Bilde av Arntzen, Johan Eilertsen
Photo: June Åsheim
Bilde av Arntzen, Johan Eilertsen
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology johan.arntzen@uit.no +4777660422 905 94311 Here you can find me

Johan Eilertsen Arntzen


Academic programme director, archaeology


 • Erlend Kirkeng Jørgensen, Johan Eilertsen Arntzen, Marianne Skandfer, Madison Llewellin, Sven Isaksson, Peter Jordan :
  Source-sink dynamics drove punctuated adoption of early pottery in Arctic Europe under diverging socioecological conditions
  Quaternary Science Reviews 2022 ARKIV / DOI
 • Marte Spangen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Sticky structures and opportunistic builders - The construction and social role of longhouses in northern Norway
  Oxbow Books 2020 ARKIV
 • Christin E Jensen, Johan Eilertsen Arntzen :
  A late Bronze Age sheep farm north of the Arctic circle?
  Portal forlag 2016
 • Johan Arntzen :
  NOKUT-tilsyn av det systematiske kvalitetsarbeidet - Erfaringer fra tilsyn med bachelor i arkeologi høsten 2022
  2023
 • Fink Raymond Juhl, Steffen Tjøtta Bakke, Johan Eilertsen Arntzen, James Williamson, Anatolijs Venovcevs :
  Twin Falls Soil Analysis and Drone Imagery Updates
  Provincial Archaeology Office 2022 Archaeology Review 2023 ARKIV
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Kulturarv som grunnlag for en nordvendt framtid - Sluttrapport
  UiT Norges arktiske universitet 2023 FULLTEKST / ARKIV
 • Johan Arntzen, Gørill Nilsen :
  Med nytt blikk på Skibotns gamle markedsplass: Resultater fra fire års utgravinger av Nálluvuouhoppi og årringdatgeringer av det gamle posthuset
  2023
 • Johan Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologen: Teskjekjerring, eventyrer eller dronepilot?
  2023
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologi og arbeidslivsrelevans: Erfaringer suksesser og fallgruver etter et RESULT-prosjekt.
  2022
 • Jan Magne Gjerde, Johan Eilertsen Arntzen :
  Digital documentation of rock paintings at Indre Sandvik / Rouksesbákti
  2022
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2021
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Arkeologiske utgravinger av den eldste markedsplassen i Skibotn
  2021
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Skibotn markedsplass: foredrag og omvisning utgravingsfelt
  2021
 • Johan Eilertsen Arntzen, Ingar Olsborg Figenschau :
  Er jordkjemiske analyser nyttige for krigsminnearkeologi? En undersøkelse med utgangspunkt i Kalvik krigsfangeleir
  2021
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn. Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2020
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Marte Spangen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Sticky structures and opportunistic builders - longhouses in northern Norway
  2020
 • Marte Spangen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Langhus i Nord-Norge - seige strukturer og kreative husbyggere
  2020
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Om å lage posters
  2020
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2019
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Hans Peter Blankholm, Johan Eilertsen Arntzen :
  Rapport over forskningsutgravning av Skjåvika, ID 215524, Båtsfjord kommune, Finnmark fylke - 2019
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Elin Margrethe Wersland, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Har aldri vært utført arkeologiske utgravinger her
  21. June 2019
 • Øystein Antonsen, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Utgravinger Skibotn
  17. June 2019 DATA
 • Laila Lanes, Øystein Antonsen, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Her foregikk nordkalotthandel allerede i 1608
  19. June 2019 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Hvordan lager man gode vitenskapelige posters?
  2019
 • Tore Figenshau, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Graver fram historia
  14. June 2019
 • Jan Magne Gjerde, Johan Eilertsen Arntzen :
  Digital documentation of rock paintings at Indre Sandvik / Rouksesbákti
  2019
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Bronze Age Farming in the Metal Age? - Evidence of Agrarian Settlement North of the Arctic Circle 1800 BC – AD 200
  2019
 • Ingar Figenschau, Johan Eilertsen Arntzen :
  Arkeologiske undersøkelser av Kalvik krigsfangeleir
  UiT Norges arktiske universitet 2019 ARKIV
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Foredrag og vandring ved vikinggravene på Ness
  2018 OMTALE
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Hvordan lager man gode vitenskapelige posters?
  2018
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Festing, offerritualer og makt i vikingtidens Nord-Norge: Storhaugen på Ness i Hamarøy
  2018
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  The Skjåvika excavations: Progress of the pXRF pilot project and results from the magnetic susceptibility surface surveys
  2018
 • Ingar Figenschau, Johan Eilertsen Arntzen :
  Arkeologisk utgraving ved Kalvik fangeleir: Presentasjon av utgravingsrapporten
  2018
 • Johan Eilertsen Arntzen, Ingar Figenschau :
  Hverdagsliv i en krigsfangeleir fra andre verdenskrig: Hvordan påvirker arkeologi den store fortellingen?
  2018 OMTALE
 • Hans Peter Blankholm, Johan Eilertsen Arntzen :
  Rapport over forskningsutgravning av Skjåvika, ID 215524, Båtsfjord kommune, Finnmark fylke - 2017
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Hvordan lager man gode vitenskapelige posters?
  2017
 • Johan Eilertsen Arntzen, Geir Davidsen :
  Første arkeologiske utgraving av krigsfangeleir fra 2. Verdenskrig i Nordland
  05. October 2017 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen, Geir Davidsen :
  Kartlegger fangeleiren ned til centimeteren, før området asfalteres vekk
  07. October 2017 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen, Stein Farstadvoll :
  Arkeologisk utgraving av fangeleir
  05. October 2017 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen, Ingar Figenschau, Stein Farstadvoll, Anton Murashkin :
  Mange funn i fangeleir
  04. October 2017
 • Johan Eilertsen Arntzen, Anton Murashkin :
  Første utgraving av krigsminne
  23. September 2017
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Storhaugen på Ness: Det rikeste vikingtidsfunnet i Nord-Norge?
  2017
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Nordnorsk agrarbosetting: Veien videre?
  2017
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Introduction - Farming: A defining element of the Nordic Bronze Age?
  2017
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Materialanalyse av metallelementer på Skjoldehamndrakten
  UiT Norges arktiske universitet 2017 ARKIV
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Mektig, meningsfylt og magisk: Spor av ritualer og makt i stormannsgraven på Ness i Hamarøy
  2016
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Hvordan lage gode vitenskapelige posters?
  2016
 • Gunnar Eldjarn, Johan Eilertsen Arntzen :
  Båten fra graven på Ness i Hamarøy. Den tidligst kjente nordlandsbåten?
  2016
 • Marit Anne Hauan, Johan Eilertsen Arntzen, Ellen-Marie Beck, Julia Holme Damman, John Hansen :
  Vikingtid - da og nå
  Vitenskapet 2015
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Ankeret fra Ness
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →