Bilde av Aure, Marit
Bilde av Aure, Marit
Department of Social Sciences marit.aure@uit.no +4777645622 0047 41240034 You can find me here

Marit Aure


Head of Department of social sciences and professor i sociology and gender studies

Job description

Aure is professor in gneder in sosicology at the Department of Social Sciences and was the primary investigator and project leader in ’Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration’ 2017-2022 Norwegian Research Council BYFORSK, (Cit-egration). Aure is involved in several international BluePlaces: Building Resilient Blue Places? The importance of Equity and Blue Space in Assembling a Blue Economy in the context of Climate Change, and national research projects "Tilflytterprosjektet" and publishes and edits publications in national and international scientific journals and books, serves as a peer-reviewer, and internal and external examinator and opponent at all levels. Aures research interest encompass national and international migration, mobility, integration, regional development, the development of places, coastal community, blueeconomy,  gender, masculinity,  labour markets etc., culture


 • Marit Anne Aure, Darius Dauksas :
  Lines of Differentiation and Connection in Translocal Lithuanian Lives: Stories about the Norwegian Child Welfare Service
  Routledge 2023 ARKIV / DOI
 • Laura Assmuth, Marit Anne Aure, Marina Hakkarinen, Maria Siim Pihla :
  Translocal familyhood and Lifelines across Borders
  Routledge 2023 ARKIV / DOI
 • Marit Aure, Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth :
  Retten til den mangfoldige byen
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Marit Aure, Torill Nyseth, Britt Leandersen, Hakima Mabrour :
  Brobyggere i idretten? Aktivitetsguidene i Tromsø
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Rebekka Brox Liabø, Marit Aure, Anniken Førde :
  Hær e æ. Dramaturgi for demokrati
  Scandinavian Academic Press 2022 FULLTEKST / DOI
 • Marit Aure, Marianne A. Olsen :
  Å gjøre byen til sin Stedstilknytning gjennom kulturarv og gatekunst
  Scandinavian Academic Press 2022 FULLTEKST
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  Søkelys på arbeidslivet 2022 ARKIV / DOI
 • Marit Aure, Anniken Førde :
  Living With Difference – Interventions for Just Cities
  Nordic Journal of Migration Research 2021 ARKIV / DOI
 • Erika Anne Hayfield, Marit Aure, Stephanie Barille, Chad Farrel, Firouz Gaini, Siri Gerrard et al.:
  Migration and mobility
  2021
 • Marit Aure, Marsil Andjelov Al-Mahamid, Sirkka Seljevold :
  Å sy sammen – sammensyinger: fortellinger om broderiverksted og integrerende samhandling
  Universitetsforlaget 2021 DOI
 • Marit Aure, Marsil Andjelov Al-Mahamid :
  Stitching People Together: The Art of Cross-Cultural Encounters in an Embroidery Workshop
  Nordic Journal of Migration Research 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Gregory Taff, Marit Aure :
  Meeting Places and Integration: Participatory Mapping of Cross-Cultural Interactions in Norwegian
  Nordic Journal of Migration Research 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Laura Assmuth, Marit Anne Aure, Marina Hakkarinen, Pihla Siim :
  Migration and Families in East and North Europe. Translocal lifelines
  Routledge 2023 FULLTEKST
 • Marit Aure, Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth :
  Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Marit Anne Aure :
  Hvorfor rekrutterer ikke frivilligheten flere ledere med innvandringsbakgrunn?
  2023
 • Marit Anne Aure :
  Fra integrering til mangfold og forskjellstenkning
  2023
 • Marit Anne Aure :
  Dimensjonere, effektivisere, inkludere – perspektiver på arbeidskraft og kompetanse i fremtiden
  2023
 • Ida Drange, Marit Aure :
  Innledning
  Norsk sosiologisk tidsskrift 2022 DOI
 • Marit Aure :
  Kan mangfold løfte filmklubbene? - ressurser og rekruttering
  2022
 • Marit Aure :
  Mangfoldsttenkning i jazzformidling
  2022
 • Marit Aure, Nihal Afana :
  Hvem hjelper hvem? Etablering av en aktivitet for kvinner med innvandrerbakgrunn.
  Nordnorsk debatt - Nordlys 08. March 2022 FULLTEKST / PROSJEKT
 • Marit Aure, Hege Kristin Andreassen :
  Anti-gender and Democracy: the Istanbul Convention in Turkey and Norway
  2022
 • Marit Aure, Nihal Afana :
  Vil nå ut til sårbare flyktninger
  04. April 2022 FULLTEKST
 • Marit Aure :
  Min by? Stedstilknytning gjennom kulturarv og gatekunst
  2022 PROSJEKT
 • Marit Aure, Nihal Afana :
  En kvinne og to barn druknet. Prosjektet Medkvinner ble startet for å forhindre at slike tragedier skjer igjen
  Forskersonen.no 2022 FULLTEKST
 • Marit Aure :
  Medkvinner - noen foreløpige funn. Cit-egration
  2022
 • Marit Aure :
  Aktivitetsguide Bærekraftige mangfoldige byer.Innovasjon integrering
  2022
 • Rebekka Brox Liabø, Kristina Junttila, Marit Aure :
  Konferansemiddag og eritreisk kaffesermoni. parade, forestilling, performance, teknisk arr Marit Aure
  Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022
 • Kirsten Simonsen, Marit Aure :
  On ambigious concepts in integration research by Kirsten Simonsen, introduced by Marit Aure
  2022
 • Marit Aure :
  Fra integrering til mangfoldstenkning og forskjellsfellesskap
  2022
 • Marit Aure, Tomas Demetrio Ventura Lopez :
  Silent Sofa. Bærekraftige mangfoldige byer. Innovasjon i integrering, innlegg av Marit Aure, arrangør Tómas López
  2022
 • Marit Aure :
  Et utadrettet forskningsprosjekt som også skaper krysskulturelle møter. Presentasjon av Cit-egration.
  2022
 • Marit Aure, Maja Sojtaric :
  Boklansering: Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter. Introduksjon og presentasjon redaktør Marit Aure. Bokkommentar Maja Sojtaric
  2022
 • Tina Hansen, Gunn Elin Fedreheim, Marit Aure :
  Flyktninger må få slippe å jobbe kun i barnehager og med renhold
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 20. July 2022 FULLTEKST
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis - En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  2022
 • Marit Aure :
  MANGFOLD, RESSURSER OG REKRUTTERING I FRIVILLIGHETEN
  2021
 • Marit Aure :
  Gå ikke alene – Sammen lager vi kart og kompass!
  2021 FULLTEKST
 • Marit Aure, Laura Assmuth, Marina Hakkarainen, Maria Siim Pihla :
  Labor migration and translocal families: Mobile lives during the pandemic
  Baltic Rim Economies 16. June 2021
 • Marit Aure :
  Hvorfor rekrutterer ikke frivillige organisasjoner flere ledere med minoritetsbakgrunn?
 • Marit Aure :
  Hvorfor skal politikere lytte til innspillene i Silent Sofa?
  2021 FULLTEKST
 • Marit Aure :
  "Deltakelse og demokrati. Hvorfor er dette viktig?"
  2021
 • Marit Aure :
  Nøding og sosial kapital
  2021 OMTALE
 • Marit Aure, Marsil Andjelov Al-Mahamid :
  Embroidery workshop/Broderiverksted
  2021 OMTALE
 • Marit Aure :
  Embroidery workshop: Stitching people together: the art of cross-cultural encounters
  2021 PROSJEKT
 • Torill Nyseth, Marit Aure :
  Cross-cultural mediators: innovative integration initiatives in sport.
  2021 OMTALE
 • Marit Aure :
  "De broderte som påskudd for å bli kjent med nye folk". www.forskning.no
  14. June 2021 FULLTEKST
 • Marit Aure :
  "Vi syr oss sammen, men er fortsatt, og vil forbli, forskjellige"
  2021
 • Marit Aure :
  "Et broderiverksted der du ikke lærer å sy", intervju publisert i UiTs nettside
  01. June 2021
 • Marit Aure :
  Mangfoldstenkning: Frivilligheten som ressurs og inkluderingsarena
  2021
 • Irene Nordhaug Hansen, Tone Magnussen, Anniken Førde, Marit Aure :
  Fra integrering til forskjellsfellesskap
  Fremover 2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Gender, nationanl and international migration, petroleum industry, mobility, gender and equality, women, men and masculinity, STEM, rural, urban and regional development, place. NGO and voluntary sector.

  Teaching

  SVF 1050 Samfunnsvitenskapelige metoder - kvalitative metoder 10 stp.

  SVF 3003 Kvalitative metoder

  SOS 1015 Internasjoanl migrasjon og integrasjon

  SVF - 8054  Philsophy of Science - Social Sciences

  SVF 2047/3047 - involved  in Politics of Mobilities and Migration