No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Education janne.fauskanger@uit.no Tromsø

Fauskanger, Janne • Reidar Mosvold, Kjersti Wæge, Janne Fauskanger :
  Teacher time out as a site for studying mathematical knowledge for teaching
  Journal of Mathematical Behavior 01. February 2023 DOI
 • Janne Fauskanger, Nina Helgevold, Mercy Kazima, Arne Jakobsen :
  Challenging Malawian primary teachers' views on mathematics teaching and learning through lesson study
  International Journal for Lesson and Learning Studies 2022 DOI
 • Janne Fauskanger, Andreas Ebbelind, Marita Friesen, Libuse Samkova, Tracy Helliwell, Macarena Larrain :
  Introduction to the thematic working group 18 : International perspectives on mathematics teacher education and professional development : Current and emerging research
  European Society for Research in Mathematics Education 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Justina Longwe Maldala, Janne Fauskanger, Mercy Kazima :
  Teacher Educators’ Word Use when Teaching Student Teachers how to Teach Place Value to Early Years Learners
  African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education (AJRMSTE) 2022 DOI
 • Janne Fauskanger, Mercy Kazima, Nina Helgevold, Arne Jakobsen :
  The planning research lessons as a tool for changing views on mathematics teaching
  The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2022
 • Janne Fauskanger, Margrethe Naalsund, Hans Kristian Nilsen, Guri A. Nortvedt, Guðbjörg Pálsdóttir, Päivi Portaankorva-Koivisto et al.:
  Bringing Nordic mathematics education into the future : a review of the papers presented at the NORMA20 conference
  Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Opportunities to learn professional noticing while co-planning, rehearsing, co-enacting and reflecting on mathematics instruction
  European Society for Research in Mathematics Education 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Justina Longwe-Mandala, Janne Fauskanger :
  An exploration of how mathematics teacher educators invite pre-service teachers to participate in lessons about the teaching of number concepts and operations in early years.
  European Society for Research in Mathematics Education 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Kjersti Wæge, Janne Fauskanger :
  Supporting In-service Teachers’ Collective Learning of Ambitious Teaching Practices Through Teacher Time Outs
  Scandinavian Journal of Educational Research 25. February 2022 ARKIV / DOI
 • Gaute Hovtun, Reidar Mosvold, Raymond Bjuland, Janne Fauskanger, Åsmund Lillevik Gjære, Arne Jakobsen et al.:
  Exploring opportunities to learn mathematics in practice-based teacher education : a Norwegian case study
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Opportunities to learn ambitious mathematics teaching from co-planning instruction.
  Nordisk matematikkdidaktikk 2021
 • Marianne Maugesten, Reidar Mosvold, Janne Fauskanger :
  Mathematics teachers’ reflections about experienced tasks of teaching
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2021 ARKIV / DOI
 • Guri A. Nortvedt, Nils Buchholtz, Janne Fauskanger, Markus Hähkiöniemi, Britta Eyrich Jessen, Hans Kristian Nilsen et al.:
  Bringing Nordic mathematics education into the future. Proceedings of Norma 20, The ninth Nordic Conference on Mathematics Education
  Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Janne Fauskanger, Åsmund Lillevik Gjære :
  Målretta samtaler (med matematikk som gjennomgående eksempel)
  2023
 • Nina Helgevold, Janne Fauskanger, Arne Jakobsen, Mercy Kazima :
  “Less is More” – Facilitating Teachers’ Professional Development Using Lesson Study
  2022
 • Janne Fauskanger, Mercy Kazima, Nina Helgevold, Arne Jakobsen :
  THE PLANNING RESEARCH LESSONS AS A TOOL FOR CHANGING VIEWS ON MATHEMATICS TEACHING
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Putting Essential Understanding of Geometry into Practice in Grades 6–8
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Å forstå elevers tenkning:Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse – inkludert internasjonale studier
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Arkitektprosjekt i geometriundervisningen
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Counting. Choral Counting & Counting Collections
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Litteraturreview i masteroppgaver
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Lesson Study i lærerutdanningen – en brobygger mellom teori og praksis?
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Arbeid med egen forskning – å identifisere «gap» og skrive utkast til review
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Rammeproblemet og bruk av samtaletrekk
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Litteratur-review - hva, hvordan og hvorfor
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Analyse av skriftlig datamateriale
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Same and different as a task in mathematics
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Profileringsdokument og dokumentasjon - rent praktisk
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Talk moves in mathematics education
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Profesjonell analytisk observasjon
  2022
 • Linda Gurvin Opheim, Raymond Bjuland, Janne Fauskanger, Simon Goodchild, Reidar Mosvold, Kjersti Wæge :
  Professional development for mathematics teacher educators
  2022
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Opportunities to learn professional noticing while co-planning, rehearsing, co-enacting and reflecting on mathematics instruction
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Tanker om prosessen frem mot en stadig bedre organisering av masterarbeidet – et glimt fra UiS
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Lærerutdanningens undervisningspraksiser – fokus på profesjonell analytisk observasjon (noticing)
  2022
 • Janne Fauskanger, Marita Friesen, Larrain Macarena :
  Mathematics Teachers Professional Development - emerging issues
  2022
 • Justina Longwe Maldala, Janne Fauskanger :
  The nature of pre-service teacher participation in learning how to teach number concepts and operations in early years
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Undervisningskunnskap i matematikk for lærerspesialister
  2021
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Analytisk observasjon av elevers tankemåter.
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2021
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold, Kjersti Wæge, Raymond Bjuland :
  Teacher time out as site for studying mathematical knowledge for teaching
  2021
 • Janne Fauskanger :
  Learning mathematics teaching when rehearsing instruction
  2021
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Learning professional noticing by co-planning mathematics instruction
  2021
 • Janne Fauskanger :
  The teaching gap
  2021
 • Janne Fauskanger, Åsmund Lillevik Gjære :
  Dialogbasert undervisning
  2021
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Learning to notice learners’ mathematical thinking while co-enacting instruction
  2021
 • Janne Fauskanger :
  Å forstå elevenes tenkning: Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse - inkludert internasjonale studier
  2021
 • Janne Fauskanger :
  Cognitively Guided Instruction (CGI) og dynamisk kartlegging
  2021
 • Janne Fauskanger, Nina Helgevold, Mercy Kazima :
  Planning research lessons as a tool for changing views on mathematics teaching
  2021
 • Raymond Bjuland, Janne Fauskanger :
  Lesson Study i lærerutdanningen ved UiS: Erfaringer fra matematikk
  2021
 • Janne Fauskanger, Åsmund Lillevik Gjære :
  Kjerneelementer med fokus på resonnering og argumentasjon, representasjon og kommunikasjon
  2021
 • Janne Fauskanger :
  Profesjonell analytisk observasjon, eller observasjon av elevers matematiske tenkning
  2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →