Bilde av Mortensen, Laila Woll
Bilde av Mortensen, Laila Woll
Enhet for administrative tjenester BFE laila.k.mortensen@uit.no +4777645074 You can find me here

Laila Woll Mortensen


Work areas

Voucher / Budget / Accounts / Finance