No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institute of philosophy and first semester studies jhe005@post.uit.no +4777644326 You can find me here

Jon Hellesnes • Jon Hellesnes :
  Die Achillesferse des reduktiven Naturalismus
  Verlag Karl Alber 2019
 • Jon Hellesnes :
  Karl-Otto Apel. Zur Relevanz und Aktualität seiner Kritik der szientistischen Denkweise
  Topologik 2019
 • Jon Hellesnes :
  Against determinism. A critique seeking support in transcendental pragmatism and analytical theory of action
  Novus Forlag 2016
 • Jon Hellesnes :
  Frå ånd til materie. Om mjuk og hard fornuftsfiendskap
  Nytt Norsk Tidsskrift 2010 FULLTEKST
 • Jon Hellesnes :
  Describing Actions
  Peter Lang Publishing Group 2009
 • Jon Hellesnes :
  Til kritikk av det estetiske mistaket
  Res Publica 2008
 • Jon Hellesnes :
  A Plea for Modesty in the Religious Sphere
  Universitetsforlaget 2007
 • Jon Hellesnes :
  Illusion? Bemerkungen zum Thema
  Verlag Königshausen & Neumann 2005
 • Jon Hellesnes :
  Meining? Religionskritikk og filosofi hos Nietzsche og Garborg
  Det Norske Samlaget 2014
 • Jon Hellesnes :
  Det Femte Monarki
  Det Norske Samlaget 2010
 • Jon Hellesnes :
  Om livstolking
  Det Norske Samlaget 2007
 • Jon Hellesnes :
  Hegel, Bastillen og terror
  Klassekampen 17. July 2019
 • Jon Hellesnes :
  Skjermtid
  Vårt land 30. December 2019 FULLTEKST
 • Jon Hellesnes :
  History of philosophy. A problematic discipline?
  2019
 • Jon Hellesnes :
  NATO-komplekset
  Det Norske Samlaget 2019
 • Jon Hellesnes :
  Fire bokstavar: NATO
  Klassekampen 08. November 2018
 • Jon Hellesnes :
  Der radikale Physikalismus. Eine kritische Auseinandersetzung
  2018
 • Jon Hellesnes :
  Nymccarthyisme på norsk
  Klassekampen 22. December 2018
 • Jon Hellesnes :
  Der Irrtum des Voluntarismus
  2017
 • Jon Hellesnes :
  Die Achillesferse des reduktiven Naturalismus
  2017
 • Jon Hellesnes :
  Ein farleg allianse
  Dag og Tid 2017
 • Jon Hellesnes :
  Det utsatte despoti
  Klassekampen 06. September 2017 FULLTEKST
 • Jon Hellesnes :
  Kva slags nasjonalisme?
  Syn og Segn 2017
 • Jon Hellesnes :
  Kva har Kim Jong-un lært?
  Klassekampen 13. October 2017
 • Jon Hellesnes :
  Striden om sivilisasjonen
  Klassekampen 08. December 2017 FULLTEKST
 • Jon Hellesnes :
  Komfortabel kunnskapsløyse
  Klassekampen 04. February 2016
 • Jon Hellesnes :
  Fredssikrarar på krigsstien
  Klassekampen 09. August 2016
 • Jon Hellesnes :
  Grunn til frykt?
  Klassekampen 07. May 2016
 • Jon Hellesnes :
  Gudeleg satanisme og monoteisme
  Klassekampen 13. October 2015
 • Jon Hellesnes :
  Kollektiv skuld?
  Klassekampen 10. February 2015
 • Jon Hellesnes :
  Ballongferda og andre skriftstykke
  Det Norske Samlaget 2015
 • Jon Hellesnes :
  Garborgs religionskritikk
  Klassekampen 18. December 2014
 • Jon Hellesnes :
  Das Determinismus-Problem im radikalen Physikalismus und die Aktualität der Transzendentalpragmatik als kritische Philosophie
  2014
 • Jon Hellesnes :
  Arne Garborg som religionskritikar og filosof
  2014
 • Jon Hellesnes :
  Kapitalisme og religion
  Klassekampen 03. June 2014
 • Jon Hellesnes :
  Witoszeks visjonære metode
  Klassekampen 31. December 2014
 • Jon Hellesnes :
  Heidensk sjølvomsorg
  Klassekampen 12. April 2014
 • Jon Hellesnes :
  Eichmanns Tankeløyse
  Klassekampen 2013
 • Jon Hellesnes :
  Politisk nihilisme?
  Klassekampen 2013
 • Jon Hellesnes :
  Against Determinism
  2012
 • Jon Hellesnes :
  Psykiatrien som overdommar
  Klassekampen 2012
 • Jon Hellesnes :
  Ola Enstad i tid og rom
  Klassekampen 2012
 • Jon Hellesnes :
  Om det moralsk vonde
  Klassekampen 2012
 • Jon Hellesnes :
  Realitet og teori
  Klassekampen 27. April 2011
 • Jon Hellesnes :
  Kva med ideologikritikken?
  Klassekampen 18. April 2011
 • Jon Hellesnes :
  Om Skjervheims filosofi
  Klassekampen 09. April 2011
 • Jon Hellesnes :
  Skeptizismus und Sinnkritik
  2011
 • Jon Hellesnes :
  Fredsprisens politikk
  Klassekampen 12. January 2011
 • Jon Hellesnes :
  Warum einigen sich fast niemals die Philosophen
  2011
 • Jon Hellesnes :
  Epiktet: Handbok i livskunst
  Det Norske Samlaget 2008

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →