Therese Bjørndal Halvorsen • Joshua Patras, Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæter, Lene-Mari Potulski Rasmussen et al.:
  Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol
  Trials 2021 ARKIV / DOI
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, June Thorvaldsen Forsberg, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Therese Bjørndal Halvorsen et al.:
  Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn
  2024
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Geraldine Danielle Yolande Mabille, Ida Mari Haug, Marcela Douglas Aranibar, Merete Saus, June Thorvaldsen Forsberg et al.:
  Ukraniske flyktningeforeldre i Norge: Levekår, emosjonelle plager, resiliens og foreldrestress
  2024
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer et al.:
  Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background (PIRM): Effectiveness of The Incredible Years and The International Child Development Program
  2023
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Pål Wessel, Elfrid Krossbakken et al.:
  A feedback system for tracking progress in parenting programs - Can the “ MittEcho ” app improve outcomes?
  2023
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer et al.:
  Foreldre med flyktningbakgrunn i Norge - Hvem er de og hvordan har de det?
  2023
 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen, Therese Halvorsen :
  Vant priser for postere under årets Barn- og ungekongress
  23. May 2022 DATA / FULLTEKST
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes et al.:
  Challenges for Children Growing Up in a New Country - A Norwegian Perspective
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Ida Mari Haug, Joshua Patras et al.:
  Foreldreveiledning for flyktningfamilier: Barns erfaringer og perspektiver
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar et al.:
  PIRM-studien
  2022
 • Therese Halvorsen :
  Foreldreveiledning for familier med flyktningbangrunn - Barnas erfaring med migrasjon og bosetting i Norge
  2022
 • Therese Halvorsen :
  Preliminary Findings from Interviews with Families Participating in Parental Support Programs to Enhance Integration in Norway
  2022
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen et al.:
  Forskningsbasert kunnskap. Gruppeledersamling PIRM
  2022
 • Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Tuva Øktedalen, Siri Gammelsæter, Marcela Douglas et al.:
  Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier
  Fontene 25. March 2021
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer et al.:
  På labben med PIRM – Bli med på vår datainnsamling
  2021
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Ida Mari Haug, Therese Halvorsen, Merete Saus et al.:
  Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families
  2020
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen, Merete Saus, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marcela Douglas et al.:
  MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting
  2020
 • Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Ragnhild Risholm, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen et al.:
  Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds
  2020
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ida Mari Haug, Ragnhild Bjørknes et al.:
  Experience with Parent Programs
  2020
 • Joshua Patras, Merete Saus, Marcela Douglas, Simon-Peter Neumer, Siri Gammelsæther, Therese Halvorsen :
  NOK 12.3 million to the research project “Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities”
  08. January 2019
 • Merete Saus, Oddbjørn Løndal, Marcela Douglas, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes et al.:
  Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM
  2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  • Children and families with refugee background
  • Parenting interventions 
  • Child-centered research 
  • Child mental health
  • Kvalitative methods 

  Teaching

  HEL-6321   Member of project