjesteforelesning for norskdidaktikkstudenter på PPU
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →