Rita Myrlund


PhD candidate in Orthodontics


 • Bo Wold Nilsen, Aili Sara, Jan-Are Kolset Johnsen, Rita Myrlund, Anders Sjögren :
  Hvordan kartlegger og forstår tannhelsepersonell begrepet «store vansker med psykisk og sosial mestring» i forbindelse med bittavvik?
  Den norske tannlegeforenings tidende 2022 ARKIV / DOI
 • Rita Myrlund, Katri Keski Nisula, Heidi Kerosuo :
  Stability of orthodontic treatment outcomes after 1-year treatment with the eruption guidance appliance in the early mixed dentition: A follow-up study
  Angle orthodontist 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Rita Myrlund, Mari Dubland, Katri Keski-Nisula, Heidi Maria Kerosuo :
  One year treatment effects of the eruption guidance applliance in 7-to 8-year old children:a randomized clinical trial
  European Journal of Orthodontics 2014 SAMMENDRAG / FULLTEKST / DOI
 • Rita Myrlund, Katri Keski-Nisula, Heidi Maria Kerosuo :
  Orthodontic treatment outcome in 12-year old adolescents after 1-year treatment with the eruption guidance appliance in the early mixed dentition
  2016
 • Rita Myrlund :
  4 års oppfølgning etter behandling med eruption guidance appliance(EGA) i det tidlige blandingstannsettet
  2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →