No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
The Norwegian College of Fishery Science arne.melchior@uit.no Tromsø

Melchior, Arne • Arne Melchior :
  Russia in World Trade
  Palgrave Macmillan 2023 OMTALE / DOI
 • Arne Melchior :
  Covid-19, global handel og medisinsk beredskap
  Samfunnsøkonomen 17. June 2021 FULLTEKST
 • Arne Melchior, Frode Nilssen :
  Sjømatnæringen og Europa: EU-medlemskap, EØS eller NOREXIT?
  Universitetsforlaget 2020 ARKIV
 • Arne Melchior :
  Fra «fiskebrevet» til EØS: Betydningen av toll for norsk sjømateksport til EU
  Universitetsforlaget 2020 ARKIV / DOI
 • Arne Melchior :
  Norges handelsforhandlinger med EU gjennom 50 år: Sakskoblinger og forhandlingsmakt
  Universitetsforlaget 2020 ARKIV / DOI
 • Dibyendu Maiti, Fulvio Castellacci, Arne Melchior :
  Introduction: Digitalisation and Development: Issues for India and Beyond
  Springer Nature 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Arne Melchior :
  Russia in world trade: Between globalism and regionalism
  Russian Journal of Economics 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Arne Melchior :
  Interessekonflikter i norsk handelspolitikk
  Universitetsforlaget 2015
 • Arne Melchior :
  Post-Soviet Trade, Russia's Far East and the Shift to Asia
  Palgrave Macmillan 2015 DOI
 • Arne Melchior, Ulf Sverdrup :
  EU som handelspolitisk aktør
  Universitetsforlaget 2015
 • Arne Melchior :
  Handelspolitikken for tekstilvarer 1977-86
  Universitetsforlaget 2015
 • Arne Melchior, Frode Nilssen :
  Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene
  Universitetsforlaget 2020 FULLTEKST
 • Dibyendu Maiti, Fulvio Castellacci, Arne Melchior :
  Digitalisation and Development: Issues for India and Beyond
  Springer Nature 2019
 • Arne Melchior :
  Free Trade Agreements and Globalisation. In the Shadow of Brexit and Trump.
  Palgrave Macmillan 2018 FULLTEKST
 • Arne Melchior :
  Free Trade Agreements and Globalisation. In the Shadow of Brexit and Trump. (E-book)
  Palgrave Macmillan 2018 FULLTEKST
 • Arne Melchior, Ulf Sverdrup :
  Interessekonflikter i norsk handelspolitikk / Arne Melchior og Ulf Sverdrup (redaktører)
  Universitetsforlaget 2015
 • Arne Melchior :
  Handelspolitikk 2022 – på en ny planet?
  2022
 • Arne Melchior :
  Utfordringer for verdenshandelen – perspektiver på kort og lang sikt
  2022
 • Julian Hinz, Arne Melchior :
  On the political impact of sanctions in Russia
  2022
 • Arne Melchior :
  Trade costs, gravity and the changing trade elasticities
  2022
 • Ingerid Maria Opdahl, Arne Melchior, Ola Honningdal Grytten, Geir Flikke :
  Vestlige land vil la oligarkene få svi. Men vil det stoppe Putin?
  13. March 2022 FULLTEKST
 • Arne Melchior, Audun Iversen, Bjørn Inge Bendiksen, Ove Johansen, Bent Magne Dreyer :
  Betydningen av tollfrie kvoter for pelagisk fisk til EU
  2022 ARKIV
 • Arne Melchior :
  Brexit and the UK-Norway trade agreement
  2021
 • Arne Melchior :
  Brexit, Norge og alternativene til EØS
  2021
 • Arne Melchior :
  Global trade facing trade policy frictions and disintegration
  2021
 • Arne Melchior :
  Global handel og medisinsk beredskap i lys av Covid-19
  2021 ARKIV / PROSJEKT
 • Ole Jacob Sending, Guri Bang, Arne Melchior, Andrine Spets, Øyvind Svendsen, Ulf Sverdrup et al.:
  EUs grønne giv – implikasjoner for norsk europapolitikk
  2021 ARKIV
 • Arne Melchior :
  Handelen med medisinske varer og Covid-19
  2020 ARKIV
 • Ben Bennett, Karl M. Rich, Arne Melchior :
  Can trade preferences stimulate sectoral development? The case of Namibian and Botswanan beef exports to Norway
 • Przemyslaw Kowalski, Arne Melchior :
  State-owned Enterprises and the Trade Wars
  2019 ARKIV
 • Birgitte Ringstad, Arne Melchior :
  Norwegian exports in global value chains
 • Arne Melchior :
  Handelspolitikken under Trump
  2017 ARKIV
 • Ulf Sverdrup, Kristin M. Haugevik, Arne Melchior, Pernille Rieker :
  Mini-seminar om Brexit
  2017
 • Arne Melchior, Ivar Alvik, Tarjei Bekkedal, Klaus Mittenzwei, Ivar Pettersen, Leo A. Grünfeld et al.:
  TTIP and Norway: Impact and trade policy options
  2016 ARKIV
 • Arne Melchior :
  Introduksjon til bruk av speildata i analyse av internasjonal handel
  2016
 • Arne Melchior :
  Brexit og norsk fiskerinæring: Handelspolitiske implikasjoner
  2016
 • Arne Melchior :
  Russia’s Trade Integration: An Economic Geography Perspective
  2016
 • Arne Melchior :
  Geopolitics and trade integration – where does Russia go
  2016
 • Arne Melchior :
  On the economic impact of TTIP for third countries.
  2016
 • Arne Melchior :
  Commodities in a World Trade Model with Differentiated Manufactured Goods
  2016
 • Arne Melchior :
  Food prices in India: Inter-state price variation and domestic trade
  2016
 • Arne Melchior :
  Food Price Differences Across Indian States
  2016
 • Arne Melchior, Ivar Alvik, Tarjei Bekkedal, Hege Medin, Leo A. Grünfeld, Marcus Gjems Theie et al.:
  TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg
  2016 ARKIV
 • Arne Melchior :
  TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg
  2016
 • Arne Melchior :
  TTIP and third countries: The role of trade policy spillovers
  2016 ARKIV
 • Arne Melchior :
  Food Price Differences Across Indian States: Patterns and Determinants
  2016 ARKIV
 • Hege Medin, Arne Melchior :
  From trade barriers to trade facilitators: On the heterogeneous impact of food standards on international trade
  2015
 • Hege Medin, Arne Melchior :
  Trade barriers or trade facilitators? On the heterogeneous impact of food standards in international trade.
  2015
 • Arne Melchior :
  The World Trade Organization enlargement, tariffs and world seafood trade.
  Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2015 FULLTEKST / PROSJEKT
 • Arne Melchior :
  The EU as a trade policy actor
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →