Bilde av Skjelvareid, Martin
Bilde av Skjelvareid, Martin
Department of Computer Science and Computational Engineering martin.skjelvareid@uit.no +4776966955

Martin Skjelvareid


Teacher and researcher at UiT campus Bodø

Job description

Teaching at machine learning and physics at bachelor program in computer science at UiT campus Bodø.

Project leader of the "Massimal" research project (2020-2024). The main goal of the project is to develop a tool for accurate mapping of marine vegetation (macroalgae and seagrass) through UAV hyperspectral imaging. Main research interests: Mapping of marine habitats, UAV hyperspectral imaging, and machine learning / deep learning for image segmentation.


 • Martin Hansen Skjelvareid, Eli Rinde, Kasper Hancke, Katalin Blix, Galice Guillaume Hoarau :
  Mapping Marine Macroalgae along the Norwegian Coast Using Hyperspectral UAV Imaging and Convolutional Nets for Semantic Segmentation
  IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium proceedings 2023 ARKIV / DOI
 • Martin Skjelvareid :
  Synaptus: A Matlab/Octave toolbox for synthetic aperture ultrasound imaging.
  Journal of Open Source Software (JOSS) 2022 ARKIV / DOI
 • Kathryn E. Anderssen, Svein Kristian Stormo, Torstein Skåra, Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia :
  Predicting liquid loss of frozen and thawed cod from hyperspectral imaging
  Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2020 ARKIV / DOI
 • Martin Hansen Skjelvareid, Mette Serine Wesmajervi Breiland, Atle Mortensen :
  Ultrasound as potential inhibitor of salmon louse infestation - a small-scale study
  Aquaculture Research 2018 ARKIV / DOI
 • Svein Kristian Stormo, Torstein Skåra, Dagbjørn Skipnes, Izumi Sone, Mats Carlehög, Karsten Heia et al.:
  In-Pack Surface Pasteurization of Capture-Based, Pre-Rigor Filleted Atlantic Cod (Gadus morhua)
  Journal of Aquatic Food Product Technology 2018 DOI
 • Kathryn Elizabeth Washburn, Svein Kristian Stormo, Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia :
  Non-invasive assessment of packaged cod freeze-thaw history by hyperspectral imaging
  Journal of Food Engineering 2017 ARKIV / DOI
 • Martin Hansen Skjelvareid, Svein Kristian Stormo, Kristin Anna Þórarinsdóttir, Karsten Heia :
  Weakening Pin Bone Attachment in Fish Fillets Using High-Intensity Focused Ultrasound
  Foods 2017 ARKIV / DOI
 • Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia, Stein Harris Olsen, Svein Kristian Stormo :
  Detection of blood in fish muscle by constrained spectral unmixing of hyperspectral images
  Journal of Food Engineering 2017 ARKIV / DOI
 • Shiwei Wu, Martin Hansen Skjelvareid, Keji Yang, Jian Chen :
  Synthetic aperture imaging for multilayer cylindrical object using an exterior rotating transducer
  Review of Scientific Instruments 2015 DOI
 • Martin Hansen Skjelvareid, Eli Rinde, Kasper Hancke, Maia Røst Kile, Galice Guillaume Hoarau, Katalin Blix :
  Mapping shallow-water maerl beds with UAV hyperspectral imaging - using convolutional neural nets for image segmentation based on both spectra and texture
  2024
 • Katalin Blix, Jorge García-Jimenez, Ana Belén Ruescas, Julia Amoros, Galice Guillaume Hoarau, Eli Rinde et al.:
  Comparison of Explainable Machine Learning Methods for Marine Vegetation Mapping by Using Hyperspectral Imagery
  2024
 • Martin Skjelvareid, Katalin Blix, Eli Rinde, Kasper Hancke, Galice Guillaume Hoarau :
  Shallow water habitat mapping using UAV hyperspectral imaging
  2023
 • Martin Skjelvareid, Katalin Blix, Galice Guillaume Hoarau, Eli Rinde, Kasper Hancke :
  Mapping seagrass and rockweed habitats using UAV hyperspectral imaging and machine learning.
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Å kartlegge havets blå skoger
  2023 OMTALE
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Å kartlegge havets blå skoger med droner - Kartlegging av tang, tare og sjøgress med hyperspektral avbildning og maskinlæring
  2023
 • Martin Skjelvareid :
  Presentasjon av Massimal-prosjektet på "Åpen Bukt" (del av Forskningsdagene 2022)
  2022
 • Martin Skjelvareid :
  "Pitch" av Massimal-prosjektet for NRK (del av felles "digital pitchedag" for alle universiteter i Norge)
  03. November 2022
 • Silje Grue, Katalin Blix, Martin Skjelvareid :
  Machine Learning for Classifying Marine Vegetation from Hyperspectral Drone Data in the Norwegian coast
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Martin Skjelvareid :
  Droner i fjæra: Nye verktøy for å kartlegge tareskog, kråkebollebeiting og ruglbunn
  2022
 • Silje Grue, Martin Skjelvareid, Katalin Blix :
  Machine Learning for Classifying Marine Vegetation from Hyperspectral Drone Data in the Norwegian coast
  2022
 • Martin Skjelvareid, Galice Guillaume Hoarau, Eli Rinde, Kasper Hancke, Katalin Blix :
  Underwater vegetation mapping based on UAV hyperspectral imaging - a potential use case for semantic segmentation through deep learning
  2022
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Update from the MASSIMAL project: The use of hyperspectral imaging for marine habitat mapping
  2021
 • Hilde-Gunn Bye, Martin Hansen Skjelvareid, Galice Guillaume Hoarau :
  Millioner i støtte til havforskning: - Forskning på havet, og det som er i havet, er kjempeviktig for at vi skal kunne utvikle oss fremover
  25. February 2020 FULLTEKST
 • Espen Viklem Eidum, Martin Hansen Skjelvareid :
  Flyr høyt for å kartlegge undervannsvegetasjon
  26. February 2020 FULLTEKST
 • Svein-Arnt Eriksen, Martin Hansen Skjelvareid, Galice Guillaume Hoarau :
  Banebrytende forskning for et rent og rikt hav
  27. February 2020 FULLTEKST
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Presentasjon av forskningsprosjektet Massimal (bidrag til Forskningsdagene 2020)
  25. September 2020 FULLTEKST
 • Abdo Hassoun, Karsten Heia, Stein-Kato Lindberg, Heidi Nilsen, Martin Hansen Skjelvareid :
  Nondestructive monitoring of thermal changes in Atlantic cod (Gadus morhua) using fluorescence hyperspectral imaging
 • Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia :
  Automatic quantification of gaping in fish fillets using 3D imaging – preliminary results for haddock fillets – Final report
  2018 ARKIV
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Hyperspektral avbildning
  2017
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Spectroscopic measurements of lipid content in entrails of snowcrab (Chionoecetes opilio)
  2017
 • Kathryn Elizabeth Washburn, Svein Kristian Stormo, Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia :
  Evaluating the freeze-thaw history of cod using hyperspectral imaging
  2017
 • Karsten Heia, Kathryn Elizabeth Washburn, Martin Hansen Skjelvareid :
  Hyperspectral Imaging applied in the food industry: Instrumentation, applications and data analysis
  2017 OMTALE
 • Karsten Heia, Kathryn Elizabeth Washburn, Martin Hansen Skjelvareid :
  Automatic quality control of internal defects in cod - results from hyperspectral, ultrasound and X-ray imaging
  2017 ARKIV
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Method development and industrial prototyping for hyperspectral imaging in the fish processing industry
  2017 OMTALE
 • Svein Kristian Stormo, Torstein Skåra, Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia, Dagbjørn Skipnes :
  The impact of freezing, frozen storage and thawing on a high quality product
  2016
 • Torstein Skåra, Svein Kristian Stormo, Dagbjørn Skipnes, Martin Hansen Skjelvareid :
  Effect of salt content and temperature on the cook loss of fresh cod
  2016
 • Torbjørn Tobiassen, Karsten Heia, Stein Harris Olsen, Ragnhild Aven Svalheim, Sjurdur Joensen, Kine Mari Karlsen et al.:
  Bløgging og holdbarhet på torsk
  2016 ARKIV
 • Karsten Heia, Jens Petter Wold, Martin Hansen Skjelvareid :
  Metoder for kvalitetsmåling på hel laks
  2016 ARKIV
 • Grete Elisabeth Lorentzen, Karsten Heia, Martin Hansen Skjelvareid, Per Lea, Mats Carlehög :
  Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)
  2016 ARKIV
 • Martin Hansen Skjelvareid, Mette Serine Wesmajervi Breiland, Astrid Buran Holan, Atle Mortensen :
  Effekt av ultralyd på lakselus - Resultater fra smitteforsøk med lakselus i kar
  2016 FULLTEKST
 • Martin Hansen Skjelvareid, Atle Mortensen :
  Mulig bruk av ultralyd for å forhindre eller fjerne lakselus - kunnskapsstatus per 2016
  2016
 • Martin Hansen Skjelvareid, Atle Mortensen :
  Using ultrasound to prevent salmon louse infection of salmon farms
  2015
 • Karsten Heia, Martin Hansen Skjelvareid, Rodrigo Gonzaléz Reboredo :
  Spectroscopic differentiation between rehydrated heavily salted cod and lightly salted cod
  2015
 • Atle Mortensen, Martin Hansen Skjelvareid :
  Ultralyd – et nytt våpen i kampen mot lakselusa?
  2015 ARKIV
 • Grete Elisabeth Lorentzen, Jørn-Owe Johansen, Agnar Holten Sivertsen, Martin Hansen Skjelvareid, Bjørn Gundersen, Mette Serine Wesmajervi Breiland :
  Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1)
  2015 ARKIV
 • Atle Mortensen, Martin Hansen Skjelvareid :
  Bekjempelse av lakselus med ultralyd - hva vet vi?
  Norsk Fiskeoppdrett 2015
 • Heidi Nilsen, Margrethe Esaiassen, Jens Østli, Bjørg Helen Nøstvold, Ingelinn Eskildsen Pleym, Eyjólfur Reynisson et al.:
  Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport
  2014 ARKIV
 • Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia, Svein Kristian Stormo :
  Using VIS/NIR spectroscopy to estimate remaining shelf life of salmon fillets stored at different temperatures
  2014
 • Karsten Heia, Martin Hansen Skjelvareid, Svein Kristian Stormo :
  Automatic process control – Validation of heat treatment by interactance imaging spectroscopy
  2014
 • Svein Kristian Stormo, Torstein Skåra, Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia :
  How sample thickness affect spectroscopic analysis of fish samples
  2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Hyperspectral imaging, ultrasound, machine learning, remote sensing, drones, unmanned aerial vehicles, synthetic aperture imaging

  Teaching

  Teaches physics at qualifying course for engineering studies (Bodø)


  Member of project


  CV

  Education:

  • Master of science (electronics) at NTNU, specializing in signal processing and acoustics
  • PhD in physics at UiT the Arctic University of Norway (subject: Synthetic aperture ultrasound imaging for water pipeline assessment)

  Work experience:

  • PhD student / researcher at Breivoll Inspection Technologies, Tromsø (2008-2013)
  • Researcher at Nofima, Tromsø (2013-2018)
  • Associate professor at UiT the Arctic University of Norway (2018 ->)