Bilde av Gretland, Anne
Photo: Lucius Bader

Anne Gretland • Andrea Wensberg Kulseng, Anne Gretland :
  «Nært, men på avstand» - En kvalitativ metasyntese om pasienters erfaring med fysioterapi via telerehabilitering
  Fysioterapeuten 2020 ARKIV
 • Anne Gretland :
  Psykomotorisk fysioterapi. Med kroppen som innfallsport til personen
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Anne Gretland :
  Psykomotorisk fysioterapi som støttende behandling - et eksempel
  Høgskolen i Oslo og Akershus 2009
 • Eline Thornquist, Anne Gretland :
  Kropp, samtale og deltakelse. Del 2: En nærstudie
  Fysioterapeuten 2003 OMTALE
 • Eline Thornquist, Anne Gretland :
  Kropp, samtale og deltakelse: Del 1. To prakissituasjoner - en sammenlikning
  Fysioterapeuten 2003 OMTALE
 • Anne Gretland :
  Den relasjonelle kroppen Fysioterapi i psykisk helsearbeid
  Fagbokforlaget 2007 OMTALE
 • Anne Gretland :
  Fysioterapeutisk undersøkelse
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 1992
 • Anne Gretland, Hege Westgaard :
  Norsk psykomotorisk fysioterapi - en utfyllende samtale
  31. May 2022
 • Anne Gretland, Svein Bergvik :
  From Subjective Health Problems to Intersubjective Knowledge. A Qualitative Study of a First Clinical Encounter in Norwegian Psychomotor Physiotherapy
  2019
 • Anne Gretland :
  Hva kjennetegner godt språk i journaler og epikriser?
  2019
 • Anne Gretland :
  Å være ungdom i en prestasjonskultur, del 1: Jentekastet - om bevegelse, blikk og verdier
  2018
 • Anne Gretland :
  Betydning av relasjon i fysioterapi: Den relasjonelle kroppen
  2018
 • Anne Gretland :
  Livserfaringer setter kroppslige spor - betydninger for tann- og kjeveproblematikk
  2018
 • Anne Gretland, Kirsten Ekerholt :
  Norwegian psychomotor physiotherapy, a brief introduction
  Elsevier 2017
 • Anne Gretland :
  Den relasjonelle kroppen i et livsløpsperspektiv
  2017
 • Anne Gretland :
  «Kunnskapsbasert fysioterapi»: Fortsatt uten gode svar på grunnleggende spørsmål
  Fysioterapeuten 2013 FULLTEKST
 • Anne Gretland :
  Mangelfull og uklar innføring i kvalitativ forskning. Anmeldelse av Malterud, K: Kvalitative metoder i medisinsk forskning, 3. utg.2011
  Fysioterapeuten 2012
 • Anne Gretland :
  Hva er psykomotorisk fysioterapi? Anvendelsesområde i 1. og 2.linjetjenesten, avgrensning mot andre fagområder
 • Anne Gretland :
  Hvordan kan kroppen være innfallsvinkel til undersøkelse og behandling av pasienter med psykiske lidelser?
  2009 OMTALE
 • Anne Gretland :
  Læs den- men vær kritisk
  Fysioterapeuten 2009 FULLTEKST
 • Anne Gretland :
  Den relasjonelle kroppen. Fysioterapi i psykisk helsearbeid Kurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
  2008
 • Anne Gretland :
  Analyse av bevegelsessystem i et sosialt perspektiv
  Fysioterapeuten 2001 FULLTEKST
 • Anne Gretland :
  Kroppens spor - en utfordring i psykiatrien
  1999 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →