Dummy personkort bilde

Overrein, Arne

Department of Philosophy
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Overrein, Arne. Russlands politiske landskap - Masse og makthavere. Vardøger 2018; Volum 37. ISSN 0333-0877.s 4 - 35.

 • Overrein, Arne. Russisk utenrikspolitikk - Fra avmakt til stormakt?. Vardøger 2018; Volum 37. ISSN 0333-0877.s 91 - 113.

 • Overrein, Arne. Frihet, nødvendighet og sosial tvang. Kritiske kommentarer til Lars Fr. Svendsen, Frihetens filosofi. (Fulltekst: https://www.idunn.no/file/pdf/66884516/frihet_noedvendighet_og_sosial_tvang_-_kritiske_kommentarer.pdf Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2016 (4/2015-1/2016). ISSN 0800-7136.s 226 - 251.

 • Overrein, Arne. Frihet, hegemoni og liberalisme. Vardøger 2016 (36). ISSN 0333-0877.s 36 - 49.

 • Overrein, Arne. Demokratiutvikling mellom grunnlov og sosiale klasser. Res Publica 2015 ISBN 9788282260565.s 243 - 263.

 • Overrein, Arne. Frihet og eiendom. Om Ellen Meiksins Wood: Liberty & Property. A Social History of Western Political Thought from Renaissance to Enlightenment. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2013; Volum 31 (1-2). ISSN 0800-7136.s 372 - 393.

 • Overrein, Arne. Uro under himmelen - endringer i verdenssamfunnet siden 2008. Vardøger 2012 (33). ISSN 0333-0877.s 1 - 9.

 • Overrein, Arne. Kinas grenser og identitet. Rødt! 2012 (4A). ISSN 1504-4777.s 10 - 23.

 • Overrein, Arne. Kina og Russland - en verdenspolitisk konstellasjon. Vardøger 2012 (33). ISSN 0333-0877.s 79 - 119.

 • Overrein, Arne. Libya og folkerettens krise. Rødt! 2011 (3). ISSN 1504-4777.s 4 - 15.

 • Overrein, Arne. Politikk i antikken og middelalderen. Meiksins Wood's Citizens to Lord. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2010; Volum 28 (3). ISSN 0800-7136.s 188 - 214.

 • Overrein, Arne. Demokrati og klassisk politikk-tradisjon. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-303-1614-6.s 155 - 167.

 • Overrein, Arne. Illusjoner og realiteter. Klassekampen 2009. ISSN 0805-3839.

 • Overrein, Arne. Om bakgrunnen for den rødgrønne alliansen. Vardøger 2009 (31). ISSN 0333-0877.s 4 - 13.

 • Overrein, Arne. Rødgrønn utenrikspolitikk under NATOs slagskygge. Vardøger 2009 (31). ISSN 0333-0877.s 134 - 160.

 • Overrein, Arne. Hobbes, Kant og fredens problem. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2006; Volum 24 (3-4). ISSN 0800-7136.

 • Overrein, Arne. Palestina-konflikten og folkeretten. Vardøger 2004 (29). ISSN 0333-0877.s 93 - 110.

 • Overrein, Arne. Kriger i vår epoke - antall, typer og tendenser. Vardøger 2003 (28). ISSN 0333-0877.s 218 - 224.

 • Overrein, Arne. Folkeretten vil bestå. Klassekampen 2003. ISSN 0805-3839.s 10 - 11.

 • Overrein, Arne. Kampen om folkeretten - FN og folkerettens krise under det amerikanske hegemoniet. Vardøger 2003 (28). ISSN 0333-0877.s 34 - 83.

 • Overrein, Arne. Filosofien og den akademiske lærdomstradisjonen - examen philosophicum før Tromsøvarianten. 1997 ISBN 82-992511-3-3.s 73 - 90.

 • Overrein, Arne. Historical Experience, Moral Learning and International Law. I: Varieties of Liberalism, Edited by J.H.Alnes/M. Toscano. S. 264-282. 2014 ISBN 978-1-4438-5812-0.

 • Overrein, Arne. Forsoning, fremmedgjøring og filosofi. Bemerkninger om Hegel. I: Inwardness and Orientation - Festschrift in Honor of Jussi Kotkavirta. Jyväskele 2014, s 96-112. 2014 ISBN 978-951-39-5603-5.

 • Overrein, Arne. Kampen om folkeretten. Krig, makt og rett i verdenssamfunnet. Abstrakt forlag 2005 ISBN 82-7935-184-1.

 • Overrein, Arne. Vitenskap, kritikk og krise. Nordisk Sommeruniversitets utvikling og idegrunnlag i vitenskaps- og utdanningshistorisk perspektiv. 2000 ISBN 87-87564-81-5.

 • Solberg, Mariann; Lia, Kjell; Overrein, Arne. Tromsøvarianten - erfaringer med en filosofisk arbeidsform. 1997 ISBN 82-992511-3-3.s 91 - 102.

 • Solberg, Mariann; Lia, Kjell; Meløe, Jakob; Overrein, Arne. Tromsøvarianten - erfaringer med en filosofisk arbeidsform. 1997 ISBN 82-992511-3-3.s 103 - 111.

 • Overrein, Arne. Kriser, drømmer, revolusjoner. Europa og jubileumsåret 2014.. Konferanse i regi av Hålogaland Teater, Tromsø 3. april 2015 2015-04-03 - 2015-04-03 2015.

 • Overrein, Arne. Det rødgrønne regjeringssamarbeidet i et strategisk perspektiv. Historiske refleksjoner og aktuelle erfaringer.. Vardøgers Sørmarka-seminar 2014 2015-05-09 - 2015-05-10 2015.

 • Overrein, Arne. Demokratiutvikling i Europa og Norge. Historie og teorier. (Simultan-oversatt til spansk.). Utenrikspolitikk og demokratimodeller. Seminar i San Salvador. 2014-10-14 - 2014-10-15 2014.

 • Overrein, Arne. Ukraina i krise: nasjonale, internasjonale og historiske dimensjoner. Foredrag i regi av Filosofisk samtale, Tromsø 2014-09-20 - 2014-09-20 2014.

 • Overrein, Arne. Totalitarisme. Klassekampen 2013. ISSN 0805-3839.s 2 - 2.

 • Overrein, Arne. Sjelden klar tale. Klassekampen 2013. ISSN 0805-3839.s 2 - 2.

 • Overrein, Arne. Politisk moralisme. Klassekampen 2013. ISSN 0805-3839.s 2 - 2.

 • Overrein, Arne. Rawls and the disintegration of liberalism. Nordisk Sommeruniversitets sommersesjon, 2013-07-29 - 2013-08-05 2013.

 • Overrein, Arne. Hva har kommet ut av protestene?. Klassekampen 2012. ISSN 0805-3839.s 14 - 15.

 • Overrein, Arne. Kunst i Stalins skygge. Klassekampen 2012. ISSN 0805-3839.s 14 - 15.

 • Overrein, Arne. Historical Experience, Moral Learning and International Law. Ethics, Rhetoric and Democracy. 2012-08-24 - 2012-08-27 2012.

 • Overrein, Arne. Folkeretten - illusjon eller grunnlag for verdensfred?. Internasjonalt Seminar Lofoten 2012-04-16 - 2012.

 • Overrein, Arne. Et marxistisk alternativ? (Foredrag under "Protestdagene", Studentersamfunnet i Bergen.). Møte, Studentersamfunnet i Bergen 2012-02-21 - 2012.

 • Overrein, Arne. Krise eller sammenbrudd? Om filosofi og den økonomiske krisa. Filosofisk samtale, Tromsø 2011-10-08 - 2011.

 • Overrein, Arne. Libya og folkeretten. Møte i Internasjonalt seminar, Tromsø 2011-03-31 - 2011.

 • Overrein, Arne. Tenkningens transendens og tenkerens situerthet - Kant og hans Königsberg-kontekst. Nordisk Sommeruniversitet. Interkulturell filosofi. Vintersymposium 4-6.03.2011 2011-03-04 - 2011-03-06 2011.

 • Overrein, Arne. Kinas identitet og Kinas grenser. Nordisk Sommeruniversitets sesjon 2011-07-23 - 2011-07-30 2011.

 • Overrein, Arne. Krig og absurd etikk. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.s 2 - 2.

 • Overrein, Arne. Folkerett, fredsbevegelser og fredskultur. Foredrag på Nordlands akademi/Sommer-Melbu 2010-07-09 - 2010.

 • Overrein, Arne. Sentrale folkerettsspørsmål i Israel-Palestina-konflikten. Seminar om Goldstone-rapporten 2010-04-28 - 2010.

 • Overrein, Arne. Norsk venstreside mellom makt og avmakt. Konferanse arrangert av tidsskriftet Vardøger 2010-04-23 - 2010-04-25 2010.

 • Overrein, Arne. Problemer i Platons og Aristoteles politiske filosofi. Forskningsseminaret v. Institutt for Filosof og førstesemesterstudier, UiTø 2010-03-15 - 2010.

 • Overrein, Arne. Den egne og den fremmede kulturen. Noen perspektiver på et konfliktfyllt tema fra antikken til moderne tid. (Nordisk Sommeruniversitets vintersymposium, Tromsø 26.02.2010.). Nordisk Sommeruniversitet. Krets 2. Vintersymposium 26.02.2010 2010-02-26 - 2010-02-28 2010.

 • Overrein, Arne. Politisk filosofi i antikken og middelalderen. Litt om kontekst, resepsjon og politisk funksjon. Forskningsseminaret, Inst. for filosofi, Univ. i Tromsø 2009-04-24 - 2009-04-24 2009.

 • Overrein, Arne; Skarstein, Rune. Redaksjonell innledning. Vardøger 2009 (31). ISSN 0333-0877.s 1 - 3.

 • Overrein, Arne. Historisk tragedie. Klassekampen 2009. ISSN 0805-3839.

 • Overrein, Arne. Kan militær intervensjon rettferdiggjøres?. Konferanse arrangert av Bergen Sosialistisk Venstreparti 2008-11-19 - 2009-11-19 2008.

 • Overrein, Arne. Shanghai-samarbeidsorganisasjonen og relasjonen Russland - Kina etter den kalde krigen. Vardøgers konferanse på Sørmarka, 18-20.04.2008 2008-04-19 - 2008-04-19 2008.

 • Overrein, Arne. Shanghai Cooperation Organization - endrede sikkerhetskonstellasjoner i Asia. Nordisk Sommeruniversitet. Vintersymposium, Berlin 08.03.2008 2008-03-06 - 2008-03-08 2008.

 • Overrein, Arne. Sekulær eller religiøs?. Klassekampen 2007. ISSN 0805-3839.

 • Overrein, Arne. Moral og politikk. Klassekampen 2007. ISSN 0805-3839.

 • Overrein, Arne. FN-systemet og folkeretten. Jubileumsmøte. FN-sambandet 60 år. 2006-10-24 - 2006.

 • Overrein, Arne. Øystein Rottem - minner, refleksjoner, tilbakeblikk. Vardøger 2006 (30). ISSN 0333-0877.s 188 - 190.

 • Overrein, Arne. Tariq Alis fundamentalismer. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2006; Volum 24 (1-2). ISSN 0800-7136.s 440 - 446.

 • Overrein, Arne. Det liberale hegemoniet. Klassekampen 2006. ISSN 0805-3839.s 18 - 20.

 • Overrein, Arne. Hva er folkerett?. Forelesning. Institutt for statsvitenskap, UIT. 2006-10-11 - 2006.

 • Overrein, Arne. Folkerett og krig - belyst ved Kosovo, Afghanistan og Irak. Forelesninger 2006-05-11 - 2006-05-12 2006.

 • Overrein, Arne. Kampen om folkeretten - med vekt på intervensjonsspørsmålet. Forsvarets forskningsinstitutt. Seminar desember 2006-12-07 - 2006.

 • Overrein, Arne. International Law - is it a fiction?. Nordisk sommeruniversitet 2006-07-24 - 2006-07-30 2006.

 • Overrein, Arne. Om eiendomsbegrepets idehistorie. Vardøgers Sørmarkakonferanse, oktober 06 2006-10-06 - 2006-10-08 2006.

 • Overrein, Arne. Realisme, marxisme og folkerett. Vardøgers Sørmarka-konferanse 10-12.mars 2006 2006-03-10 - 2006-03-12 2006.

 • Overrein, Arne. Norge i krig - med eller imot folkeretten?. Møte Bodø Nettverk for fred 2006-01-12 - 2006.

 • Overrein, Arne. Hva er en FN-styrt verden?. Klassekampen 2005. ISSN 0805-3839.

 • Overrein, Arne. Folkeretten som rettsordning. Forum for politisk teori 2005-11-07 - 2005.

 • Overrein, Arne. Hobbes, Kant og fredens problem. Forskningsseminar 2005-05-23 - 2005.

 • Overrein, Arne. Er nasjonalismen irrasjonell?. Klassekampen 2004. ISSN 0805-3839.

 • Overrein, Arne. Når ondt skal fordrives med ondt. Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Overrein, Arne. Sivilisasjonsforfall. Klassekampen 2001. ISSN 0805-3839.s 8 - 9.

 • Overrein, Arne. Når makt blir moral. Klassekampen 2000. ISSN 0805-3839.s 17 - 17.

 • Overrein, Arne. Kriser, drømmer, revolusjoner. Europa og jubileumsåret 2014.. Konferanse i regi av Hålogaland Teater, Tromsø 3. april 2015 2015-04-03 - 2015-04-03 2015.

 • Overrein, Arne. Det rødgrønne regjeringssamarbeidet i et strategisk perspektiv. Historiske refleksjoner og aktuelle erfaringer.. Vardøgers Sørmarka-seminar 2014 2015-05-09 - 2015-05-10 2015.

 • Overrein, Arne. Demokratiutvikling i Europa og Norge. Historie og teorier. (Simultan-oversatt til spansk.). Utenrikspolitikk og demokratimodeller. Seminar i San Salvador. 2014-10-14 - 2014-10-15 2014.

 • Overrein, Arne. Ukraina i krise: nasjonale, internasjonale og historiske dimensjoner. Foredrag i regi av Filosofisk samtale, Tromsø 2014-09-20 - 2014-09-20 2014.

 • Overrein, Arne. Totalitarisme. Klassekampen 2013. ISSN 0805-3839.s 2 - 2.

 • Overrein, Arne. Sjelden klar tale. Klassekampen 2013. ISSN 0805-3839.s 2 - 2.

 • Overrein, Arne. Politisk moralisme. Klassekampen 2013. ISSN 0805-3839.s 2 - 2.

 • Overrein, Arne. Rawls and the disintegration of liberalism. Nordisk Sommeruniversitets sommersesjon, 2013-07-29 - 2013-08-05 2013.

 • Overrein, Arne. Hva har kommet ut av protestene?. Klassekampen 2012. ISSN 0805-3839.s 14 - 15.

 • Overrein, Arne. Kunst i Stalins skygge. Klassekampen 2012. ISSN 0805-3839.s 14 - 15.

 • Overrein, Arne. Historical Experience, Moral Learning and International Law. Ethics, Rhetoric and Democracy. 2012-08-24 - 2012-08-27 2012.

 • Overrein, Arne. Folkeretten - illusjon eller grunnlag for verdensfred?. Internasjonalt Seminar Lofoten 2012-04-16 - 2012.

 • Overrein, Arne. Et marxistisk alternativ? (Foredrag under "Protestdagene", Studentersamfunnet i Bergen.). Møte, Studentersamfunnet i Bergen 2012-02-21 - 2012.

 • Overrein, Arne. Krise eller sammenbrudd? Om filosofi og den økonomiske krisa. Filosofisk samtale, Tromsø 2011-10-08 - 2011.

 • Overrein, Arne. Libya og folkeretten. Møte i Internasjonalt seminar, Tromsø 2011-03-31 - 2011.

 • Overrein, Arne. Tenkningens transendens og tenkerens situerthet - Kant og hans Königsberg-kontekst. Nordisk Sommeruniversitet. Interkulturell filosofi. Vintersymposium 4-6.03.2011 2011-03-04 - 2011-03-06 2011.

 • Overrein, Arne. Kinas identitet og Kinas grenser. Nordisk Sommeruniversitets sesjon 2011-07-23 - 2011-07-30 2011.

 • Overrein, Arne. Krig og absurd etikk. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.s 2 - 2.

 • Overrein, Arne. Folkerett, fredsbevegelser og fredskultur. Foredrag på Nordlands akademi/Sommer-Melbu 2010-07-09 - 2010.

 • Overrein, Arne. Sentrale folkerettsspørsmål i Israel-Palestina-konflikten. Seminar om Goldstone-rapporten 2010-04-28 - 2010.

 • Overrein, Arne. Norsk venstreside mellom makt og avmakt. Konferanse arrangert av tidsskriftet Vardøger 2010-04-23 - 2010-04-25 2010.

 • Overrein, Arne. Problemer i Platons og Aristoteles politiske filosofi. Forskningsseminaret v. Institutt for Filosof og førstesemesterstudier, UiTø 2010-03-15 - 2010.

 • Overrein, Arne. Den egne og den fremmede kulturen. Noen perspektiver på et konfliktfyllt tema fra antikken til moderne tid. (Nordisk Sommeruniversitets vintersymposium, Tromsø 26.02.2010.). Nordisk Sommeruniversitet. Krets 2. Vintersymposium 26.02.2010 2010-02-26 - 2010-02-28 2010.

 • Overrein, Arne. Politisk filosofi i antikken og middelalderen. Litt om kontekst, resepsjon og politisk funksjon. Forskningsseminaret, Inst. for filosofi, Univ. i Tromsø 2009-04-24 - 2009-04-24 2009.

 • Overrein, Arne; Skarstein, Rune. Redaksjonell innledning. Vardøger 2009 (31). ISSN 0333-0877.s 1 - 3.

 • Overrein, Arne. Historisk tragedie. Klassekampen 2009. ISSN 0805-3839.

 • Overrein, Arne. Kan militær intervensjon rettferdiggjøres?. Konferanse arrangert av Bergen Sosialistisk Venstreparti 2008-11-19 - 2009-11-19 2008.

 • Overrein, Arne. Shanghai-samarbeidsorganisasjonen og relasjonen Russland - Kina etter den kalde krigen. Vardøgers konferanse på Sørmarka, 18-20.04.2008 2008-04-19 - 2008-04-19 2008.

 • Overrein, Arne. Shanghai Cooperation Organization - endrede sikkerhetskonstellasjoner i Asia. Nordisk Sommeruniversitet. Vintersymposium, Berlin 08.03.2008 2008-03-06 - 2008-03-08 2008.

 • Overrein, Arne. Sekulær eller religiøs?. Klassekampen 2007. ISSN 0805-3839.

 • Overrein, Arne. Moral og politikk. Klassekampen 2007. ISSN 0805-3839.

 • Overrein, Arne. FN-systemet og folkeretten. Jubileumsmøte. FN-sambandet 60 år. 2006-10-24 - 2006.

 • Overrein, Arne. Øystein Rottem - minner, refleksjoner, tilbakeblikk. Vardøger 2006 (30). ISSN 0333-0877.s 188 - 190.

 • Overrein, Arne. Tariq Alis fundamentalismer. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2006; Volum 24 (1-2). ISSN 0800-7136.s 440 - 446.

 • Overrein, Arne. Det liberale hegemoniet. Klassekampen 2006. ISSN 0805-3839.s 18 - 20.

 • Overrein, Arne. Hva er folkerett?. Forelesning. Institutt for statsvitenskap, UIT. 2006-10-11 - 2006.

 • Overrein, Arne. Folkerett og krig - belyst ved Kosovo, Afghanistan og Irak. Forelesninger 2006-05-11 - 2006-05-12 2006.

 • Overrein, Arne. Kampen om folkeretten - med vekt på intervensjonsspørsmålet. Forsvarets forskningsinstitutt. Seminar desember 2006-12-07 - 2006.

 • Overrein, Arne. International Law - is it a fiction?. Nordisk sommeruniversitet 2006-07-24 - 2006-07-30 2006.

 • Overrein, Arne. Om eiendomsbegrepets idehistorie. Vardøgers Sørmarkakonferanse, oktober 06 2006-10-06 - 2006-10-08 2006.

 • Overrein, Arne. Realisme, marxisme og folkerett. Vardøgers Sørmarka-konferanse 10-12.mars 2006 2006-03-10 - 2006-03-12 2006.

 • Overrein, Arne. Norge i krig - med eller imot folkeretten?. Møte Bodø Nettverk for fred 2006-01-12 - 2006.

 • Overrein, Arne. Hva er en FN-styrt verden?. Klassekampen 2005. ISSN 0805-3839.

 • Overrein, Arne. Folkeretten som rettsordning. Forum for politisk teori 2005-11-07 - 2005.

 • Overrein, Arne. Hobbes, Kant og fredens problem. Forskningsseminar 2005-05-23 - 2005.

 • Overrein, Arne. Er nasjonalismen irrasjonell?. Klassekampen 2004. ISSN 0805-3839.

 • Overrein, Arne. Når ondt skal fordrives med ondt. Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Overrein, Arne. Sivilisasjonsforfall. Klassekampen 2001. ISSN 0805-3839.s 8 - 9.

 • Overrein, Arne. Når makt blir moral. Klassekampen 2000. ISSN 0805-3839.s 17 - 17.

 • [Loading...]