Andrea B. Foss • Andrea B. Foss :
  Utviklingshemmede arbeidstakeres erfaringer med selvbestemmelse i overgangen til arbeid på ordinær arbeidsplass
  Fontene forskning 2023 FULLTEKST
 • Andrea B. Foss :
  Intellectually disabled employees' experiences with self-determination in the transition to work in a regular workplace
  2023
 • Andrea Berg Foss :
  Jakten på lysglimtet - hvordan har god vernepleierpraksis forandret seg?
  2023
 • Andrea Berg Johnsen, Hege Gjertsen :
  «Jeg liker å bestemme, når jeg får bestemme» En kvalitativ studie av hvordan arbeidstakere med utviklingshemming opplever selvbestemmelse i prosessen mot arbeid på en ordinær arbeidsplass, og på den ordinære arbeidsplassen.
  UiT Norges arktiske universitet 2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Disability, intellectual disability, participation, self determination, work inclusion

  Teaching

  Developmental disability, work inclusion, environmental therapeutic work, positive behavior support (PBS), applied behavior analysis, animal-assisted interventions, sexuality, low-affective approaches, profound multiple disabilities


  Member of research group