Martin Sollund Krane


Researcher


 • Monika Dybdahl Jakobsen, Janne C. Haugnes Bromseth, Siverskog Anna, Martin Sollund Krane :
  The provision of healthcare services to older LGBT adults in the Nordic countries: a scoping review
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 21. August 2023 ARKIV / DOI
 • Martin Sollund Krane, Cathrine Arntzen, Laila Tingvold, Jill-Marit Moholt :
  Crisis Management in Norwegian Nursing Homes During the Covid-19 Pandemic: Pragmatism and Performativity
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Åshild Skjegstad Lockert, Hilde Bjørnå, Martin Sollund Krane :
  Policy transfer of branding and reputation management: Motivations, challenges, and opportunities for a small rural municipality
  Public Performance and Management Review 23. November 2019 ARKIV / DOI
 • Rita Sørly, Martin Sollund Krane, Geir Bye, May-Britt Ellingsen :
  There is a Lot of Community Spirit Going On’. Middle Managers' Stories of Innovation in Home Care Services
  Sage Open Nursing 2019 ARKIV / DOI
 • Martin Sollund Krane :
  Evaluering av "Kommunal tannpleier - pilotering. Statusoppdatering - foreløpige funn
  2024
 • Martin Sollund Krane :
  Litteraturreview - å skrive fram et forskningsfelt
  2024
 • Martin Sollund Krane :
  Det trengs mer enn digitalisering for å bygge landet på nytt
  Stat og styring 2024 DOI
 • Martin Sollund Krane :
  Deltakelse i paneldebatt: om praksisnær forskning i prosjektet "Implementering av helsefellesskapsmodellen" (eng. akr. HELCONOR)
  2023
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Martin Sollund Krane :
  Helse- og omsorgstjenester til skeive eldre -en scoping review
  2023
 • Martin Sollund Krane, Monika Dybdahl Jakobsen :
  Helseutdanningene svikter eldre skeive
  Khrono 2023 FULLTEKST
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Martin Sollund Krane :
  Skeive eldre skal ikke være prisgitt tjenesteyternes holdninger
  Dagens medisin 2023
 • Martin Sollund Krane, Audhild Høyem :
  Etableringen av helsefellesskap som styringsgrep - en kritisk diskursanalyse
  2023
 • Martin Sollund Krane :
  Følgeevaluering og aksjonsforskning i prosjektet "Kommunal tannpleier"
  2023
 • Martin Sollund Krane :
  Implementing Health Care Communities in Norway: Sign of a New Public Governance Paradigm?
  2022
 • Martin Sollund Krane :
  Michel Foucault om makt og styring
  2022
 • Martin Sollund Krane :
  Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge
  2022
 • Martin Sollund Krane, Cathrine Arntzen, Laila Tingvold, Jill-Marit Moholt :
  Crisis Management in Norwegian Nursing Homes During the Coronavirus Pandemic: Pragmatism and Performativity
  2022
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Martin Sollund Krane :
  Skeive eldre og helse- og omsorgstjenester
  2022
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Martin Sollund Krane :
  Scoping review om helse- og omsorgstjenester til skeive eldre
  2022
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Martin Sollund Krane :
  Sammenfatning av forskning om kompetansen som kreves for å få mer inkluderende tjenester til eldre LGBT-personer
  Omsorgsbiblioteket 2022
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Martin Sollund Krane, Janne Bromseth, Anna Siverskog :
  The Provision of Health and Care Services to Older LGBT Adults in the Nordic Countries: A Scoping Review
  OSF Preprints 2022 DOI
 • Martin Sollund Krane, Cathrine Arntzen, Jill-Marit Moholt :
  Crisis management in Norwegian nursing homes during the coronavirus pandemic: experiences and possibilities for organizational learning
  2021
 • Frode F. Jacobsen, Cathrine Arntzen, Siri Andreassen Devik, Oddvar Førland, Martin Sollund Krane, Linda Madsen et al.:
  Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem
  Senter for omsorgsforskning 2021
 • Martin Sollund Krane :
  Samhandling og samskaping som symbolske (be)grep(er)
  2021
 • Martin Sollund Krane :
  Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge. Oppdatert kunnskapsoppsummering (2016-2021)
  Senter for omsorgsforskning 2021
 • Martin Sollund Krane :
  Stedsutvikling i Hedmark 1998-2018
  2020
 • Martin Sollund Krane, Åshild Skjegstad Lockert :
  Stedsutvikling som katalysator for flernivåstyring
  2020
 • Martin Sollund Krane :
  Stedsutvikling i Hedmark. Oppsummering og evaluering av arbeidet med stedsutvikling i Hedmark i perioden 1998-2018
  NORCE Norwegian Research Centre 2020 FULLTEKST
 • Martin Sollund Krane :
  Tromsø kommune - plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024
  NORCE Norwegian Research Centre 2020
 • Martin Sollund Krane :
  Harstad kommune - plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024
  NORCE Norwegian Research Centre 2020
 • Geir Bye, Martin Sollund Krane :
  Fremtidens helsetjenester til hjemmeboende. Følgeforskning av pilotenhet "Midtbyen".
  2019
 • Martin Sollund Krane :
  Omdømmehåndtering i kommunene i lys av identitet og demokrati
  2019
 • May-Britt Ellingsen, Martin Sollund Krane, Jan Ole Rypestøl :
  Barometer Nord. Forventningsbarometer for Nord-Norge
  NORCE Norwegian Research Centre 2019
 • Rita Sørly, May-Britt Ellingsen, Martin Sollund Krane :
  Å jakte på suksessfaktorer. Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur
  2018
 • Geir Bye, May-Britt Ellingsen, Martin Sollund Krane :
  Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018)
  2018
 • Martin Sollund Krane :
  Strategisk kommunikasjon i kommunene: Er lokaldemokratiet truet av omdømmehåndtering?
  2018
 • Martin Sollund Krane :
  Omdømmehåndtering og lokaldemokrati. Uintenderte implikasjoner av strategiske tilnærminger til identitet og kommunikasjon for kommunene som lokaldemokratiske arenaer
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Åshild Skjegstad Lockert, Hilde Bjørnå, Martin Sollund Krane :
  The transfer of branding and reputation management policies
  2017
 • Martin Sollund Krane :
  Demokratiutfordringer ved omdømmehåndtering i kommunene
  Kommunerevisoren 2017
 • Åshild Skjegstad Lockert, Martin Sollund Krane, Hilde Bjørnå :
  The Transfer of Branding and Reputation Management Policies to Local Government
  2016
 • Martin Sollund Krane :
  Omdømme og demokrati
  Kommunal rapport 10. November 2015 ARKIV
 • Martin Sollund Krane :
  Omdømmetenkning i kommunene i lys av kommuneidentitet og demokrati
  2015
 • Martin Sollund Krane :
  En (u)sminket sannhet: Kan omdømmebygging i norske kommuner utfordre grunnleggende forutsetninger for lokaldemokrati?
  2014
 • Martin Sollund Krane :
  County Capital Status: Important for Image Construction and Positioning Strategies in Norwegian Municipalities?
  2014
 • Martin Sollund Krane :
  Omdømmebyggingens konsekvenser for kommunene som arena for lokaldemokrati og deltakelse
  2013
 • Hilde Bjørnå, Arild Wæraas, Turid Moldenæs, Haldor Byrkjeflot, Heidi Houlberg Salomonsen, Svein Ivar Angell et al.:
  Omdømmebygging i kommunene
  2013
 • Martin Sollund Krane :
  Do branding and reputation management in Norwegian municipalities pose challenges for basic prerequisites for local democracy?
  2013
 • Martin Sollund Krane :
  Overordnet analyse - om spørreundersøkelse som datakilde
  Kommunerevisoren 2012

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →