Bilde av Olsen, Christopher Loe
Bilde av Olsen, Christopher Loe
Department of Education christopher.l.olsen@uit.no +4777645125

Christopher Loe Olsen


Lecturer, english didactics


 • Christopher Loe Olsen :
  ‘It’s just not fear’ – Fictional Narratives’ Role in the Development of Pupils’ Perception of Justice and Morality
  Lexington Books 2024
 • Christopher Loe Olsen :
  Læringsfremmende vurdering i språkfagene
  2023
 • Christopher Loe Olsen :
  It is just not FEAR - English literature's role in the pupils' democratic bildung
  2022
 • Christopher Loe Olsen, Kristine Nordman-Strand :
  Motivasjon og mestring - hvordan kan elevaktive læringsformer legge til rette for motivasjon hos elevene mine?
  2021
 • Christopher Loe Olsen, Elisabeth Nicolaisen :
  Å lære å lære - sett i lys av den nye lærer og elevrollen
  2020
 • Christopher Loe Olsen :
  Fagfornyelsen: Dybdelæring og mine fag
  2019
 • Christopher Loe Olsen :
  Fagfornyelsen - Dybdelæring og tverrfaglige tema i møte med mine fag
  2019
 • Christopher Loe Olsen :
  Fagfornyelsen - Dybdelæring og tverrfaglige tema i møte med engelskfaget
  2019
 • Christopher Loe Olsen :
  Fagfornyelsen - dybdelæring i engelskfaget
  2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Teaching

  Course manager for English didactics, Lektor 8 - 13 and PPU-4

  Course Manager for the third and fourth year practicum, Lektor 8 - 13