Annelise Fredriksen • Kristin Martinsen, Annelise Fredriksen, Christian Lunde-Hansen, Kirsten Torbjørnsen, Barbro Fedøy :
  A study of self-perceived change in CBT competence among Norwegian therapists undertaking a 2-year CBT training for working with young people
  The Cognitive Behaviour Therapist 2023 ARKIV / DOI
 • Anna Margrete Flåm, Annelise Fredriksen, Eli Haugstvedt :
  Kvalitet i møte med mennesker som søker psykologisk hjelp. Er obligatoriske standardprosedyrer tilstrekkelig?
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1998
 • Klara Øverland, Annelise Fredriksen :
  Utdannelse i Kognitiv atferdsterapi for barn og unge
  17. December 2020 DATA

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →