Bilde av Sørly, Rita
Bilde av Sørly, Rita
Department of Child Welfare and Social Work rita.sorly@uit.no +4777660713 +4794781398 You can find me here

Rita Sørly


Professor Social Work, Institute of Child Welfare and Social work/ Senior adviser in user participation in mental health and substance abuse for the Norwegian Directorate of Health

Job description

Professor Social Work

Senior adviser in user participation in mental health and substance abuse for the Norwegian Directorate of Health


 • Rita Sørly :
  "Vi har arvet mammas lengsel": Ainos fortellinger
  Gyldendal Akademisk 2024
 • Rita Sørly, Michael Bartone, Bård Kårtveit, Anne Katrine Normann :
  The Norwegian Barents Pride Festival: Reflections on bravery for LBGTQI+ activists from Russia
  Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling 2023 ARKIV / DOI
 • Malin Fævelen, Rita Sørly, Bente Heggem Kojan :
  ‘Good parenting’ among middle-class families: a narrative positioning analysis of Norwegian child welfare workers’ stories
  European Journal of Social Work 2023 ARKIV / DOI
 • Mira Aurora Marlow, Rita Sørly, Heli Kyllikki Kaatrakoski :
  Personal Stories of Young Women in Residential Care: Health-Promoting Strategies and Wellbeing
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 07. December 2022 ARKIV / DOI
 • Tony Ghaye, Rita Sørly, Bård Kårtveit :
  Reflections: What can we create together?
  Routledge 2022 DOI
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Vigdis Nygaard :
  Mental health research in an Arctic Indigenous context: The presence of silent dominant narratives
  Routledge 2022
 • Rita Sørly :
  Narrativ metode
  Cappelen Damm Akademisk 2024
 • Rita Sørly, Tanja Rita Nyman Banerji :
  Supporting wellbeing among children and youth in education
  2024
 • Rita Sørly, Tommy Lunde Sjåfjell :
  Medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid - en presentasjon
  2023
 • Rita Sørly :
  Autoetnografi – en metode for mulighet og mangfold?
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2023
 • Eivind Engebretsen, Rita Sørly, Emma Joanna Lengle, Tricia Walsh, Helen Clark, Sarah Helm et al.:
  Webinar - Minimising social and health harms from methamphetamine use in Norway and New Zealand
  27. April 2023
 • Rita Sørly :
  Autoetnografi - refleksjoner over metoden
  2023
 • Rita Sørly, Wibecke Årst, Gro Jensen :
  The Sunrise project: Northern and Southern European Communities Collaboration to Adress Youth Mental Health
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Collaborative research as democratic knowledge development
  2023
 • Rita Sørly :
  Fremtidig forskning på brukermedvirkning – hva gjør vi nå?
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Hva fremmer godt samarbeid om brukermedvirkning? Kvalitativ forskning på temaet innen psykisk helse og rus i Norden og Sapmi 2012- 2022.
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Lansering av rapporten Kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sápmi 2012-2022
  2023
 • Rita Sørly :
  "Fortelling og forskning i psykisk helsearbeid"
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Presentasjon av rapporten "Hva fremmer brukermedvirkning?En oversikt over kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sápmi 2012-2022
  2023
 • Rita Sørly :
  Indigenous Mental Health in an Arctic Context: A Collaborative Model for Service User Involvement
  2023
 • Rita Sørly :
  Nasjonale faglige råd for brukermedvirkning på rus og psykisk helsefeltet
  2023
 • Rita Sørly, Marianne Myrli Silsand :
  Viktig forskning innen bruker- og pårørendemedvirkning
  15. November 2023
 • Rita Sørly :
  Brukermedvirkning i rus og psykisk helse:kvalitativ forskning
  2023
 • Rita Sørly :
  Hvorfor er fortellinger i forskning viktig?
  2023
 • Rita Sørly :
  Hva fremmer et godt samarbeid om brukermedvirkning?
  2023
 • Rita Sørly :
  Fortelling og forskning i helse- og sosialfag
  2023
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  Det ungdommene savner og setter pris på
  2023
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  Presentasjon av ungdomsstudien, HelseIntro
  2023
 • Rita Sørly, Lena Camilla Andersen :
  Juleforedrag om brukermedvirkning og barn som pårørende ved selvmordsatferd
  15. December 2023
 • Rita Sørly, Gro Jensen, Wibecke Årst :
  Sunrise: Northern and Southern European Communities Collaborate to Address Youth Mental Health. Needs Analysis of Young People with Mental Health Issues in Tromsø
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sàpmi 2012-2022
  2023 FULLTEKST
 • Rita Sørly :
  Autoetnografi som mulighet og mangfold
  2022
 • Rita Sørly, Håvard Aaslund :
  Å delta i fredsarbeid Ráfibargu
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2022
 • Rita Sørly, Tommy Lunde Sjåfjell, Eikenes Langsholt Line, Sigrid Skattebo :
  Psykisk helse- og rusfeltet må bli bedre på brukermedvirkning
  NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 2022
 • Rita Sørly :
  Formidlingserfaring
  2022
 • Aaraas Elisabet, Rita Sørly :
  Forskning som inkluderer
  22. November 2022
 • Rita Sørly :
  Det er hverdagen vi skal samhandle om. Brukermedvirkning i psykisk helsevern for samiske pasienter.
  2022
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  " Vi vil ikke prate om sykdom, men om hverdagen"
  Ergoterapeuten 2022 ARKIV
 • Louise Holst Andersen, Rita Sørly, Vår Mathisen, Mona Ghanei :
  Skal hjelpe regjeringa å integrere flyktninger: - Vi ble rørt og gråt litt
  03. December 2022
 • Rita Sørly, Lars Aage Rotvold, Wibecke Årst, Vår Mathisen, Trond Eriksen :
  Aktive, demokratiske læringsformer og medvirkning i utdanning for sosialarbeidere, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere
  2022
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  "Vi ønsker ikke samhandle om sykdom, men om hverdagen"
  2022
 • Rita Sørly, Bengt Eirik Karlsson, Marit Borg :
  Ingen helse uten psykisk helse- ingen psykisk helse uten menneskerettigheter
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2022
 • Rita Sørly :
  Kommunalt rusarbeid
  2022
 • Rita Sørly :
  Psykisk helsearbeid - død og begravet, eller? Seminar i psykisk helsearbeid
  28. February 2022
 • Rita Sørly :
  Pasienter/brukere med minoritetsbakgrunn: Tilrettelegging og kulturell forståelse
  2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Forvetningspress på helsa løs
  Harstad Tidende 2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Forventningspress på helsa løs
  Folkebladet.no 18. February 2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Hend Hamoud Attar, Idil Cadey, Mona Ghanei, Juhaina Abdul Kader Almama et al.:
  Samarbeidsbasert forskning. Presentasjon av kurs og deltakere.
  2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Samarbeidsbasert forskning i HELSEINTRO
  2022
 • Claudio Castello, Rita Sørly, Cereen Ibrahim Faroun :
  Kvinner med fluktbakgrunn skal få flere til å fullføre introduksjonsprogrammet
  Utrop - Norges første flerkulturelle avis 30. December 2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  User involvement

  Mental health care

  Mental health care and substance abuse

  Participatory research

  Narrative theory and method

  Indigenous mental health care

  Health and migration

  Teaching

   

  Master Social work

  Master Child Welfare

  NORWEL Research school in social work and child welfare

  Phd Courses: SVF 8066, UiT and SARB 8020, NTNU


  Member of project