No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Education janne.fauskanger@uit.no TROM

Fauskanger, Janne • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Learning to notice learners mathematical thinking while co-enacting instruction. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2021 ISBN 9780639835235.s 57 - 68.
 • Fauskanger, Janne. Learning mathematics teaching when rehearsing instruction. (fulltekst) 2021 (14) ISBN 9789198402438. ISSN 1651-3274.s 57 - 64.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Learning professional noticing by co-planning mathematics instruction. 2021 (14) ISBN 9789198402438. ISSN 1651-3274.s 65 - 72.
 • Hovtun, Gaute; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik; Jakobsen, Arne; Kristensen, Morten Søyland. Exploring opportunities to learn mathematics in practice-based teacher education : a Norwegian case study. (fulltekst) 2021 (14) ISBN 9789198402438. ISSN 1651-3274.s 137 - 144.
 • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Mathematics teachers’ reflections about experienced tasks of teaching. Acta Didactica Norden (ADNO) 2021; Volum 15 (1). ISSN 2535-8219.s doi: 10.5617/adno.8640.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Opportunities to learn ambitious mathematics teaching from co-planning instruction.. Nordisk matematikkdidaktikk 2021; Volum 26 (3-4). ISSN 1104-2176.s 53 - 70.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy. Malawian primary mathematics teachers views on teaching and learning. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2020 ISBN 9780639835211.s 120 - 123.
 • Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne. Teacher time outs in rehearsals: in‑service teachers learning ambitious mathematics teaching practices. Journal of Mathematics Teacher Education 2020. ISSN 1386-4416.s doi: 10.1007/s10857-020-09474-0.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Kazima, Mercy. MALAWI MATHEAMTICS TEACHER EDUCATORS BELIEFS ABOUT MATHEMATICS, LEARNING AND TEACHING. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2019 ISBN 978-0-9922269-9-2.s 163 - 167.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Learning to elicit and respond to students’ mathematical ideas through Teacher Time-Out.. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2019 ISBN 978-0-9922269-8-5.s 47 - 58.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Learning ambitious teaching of multiplicative properties through a cycle of enactment and investigation. (fulltekst) Mathematics Teacher Education and Development 2019; Volum 21 (1). ISSN 1442-3901.s 125 - 144.
 • Fauskanger, Janne. Ambisiøse undervisningspraksiser i Teacher Time Out. (fulltekst) Nordisk matematikkdidaktikk 2019; Volum 24 (1). ISSN 1104-2176.s 75 - 94.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy. Malawi mathematics teacher educators’ understanding of Lesson Study. International Journal for Lesson and Learning Studies 2019; Volum 8 (1). ISSN 2046-8253.s 48 - 59.s doi: 10.1108/IJLLS-06-2018-0039.
 • Fauskanger, Janne; Lindstøl, Fride. Det ser ut som om de har glemt alt vi gjorde i forrige uke : om samtaler og kvikkbilder som brobyggere i matematikkfaget. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2452-4.s 39 - 55.
 • Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Helgevold, Nina. Fra ensomme svaler til fugler i flokk - skolebaserte praksisplaner som redskap i utvikling av felles forståelse i praksisskolen.. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2019; Volum 13 (1). ISSN 2535-7697.s 133 - 146.s doi: 10.23865/up.v13.1940.
 • Fauskanger, Janne. Lesson Study på fire ungdomsskoler - fra lærernes perspektiv. Nordic Studies in Education 2019; Volum 39 (4). ISSN 1891-5914.s 264 - 280.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2019-04-03.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Tools for helping student-teachers learning the complex work of teaching in lesson study cycles.. Emerald Group Publishing Limited 2019 ISBN 9781787567986.s 133 - 146.s doi: 10.1108/978-1-78756-797-920191010.
 • Kazima, Mercy; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne. From instrumental to relational – Malawi mathematics teacher educators’ research lessons. European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8.s 3416 - 3423.s doi: hal-02422565.
 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti. Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-outs in rehearsals. European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8.s 3265 - 3272.
 • Zehetmeier, Stefan; da Ponte, Joao Pedro; Brown, Laurinda; Buforn, Angela; Fauskanger, Janne; Friesen, Marita; Mellone, Maria; Samkova, Libuse. International perspectives on mathematics teacher professional development. (fulltekst) European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8.s 3187 - 3190.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Fauskanger, Janne; Wood, Phil; Baldry, Fay; Jakobsen, Arne; Bugge, Hans Erik; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Norton, Julie E.. A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation. International Journal for Lesson and Learning Studies 2018; Volum 7 (1). ISSN 2046-8253.s 8 - 22.s doi: 10.1108/IJLLS-06-2017-0030.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Deep learning as constructed in mathematics teachers’ written discourses. International Electronic Journal of Mathematics Education (IEJME) 2018; Volum 13 (3). ISSN 1306-3030.s 149 - 160.s doi: 10.12973/iejme/2705.
 • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Second graders’ reflections about the number 24. (fulltekst) Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 (12) ISBN 978-91-984024-1-4. ISSN 1651-3274.s 51 - 58.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Opportunities and challenges of using the MDI framework for research in Norwegian teacher education. (fulltekst) Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 (12) ISBN 978-91-984024-1-4. ISSN 1651-3274.s 209 - 219.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond. Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses. (fulltekst) Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 (12) ISBN 978-91-984024-1-4. ISSN 1651-3274.s 239 - 248.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti. Fra undervisningskunnskap i matematikk til kjernepraksiser – endringer i grunnskolelærerutdanningens matematikkfag.. UNIPED 2018; Volum 41 (4). ISSN 1500-4538.s 401 - 411.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-03.
 • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7.s 3384 - 3391.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Mathematics discourse in student teachers' instruction: The case of a Norwegian student teacher. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2017 ISBN 978-0-9922269-4-7.s 41 - 51.
 • Fauskanger, Janne. Kunnskap nødvendig for effektiv matematikkundervisning - slik lærere selv ser det.. Norsk pedagogisk tidsskrift 2017; Volum 101 (1). ISSN 0029-2052.s 45 - 56.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2017-01-05.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Core practices and mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?. European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7.s 2844 - 2853.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne. Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7.s 2956 - 2963.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Kristensen, Morten Søyland. Født sånn, eller blitt sånn? Matematikklæreres oppfatninger om evnen til å undervise.. Acta Didactica Norge 2016; Volum 10 (1). ISSN 1504-9922.s doi: 10.5617/adno.2251.
 • Fauskanger, Janne. Matematikklæreres oppfatninger om ingrediensene i god matematikkundervisning.. Acta Didactica Norge 2016; Volum 10 (3). ISSN 1504-9922.s 18 - .s doi: 10.5617/adno.2560.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Why are mathematics teachers “not sure”?. (fulltekst) Mathematics Teacher Education and Development 2016; Volum 18 (2). ISSN 1442-3901.s 107 - 123.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver. Nordisk matematikkdidaktikk 2016; Volum 21 (3). ISSN 1104-2176.s 73 - 88.
 • Mosvold, Reidar; Hanssen, Brit; Fauskanger, Janne. På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag. Acta Didactica Norge 2016; Volum 10 (3). ISSN 1504-9922.s doi: 10.5617/adno.2671.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. En metodisk studie av innholdsanalyse – med analyser av matematikklæreres undervisningskunnskap som eksempel. Nordisk matematikkdidaktikk 2015; Volum 20 (2). ISSN 1104-2176.s 79 - 96.
 • Fauskanger, Janne. Challenges in measuring teachers' knowledge. Educational Studies in Mathematics 2015; Volum 90 (1). ISSN 0013-1954.s 57 - 73.s doi: 10.1007/s10649-015-9612-4.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne. Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2015 ISBN 978-0-9922269-0-9.s 380 - 385.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. The difficulty of measuring types of mathematics teachers' knowledge.. 2015 (10) ISBN 978-952-5993-17-2. ISSN 1799-9596.s 71 - 80.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Pre-service teachers developing lesson plans in field practice. 2015 (10) ISBN 978-952-5993-17-2. ISSN 1799-9596.s 51 - 60.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Why are Laura and Jane «not sure»?. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8.s 3192 - 3198.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. What questions do mathematics mentor teachers ask?. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8.s 2762 - 2769.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt. Acta Didactica Norge 2015; Volum 9 (1). ISSN 1504-9922.s doi: 10.5617/adno.1395.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne. Analysing the use of history of mathematics through MKT. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2015; Volum 46 (4). ISSN 0020-739X.s 495 - 507.s doi: 10.1080/0020739X.2014.990528.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 1.–7. trinn. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-42092-5.s 631 - 656.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-03.
 • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Common tasks of teaching as a resource for measuring professional content knowledge internationally. (fulltekst) Nordisk matematikkdidaktikk 2014; Volum 19 (3–4). ISSN 1104-2176.s 7 - 21.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Studying teachers’ knowledge by the use of multiple-choice items. The case of “I’m not sure”. (fulltekst) Nordisk matematikkdidaktikk 2014; Volum 19 (3–4). ISSN 1104-2176.s 41 - 55.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Teachers’ Beliefs about Mathematical Horizon Content Knowledge. International Journal for Mathematics Teaching and Learning 2014. ISSN 1473-0111.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014; Volum 98 (2). ISSN 0029-2052.s 127 - 139.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Fra “de” til “vi”? – fokus i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215.s 192 - 200.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 5. - 10. trinn. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-42098-7.s 567 - 588.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne. Using content analysis to investigate student teachers’ beliefs about pupils. (fulltekst) European Society for Research in Mathematics Education 2013 ISBN 978-975-429-315-9.s 1389 - 1398.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Analyzing focused discussions based on MKT items to learn about teachers’ beliefs. (fulltekst) European Society for Research in Mathematics Education 2013 ISBN 978-975-429-315-9.s 1339 - 1348.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Teachers' beliefs about mathematical knowledge for teaching definitions. (data) International Electronic Journal of Mathematics Education (IEJME) 2013; Volum 8 (2-3). ISSN 1306-3030.s 43 - 61.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. «Det ligger jo i bunn for alt» – om læreres oppfatning av undervisningskunnskap knyttet til posisjonssystemet. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0086-6.s 86 - 93.
 • Fauskanger, Janne. Teachers' epistemic beliefs about mathematical knowledge for teaching two-digit multiplication. International Conference on Mathematical Views (MAVI) 2013 ISBN 978-952-5993-08-0.s 271 - 284.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Teachers’ mathematical knowledge for teaching equality. 2013; Volum 37 (2) ISBN 978-3-89088-288-8. ISSN 0771-100X.s 289 - 296.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items. 2012 ISBN 978-0-615-69792-5.s 423 - 429.
 • Ng, Dicky; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Translating and Adapting the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) Measures: The Cases of Indonesia and Norway. (fulltekst) The Mathematics Enthusiast 2012; Volum 9 (1&2). ISSN 1551-3440.s 149 - 178.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. Correlations between teachers' MKT in different content areas. University of Iceland Press 2012 ISBN 978-9979-54-965-9.s 359 - 368.
 • Fauskanger, Janne. "For norske lærere har stort sett en algoritme" : om undervisningskunnskap i matematikk. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9.s 129 - 141.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. Analysis of psychometric properties as part of an iterative adaptation process of MKT items for use in other countries. ZDM: Mathematics Education 2012; Volum 44 (3). ISSN 1863-9690.s 387 - 399.s doi: 10.1007/s11858-012-0403-4.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. European Society for Research in Mathematics Education 2011 ISBN 978-83-7338-683-9.s 1802 - 1811.
 • Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit. Frafall og omvalg i lærerutdanningen : hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med?. UNIPED 2011; Volum 34 (2). ISSN 1500-4538.s 55 - 66.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. Comparison of item performance in a Norwegian study using U.S. developed mathematical knowledge for the teaching measures. European Society for Research in Mathematics Education 2011 ISBN 978-83-7338-683-9.s . 1575 - 1584.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. What can be learned from comparing performanceof mathematical knowledge for teaching iteam found in Norway and in the U.S.?. Oxford University Press 2011 ISBN 83-919465-0-9.s 163 - 168.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne. Does the format matter? How the multiple-choice format might complicate the MKT items. (data) Nordisk matematikkdidaktikk 2011; Volum 16 (4). ISSN 1104-2176.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. "Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - det utfordrende undervisningsarbeidet i matematikk. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2514-3.s 99 - 114.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Undervisningskunnskap i matematikk tilpasning av en amerikansk undersøkelse til norsk, og lærernes opplevelse av undersøkelsen. (fulltekst) Norsk pedagogisk tidsskrift 2010; Volum 94 (2). ISSN 0029-2052.s 112 - 123.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Melhus, Kjersti. Translating test items into Norwegian - without getting lost in translation?. Nordisk matematikkdidaktikk 2009; Volum 14 (4). ISSN 1104-2176.s 101 - 123.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit. Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen?. 2009 (nr.19) ISBN 9788276443721.s 118 - 126.
 • Fauskanger, Janne; Skaar Davidsen, Hilde. Regning før og ved skolestart. Universitetsforlaget 2009 ISBN 9788215014364.s 34 - 43.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Å regne - en introduksjon. Universitetsforlaget 2009 ISBN 9788215014364.s 13 - 18.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Teachers' beliefs and knowledge about the place value system. Sense Publishers 2009 ISBN 978-90-8790-781-5.s 159 - 165.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Kunnskaper og oppfatninger - implikasjoner for etterutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift 2008; Volum 92 (3). ISSN 0029-2052.s 187 - 197.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie. "Ti er ikke ti, men fem" - Tallbegrepsutvikling som matematikkfaglig fokus. Universitetsforlaget 2008.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve. Matematikk med fokus på det den enkelte trenger å lære akkurat nå nye veier i undervisningen på Nylund skole. Spesialpedagogikk 2006; Volum 71 (4). ISSN 0332-8457.s 70 - 75.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fauskanger, Janne. Antall, rom og form. (omtale) 2006.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta. Elevar i 1. og 2. klasse på veg inn i ”den magiske talverda”. Det Norske Samlaget 2005.s 155 - 175.
 • Olsen, Knut Rune; Olsen, Knut Rune; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Eik, Liv Torunn. Storyline og utvikling av sosial kompetanse. Universitetsforlaget 2004.s 49 - 71.
 • Olsen, Knut Rune; Olsen, Knut Rune; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Eik, Liv Torunn. ?Smettene? ? et storylineforløp om vennskap og sosial kompetanse for småskoletrinnet. Plan og lærerveiledning. Universitetsforlaget 2004.s 72 - 99.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta. En adventskalender med fokus på matematikk. (omtale) ? 2003 (4).s 23 - 24.
 • Fauskanger, Janne. Tivoliet - en storyline med matematikk som regifag. Plan og lærerveiledning. Universitetsforlaget 2003.s 34 - 60.
 • Fauskanger, Janne. Storylinekonteksten utfordrer elevenes matematikk! Om storyline som undersøkelseslandskap i matematikkfaglig arbeid på mellomtrinnet. Universitetsforlaget 2003.s 13 - 33.
 • Fauskanger, Janne. Storyline - med matematikk innenfor eller utenfor?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2002; Volum 4. ISSN 0029-2052.s 308 - 321.
 • Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hreinsdottir, Freyja; Hähkioniemi, Marcus; Jessen, Britta Eyrich; Kurvits, J.; Liljekvist, Yvonne; Misfeldt, Morten; Naalsund, Margrethe; Nilsen, Hans Kristian; Palsdottir, Gudbjørg; Portaankorva-Koivisto, Päivi; Radisic, J.; Werneberg, A.. Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021. 2021 (14) ISBN 9789198402438. ISSN 1651-3274.s 273 - 280.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie. Å regne i alle fag. Universitetsforlaget 2009.
 • Fauskanger, Janne. Matematik i de lekande barnens värld. 2006 (7) ISBN 9188450384.
 • Eik, Liv Torunn; Fauskanger, Janne; Olsen, Knut Rune. Storyline for mellomtrinnet. Universitetsforlaget 2003 ISBN 8215004415.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie. Tangenten; Tema: begynneropplæring. 2003 (14. årgang; nr:2).
 • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik. Dialogbasert undervisning. DEKOMP 2021-01-04 - 2021-01-04 2021.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Learning to notice learners’ mathematical thinking while co-enacting instruction. 29th Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education 2021-01-12 - 2021-01-14 2021.
 • Fauskanger, Janne. Å forstå elevenes tenkning: Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse - inkludert internasjonale studier. Lærerspesialistutdanning 2021-01-18 - 2021-01-18 2021.
 • Fauskanger, Janne. Cognitively Guided Instruction (CGI) og dynamisk kartlegging. Lærerspesialistutdanning 2021-01-19 - 2021-01-19 2021.
 • Fauskanger, Janne. Lesson study som stillas for læreres læring. Bachelor i undervisningskunnskap 2021-01-19 - 2021-01-19 2021.
 • Fauskanger, Janne. Lesson Study som redskap for lærerspesialister?. Lærerspesialistutdanning 2021-01-25 - 2021-01-25 2021.
 • Fauskanger, Janne. Mathematics Teacher Education and Professional Development - open questions and emerging issues. Conference for European Research in Mathematics Education 2021-02-02 - 2021-02-05 2021.
 • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik. Kjerneelementer med fokus på resonnering og argumentasjon, representasjon og kommunikasjon. Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) 2021-04-12 - 2021.
 • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne. Lesson Study i lærerutdanningen ved UiS: Erfaringer fra matematikk. Digitalt nasjonalt seminar: Lesson Study som profesjonsutvikling i lærerutdanningen 2021-04-20 - 2021-04-20 2021.
 • Fauskanger, Janne. Learning mathematics teaching when rehearsing instruction. The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 20 2021-06-01 - 2021-06-04 2021.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Learning professional noticing by co-planning mathematics instruction. The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 20 2021-06-01 - 2021-06-04 2021.
 • Fauskanger, Janne. Profesjonell analytisk observasjon, eller observasjon av elevers matematiske tenkning. Fagseminar 2021-06-17 - 2021-06-17 2021.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti; Bjuland, Raymond. Teacher time out as site for studying mathematical knowledge for teaching. 14th international congress on matheamtics education 2021-07-11 - 2021-07-18 2021.
 • Fauskanger, Janne. The teaching gap. Lærerspesialistutdanning 2021-10-19 - 2021-10-19 2021.
 • Fauskanger, Janne. Undervisningskunnskap i matematikk for lærerspesialister. Lærerspesialistutdanning 2021-10-20 - 2021-10-20 2021.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Analytisk observasjon av elevers tankemåter.. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2021; Volum 32 (3). ISSN 0802-8192.s 28 - 34.
 • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Kazima, Mercy. Planning research lessons as a tool for changing views on mathematics teaching. World Association of Lesson Studies (WALS) International Conference 2021-11-29 - 2021-12-01 2021.
 • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Kazima, Mercy. Malawian primary mathematics teachers’ views on teaching and learning. the 28th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education 2020-01-14 - 2020-01-17 2020.
 • Fauskanger, Janne. Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse. Lærerspesialistutdanning 2020-01-27 - 2020-01-27 2020.
 • Fauskanger, Janne. Elever med andre morsmål enn norsk og matematikken. Lærerspesialistutdanning 2020-01-27 - 2020-01-27 2020.
 • Fauskanger, Janne. Cognitively Guided Instruction (CGI). Lærerspesialistutdanning 2020-01-28 - 2020-01-28 2020.
 • Fauskanger, Janne. Internasjonale studier - med trendutvikling som mål. Lærerspesialistutdanning 2020-01-28 - 2020-01-28 2020.
 • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik. DragonBox og «mattebøker uten matte». Utdanningsnytt.no 2020.s doi: https://www.utdanningsnytt.no/janne-fauskanger-laereboker-laeremidler/dragonbox-og-matteboker-uten-matte/246930?fbclid=IwAR3OAw2ptTpi_-55evn-fEsUbHXBQxP5PRhOkFdVp6-mx140zaklWa7tbW4.
 • Fauskanger, Janne. Analytisk observasjon av elevers matematiske tenkning. Utdanning 2020 (9). ISSN 0804-3321.s 38 - 41.
 • Fauskanger, Janne. Lærerarbeidets kjernepraksiser – å legge til rette for at elever oppnår dybdelæring i matematikk. Fagdag for matematikklærere 2020-06-11 - 2020-06-11 2020.
 • Fauskanger, Janne. Etterutdanning gjennom å øve sammen. Bedre Skole 2020. ISSN 0802-183X.
 • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne. Changing Malawian primary teachers’ views on teaching and learning through Lesson Study.. World Association of Lesson Study (WALS) Online International Conference. https://www.walsnet.org/2020/ 2020-12-02 - 2020-12-04 2020.
 • Fauskanger, Janne. The teaching gap. Lærerspesialistutdanning 2020-10-15 - 2020-10-15 2020.
 • Fauskanger, Janne. Undervisningskunnskap. Lærerspesialistutdanning 2020-10-16 - 2020-10-16 2020.
 • Fauskanger, Janne. Dialogbasert undervisning for dybdelæring. Seminar 2019-01-08 - 2019.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy. Mathematics teacher educators’understanding of lesson study in Malawi. ICSEI 2019-01-08 - 2019-01-11 2019.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Learning to elicit and respond to students’ mathematical ideas through Teacher Time-Out.. The 27th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education 2019-01-15 - 2019-01-19 2019.
 • Fauskanger, Janne. Dybdelæring og dialogbasert undervisning. Fagdag for Smieodden og Vardenes skole 2019-01-29 - 2019.
 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti. Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-out in rehearsals. CERME 2019-01-06 - 2019-01-10 2019.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy. From instrumental to relational – Malawi mathematics teacher educators’ research lessons.. The Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education 2019-02-05 - 2019-02-10 2019.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Kazima, Mercy. MALAWI MATHEAMTICS TEACHER EDUCATORS BELIEFS ABOUT MATHEMATICS, LEARNING AND TEACHING. The 27th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education 2019-01-15 - 2019-01-18 2019.
 • Fauskanger, Janne. Counting Choral Counting & Counting Collections.. Profeeeional development for mathematics teachers 2019-05-05 - 2019-05-08 2019.
 • Fauskanger, Janne. Barns begrepsutvikling og regneutvikling. Seminar for alle førsteklasselærere i Jærkommunene 2019-05-29 - 2019-05-29 2019.
 • Fauskanger, Janne. Counting collections.. Professional development for teachers 2019-05-06 - 2019.
 • Fauskanger, Janne. Choral counting.. Professional development for teachers 2019-05-06 - 2019-05-06 2019.
 • Fauskanger, Janne. Talk moves when teaching mathematics. Professional development for teachers 2019-05-06 - 2019-05-06 2019.
 • Fauskanger, Janne. Same or different - supporting mathematical argumentation. Professional development for teachers 2019-05-07 - 2019-05-07 2019.
 • Fauskanger, Janne. Aktivering av forståelseshorisont – for både elev og lærer. DEKOMP 2019-10-01 - 2019-10-01 2019.
 • Fauskanger, Janne. Å telle i kor og øve på samtaletrekk. DEKOMP 2019-11-15 - 2019-11-15 2019.
 • Fauskanger, Janne. Ambisiøse undervisningspraksiser og det å lære slike praksiser. Lærerspesialistutdanning 2019-10-21 - 2019-10-21 2019.
 • Fauskanger, Janne. The teaching gap. Lærerspesialistutdanning 2019-10-22 - 2019-10-22 2019.
 • Fauskanger, Janne. Kvikkbilde - for faglig diskusjon. Lærerspesialistutdanning 2019-11-26 - 2019-11-26 2019.
 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti. Å lære ambisiøse undervisningspraksiser i matematikk i sykluser med utprøving og utforsking. Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk 2019-09-17 - 2019-09-17 2019.
 • Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond. Strengthening Numberacy in Early Years Through Professional Development of Teachers in Malawi. 26th Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE) 2018-01-16 - 2018-01-19 2018.
 • Fauskanger, Janne. Kvalitativ innholdsanalyse. Samling for masterstudenter 2018-01-08 - 2018.
 • Fauskanger, Janne. Matematikklærerarbeidets kjernepraksiser. Planleggingsdag 2018-01-02 - 2018.
 • Fauskanger, Janne. Lærerarbeidets kjernepraksiser - å legge til rette for at elever oppnår dybdelæring. Fagsamling 2018-11-13 - 2018.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne. Mathematical discourse in instruction (MDI) matters. Professional development for Mathematics teacher educators 2018-11-06 - 2018.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne. Mining mathematics in textbook lessons. Professional development for mathematics teacher educators 2018-11-07 - 2018.
 • Fauskanger, Janne. Kvalitativ innholdsanalyse. Fagsamling 2018-11-23 - 2018.
 • Fauskanger, Janne. Lesson Study – hva er det?. Fagmøte 2018-10-18 - 2018.
 • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne. The challenge of providing instructional support in mentoring conversations: Mathematics student teachers' support in field service. LaUDiM-konferansen: Eleven i fokus – matematikk på barnetrinnet. 2018-11-28 - 2018-11-29 2018.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Mathematics discourse in student teachers' instruction. 25th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education 2017-01-17 - 2017-01-20 2017.
 • Fauskanger, Janne. Er «lesson study» og læreres arbeidstidsavtale på kollisjonskurs?. Utdanning 2017 (2). ISSN 1502-9778.s 48 - 51.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?. The tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education 2017-02-01 - 2017-02-05 2017.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne. Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. 10th Congress of European Research in Mathematics Education 2017-02-01 - 2017-02-05 2017.
 • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. 10th Congress of European Research in Mathematics Education 2017-02-01 - 2017-02-05 2017.
 • Fauskanger, Janne. To access and assess theachers mathematical knowledge for teaching - challenges and affordances. Seminar NTNU 2017-03-23 - 2017.
 • Fauskanger, Janne. Fra læreres undervisning til elevers læring - med brøk som eksempel. Samling for lærere i ungdomsskolen og vgs i Jærkommunene 2017-03-22 - 2017.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond. Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses. Nordic research in mathematics education conference (NORMA) 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Applying the MDI framework in a Norwegian context. Nordic research in mathematics education conference (NORMA) 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.
 • Fauskanger, Janne. Barns begrepsutvikling og regneutvikling, med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. Seminar for lærere som skal ha 1. klasse 2017-06-14 - 2017.
 • Fauskanger, Janne. How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics. Masterkurs 2017-05-05 - 2017.
 • Fauskanger, Janne. History of mathematics and teacher knowledge. Masterkurs 2017-05-05 - 2017.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne. Lesson Study (LS) as a scaffold for teachers’ and teacher educators’ learning in Malawi. Etterutdanning av lærerutdannere 2017-05-08 - 2017.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne. The concept of multiplication. Etterutdanning av lærerutdannere 2017-05-09 - 2017.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne. The concept of Fractions. University of Malawi 2017-05-09 - 2017.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond. Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos. Systematic observation in educational research 2017-09-27 - 2017-09-28 2017.
 • Fauskanger, Janne. Gode oppstarter og avslutninger av en undervisningsøkt. Dybdelæring på Våland skole 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne. Mathematical discourse in instruction - MDI - matters. PD for mathematics teacher educators in Malawi 2017-11-08 - 2017-11-09 2017.
 • Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne. Mathematics teacher educators’ understanding of lesson study in Malawi. WALS 2017 Conference 2017-11-24 - 2017-11-27 2017.
 • Fauskanger, Janne. Vi må regne med de små. Seminar 2017-12-07 - 2017.
 • Fauskanger, Janne. Lesson Study og tid til samarbeid - et dilemma? I Folkvord K. A., Berg G. D. & Lyngstad H. (Eds.), Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap. Rapport nr. 70, UiS (s. 67-76).. 2017 ISBN 978-82-7644-748-4.
 • Bulien, Tone; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Challenges of constructing core concepts of Lesson Study in the discourse of teacher education. WALS 2017 2017-11-24 - 2017-11-27 2017.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Fra kunnskap til praksis: endring i fokus i matematikkfaget i lærerutdanningen. Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016; Volum 33. ISSN 0801-2520.s 56 - 64.
 • Fauskanger, Janne. Lesson Study. Observasjon av elevers læring - for læreres læring.. Fagdag 2016-01-26 - 2016.
 • Fauskanger, Janne. Lesson Study - helt konkret.. Fagdag 2016-01-04 - 2016.
 • Fauskanger, Janne. Å måle og studere matematikklæreres undervisningskunnskap. Utdanningskonferansen 2016 2016-02-03 - 2016.
 • Fauskanger, Janne. Regning og nasjonale prøver. Planleggingsdag 2016-03-03 - 2016.
 • Fauskanger, Janne. "Ka då ittepå?". Kritiske perspektiver på å måle og studere lærerkunnskap.. Fagmøte 2016-03-04 - 2016.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Hvilke matematiske undervisningsoppgaver inngår i matematikkundervisning av høy kvalitet?. Seminar for tilbydere videreutdanning i matematikk 2016-04-07 - 2016.
 • Fauskanger, Janne. Matematikkopplæring, hva virker og hva må læreren da kunne?. Profesjonsnettverk 2016-04-19 - 2016.
 • Fauskanger, Janne. verbene i kompetansemålene, PRUV og regning i alle fag. Planleggingsdag 2016-04-21 - 2016.
 • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne. Nasjonale retningslinjer for fag. Lærerutdanningskonferanse 2016-04-28 - 2016-04-28 2016.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Dette skiller en god og en dårlig mattelærer. 2016.
 • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, retningslinjer for matematikk. 2016.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Mathematical tasks of teaching and the professional and Cultural aspects of teaching. 13th International Congress on Mathematics Education 2016-07-24 - 2016-07-31 2016.
 • Fauskanger, Janne. A young researcher at Congress of European Research in Mathematics Education. 13th International Congress on Mathematics Education 2016-07-24 - 2016-07-31 2016.
 • Fauskanger, Janne. Lesson Study og matematisk diskurs som utgangspunkt for praksis. Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk 2016-09-19 - 2016-09-22 2016.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis. TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice. Bringing Teacher Education Forward 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne. Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers. World association of Lesson study 2016 2016-09-03 - 2016-09-05 2016.
 • Fauskanger, Janne. Å få elevene "på". Om å starte en matemaitikktime. Planleggingsdag 2016-10-25 - 2016.
 • Fauskanger, Janne. Hvordan skape gode oppstarter til/avslutninger av en matematikkøkt?. Planleggingsdag 2016-11-18 - 2016.
 • Fauskanger, Janne. Mathematical discourse in instruction (MDI) matters. Professional development for teacher educators 2016-11-19 - 2016-11-26 2016.
 • Fauskanger, Janne. Mining mathematics in textbook lessons. Professional development for mathematics teacher educators 2016-11-19 - 2016-11-26 2016.
 • Fauskanger, Janne. How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics. Masterkurs 2015-05-11 - 2015-05-11 2015.
 • Fauskanger, Janne. To assess and access teachers’ MKT. Seminar 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.
 • Fauskanger, Janne. Begynneropplæring i matematikk - en god start. Faglig samling for førsteklasselærere i Jærkommunene 2015-05-19 - 2015-05-19 2015.
 • Fauskanger, Janne. Å regne både i matematikk og i andre fag. Planleggingsdag 2015-06-02 - 2015-06-02 2015.
 • Fauskanger, Janne. Ungdomstrinn i Utvikling – erfaring fra regning. Seminar for Ungdomstrinn i Utvikling 2015-06-10 - 2015-06-10 2015.
 • Fauskanger, Janne. Har vår forståelse for kunnskapsbegrepet betydning for hvordan vi tenker om lærerens undervisningsarbeid og om lærerutdanning?. Personalseminar 2015-06-12 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. Lesson Study og regning, basert på læreplanarbeid og med samfunnsfag som første eksempel. Planleggingsdag 2015-08-19 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. Å regne i matematikk, og i andre fag. Planleggingsdag 2015-09-17 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. Om undervisningskunnskap og regning i alle fag. Hvilken kunnskap har læreren behov for og hva sier forskningen?. Seminar 2015-09-01 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. Undervisningskunnskap i matematikk - praktisk tilnærming. Profesjonskonferansen 2015 2015-08-10 - 2015-08-11 2015.
 • Fauskanger, Janne. Hva må en lærer kunne og kan slik kunnskap måles og læres?. Forskerseminar 2015-11-10 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. Planlegging av et Lesson Study-forløp. Planleggingsdag 2015-09-15 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. Hvordan skape gode oppstarter til/avslutninger av en undervisningstime?. Planleggingsdag 2015-11-13 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. Læreplanarbeid som utgangspunkt for "å bli bedre sammen". Planleggingsdag 2015-11-03 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. "Å bli bedre sammen" - læreplanarbeid som utgangspunkt. Planleggingsdag 2015-10-13 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. Å sammen blir bedre: Matematisk kompetanse i andre fag enn matematikk. Planleggingsdag 2015-09-29 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. Introduksjon til Lesson Study. Planleggingsdag 2015-11-06 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. History of mathematics and teacher knowledge.. Masterkurs 2015-05-13 - 2015-05-13 2015.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - teori og forskning. Faglig seminar for Matematikksenteret 2015-05-27 - 2015-05-27 2015.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - rent praktisk. Å utvikle UKM gjennom å diskutere episoder fra klasserommet. Faglig seminar for Matematikksenteret 2015-05-27 - 2015-05-27 2015.
 • Kristensen, Morten Søyland; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Å studere matematikklæreres oppfatninger, noen metodologiske betraktninger. FoU i Praksis 2015 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne. Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging. 23rd annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education 2015-01-13 - 2015-01-16 2015.
 • Fauskanger, Janne. Lesson study som stillas i læreres læring. Ungdomstrinn i Utvikling 2015-03-10 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. Hva er regning? Hvordan bli en god regner? Fokus på vurdering av elevers regning – for læring – både i matematikk og i andre fag. Ungdomstrinn i Utvikling 2015-01-02 - 2015.
 • Fauskanger, Janne. Å måle og studere læreres undervisningskunnskap. 2015 (249) ISBN 978-82-7644-597-8. ISSN 1890-1387.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. What questions do mathematics mentor teachers ask?. 9th Congress of European Research in Mathematics Education 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Why are Laura and Jane "not sure"?. 9th Congress of European Research in Mathematics Education 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.
 • Fauskanger, Janne. Å regne i matematikk – og i andre fag. Faglig samling 2014-08-15 - 2014.
 • Fauskanger, Janne. Å regne i matematikk - og i andre fag. Seminar for barnetrinnslærere 2014-02-10 - 2014.
 • Fauskanger, Janne. En problemløsende tilnærming til regningen, både i matematikk og i andre fag. Faglig samling 2014-10-21 - 2014.
 • Fauskanger, Janne. Julematematikk. Faglig samling 2014-11-24 - 2014.
 • Fauskanger, Janne. Å regne i andre fag enn matematikk. Seminar 2014-08-12 - 2014.
 • Fauskanger, Janne. Å regne i matematikk – og i andre fag. Seminar Tryggheim skolene 2014-08-12 - 2014.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Editorial. Nordisk matematikkdidaktikk 2014; Volum 19 (3–4). ISSN 1104-2176.s 1 - 6.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Dialogues of student teachers developing lesson plans of mathematics in field practice. The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education 2014-06-03 - 2014-06-06 2014.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. The difficulties of measuring types of mathematics teachers' knowledge. The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education 2014-06-03 - 2014-06-06 2014.
 • Fauskanger, Janne. Antall, rom og form i et stimulerende leke- og læringsmiljø. Faglig samling 2014-04-08 - 2014.
 • Fauskanger, Janne. Regning i matematikk - og i andre fag. Seminar 2014-03-12 - 2014.
 • Fauskanger, Janne. Regning som grunnleggende ferdighet - i alle fag. Kurs 2014-02-10 - 2014.
 • Fauskanger, Janne. Fra telling til flytende regning. Kurs for 2. klasselærere med tilknytning til Stavangerprosjektet 2013-10-01 - 2013.
 • Fauskanger, Janne. Fra telling til flytende regning. Kurs for 2. klasselærere med tilknytning til Stavangerprosjektet 2013-10-01 - 2013.
 • Fauskanger, Janne. Barns regneutvikling - med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. Kurs for 1. klasselærere i Stavangerprosjektet 2013-09-26 - 2013.
 • Fauskanger, Janne. Barns regneutvikling - med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. Kurs for 1. klasselærere i Stavangerprosjektet 2013-09-24 - 2013.
 • Fauskanger, Janne. Å regne i matematikk - og i andre fag. Fokus på målinger, statistikk og geometri. Kurs for lærere i Stavangerprosjektet 2013-10-31 - 2013.
 • Fauskanger, Janne. Å regne i matematikk - og i andre fag. Fokus på målinger, statistikk og geometri. Kurs for lærere i Stavangerprosjektet 2013-10-29 - 2013.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Hvilken kunnskap må en fremtidig matematikklærer ha?. "Framtidas matematikklærer". Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk. 2013-09-16 - 2013-09-19 2013.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Affordances and constraints for student teachers' learning in a pre-lesson mentoring session of mathematics. The World Association of Lesson Studies (WALS) 2013-09-06 - 2013-09-09 2013.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne. Fra "de" til "vi" – fokus i lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. "Samspill mellom forskning og utdanning". FoU i praksis 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Hva fokuserer de egentlig på? Lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. "Framtidas matematikklærer". Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk 2013-09-16 - 2013-09-19 2013.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Teachers' mathematical knowledge for teaching equality. PME 37 2013-07-28 - 2013-08-02 2013.
 • Fauskanger, Janne. "Foreldre teller" - om foreldre som støtte i barns matematisk utvikling. Foreldremøte for 1. og 2. klasse 2013-04-29 - 2013.
 • Fauskanger, Janne. Å regne i alle fag - på småskoletrinnet. Kurs for lærere 2013-03-19 - 2013.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne. Who are “they”? Student teachers’ beliefs. Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8) 2013-02-05 - 2013-02-10 2013.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. STUDYING TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS BY USING FOCUSED DISCUSSIONS BASED ON MKT ITEMS. Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8) 2013-02-05 - 2013-02-10 2013.
 • Fauskanger, Janne. Vurdering – med fokus på både ferdighetstrening og problemløsing. Kurs for lærere i Tasta bydel 2013-01-15 - 2013.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items. The 34th Annual Conference of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education 2012-11-01 - 2012-11-04 2012.
 • Fauskanger, Janne. 4-5-åringenes matematiske utvikling. Kurs for ansatte i barnehagen 2012-02-14 - 2012.
 • Fauskanger, Janne. Barns regneutvikling- med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. Kurs for lærere i 1. klasse 2012-09-20 - 2012.
 • Fauskanger, Janne. Barns regneutvikling- med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. Kurs for 1. klasselærere i Stavanger kommune 2012-09-06 - 2012.
 • Fauskanger, Janne. Fra telling til flytende regning. Fokus på hvordan barn utvikler sine regnestrategier (fra telling til mer effektive regnestrategier), sin regneforståelse, samt hvilke verktøy som kan brukes for å få innsikt i barns regneutvikling. Kurs for 2. klasselærere i Stavanger kommune 2012-09-18 - 2012.
 • Fauskanger, Janne. Fra telling til flytende regning. Fokus på hvordan barn utvikler sine regnestrategier (fra telling til mer effektive regnestrategier), sin regneforståelse, samt hvilke verktøy som kan brukes for å få innsikt i barns regneutvikling. Kurs for 2. klasselærere i Stavanger kommune 2012-09-04 - 2012.
 • Fauskanger, Janne. "Foreldre teller" - om foreldres støtte i barns matematiske utvikling. Foreldremøte (1. - 4. klasse) 2012-03-07 - 2012.
 • Fauskanger, Janne. "Man har jo alltid en algoritme" - om flersifret regning. Solaseminaret - seminar for nyutdanna lærere 2012-04-18 - 2012.
 • Fauskanger, Janne. Tall (og algebra )– med fokus på ferdighetstrening. Kurs for lærere i Tasta bydel (1. - 4. klasse) 2012-11-06 - 2012.
 • Fauskanger, Janne. Tall og algebra – med fokus på problemløsing. Kurs for lærere i Tastaskolene (1. - 4. klasse) 2012-10-02 - 2012.
 • Fauskanger, Janne. Teachers’ epistemic beliefs about mathematical knowledge for teaching two-digit multiplication. 18th Conference Mathematical Views 2012-09-12 - 2012-09-15 2012.
 • jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne. MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING IN RELATION TO HISTORY IN MATHEMATICS EDUCATION. 12th International Congress on Mathematics Education 2012-07-07 - 2012-07-14 2012.
 • Fauskanger, Janne. TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT HCK. International Congress on Mathematics Education (ICME) 2012-07-07 - 2012-07-14 2012.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT MKT DEFINITIONS.Teachers’ Knowledge of Mathematical Definitions: What They Need to Know and What They Think They Need to Know. AERA - American Educational Research Association 2012-04-13 - 2012-04-17 2012.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. "Alle trenger å lære mer om posisjonssystemet” - om læreres oppfatning om et aspekt ved UKM. FoU i praksis 2012-04-23 - 2012-04-24 2012.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Testing av matematikklærere. Nei takk, men ja til faglige diskusjoner. Bedre Skole 2012 (2). ISSN 0802-183X.s 52 - 55.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne. Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. The Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education 2011-02-09 - 2011-02-13 2011.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. Item performance characteristics found in a Norwegian study using mathematical knowledge for teaching measures. The Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education 2011-02-09 - 2011-02-13 2011.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Fauskanger, Janne; Kaltvedt, Elsa Helen. Det helhetlige barnet. Fordypningskurs i Stavangerprosjektet 2011-05-19 - 2011.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne. Some Results found using U.S. Developed Measures for Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching in Norway. 5th Annual International Conference on Mathematics & Statistics 2011-06-13 - 2011-06-16 2011.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne. What can be learned from Comparing Performance of Mathematical Knowledge for teaching items found in Norway and in the U.S.?. The 11th International Conference of The Mathematics Education into the 21st Century Project 2011-09-11 - 2011-09-17 2011.
 • Fauskanger, Janne. Fokusgruppeintervjuer. Seminar for forskergruppe ved UiS 2011-11-04 - 2011.
 • Fauskanger, Janne. “For norske lærere har stort sett en algoritme”- om undervisningskunnskap i matematikk. FoU i praksis 2011-01-23 - 2011.
 • Fauskanger, Janne. ”Eg kan multiplisera, men ka ska eg gjørr” – om undervisningskunnskap i matematikk. Seminar for nyutdanna lærere i Nord-Rogaland 2011-05-09 - 2011.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. Correlations between teachers’ MKT in different content areas. The 2011 NORMA conference 2011-05-09 - 2011-05-14 2011.
 • Fauskanger, Janne. Challenges and possibilities related to adapting MKT measures for the Norwegian educational context. PhD seminar, Teacher Education – with a focus on teacher competence in mathematics didactics 2011-03-26 - 2011.
 • Fauskanger, Janne. Adapting MKT measures for the Norwegian educational context – challenges and possibilities. PhD seminar (Summer school) 2011-08-23 - 2011.
 • Goodchild, Simon; Fauskanger, Janne; Friestad Pedersen, Ida; Raen, Kristina Markussen. Mathematics education PhD summer school 2011. Nordic Studies in Mathematics Education 2011; Volum 16 (3).s 65 - 68.
 • Maugesten, Marianne; Hole, Arne; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Hinna, Kristin Ran Choi; Lindstrøm, Tom. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, matematikk. (omtale) 2010.
 • Fauskanger, Janne. Matte i alle fag. 2010.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. Hva må læreren kunne?. ? 2010 (4).s 35 - 38.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond. Undervisningskunnskap i matematikk - Hva er det, og hva har det å si for innholdet i lærerutdanningen?. Nordisk Lærerutdanningskonferanse 2010 2010-05-05 - 2010-05-08 2010.
 • Fauskanger, Janne. Undervisningskunnskap i matematikk. Hva kan det være for barnetrinnets lærere?. utenTitteltekst 2010-05-26 - 2010-05-26 2010.
 • Fauskanger, Janne. Undervisningskunnskap i matematikk - med eksempler fra både barnehage og skole. utenTitteltekst 2010-03-22 - 2010-03-22 2010.
 • Fauskanger, Janne. "Eg kan multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - fokus på strategier, strategiobservasjon, strategiopplæring og ideer til undervisningen i multiplikasjon på småskoletrinnet. utenTitteltekst 2010-04-13 - 2010-04-14 2010.
 • Fauskanger, Janne. Barns matematiske utvikling i barnehagealderen. utenTitteltekst 2010-11-12 - 2010-11-12 2010.
 • Fauskanger, Janne. Regning som grunnleggende ferdighet. utenTitteltekst 2010-04-08 - 2010-04-08 2010.
 • Fauskanger, Janne. Kart for matematiske barnehagebarn. utenTitteltekst 2010-04-06 - 2010-04-06 2010.
 • Fauskanger, Janne. Vurdering for læring i matematikk. utenTitteltekst 2010-03-17 - 2010-03-17 2010.
 • Fauskanger, Janne. Foreldre er mer enn leksehjelpere. utenTitteltekst 2010-02-10 - 2010-02-10 2010.
 • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne. Vurdering for læring -Utfordringer knytta til underveisvurdering i matematikk. utenTitteltekst 2010-03-17 - 2010-03-17 2010.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Schjelderup, Per Madland. Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen? En intervjuundersøkelse med forhenværende studenter fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Sluttrapport til Kunnskapsdepartementet. 2009; Volum 165 (rapport nr.19) ISBN 978-82-7644-372-1. ISSN 0806-7031.
 • Fauskanger, Janne. Telleaktiviteter ? hvordan og hvorfor?. utenTitteltekst 2009-12-01 - 2009-12-01 2009.
 • Fauskanger, Janne. Barnehagebarn er matematiske barn!. Skolemøtet i Rogaland 2009-11-13 - 2009-11-13 2009.
 • Fauskanger, Janne. Hva med fagdidaktikken i matematikken i ny lærerutdanning?. utenTitteltekst 2009-11-02 - 2009-11-02 2009.
 • Fauskanger, Janne. Å åpne døra til matematikk for skolestarterne. utenTitteltekst 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.
 • Fauskanger, Janne. 4-5-åringers matematiske utvikling. utenTitteltekst 2009-10-09 - 2009-10-09 2009.
 • Fauskanger, Janne. 4-5-åringers matematiske utvikling. utenTitteltekst 2009-10-13 - 2009-10-13 2009.
 • Fauskanger, Janne. 2-3 åringers matematiske utvikling. utenTitteltekst 2009-10-02 - 2009-10-02 2009.
 • Fauskanger, Janne. Foreldre som støtte i barns tidlige matematiske utvikling. utenTitteltekst 2009-09-30 - 2009-09-30 2009.
 • Fauskanger, Janne. Barnehagen - et matematisk eventyr også om været ikke er bra. Om matematiske målinger i barnehagen. utenTitteltekst 2009-09-18 - 2009-09-18 2009.
 • Fauskanger, Janne. Læring i matematikk for alle?. utenTitteltekst 2009-09-09 - 2009-09-09 2009.
 • Fauskanger, Janne. Telleaktiviteter for 4-åringer. utenTitteltekst 2009-05-18 - 2009-05-18 2009.
 • Fauskanger, Janne. Om hvordan foreldre kan støtte egne ungers matematiske utvikling. Fokus på regning. utenTitteltekst 2009-05-04 - 2009-05-04 2009.
 • Fauskanger, Janne. "Eg kan multiplisere, men ka ska eg gjørr?" - om strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring på småskoletrinnet. Seminar for nyutdanna lærere og deres veiledere. utenTitteltekst 2009-04-21 - 2009-04-21 2009.
 • Fauskanger, Janne; Melhus, Kjersti. Hjelp til leksehjelperne i matematikk. utenTitteltekst 2009-03-26 - 2009-03-26 2009.
 • Fauskanger, Janne. Foreldre er mer enn leksehjelpere. Om hvordan foreldre i 5. klasse kan støtte egne ungers matematiske utvikling. Fokus på regnestrategier. utenTitteltekst 2009-03-23 - 2009-03-23 2009.
 • Fauskanger, Janne. Foreldre er mer enn leksehjelpere. utenTitteltekst 2009-03-19 - 2009-03-19 2009.
 • Fauskanger, Janne. Meningsfull matematikk gjennom Storylinemetoden. utenTitteltekst 2009-01-22 - 2009-01-22 2009.
 • Fauskanger, Janne. Matematikkdidaktikk, et samarbeid mellom oljeindustrien og universitetet. utenTitteltekst 2009-12-04 - 2009-12-04 2009.
 • Fauskanger, Janne. Barnehagebarn er matematiske barn. Om pedagogenes matematiske utfordringer. utenTitteltekst 2009-01-10 - 2009-01-10 2009.
 • Fauskanger, Janne. De voksne teller!. utenTitteltekst 2009-03-03 - 2009-03-03 2009.
 • Fauskanger, Janne. Problemløsende matematikkundervisning. utenTitteltekst 2009-02-17 - 2009-02-17 2009.
 • Fauskanger, Janne. Matematiske barnehagebarn og pedagogenes utfordringer. utenTitteltekst 2009-01-05 - 2009-01-05 2009.
 • Fauskanger, Janne. Praktisk arbeid med matemaitkk i barnehagen. utenTitteltekst 2009-01-02 - 2009-01-02 2009.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Etter- og videreutdanning av matematikklærere: Et spørsmål om antall studiepoeng eller om innhold?. Utdanning 2009; Volum 6. ISSN 0804-3321.s 48 - 51.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne. Challenges of Translating and Adapting the MKT Measures for Norway. AERA Annual Meeting 2009 (omtale) 2009-04-13 - 2009-04-17 2009.
 • Fauskanger, Janne. Ny test skal gi bedre matematiklærere. Stavanger Aftenblad 2009. ISSN 0804-8991.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. OLF sponser matematikkforskning. (omtale) HF-aktuelt 2009.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Ny UiS-test skal styrke mattelærer-utdanningen. (omtale) 2009.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Pre-school Teachers' Mathematical Knowledge. 2008.s 1920 - .
 • Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Billington, Mary Genevieve. Matematisk skattejakt i Sandnes sentrum. utenTitteltekst 2008-08-09 - 2008-08-09 2008.
 • Fauskanger, Janne. Skriftlig hoderegning - en ny vei mot målet?. utenTitteltekst 2008-11-25 - 2008-11-25 2008.
 • Fauskanger, Janne. Hva finnes i skapet og hvordan skal vi bruke det? Om bruk av konkretisering i alle emner på barnetrinnet. utenTitteltekst 2008-11-21 - 2008-11-21 2008.
 • Fauskanger, Janne. Regning med vekt på språklige aspekter. utenTitteltekst 2008-11-13 - 2008-11-13 2008.
 • Fauskanger, Janne. Matematiske barnehagebarn og registrering av deres kunnskaper. utenTitteltekst 2008-10-15 - 2008-10-15 2008.
 • Fauskanger, Janne. Ulike målinger i barnehagen, med bruk av kart som fokus. utenTitteltekst 2008-09-30 - 2008-09-30 2008.
 • Fauskanger, Janne. Utvikling av forståelse for posisjonssystemet - også bak komma. utenTitteltekst 2008-09-30 - 2008-09-30 2008.
 • Fauskanger, Janne. Om foreldre som ressurs i matematikkudervisningen. utenTitteltekst 2008-09-17 - 2008-09-17 2008.
 • Fauskanger, Janne. Matematikk for barnehagebarn, hva handler det om?. utenTitteltekst 2008-09-13 - 2008-09-13 2008.
 • Fauskanger, Janne. Stasjonsundervisning - hva, hvordan og hvorfor?. utenTitteltekst 2008-09-09 - 2008-09-09 2008.
 • Fauskanger, Janne. Arbeid med antall i barnehagen. utenTitteltekst 2008-08-26 - 2008-08-26 2008.
 • Fauskanger, Janne. Regning med vekt på tilpasset opplæring. utenTitteltekst 2008-08-13 - 2008-08-13 2008.
 • Fauskanger, Janne. Målinger med fokus på lengde, areal og volum. utenTitteltekst 2008-05-20 - 2008-05-20 2008.
 • Fauskanger, Janne. Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen. utenTitteltekst 2008-05-07 - 2008-05-07 2008.
 • Fauskanger, Janne. Algebra med fokus på generaliseringer. utenTitteltekst 2008-05-06 - 2008-05-06 2008.
 • Fauskanger, Janne. Foreldre som viktige stillas om egne barns læring. utenTitteltekst 2008-04-29 - 2008-04-29 2008.
 • Fauskanger, Janne. Posisjonssystemet. Hva? Hvorfor? Hvordan?. utenTitteltekst 2008-04-15 - 2008-04-15 2008.
 • Fauskanger, Janne. Geometrisk byvandring i Stavanger. Fokus på geometri i kommende byturer. utenTitteltekst 2008-04-10 - 2008-04-10 2008.
 • Fauskanger, Janne. Praktisk arbeid med ametmatikk i barnehagen. utenTitteltekst 2008-11-14 - 2008-11-14 2008.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Pre-school Teachers' Mathematical Knowledge?. 2008.s 19 - 20.
 • Fauskanger, Janne. Matematiske barnehagebarn: fokus på antall. Abelske spirer, matematikkdidaktikk fra universitet til barnehage. LAMIS sommerkonferanse 2008 2008-08-08 - 2008-08-11 2008.
 • Fauskanger, Janne. Barns matematiske utvikling. utenTitteltekst 2008-04-09 - 2008-04-09 2008.
 • Fauskanger, Janne. Barns matematiske utvikling. utenTitteltekst 2008-01-16 - 2008-01-16 2008.
 • Fauskanger, Janne. Målinger med fokus på lengde, areal og volum. utenTitteltekst 2008-05-20 - 2008-05-20 2008.
 • Fauskanger, Janne. Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen. utenTitteltekst 2008-05-07 - 2008-05-07 2008.
 • Fauskanger, Janne. Algebra med fokus på generaliseringer. utenTitteltekst 2008-05-06 - 2008-05-06 2008.
 • Fauskanger, Janne. Foreldre som viktige stillas om egne barns læring. utenTitteltekst 2008-04-29 - 2008-04-29 2008.
 • Fauskanger, Janne. Posisjonssystemet. Hva? Hvorfor? Hvordan?. Seminar tilknyttet veiledning av nyutdanna lærere 2008-04-15 - 2008-04-15 2008.
 • Fauskanger, Janne. Geometrisk byvandring i Stavanger. Fokus på geometri i kommende byturer. utenTitteltekst 2008-04-10 - 2008-04-10 2008.
 • Fauskanger, Janne; Melhus, Kjersti. Algebra for alle grunnskolens trinn - fokus på generaliseringer. utenTitteltekst 2008-04-07 - 2008-04-07 2008.
 • Fauskanger, Janne. Posisjonssystemet - det viktige grunnlaget for regning. utenTitteltekst 2008-04-01 - 2008-04-01 2008.
 • Fauskanger, Janne. Mestring og utvikling av posisjonssystemet og regneartene. utenTitteltekst 2008-03-27 - 2008-03-27 2008.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge. Matematikk og fysikk: et verksted med fokus på målinger. utenTitteltekst 2008-03-12 - 2008-03-12 2008.
 • Fauskanger, Janne. Foreldre teller!! Om foreldre som en viktig brikke i elevenes matematikkopplæring. utenTitteltekst 2008-03-12 - 2008-03-12 2008.
 • Fauskanger, Janne. Brøkregning. utenTitteltekst 2008-03-11 - 2008-03-11 2008.
 • Fauskanger, Janne. Foreldre teller!! Om foreldre som en viktig brikke i elevenes tallbegrepsutvikling. utenTitteltekst 2008-03-10 - 2008-03-10 2008.
 • Fauskanger, Janne. Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen. utenTitteltekst 2008-03-10 - 2008-03-10 2008.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge. Musefellebilens matematiske muligheter. utenTitteltekst 2008-03-04 - 2008-03-04 2008.
 • Fauskanger, Janne. Tallbegrepsutvikling og utvikling av forståelse for posisjonssystemet. utenTitteltekst 2008-02-11 - 2008-02-11 2008.
 • Fauskanger, Janne. Strategiopplæring og problemløsing. utenTitteltekst 2008-02-26 - 2008-02-26 2008.
 • Fauskanger, Janne. Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen. utenTitteltekst 2008-02-25 - 2008-02-25 2008.
 • Fauskanger, Janne. Addisjon og subtraksjon. Fokus på utvikling av gode regnestrategier. utenTitteltekst 2008-02-12 - 2008-02-12 2008.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve. Tilpasset tallregning på Nylund skole. utenTitteltekst 2008-02-06 - 2008-02-06 2008.
 • Fauskanger, Janne. Utvikling av forståelse for de fire regneartene. Fokus på de som sliter. utenTitteltekst 2008-02-05 - 2008-02-05 2008.
 • Fauskanger, Janne. Barns matematiske utvikling og praksislærernes utfordringer. utenTitteltekst 2008-01-24 - 2008-01-24 2008.
 • Fauskanger, Janne. Utvikling av et rikt tallbegrep. 1. og 2. klasselærernes utfordringer. utenTitteltekst 2008-01-15 - 2008-01-15 2008.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar. Teachers' beliefs and knowledge about the place value system. NORMA08 (5th Nordic Conference on Research in Mathematics Education) (omtale) 2008-04-21 - 2008-04-25 2008.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve. Møter Kunnskapsløftet med stasjonsundervisning. Utdanning 2008 (nr. 1). ISSN 0804-3321.s 54 - 57.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge. Fysikk og matematikk med utgangspunkt i Musefellebilen. utenTitteltekst 2007-10-23 - 2007-10-23 2007.
 • Fauskanger, Janne. Utvikling av forståelse for posisjonssystemet i tråd med Kunnskapsløftet. utenTitteltekst 2007-01-08 - 2007-01-08 2007.
 • Fauskanger, Janne. Foreldre teller! Om foreldres muligheter til å støtte barnas tallbegrepsutvikling. utenTitteltekst 2007-01-10 - 2007-01-10 2007.
 • Fauskanger, Janne. Foreldrenes utfordringer når barna skal støttes i sin matematikklæring. utenTitteltekst 2007-01-22 - 2007-01-22 2007.
 • Fauskanger, Janne. Målinger og geometri fra 1. - 10. klasse. utenTitteltekst 2007-01-29 - 2007-01-29 2007.
 • Fauskanger, Janne. Matematiske byggverk. Matematikk og arkitektur. utenTitteltekst 2007-01-30 - 2007-01-30 2007.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge. Teknologi og design med fokus på matematiske muligheter tilknyttet arbeidet med husbygging. utenTitteltekst 2007-03-07 - 2007-03-07 2007.
 • Fauskanger, Janne. Statistikk, hva er det?. utenTitteltekst 2007-09-21 - 2007-09-21 2007.
 • Fauskanger, Janne. Ferdighetstrening og problemløsing i arbeidet med de 4 regneartene. utenTitteltekst 2007-11-21 - 2007-11-21 2007.
 • Fauskanger, Janne. Regning på barnetrinnet ¿ ferdighetstrening og problemløsing. utenTitteltekst 2007-11-12 - 2007-11-12 2007.
 • Fauskanger, Janne. Barnehagebarn er matematiske. Hvordan kan foreldre støtte barns matematiske utvikling?. utenTitteltekst 2007-09-13 - 2007-09-13 2007.
 • Fauskanger, Janne. Barns matematiske utvikling, fokus på telling og antall. utenTitteltekst 2007-08-17 - 2007-08-17 2007.
 • Fauskanger, Janne. Barnehagebarn og geometri. utenTitteltekst 2007-11-16 - 2007-11-16 2007.
 • Fauskanger, Janne. Barns matematiske utvikling. Stavangerprosjektet. utenTitteltekst 2007-11-21 - 2007-11-21 2007.
 • Fauskanger, Janne. Barnehagebarn er matematiske. Hvordan kan foreldre støtte barns matematiske utvikling?. utenTitteltekst 2007-11-27 - 2007-11-27 2007.
 • Fauskanger, Janne. Utvikling av et rikt tallbegrep i barnehagen og ved skolestart. Sørlandske Lærerstevne 2007-10-19 - 2007-10-19 2007.
 • Fauskanger, Janne. Teachers' mathematical content knowledge for teaching. Essay tilknyttet PhD-kurset: Theories in Mathematics Learning and Teaching. 2007.
 • Fauskanger, Janne. Barns matematiske utvikling. Stavangerprosjektet. utenTitteltekst 2007-11-14 - 2007-11-14 2007.
 • Fauskanger, Janne. Barns matematiske utvikling. Stavangerprosjektet. utenTitteltekst 2007-10-24 - 2007-10-24 2007.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve. Å se den enkelte - tilpasset opplæring i matematikk ved Nylund skole i Stavanger. 2007.s 87 - 103.
 • Fauskanger, Janne. Teachers' knowledge and beliefs. Essay tilknyttet PhD-kurset Research Methodology in Mathematics Education ved Høgskolen i Agder. 2007.
 • Fauskanger, Janne. Antall, rom og form i barnehagen. utenTitteltekst 2007-05-30 - 2007-05-30 2007.
 • Fauskanger, Janne. Areal og omkrets i begynneropplæringen. utenTitteltekst 2007-06-05 - 2007-06-05 2007.
 • Fauskanger, Janne. Problemløsing i begynneropplæringen. utenTitteltekst 2007-03-27 - 2007-03-27 2007.
 • Fauskanger, Janne. Foreldrenes utfordringer når barna skal støttes i sin matematikklæring. utenTitteltekst 2007-03-15 - 2007-03-15 2007.
 • Fauskanger, Janne. Symmetrier og tessellering. utenTitteltekst 2007-03-13 - 2007-03-13 2007.
 • Fauskanger, Janne. Læremidler i arbeidet med tall i begynneropplæringen. utenTitteltekst 2007-03-08 - 2007-03-08 2007.
 • Fauskanger, Janne. Regning og kartlegging. utenTitteltekst 2007-01-16 - 2007-01-16 2007.
 • Fauskanger, Janne. God matematikkundervisning = tilpasset opplæring. utenTitteltekst 2007-01-02 - 2007-01-02 2007.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge. Matematikk, teknologi og fysikk i arbeidet med raketter. 2007.
 • Vassbø, Marta; Fauskanger, Janne. Areal og omkrets i 4. klasse - både under åpen himmel og under tak. 2007.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge. Å arbeide med raketter - matematikk, teknologi og fysikk i fokus. ? 2007 (2).s 40 - 43.
 • Fauskanger, Janne. Bare læreren kan nok, så lærer elevene det de skal!? - om hvilken betydning vitenskapssyn har for matematikkundervisning, og dermed for planlegging og gjennomføring av etterutdanning av lærere Paperpresentasjon tilknyttet PhD-kurset: Philosophy of science with ethics. 2007.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge. OLF sponser realfagsprosjekt. 2007.
 • Fauskanger, Janne. Realfagslærere ved Lærerutdanningen på UiS samarbeider med oljeindustrien. 2007.
 • Fauskanger, Janne. Antall, rom og form i ny rammeplan for barnehagen. Hva betyr det for barnehagens praksis?. utenTitteltekst 2006-10-09 - 2006-10-09 2006.
 • Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Eik, Liv Torunn. The Little People? : a Storyline for 6-10 year olds. A storyline focusing on developing the pupils` social competence as well on aims from mathematics and mother language instructions. International Storyline Conference (omtale) 2006-10-26 - 2006-10-29 2006.
 • Fauskanger, Janne. Problemløsende tilnærming til begynneropplæringens matematikkundervisning. Åpen fagdag 2006-11-29 - 2006-11-29 2006.
 • Fauskanger, Janne. Antall, rom og form i ny rammeplan for barnehagen. Hva betyr det for barnehagens praksis?. utenTitteltekst 2006-11-14 - 2006-11-14 2006.
 • Fauskanger, Janne. Prøblemløsende tilnærming til begynneropplæringens regning. Skolemøtet i Rogaland 2006-11-17 - 2006-11-17 2006.
 • Fauskanger, Janne. Hva regner vi på og hvordan regner vi? Fokus på Kunnskapsløftets balansering av problemløsing og ferdighetstrening. Skolemøtet i Rogaland 2006-11-17 - 2006-11-17 2006.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie; Mosvold, Reidar. Matematikk for små og store. 2006.
 • Fauskanger, Janne. Ny rammeplan for barnehagen - fordi barnehagen skal være for matematiske barn. utenTitteltekst 2006-09-22 - 2006-09-22 2006.
 • Fauskanger, Janne. Å legge til rette for utvikling av et rikt tallbegrep i barnehagen og i begynneropplæringen. utenTitteltekst 2006-03-16 - 2006-03-16 2006.
 • Fauskanger, Janne. Foreldre teller! Foreldre som viktige bidragsytere i egne barns matematiske utvikling. utenTitteltekst 2006-03-14 - 2006-03-14 2006.
 • Fauskanger, Janne. Barnehagebarn er matematiske barn! Fokus på ny Rammeplan for barnehagen. utenTitteltekst 2006-02-14 - 2006-02-14 2006.
 • Fauskanger, Janne. Nye planers fokus på problemløsende tilnærming til barnetrinnets matematikk. utenTitteltekst 2006-01-30 - 2006-01-30 2006.
 • Fauskanger, Janne. Det utfordrende posisjonssystemet. Arbeid med posisjonssystemet på barnetrinnet. utenTitteltekst 2006-01-23 - 2006-01-23 2006.
 • Fauskanger, Janne. Hva er matematikk for små barn, og hva bør stimuleres? Inspirasjon og motivasjon for barnehagene i Hillevåg bydel m.fl. utenTitteltekst 2006-01-06 - 2006-01-06 2006.
 • Fauskanger, Janne. Building mathematical Storyline contexts. International Storyline Conference (omtale) 2006-10-26 - 2006-10-29 2006.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge. Matematikk, teknologi og fysikk i arbeidet med raketter. Matematikk under åpen himmel. LAMIS sommerkurs 2006 2006-08-06 - 2006-08-09 2006.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta. Matematikk under åpen himmel - med fokus på areal og omkrets. Matematikk under åpen himmel. LAMIS sommerkurs 2006 2006-08-06 - 2006-08-09 2006.
 • Fauskanger, Janne. Livsglede i det problemløsende klasserommet. Pedagogisk kraft, Brynekonferansen 06. Matematikk og livsglede. 2006-06-07 - 2006-06-08 2006.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta. Automatisering av addisjon- og subtraksjonstabellene - eksemplifisert gjennom arbeidet i en 3. klasse. (omtale) ? 2006; Volum 2.s 7 - 12.
 • Fauskanger, Janne. Matematikkundervisningen i Norge - en status. Utvikling av forståelse for posisjonssystemet. Matematikkvansker, identifisering og forebygging. utenTitteltekst 2006-03-07 - 2006-03-09 2006.
 • Fauskanger, Janne. Building mathematical storyline contexts. utenTitteltekst 2005-09-30 - 2005-10-01 2005.
 • Fauskanger, Janne. Tallære på småskoletrinnet. utenTitteltekst 2005-01-06 - 2005-01-06 2005.
 • Fauskanger, Janne. Posisjonssystemet i 1. og 2. klasse. utenTitteltekst 2005-01-07 - 2005-01-07 2005.
 • Fauskanger, Janne. Barnehagen ? for matematiske barn!. utenTitteltekst 2005-01-03 - 2005-01-03 2005.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve. Matematikk-undervisning på Nylund skole. Hva gjør en for å tilpasse undervisningen til alle elevene?. 3. nordiske forskerkonferanse om matematikvanskeligheder. Konferansens nettsted: http://matematikvanskeligheder.aau.dk/Forskerkonference 2005-11-23 - 2005-11-26 2005.
 • Fauskanger, Janne. Kreativ matematikk-undervisning på mellomtrinnet med fokus på verkstedspreget undervisning i arbeidet med både tall og geometri. Skolemøtet for Rogaland. Konferansens nettsted: http://www.skolemote.org/ 2005-11-18 - 2005-11-18 2005.
 • Fauskanger, Janne. Kreativ matematikk-undervisning på småskole-trinnet, med fokus på arbeidet med tall. Skolemøtet for Rogaland. Konferansens nettsted: http://www.skolemote.org/ 2005-11-18 - 2005-11-18 2005.
 • Fauskanger, Janne. Storyline with mathematics inside or outside?. utenTitteltekst 2005-09-30 - 2005-10-01 2005.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta. Rekneverkstad og Posisjonssystemet. To av flere filmer i prosjektet I praksis: Mateamatikk på 1. - 4 trinn. (omtale) 2005.
 • Fauskanger, Janne. Matematiske byggverk - fokus på matematikk i byggingen av storylinekontekster. Nordisk storylinekonferanse i Tønsberg 2. - 4. mai 2005: En nøkkel til læring i framtidas skole? (omtale) 2005-05-02 - 2005-05-04 2005.
 • Fauskanger, Janne. Storyline - med fokus på ”matematiske muligheter”. utenTitteltekst 2004-11-15 - 2004-11-15 2004.
 • Fauskanger, Janne. Matematikk på småskoletrinnet med fokus på problemløsing og bruk av verksted i matematikkundervisningen. utenTitteltekst 2004-02-02 - 2004-02-02 2004.
 • Fauskanger, Janne. Tallære på småskoletrinnet med fokus på tallsystemer. utenTitteltekst 2004-02-16 - 2004-02-16 2004.
 • Fauskanger, Janne. Arbeid med posisjonssystemet på barnetrinnet. Fokus på nasjonale prøvers etappemål og posisjonssystemet. utenTitteltekst 2004-11-08 - 2004-11-08 2004.
 • Fauskanger, Janne. Barnehagen – for matematiske barn!. utenTitteltekst 2004-10-20 - 2004-10-20 2004.
 • Fauskanger, Janne. Utendørsmatematikk. utenTitteltekst 2004-09-13 - 2004-09-13 2004.
 • Fauskanger, Janne. Tallære på småskoletrinnet. Fokus på mengdeforståelse og på posisjonssystemet. utenTitteltekst 2004-09-06 - 2004-09-06 2004.
 • Fauskanger, Janne. Begynneropplæring i matematikk med fokus på tallbegrepsutviklingen. utenTitteltekst 2004-08-24 - 2004-08-24 2004.
 • Fauskanger, Janne. Matematikk på barnetrinnet med fokus på elevers strategier, tilpasset opplæring og forebygging av vansker. utenTitteltekst 2004-08-13 - 2004-08-13 2004.
 • Fauskanger, Janne. Matematikk for barnetrinnet med fokus på tallsymboler, tallsystemer og tallregning. utenTitteltekst 2004-08-12 - 2004-08-12 2004.
 • Fauskanger, Janne. Storyline. Generell innføring med fokus på ”matematiske muligheter”. utenTitteltekst 2004-04-26 - 2004-04-26 2004.
 • Fauskanger, Janne. Tallære på barnetrinnet med fokus på forebygging av matematikkvansker. utenTitteltekst 2004-04-13 - 2004-04-13 2004.
 • Fauskanger, Janne. Tallære på mellomtrinnet med fokus på tallsystemer. utenTitteltekst 2004-02-17 - 2004-02-17 2004.
 • Fauskanger, Janne. Matematikk på barnetrinnet med fokus på tallsystemer og de fire regneartene. utenTitteltekst 2004-01-24 - 2004-01-24 2004.
 • Fauskanger, Janne. Samarbeid mellom høgskole og grunnskole – en viktig ressurs i arbeidet med GLSM (Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring). GLSM - Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring i lærerutdanninga.(http://glsm.hist.no/konferanse.php) 2004-09-08 - 2004-09-08 2004.
 • Fauskanger, Janne. Arbeid med posisjonssystemet på småskoletrinnet. Rom for læring. Skolemøtet for Rogaland.(http://www.skolemote.org/) 2004-11-12 - 2004-11-12 2004.
 • Fauskanger, Janne. Problemløsing i småskoletrinnets matematikkundervisning. Rom for læring. Skolemøtet for Rogaland.(http://www.skolemote.org/) 2004-11-12 - 2004-11-12 2004.
 • Fauskanger, Janne. Barnehagen – for matematiske barn!. Søtt, salt og syrlig. Barnehagen i pedagogisk klemme?(http://www-lu.hive.no/konferanser/barnehage2004.htm) 2004-10-21 - 2004-10-22 2004.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta. Arbeid med posisjonssystemet i 1. klasse. Utdanning 2004; Volum 2. ISSN 1502-9778.s 66 - 71.
 • Vassbø, Marta; Fauskanger, Janne. Førsteklasses arbeid på veien fram mot formelle symboler. ? 2003; Volum 2.s 3 - 7.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta. Problemløsing i 1. og 2. klasse, hva kan det være?. Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning. Nordisk konferanse i matematikdidaktikk ved NTNU, 18. og 19. november 2002. 2002-11-18 - 2002-11-19 2002.
 • Fauskanger, Janne. A Storyline Unit - With Mathematics Inside or Outside?. ? 2002; Volum Fall 2002.s 8 - 11.
 • Fauskanger, Janne. Fornyelse av matematikkfaget. Bygg en by - et geometriprosjekt. ? 2002.s 1 - 3.
 • Fauskanger, Janne. Storyline - with mathematics inside or outside?. European association for Educational Design, 11th Golden Circle meeting. 2002-05-10 - 2002-05-12 2002.
 • Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne. Bygg en by - et geometriprosjekt som utgangspunkt for dramafaglig arbeid. ? 2002; Volum Nr 2 2002.s 85 - 88.
 • Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne. En by får liv. ? 2002; Volum Nr 2 2002.s 89 - 95.
 • Look at all works in CRIStin →