Bilde av Pettersen, Ingrid Kristine
Photo: NSC
Bilde av Pettersen, Ingrid Kristine
The Norwegian College of Fishery Science ingrid.k.pettersen@uit.no +4777646560 You can find me here

Ingrid Kristine Pettersen • Ingrid Kristine Pettersen, Frank Asche, Julia Bronnmann, Geir Sogn-Grundvåg, Hans-Martin Straume :
  Is capture-based aquaculture viable? The case of Atlantic cod in Norway
  Aquaculture 2023 ARKIV / DOI
 • Hans-Martin Straume, Frank Asche, Ursula Landazuri-Tveteraas, Bård Misund, Ingrid Kristine Pettersen, Dengjun Zhang :
  Product forms and price transmission in major European salmon markets
  Aquaculture 31. December 2023 ARKIV / DOI
 • Hans-Martin Straume, Frank Asche, Atle Oglend, Ivar Gaasland, Ingrid Kristine Pettersen, Geir Sogn-Grundvåg :
  The structure of Norwegian seafood trade
  Marine Policy 2023 ARKIV / DOI
 • Julia Bronnmann, Frank Asche, Ingrid Kristine Pettersen, Geir Sogn-Grundvåg :
  Certify or not? The effect of the MSC certification on the ex-vessel prices for Atlantic cod in Norway
  Ecological Economics 2023 ARKIV / DOI
 • Henry william Kinnucan, Abhipsita Das, Ingrid Kristine Pettersen :
  A welfare analysis of Norway's export promotion programme for whitefish
  European Review of Agricultural Economics 2021 ARKIV / DOI
 • Ingrid Kristine Pettersen, Frank Asche :
  Hedonic Price Analysis of Ex-vessel Cod Markets in Norway
  Marine Resource Economics 2020 DOI
 • Ingrid Kristine Pettersen, Eivind Hestvik Brækkan, Øystein Myrland :
  Are Norwegian fishermen selling in the same market?
  Journal of Commodity Markets 2018 DOI
 • Ingrid Kristin Pettersen, Øystein Myrland :
  A cod is a cod, but is it a commodity?
  Journal of Commodity Markets 2016 DOI
 • Ingrid Kristine Pettersen, Geir Sogn-Grundvåg :
  Er levendelagring av torsk liv laga?
  fiskeribladet.no 10. April 2023
 • Edgar Henriksen, Ingrid Kristine Pettersen, Dengjun Zhang :
  Forlater fiskeindustrien
  Dagens næringsliv 19. September 2017
 • Edgar Henriksen, Dengjun Zhang, Ingrid Kristine Pettersen :
  Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling
  2017
 • Edgar Henriksen, Ingrid Kristine Pettersen, Dengjun Zhang :
  Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling. Deskriptiv statistikk og kvantitativ og kvalitativ analyse
  2017 ARKIV
 • Roy Robertsen, Ingrid Kristine Pettersen, Tom Sebulonsen :
  Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter. Lerøy Aurora
  2016 ARKIV
 • Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine Mari Karlsen, Ann-Magnhild Solås, Ingrid K. Pettersen :
  Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Member of research group