Dummy personkort bilde
Doctoral Research Fellow

Karoline Ingebrigtsen

PhD student / Renewable Energy Department of Physics and Technology
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Foldvik Eikeland, Odin; Apostoleris, Harry; Santos Hernandez, Sergio; Ingebrigtsen, Karoline; Boström, Tobias; Chiesa, Matteo. Rethinking the role of solar energy under location specific constraints. Energy 2020; Volum 211. ISSN 0360-5442.s doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118838.

 • Hoffmann, Volker; Fesche, Bjørn Ingeberg; Ingebrigtsen, Karoline; Christie, Ingrid Nytun; Punnerud Engelstad, Morten. Automated Detection of Electric Vehicles in Hourly Smart Meter Data. (Fulltekst: https://www.cired-repository.org/handle/20.500.12455/442 CIRED Conference Proceedings 2019; Volum 2019. ISSN 2032-9644.

 • Ingebrigtsen, Karoline; Hoffmann, Volker; Berre, Arne- Jørgen. Energy analytics - opportunities for energy monitoring and prediction with smart meters. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2483460 CEUR Workshop Proceedings 2017; Volum 2041. ISSN 1613-0073.s 4 - 11.

 • Sæle, Hanne; Ingebrigtsen, Karoline. Analyse av uttesting av nettariffer blant kunder tilknyttet Lyse Elnett - Uttesting av abonnert effekttariff og tidsdifferensiert energitariff. 2020 (2020:00316) ISBN 978-82-14-06286-1. ISSN 1504-9795.

 • Sand, Kjell; Berg, Kjersti; Hammer, Andreas; Ingebrigtsen, Karoline. Veileder for kost/nytte‐vurderinger ved integrasjon av batteri i distribusjonsnettet. 2020 (2020:01345) ISBN 978‐82‐14‐06410‐0. ISSN 1504-9795.

 • Ingebrigtsen, Karoline; Berg, Kjersti; Holt, Øystein; Grundt, Rolf Erlend. Demo Skarpnes: Batteri som tjeneste for plusskunde og nettselskap. 2020.

 • Berg, Kjersti; Ingebrigtsen, Karoline. Demoprosjekt der et batteri er installert hos en plusskunde – sammenligning av nytteverdi for kunde og nettselskap. Solenergidag Tingvoll 2020-10-28 - 2020.

 • Berg, Kjersti; Ingebrigtsen, Karoline. Demo Skarpnes - batteri som tjeneste for plusskunde og nettselskap. Integrering av batteri i distribusjonsnettet (Fulltekst: https://www.energinorge.no/kurs-og-konferanser/2020/q4/integrering-av-batteri-i-distribusjonsnettet/ 2020-10-27 - 2020.

 • Ingebrigtsen, Karoline; Hoffmann, Volker. Applications of Big Data and Data Science in the Electricity Distribution Grid - State-of-the-art. 2020 (2020:00530) ISBN 978-82-14-06508-4. ISSN 1504-9795.

 • Ingebrigtsen, Karoline. Deteksjon av elbillading i AMS-data med timesoppløsning. Webinar (Fulltekst: https://www.youtube.com/watch?v=Za1RN9iGaAE&feature=youtu.be (Omtale: https://smartgrids.no/webinar/) 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.

 • Morch, Andrei Z; Istad, Maren Kristine; Ingebrigtsen, Karoline; Garnås, Synne; Foros, Jørn; Mathisen, Bjørn Magnus. CINELDI-report 02:2019 - Use case for future (2030-2040) smart distribution grid operation. 2019 (02:2019) ISBN 978-82-594-3778-5. ISSN 1504-9795.

 • Istad, Maren Kristine; Ingebrigtsen, Karoline; Torsæter, Bendik Nybakk. Data from HAN ports fitted to smart meters (AMS) can provide you with valuable information. (https://blog.sintef.com/sintefenergy/han-port-smart-meters-ams/) 2019.

 • Sæle, Hanne; Ingebrigtsen, Karoline. Nye tariffinsentiver - "Tariffmeny" - Beskrivelse av alternative tariffer for uttakskunder i distribusjonsnettet. 2019 (444-2019) ISBN 978-82436-1063-7.

 • Ingebrigtsen, Karoline; Taxt, Henning. Elektriske styringssystemer i boliger. 2019 (2019:01020) ISBN 978-82-14-06374-5. ISSN 1504-9795.

 • Degefa, Merkebu Zenebe; Ingebrigtsen, Karoline. Europeiske forskningslaboratorier samarbeider om smartgrid-testing. Energiteknikk : fagbladet for energibransjen 2019. ISSN 1890-9957.

 • Hoffmann, Volker; Fesche, Bjørn Ingeberg; Ingebrigtsen, Karoline; Christie, Ingrid Nytun; Punnerud Engelstad, Morten. Automated Detection of Electric Vehicles in Hourly Smart Meter Data. CIRED 2019 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.

 • Ingebrigtsen, Karoline. Automated Detection of Electric Vehicles in Hourly Smart Meter Data. CIRED 2019 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.

 • Istad, Maren Kristine; Ingebrigtsen, Karoline. Hackathon: 5,5 timer å komme på en god ide basert på energidata. (Fulltekst: https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/hackathon-55-timer-a-komme-pa-en-god-ide-basert-pa-energidata/ 2019.

 • Istad, Maren Kristine; Ingebrigtsen, Karoline; Torsæter, Bendik Nybakk. Data fra HAN-porten på smarte strømmålere (AMS) kan gi deg verdifull informasjon. (Fulltekst: https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/han-porten-smarte-strommalere-ams/ 2019.

 • Ingebrigtsen, Karoline. Detection of electric vehicles in hourly power consumption data. Northern Lights Deep Learning Workshop (NLDL) 2019-01-09 - 2019-01-10 2019.

 • Sæle, Hanne; Ingebrigtsen, Karoline; Istad, Maren Kristine. Fremtidens Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS) : Forventet utvikling 2-5 år frem i tid. 2018 (2018:01448) ISBN 978-82-14-06784-2. ISSN 1504-9795.

 • Ingebrigtsen, Karoline; Hoffmann, Volker; Berre, Arne- Jørgen. Energy Analytics - Opportunities for Energy Monitoring and Prediction with New Smart Meters. NOBIDS'2017 (Norwegian Big Data Symposium) 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.

 • Sæle, Hanne; Grande, Ove Steinar; Ingebrigtsen, Karoline; Ahcin, Peter. Muliggjørende teknologi og rammebetingelser. 2017 (427-2018) ISBN 978-82-436-1046-0.

 • Sæle, Hanne; Ingebrigtsen, Karoline. Analyse av uttesting av nettariffer blant kunder tilknyttet Lyse Elnett - Uttesting av abonnert effekttariff og tidsdifferensiert energitariff. 2020 (2020:00316) ISBN 978-82-14-06286-1. ISSN 1504-9795.

 • Sand, Kjell; Berg, Kjersti; Hammer, Andreas; Ingebrigtsen, Karoline. Veileder for kost/nytte‐vurderinger ved integrasjon av batteri i distribusjonsnettet. 2020 (2020:01345) ISBN 978‐82‐14‐06410‐0. ISSN 1504-9795.

 • Ingebrigtsen, Karoline; Berg, Kjersti; Holt, Øystein; Grundt, Rolf Erlend. Demo Skarpnes: Batteri som tjeneste for plusskunde og nettselskap. 2020.

 • Berg, Kjersti; Ingebrigtsen, Karoline. Demoprosjekt der et batteri er installert hos en plusskunde – sammenligning av nytteverdi for kunde og nettselskap. Solenergidag Tingvoll 2020-10-28 - 2020.

 • Berg, Kjersti; Ingebrigtsen, Karoline. Demo Skarpnes - batteri som tjeneste for plusskunde og nettselskap. Integrering av batteri i distribusjonsnettet (Fulltekst: https://www.energinorge.no/kurs-og-konferanser/2020/q4/integrering-av-batteri-i-distribusjonsnettet/ 2020-10-27 - 2020.

 • Ingebrigtsen, Karoline; Hoffmann, Volker. Applications of Big Data and Data Science in the Electricity Distribution Grid - State-of-the-art. 2020 (2020:00530) ISBN 978-82-14-06508-4. ISSN 1504-9795.

 • Ingebrigtsen, Karoline. Deteksjon av elbillading i AMS-data med timesoppløsning. Webinar (Fulltekst: https://www.youtube.com/watch?v=Za1RN9iGaAE&feature=youtu.be (Omtale: https://smartgrids.no/webinar/) 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.

 • Morch, Andrei Z; Istad, Maren Kristine; Ingebrigtsen, Karoline; Garnås, Synne; Foros, Jørn; Mathisen, Bjørn Magnus. CINELDI-report 02:2019 - Use case for future (2030-2040) smart distribution grid operation. 2019 (02:2019) ISBN 978-82-594-3778-5. ISSN 1504-9795.

 • Istad, Maren Kristine; Ingebrigtsen, Karoline; Torsæter, Bendik Nybakk. Data from HAN ports fitted to smart meters (AMS) can provide you with valuable information. (https://blog.sintef.com/sintefenergy/han-port-smart-meters-ams/) 2019.

 • Sæle, Hanne; Ingebrigtsen, Karoline. Nye tariffinsentiver - "Tariffmeny" - Beskrivelse av alternative tariffer for uttakskunder i distribusjonsnettet. 2019 (444-2019) ISBN 978-82436-1063-7.

 • Ingebrigtsen, Karoline; Taxt, Henning. Elektriske styringssystemer i boliger. 2019 (2019:01020) ISBN 978-82-14-06374-5. ISSN 1504-9795.

 • Degefa, Merkebu Zenebe; Ingebrigtsen, Karoline. Europeiske forskningslaboratorier samarbeider om smartgrid-testing. Energiteknikk : fagbladet for energibransjen 2019. ISSN 1890-9957.

 • Hoffmann, Volker; Fesche, Bjørn Ingeberg; Ingebrigtsen, Karoline; Christie, Ingrid Nytun; Punnerud Engelstad, Morten. Automated Detection of Electric Vehicles in Hourly Smart Meter Data. CIRED 2019 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.

 • Ingebrigtsen, Karoline. Automated Detection of Electric Vehicles in Hourly Smart Meter Data. CIRED 2019 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.

 • Istad, Maren Kristine; Ingebrigtsen, Karoline. Hackathon: 5,5 timer å komme på en god ide basert på energidata. (Fulltekst: https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/hackathon-55-timer-a-komme-pa-en-god-ide-basert-pa-energidata/ 2019.

 • Istad, Maren Kristine; Ingebrigtsen, Karoline; Torsæter, Bendik Nybakk. Data fra HAN-porten på smarte strømmålere (AMS) kan gi deg verdifull informasjon. (Fulltekst: https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/han-porten-smarte-strommalere-ams/ 2019.

 • Ingebrigtsen, Karoline. Detection of electric vehicles in hourly power consumption data. Northern Lights Deep Learning Workshop (NLDL) 2019-01-09 - 2019-01-10 2019.

 • Sæle, Hanne; Ingebrigtsen, Karoline; Istad, Maren Kristine. Fremtidens Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS) : Forventet utvikling 2-5 år frem i tid. 2018 (2018:01448) ISBN 978-82-14-06784-2. ISSN 1504-9795.

 • Ingebrigtsen, Karoline; Hoffmann, Volker; Berre, Arne- Jørgen. Energy Analytics - Opportunities for Energy Monitoring and Prediction with New Smart Meters. NOBIDS'2017 (Norwegian Big Data Symposium) 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.

 • Sæle, Hanne; Grande, Ove Steinar; Ingebrigtsen, Karoline; Ahcin, Peter. Muliggjørende teknologi og rammebetingelser. 2017 (427-2018) ISBN 978-82-436-1046-0.

 • [Loading...]

  Member of research group