Bilde av Silester, Live Schjøtner
Photo: Tomas Rolland

Live Schjøtner Silester