Bilde av Sommerseth, Ingrid
Bilde av Sommerseth, Ingrid
The Arctic University Museum of Norway ingrid.sommerseth@uit.no +4777623304 You can find me here

Ingrid Sommerseth


Researcher PhD archaeology

Job description

My principle task is the management and research of rock art in Northern Norway, which includes documentation, analyses, public management, and research partially financed by The Directorate for Cultural Heritage. This work is carried out in close cooperation with Nordland, Troms and Finnmark county council, The Sami Parliament and UNESCO World Heritage Rock Art Centre - Alta Museum IKS.

 


 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Jernalderens jaktpiler fra nordnorske fjell. Mistet eller skutt bort?
  Orkana Forlag 2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Bjørnen sover ikke. Spor etter samiske bjørnegraver i museets magasiner.
  Orkana Forlag 2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Sámi bear graves in Norway - hidden sites and rituals
  Brepols 2023 FULLTEKST / ARKIV / DATA / DOI
 • Ingrid Sommerseth :
  Den samiske bjørnekultuen - arkeologiske spor til samisk historie og religion.
  META - Historiskarkeologisk tidskrift 2021 ARKIV / DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Bergkunst i nord - nye lokaliteter og status for bergkunstforvaltningen
  2024
 • Ingrid Sommerseth :
  Forvaltning av bergkunsten i nord - "vi må ikke la det gro igjen det vi har åpnet!"
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Kan være et skrytebilde som er hogget inn i berget
  03. April 2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Nord-Norges største hellemalerier kan gå tapt
  03. May 2023 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Prehistoric drawings near Kirkenes.
  03. August 2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Befaringsrapport av tre hellemalingslokaliteter på gnr. 7/1, Klubben i Porsanger kommune
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  En reise 7000 år tilbake i tid - Bergkunsten på Tennes, turer og aktiviteter gjennom Den norske turistforening.
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Et felles løft gjennom 27 år for bergkunsten i nord - status, roller og utfordringer.
  2023
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Jakt og Fangsttradisjoner hos samene på bjørn, ulv, jerv og annnet småvilt
  2023
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Dyreberget på Leiknes - de eldste helleristningene i Skandinavia /Judosbákte Leknjárgan - oabmásamos báktesarggoma Skandinavian
  Bårjås 2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Samiske spor i Tromsøområdet: Rávdnji - den strie straumen
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Sámi bear graves in Norway: hidden sites, stories, and toponymy.
  2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Tromsø Museum feiret jubileumet; Les om gjenstandene i museets samlinger- Helleristningene ved Hella
  15. October 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Nye hellemalinger i nord - takk til finnerne
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst i Alta, hvordan tar vi vare på kulturarven og problemer med hærverk
  21. October 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  De samiske bjørnegravene: gravtradisjon, myter og landskap
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Research Dissemination - using social media in my work with management and research of ancient rock art in Northern Norway.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Hulemaleriene i nord og forvaltning
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Det er et sjeldent funn: Lars sin nye hobby gjorde at han fant 1000 år gammel pilespiss
  30. September 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Hulemaleriene; et perspektiv om alder, tid og bruk
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Rapport arkeologisk nødutgravning. Smeerenburg 2017.
  2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Helleristningene på Tennes prestegård og Frk. Larsens ærgjerrighet
  Ottar 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2022
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Arkeologisk rapport fra graving av prøveruter på Hjemmeluft, Alta kommune i 2021.
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Høydepunkter og forvaltningsutfordringer av bergkunst i årene 2020 - 2021.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Mest leste nyhetssaker i 2021: Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien.
  11. January 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Foredrag om jakt og fangst på villrein i steinalderen og om verdensarven i Alta, bergkunst og landskap på HIFO Tromsøs reiseseminar.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Da bergkunsten ble oppdaget for første gang i nord. En presentasjon av populærvitenskapelig artikkel i tidsskriftet Ottar: 150 år med innsamling, forskning og formidling i og om nord.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst og Skjøtsel; etanol som rensemiddel på bergkunstfeltene i nord.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Nå kan du lese 150 års jubileumsutgaven av "Ottar", museets populærvitenskapelige tidsskrift. Arkeolog Ingrid Sommerseth er en av bidragsyterne, hun skriver om Tennes, det første helleristningsfeltet som ble oppdaget i Norge, ved prestegården i Balsfjord, om lag to timer utenfor Tromsø.
  06. April 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Arkeolog Ingrid Sommerseth forteller om sitt arbeide med bergkunsten i Nord-Norge. Bergkunsten i museumsdistriktet dekker et stort område fra Lurøy i Nordland til Sør-Varanger i Finnmark. Vi har 102 bergkunstfelt med over 3800 unike figurer. Bergkunsten finnes under heller, i huler, på steiner, svaberg og fjell. De eldste uttrykkene ble skapt så langt tilbake som i den eldre steinalderen, for 10 000 år siden.
  23. March 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Fortellingen om bergkunsten på Tennes i Balsfjord og omvisning på feltene.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Fant 5000 år gamle hellemaleri i Alta:-Det kriblet litt ekstra i magen
  21. June 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Tilstandsrapport for helleristningen på Brennholtet - Id. 56314, Narvik kommune.
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Skjøtselsrapport for helleristningene på Skjervøy - Id. 27573, Skjervøy kommune.
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Skjøtselsrapport for helleristningene i Kvalsund - Id. 101686, Hammerfest kommune.
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Tilstandsrapport for hulemaleriene i Kollhellaren - Id. 37407. Moskenes kommune.
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Innskripsjonene på Steggelneset, Ryøya og historien om Birte
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst i Balsfjord del I og del II
  25. May 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Helleristningene i Balsfjord klargjøres for besøk
  25. June 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst gjøres klar for besøk.
  25. May 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Som en hilsen fra en gammel jegerkollega
  05. June 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Skal du gå i fjellet? Ikke gjør dette
  30. July 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Uenighet om varder
  30. July 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Varder i urørt natur kan være ulovlig.
  02. August 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Raser mot "vardebonanza": -Det ser jo fanden ikke ut
  29. July 2021 DATA

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  My research focus are Sámi bear grave sites related to place names in Sápmi.

  Among my other research interests are themes discussed in my PhD, the archaeological remains and the affiliation to the landscape in the wild reindeer hunt and the transition to the nomadic reindeer herding culture.  


  Member of research group