Personkort bilde
Researcher

Ingrid Sommerseth

The Arctic University Museum of Norway
Norwegian flag icon Sami flag icon

My research focus are Sámi bear grave sites related to place names in Sápmi.

Among my other research interests are themes discussed in my PhD, the archaeological remains and the affiliation to the landscape in the wild reindeer hunt and the transition to the nomadic reindeer herding culture.  

My principle task is the management and research of rock art in Northern Norway, which includes documentation, analyses, public management, and research partially financed by The Directorate for Cultural Heritage. This work is carried out in close cooperation with Nordland, Troms and Finnmark county council, The Sami Parliament and World Heritage Rock Art Centre - Alta Museum IKS.

 

 • Sommerseth, Ingrid. Čuđojoganjálbmi - en tidlig metalltidsboplass fra Indre Finnmark - med spor etter opphold i eldre steinalder. (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. Árran. Kvernskaret og Lifjellaksla i Bardu. Arkeologiske undersøkelser, Tromsø Museum - Universitetsmuseet. 2014.
 • Sommerseth, Ingrid; Holand, Ingegerd. Ethical Issues in the Semi-Darkness. Skeletal remains and Sámi graves from Arctic Northern Norway. (data) 2013 ISBN 9788276820652.
 • Sommerseth, Ingrid. Fangstgroper og ildsteder i Indre Finnmark 2012. Arkeologisk graverapport. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." LARM. 2012.
 • Sommerseth, Ingrid. Archaeology and the debate on the transition from reindeer hunting to pastoralism. (data) Rangifer 2011; Volum 31 (1). ISSN 0333-256X.s 111 - 128.s doi: 10.7557/2.31.1.2033.
 • Sommerseth, Ingrid. Boazulihkku (Reindeer Luck) as a link, between past and present reindeer landscapes - reflected in archaeological remains and Saami place names. Publications of Giellagas Institute 12 2009 (12). ISSN 1458-6282.s 150 - 164.
 • Sommerseth, Ingrid. Árran - Sámi hearths. A millennium of settlement in a reindeer landscape in the interior of northern Norway. Iskos 2009 (17). ISSN 0355-3108.s 34 - 42.
 • Sommerseth, Ingrid. Villreinfangst og tamreindrift i Indre Troms. Belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 1923. (data) 2009 ISBN 978-82-8244-014-1.
 • Sommerseth, Ingrid. "De svenske flytlappers og rens herjinger i vore fjeldskoger" - fra grenseoverskridende reindrift i Mauken - Blåtind og Devddes til kulturminner i skuddlinja. (prosjekt) Senter for samiske studier - skriftserie 2007 (14). ISSN 0804-6093.s 37 - 51.
 • Sommerseth, Ingrid. Devddesvuopmi i Indre Troms "området som har alt". Samiske kulturminner knyttet til fangstbasert reindrift og nomadisme. 2005 (1) ISBN 82-7943-020-2.s 95 - 105.
 • Sommerseth, Ingrid. Fra fangstbaser reindrift til nomadisme i Indre Troms. Etnografiske tekster og arkeologiske kontekster. 2004 ISBN 82-7746-005-8.s 150 - 162.
 • Sommerseth, Ingrid. Kulturminner og samiske stedsnavn i Mauken - Blåtind og Devddes: fra kulturmøter til villmark. Dieđut 2004 (5). ISSN 0332-7779.
 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologiske spor i et flerkulturelt landskap. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2003 (157). ISSN 0071-7436.s 79 - 89.
 • Skandfer, Marianne; Hood, Bryan; Sommerseth, Ingrid. LARM Investigations in Inner Finnmark 1: The Kárášjohka/Karasjok Region.. Equinox Publishing 2020 ISBN 9781781798171.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologiske spor etter jakt og fangst på villrein i nord. 2016 ISBN 978-82-91-49562-0.s 130 - 140.

 • Sjøgren, Per Johan E; Storm, Dikka; Kirchhefer, Andreas; Sommerseth, Ingrid; Karlsen, Stein Rune; Elvebakk, Arve. Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap?. Museumsforlaget AS 2015; Volum 2015 (3) ISBN 9788283050189. ISSN 0368-6310.s 117 - 158.

 • Sommerseth, Ingrid. Realising the Gap! Fra aktuell kunnskapsproduksjon til grenseforvaltning. Primitive tider 2013 (15). ISSN 1501-0430.s 133 - 139.

 • Sommerseth, Ingrid. Archaeology and the debate on the transition from reindeer hunting to pastoralism. (data) Rangifer 2011; Volum 31 (1). ISSN 0333-256X.s 111 - 128.s doi: 10.7557/2.31.1.2033.

 • Sommerseth, Ingrid. Gravfeltet på Hundstad. (data) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 60 - 83.

 • Pape, Nora; Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Barnegrav fra yngre romertid (A257). (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 83 - 92.

 • Sommerseth, Ingrid. Innledning. (data) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 1 - 13.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskningshistorisk bakgrunn. (data) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 15 - 28.

 • Sommerseth, Ingrid. Boazulihkku (Reindeer Luck) as a link, between past and present reindeer landscapes - reflected in archaeological remains and Saami place names. Publications of Giellagas Institute 12 2009 (12). ISSN 1458-6282.s 150 - 164.

 • Sommerseth, Ingrid. Árran - Sámi hearths. A millennium of settlement in a reindeer landscape in the interior of northern Norway. Iskos 2009 (17). ISSN 0355-3108.s 34 - 42.

 • Sommerseth, Ingrid. "De svenske flytlappers og rens herjinger i vore fjeldskoger" - fra grenseoverskridende reindrift i Mauken - Blåtind og Devddes til kulturminner i skuddlinja. (prosjekt) Senter for samiske studier - skriftserie 2007 (14). ISSN 0804-6093.s 37 - 51.

 • Sommerseth, Ingrid. Kulturminner og samiske stedsnavn i Mauken - Blåtind og Devddes: fra kulturmøter til villmark. Dieđut 2004 (5). ISSN 0332-7779.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologiske spor i et flerkulturelt landskap. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2003 (157). ISSN 0071-7436.s 79 - 89.

 • Sommerseth, Ingrid; Holand, Ingegerd. Ethical Issues in the Semi-Darkness. Skeletal remains and Sámi graves from Arctic Northern Norway. (data) 2013 ISBN 9788276820652.

 • Henriksen, Jørn Erik; Jørgensen, Roger; Lind, Keth Elisabeth; Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne; Sommerseth, Ingrid; Wickler, Stephen. Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum. 2020; Volum 2020 (56). ISSN 2535-4248.

 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunståret 2020 i Nord-Norge; i Norges arktiske universitetsmuseum forvaltningsområde.. Forvaltningsgruppemøte Bergkunsten i Alta, Verdensarvsenteret 2020-12-02 - 2020-12-02 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Arbeid med bergkunsten i Nord-Norge i 2019. Riksantikvarens årlige møte for forvaltningsmuseene i Norge 2020-02-03 - 2020-02-04 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Sluttrapport - Bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG) 2011 – 2020 ved Norges arktiske universitetsmuseum. 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Åge og Thuula fant 5000 år gammel historie på bærturen: - Ekstremt sjeldent. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Maria og Einar har 7000 år gammel bergkunst i kjelleren: -sønnen vår truet med å starte billettsalg. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Har 7000 år gammel bergkunst i kjelleren. På Skjervøy står det eneste privathuset i Norge som inneholder helleristning.. 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Håndavtrykk fra steinalderen funnet i nord.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Her har et steinaldermenneske dratt hånda over berget. Forskere har funnet kjempegammel bergkunst på en plass i Nord-Norge.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. 5000 år gammel historisk hilsen.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Melding fra en fantastisk dag på jobb: nye hellemalinger funnet i Kvænangen.. (data) (fulltekst) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Håndavtrykk fra steinalderen funnet i Nord-Troms. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Stone age handprint found in Norway’s northernmost county Several pieces of rock art of human figures have also been discovered on outcrops in Kvænangsbotn, Troms og Finnmark County.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Håndavtrykk fra steinalderen funnet i Nord-Troms Det er også avdekket flere menneskefigurer på en bergside i Kvænangsbotn.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Malingen av gravid steinalderkvinne er opptil 5000 år gammel. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Odda 4-500 jahkásaš báktesárg árgungávdnosat leat sensašuvdna. 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Fant flere tusen år gamle hellemalerier: -Et sensasjonelt funn.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Sensasjonelt funn av hellemalinger i Kvænangen. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskerne forteller: Bli med når arkeolog Ingrid Sommerseth utforsker en hule i håp om å finne samiske bjørnegraver. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskerne forteller: Da et nytt hyttefelt ble bygget i Narvik dukket det opp beinrester. Disse har blitt viktig forskningsmateriale for Ingrid Sommerseth.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskerne forteller: Visste du at samene hedret brunbjørnen med en rituell begravelse lik den vi holder for mennesker? Arkeolog Ingrid Sommerseth forteller om sitt forskningsprosjekt.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Historisk overblikk - Kapittel 2.1.2: Vannkraftutbyggingene. Kapittel 2.1.5: Samisk kulturminneforvaltning. Kapittel 2.4: Arkeologiske undersøkelser i nordnordske vassdrag 1957-2018.. 2020 ISBN 978-82-7574052-4.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport Bergkunst: Isnestoften 6, Alta k. Finnmark fylke.. 2019.

 • Sommerseth, Ingrid; Elvebakk, Arve. Rapport lavkartlegging på Fykanvatn Id.36915, Meløy k. Nordland fylke med fagrapport av Arve Elvebakk "Den problematiske lavvegetasjonen i bergkunstfeltet på Fykan i Nordland". 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2019.. 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Hvorfor er det så mye hærverk på bergkunsten? en gjennomgang av lokalitetene fra Nord-Norge.. Forvaltningsmøte for verdensarven bergkunsten i Alta 2019-12-10 - 2019-12-10 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Helle- og hulemalerier i Nord-Norge 3000 år gamle bilder på berg. En billedpresentasjon til Gløttprogrammet; Klang av Oldtid.. GLØTT, en helg med kunst og kunnskap i Tromsø 2019-11-29 - 2019-12-01 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Sacred Bear grave sites and Place names in Sápmi: Preliminary thoughts from an ongoing study.. Sacred Place names in Sámi Landscapes. 2019-11-21 - 2019-11-22 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Fremtidens arbeidsmarked: Innledning og sesjonsleder for Sesjon 2 på NAM.. Norsk Arkeologisk møte (NAM) 2019-11-07 - 2019-11-09 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Skader og hærverk på bergkunsten i Nord Norge: et økende fenomen og et sant mareritt.. Norsk Arkeologisk Møte (NAM) 2019-11-07 - 2019-11-09 2019.

 • Sommerseth, Ingrid; Kjellman, Erik. Hulemaleriene i Lofoten: ny dokumentasjon, nye metoder og stadig nye forvaltningsutfordringer.. Forskningsseminar i kulturvitenskap, UM 2019-10-30 - 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Bjørnegraver og bjørnekult: fra bjørn på berg til bein i huler og ur.. forskningsmøte mellom COASTARK og ArcArc 2019-10-15 - 2019-10-16 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Tradisjonskunnskap og formidling i Arctandria. Levende tradisjon! Immateriell kultur i frivilligheten. 2019-10-18 - 2019-10-18 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Da folk endelig våget å gå i land på øya, oppdaget de inskripsjoner i svaberget.. (data) 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Flytter blokk med helleristninger fra toften til museet.. (data) 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Slik flyttet arkeologene helleristningssteinen: se bildene fra da arkeologer flyttet 6000 år gamle helleristninger fra Isnestoften til en ny tilværelse på Alta museum. (data) 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunst i nord: Fra de mørkeste huler til liv på berg, symboler og figurer fra ei anna tid.. Fagdag for Norges arktiske universitetesmuseum og akademi for kunstfag 2019-09-12 - 2019-09-12 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Flyttet stein med helleristninger. (data) 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Flyttet 6000 år gamle helleristninger.. (data) 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Verre enn først antatt: - Kan bli stående i hundrevis av år.Det har blitt funnet nye tilfeller av hærverk ved helleristningene i Tysfjord. – I verste fall vil det vises i hundrevis av år framover.. 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunst på Kjeøya: Lokker fram to tusen år gammel kunstutstilling med app: Etter en båttur, en rotur og en klatretur er to arkeologer klar til å gi verkene «Elg i berginngang» og «Superhappy lottovinner» en forsiktig liten makeover.. 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunsten i nord; et fersk blikk på veien videre for samarbeid om forvaltning, forskning og formidling.. Vingenseminaret, et samarbeidsmøte og studietur. 2019-05-13 - 2019-05-16 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Forvaltning av bergkunst i nord; erfaringer fra 2018 og faglige planer i 2019.. Kulturminnevernets samarbeidsmøte i Nord Norge 2019-04-23 - 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Báktesárgumat – symboler og figurer på berg knyttet til det samiske kulturlandskapet. Kulturminnevernets samarbeidsmøte i Nord Norge 2018-04-19 - 2018-04-20 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Holand-anlegg må ta hensyn til kulturminner. 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport Bergkunst: dokumentasjon og skjøtsel på Gamnes Id. 214096, Sør-Varanger k. Finnmark fylke. 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2018. 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport Bergkunst: dokumentasjon og skjøtsel Reinøya 1-3 Id.142887, Karlsøy k. Troms fylke. 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport Bergkunst:Forskningshistorie, dokumentasjon og skjøtsel på Fykanvatn, Id. 3695, Meløy k. Nordland fylke.. 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunst i nord - feltsesongen 2018 ved Tromsø Museum. Riksantikvarens bergkunstmøte 2018-11-21 - 2018-11-21 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Levende tradisjonskunnskap på hav og på land.. Kystens dag - Tromsø kunstforening (data) 2018-11-17 - 2018-11-17 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Fant historisk skatt i fjæra, en 200 år gammel kanonkule under ryddeaksjon.. 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Et spennende gjensyn i Altafjorden - Oppdaget ny bergkunst på kaffeplassen som ble brukt under en arkeologisk utgravning for 23 år siden.. Norark.no 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Samiske kulturminner og kulturhistorie langs Hålogalandsveien. Rapport fra Hålogalandsprosjektet 2015 - 2016.. 2018 ISBN 9788291200309.

 • Sommerseth, Ingrid. Bjørnegraver: arkeologiske spor etter samisk jaktmagi og tradisjon.. Spor 2017 (63). ISSN 0801-5376.s 21 - 25.

 • Sommerseth, Ingrid. "Med døden til følge" Ei utstilling om de siste års resultater fra arkeologiske utgravninger av graver på Svalbard.. Museumsutstilling 2017-11-07 - 2018-02-05 2017.

 • Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014. 2016 (45) ISBN 978-82-7142-066-6. ISSN 2535-4248.

 • Sommerseth, Ingrid. Praktisk båtbruk i kystlaget - verdifull kunnskap og trivsel med mening.. Oppstartskonferansen-Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag. 2016-10-17 - 2016-10-19 2016.

 • Sommerseth, Ingrid. Norges største arkeologifunn i 2014. (data) 2015.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskningsdagene 2015. Fjellets kulturlandskap. Dividalens kulturelle mangfold.. Forskningsdagene 2015. 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.

 • Sommerseth, Ingrid. Tønsnes havn i yngre steinalder og tidlig metalltid. Resultater fra den arkeologiske utgravningen i 2014.. Forskningsseminar arkeologi 2015-03-27 - 2015-03-27 2015.

 • Sommerseth, Ingrid. Forvaltningsundersøkelsene i 2014 på Tromsø Museum med særlig fokus på Tønsnesutgravningene.. Samarbeidsmøte regional forvaltning og Riksantikvaren. 2015-03-25 - 2015-03-26 2015.

 • Sommerseth, Ingrid. Reinbeitelandet, kulturminner og jakten på snøfonnene-jassa.. NFR-prosjektet Forskning i fellesskap - Utmark - Villreingruppeseminar 2015-03-18 - 2015-03-20 2015.

 • Sommerseth, Ingrid. Tromsø Museums arkeologiske forvaltningsprosjekter i 2014 med Tønsnes som strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år.. Forskningsseminar, Tromsø Museum 2015-02-18 - 2015-02-18 2015.

 • Sommerseth, Ingrid. Čuđojoganjálbmi - en tidlig metalltidsboplass fra Indre Finnmark - med spor etter opphold i eldre steinalder. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Reindeer Luck and Archaeology. Rangifer Domus, exploring the domestication of reindeer and caribou. (data) 2014-11-30 - 2014-12-03 2014.

 • Henriksen, Jørn Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Setermoen skytefelt. Arkeologiske undersøkelser av teltboplasser i Liveltskaret/Garžavággi, Kvernskaret/Erigažčahcka og Lifjellaksla, Bardu k., Troms f. (fulltekst) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Tønsnes et strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år. Norsk arkeologisk møte 2014-11-06 - 2014-11-08 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Árran. Kvernskaret og Lifjellaksla i Bardu. Arkeologiske undersøkelser, Tromsø Museum - Universitetsmuseet. 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik. Har kommet over unike funn. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne. Graver etter det originale Tromsø. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten. Arkeologisk utgravning. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Reiseglade også i steinalderen. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Eksplosive krigsminner. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten. Reiseglade steinaldermennesker. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. På sporet etter den første jordbruksaktiviteten i Bjarkøyregionen. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Ny stor utgraving på Tønsnes – selveste «Ur-Tromsø». (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Oppvang, Janne. Nye store utgravninger på Tønsnes. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. På sporet etter fortida. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Nå graves det på Sandsøy. (data) 2014.

 • Niemi, Anja Roth; Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Klokkervoll, Arild; Mikalsen, Rudi Johan Angell. kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013. 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Om utstillingen "Hvem kom først?" og forskningshistorien bak spørsmålet. Pensjonistuniversitetet i Harstad "Kaffe og Kunnskap" 2014-03-03 - 2014-03-03 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Hvorfor stilles spørsmålet "hvem kom først" og hvordan svarer vi. "koloniseringsprosjektet", Forskning i Felleskaps prosjekt med fokus på formidling som kunnskapsgenererende prosess. 2014-03-05 - 2014-03-05 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Høyfjellsarkeologi i Nord-Norge. Spor etter fonnefangst på villrein. SPARC- Snow Patch Archaeological Research Cooperation 2013-01-07 - 2013-01-08 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Hvorfor lage en arkeologisk utstilling om spørsmålet "Hvem kom først?".Med arkeologene på en visningsrunde i utstillingen. Norsk arkeologisk møte i Tromsø 2013 (data) 2013-11-09 - 2013-11-09 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Bakgrunn for og produksjon av utstillingen "Hvem kom først?" Publikum spør - arkeologene svarer. Sosialantropologisk forskningsseminar. 2013-10-25 - 2013-10-25 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. "Hvem kom først?" Omvisning i utstillingen på Tromsø Museum. Faglig program på en søndag 2013-10-20 - 2013-10-20 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Utstillingen "Hvem kom først?" i praksis. Gjenstandene fra TMUs unike samlinger i søkelyset. Vin & Viten (data) 2013-10-09 - 2013-10-09 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. En presentasjon av utstillingen: Hvem kom først? på Tromsø Museum. Det nasjonale museumsmøtet 2013 2013-09-11 - 2013-09-13 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. På sensasjonsjakt på Sennaland. 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Denne steinura på Sennalandet er et mysterium. 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Spennende funn på vidda. 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Holand, Ingegerd. Er det greit å forske på knokler?. (data) Magasinet Levende Historie 2013 (2).

 • Storli, Inger; Sommerseth, Ingrid. "Hvem kom først?" publikum spør - arkeologene svarer. Vandreutstilling produsert av Tromsø Museum (data) 2013-07-05 - 2013-11-11 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Samedebatt på spissen - utstillingen "Hvem kom først?". 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Nylund, Per helge. "Hvem kom først". 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Nylund, Per helge. "Hvem kom først?" reportasje fra utstillingsåpningen. (data) 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Nylund, Per helge. Utstillingen Hvem kom først?. (data) 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Hansen, John. Norges eldste raggsokk stilles ut. 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Hansen, John. Skjoldhamndrakten. 2013.

 • Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Wersland, Elin Margrethe; Graff, Ola. Samer i Tromsø i minst 1000 år. (data) 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Graff, Ola; Brantenberg, Odd t. Tromsø-samer i 1000 år.Forskere kan fortelle at samisk tilstedeværelse i Tromsø ikke er noe nytt fenomen. De historiske sporene går langt tilbake. (data) 2013.

 • Wickler, Stephen; Sommerseth, Ingrid; Jørgensen, Roger. Høyfjellsarkeologi i Nord-Norge. Spor etter fonnefangst på villrein. Snow Patch Archaeological Research Project (SPARC) brukermøte 2013-01-07 - 2013-01-08 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Skjelettutvalgets arbeid gjennom fem år - etikk og forskning på menneskelige levninger. Forskningsseminar 2013-04-24 - 2013-04-24 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologiske spor etter fonnejakt på villrein. (data) Ottar 2013 (2). ISSN 0030-6703.s 11 - 19.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Brantenberg, Terje. Seminar om samehets. (data) 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Brantenberg, Odd t. ”Håndtere trøkket” – samehets og samisk vitalisering. Samisk søndag på Tromsø Museum i forbindelse med samisk uke. (data) 2013-02-03 - 2013-02-03 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskning på menneskelige levninger. Skjelettutvalgets arbeid gjennom fire år i NESH. Forskningsetikk for PhD. SVF-8038. 2012-02-29 - 2012-02-29 2012.

 • Sjøgren, Per Johan E; Kirchhefer, Andreas; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Frafjord, Karl; Elvebakk, Arve. DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012. 2012.s 32 - 62.

 • Sommerseth, Ingrid. Spor etter villreinfangst i Tromsøområdet- hva forteller pila fra Sollidalsaksla. Desembernatt 2012, Tingenes tale. 2012-12-06 - 2012-12-06 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Hva vet vi om fonnefangst og fangstgropenes utbredelse, alder og bruk i Nord-Norge?. NFR-prosjektet "Forskning i fellesskap" - Jakt og fangst - rein/høyfjell i Utmarksnettverket 2012-12-02 - 2012-12-04 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Realising the Gap! -fra aktuell kunnskapsproduksjon til databaser og grenseforvaltning. Norsk Arkeologisk Møte- NAM 2012-11-01 - 2012-11-03 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Spor etter fonnefangst på villrein i høyfjellet - hva forteller beinpila fra Seiland?. Tromsø Museums 140 års jubileum, Tingenes tale- fortellinger om museets skatter. 2012-10-14 - 2012-10-14 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Wild reindeer Skills and Reindeer Luck - the Dynamics of the Northern Landscape. European Association of Archaeologists, 18th annual meeting 2012-08-29 - 2012-09-01 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Fangstgroper og ildsteder i Indre Finnmark 2012. Arkeologisk graverapport. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." LARM. 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Kan stedsnavn vise vei?. (data) Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Sommerseth, Ingrid. Past hunting embedded reindeer management in North Norway. XII Nordic Tag. The XII Nordic Theoretical Archaeology Group. 2012-04-25 - 2012-04-28 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. NORSKE RØTER.Norsk dokumentarserie. Historia om Norge før Norge vart til. Kven er vi? Kvar kjem vi frå? Spora gøymer seg i genane våre, i jorda, på havbotnen, i bergveggen - og i språket. Programleiar Samina Bruket reiser i fotspora til våre eldste forfedre - frå istid til vikingtid - gjennom heile landet frå Lista i sør til Varangerfjorden i nord.(2:3). 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Barnegrava på Kveøy. Hvem var hun som lå der?. Ottar 2012; Volum 1 (289). ISSN 0030-6703.s 35 - 42.

 • Sommerseth, Ingrid; Hood, Bryan. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." LARM. Registreringsrapport Indre Finnmark 2010. 2011.

 • Sjögren, Per; Kirchhefer, Andreas; Kristiansen, Gunnar; Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Elvebakk, Arve. Dividalen - pristine wilderness or ancient cultural landscape?. People and Nature in Mountains 2011-09-21 - 2011-09-23 2011.

 • Sjögren, Per; Sommerseth, Ingrid; Elvebakk, Arve. Dividalen / Dieváidvuovdi - Archaeology, Palaeoecology and Biodiversity. DYLAN workshop 2011-03-10 - 2011-03-11 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Registreringsrapport Indre Finnmark 2011.I forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. -1000 e. Kr." (LARM). 2011.

 • Skandfer, Marianne; Blankholm, Hans Peter; Hood, Bryan; Sommerseth, Ingrid. LARM: Resultater og refleksjoner etter feltsesongen 2011. Forskningsseminar i arkeologi 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Fangstgropene i Finnmark. (data) 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Bivdá ealgabivdiid ohcat njuolaid. 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologiske spor etter villreinfangst i Avjovárri i eldre tid. Kulturuke i Karasjok 15.-18. november 2011-11-15 - 2011-11-16 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Reindeer hunting and Hunting embedded Reindeer Management in Interior Arctic Norway 2500 BC - AD 1000. EAA- European Association of Archaeologists (data) 2011-09-14 - 2011-09-18 2011.

 • Wickler, Stephen; Sommerseth, Ingrid. Muligheter for snøfonneregistreringer i Nord-Norge?. Villreinseminar, Utmarksarkeologi 2011-06-20 - 2011-06-22 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Grenseoverskridende reindrift og kulturminner i Bardu. kulturminnetur med Bardu historielag 2011-06-14 - 2011-06-14 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Lokalisering og datering av fangstgropsystem i indre Finnmark, i lys av landskapskunnskap og arkeologiske metoder. LARM - workshop 2011-05-11 - 2011-05-13 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Unike funn fra Hundstadneset. Forskningshistorisk bakgrunn. Årbok for Kvæfjord 2010 (24). ISSN 0803-0790.s 4 - 10.

 • Sommerseth, Ingrid. LARM-prosjektet: jakt- fangst og tidlige reindriftssamfunn. Sametingets internseminar for kulturminnevernet 2010-11-24 - 2010-11-25 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Reindriftspraksis gjennom tid, fra villreinfangst til tamreindrift. Sametingets internseminar for kulturminnevernet 2010-11-24 - 2010-11-25 2010.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Den første gården i Nord-Norge: Jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy. (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 60 - 83.

 • Sommerseth, Ingrid. Dutkan eatnan-geavaheami Sis-Tromssas.Tromssa Musea árkeologiija doaktára Ingrid Sommerseth dutkus duođašta ahte ruoŧa boazosámit leat geavahan Sis Tromssa eatnamiid sihke goddebivdui ja boazodollui. (data) 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Avhandling kan vekke liv i nordisk samestrid. (data) 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Nye funn kan vekke liv i nordisk samestrid. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Avhandling kan vekke liv i samestrid. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Doktorand på samisk fortid. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Satte Kveøy i historisk lys. 2010.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Unike bosettings-spor på Kveøya. 2010.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk møte i Kvæfjord. (fulltekst) 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Ii leat sámebátni. Kvesullos, Mátta-Romssas, lea gávdnon 1700 jagi boares mánnáhávdi. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Jubler over tannfunn. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Barnegrav fra romertida funnet i Troms. (data) 2010.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Fant 1700 år gammel melketann. (fulltekst) 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Fant ei barnegrav fra romertiden i Troms. (fulltekst) 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Hood, Bryan. Molležis gávdnan boarráseamos. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøy i historisk lys. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Kan arkeologien bidra i diskusjonen om overgang til tamreindrift?. Den 16. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift 2010-11-16 - 2010-11-18 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Villreinfangst i LARM prosjektet. Det norske arkeologmøte 2010 i Bergen, NAM 2010-11-04 - 2010-11-06 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøyprosjektet - Oppsummering av to års utgravninger: Med fokus på tidlig jordbruksbosetning, kokegrop- og gravfelt. Forskningsseminar 2010-04-09 - 2010-04-09 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Tamreindrift og samisk identitet i et arkeologisk perspektiv. Oppgitt tekst i forbindelse med disputas for ph.d.-graden i arkeologi 2010-01-13 - 2010-01-13 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøy i historisk lys. Jordbruk, bosetting og gravfelt gjennom 3000 år. Kaffe & Kunnskap 2010-11-14 - 2010-11-14 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Fra villreinfangst til tamreindrift i Indre Troms. forberedelsesseminar/komitemøte 2010-09-25 - 2010-09-25 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøy i historisk lys. Jordbruk, bosetning og gravfelt gjennom 3000 år. Presentasjon av de arkeologiske utgravningene på Hundstadneset. Åpent møte, folkemøte. 2010-03-20 - 2010-03-20 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Fra jernalderens villreinfangst til tamreindrift i Indre Troms. Åpent foredrag annonsert i lokalavisene 2009-04-22 - 2009-04-22 2009.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet: Arkeologiske undersøkelser på Hundstad i forbindelse med bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya i Kvæfjord kommune - Årsrapport 2008. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Villreinfangst og tamreindrift i Indre Troms. Belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 1923. (data) 2009 ISBN 978-82-8244-014-1.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Mysteriekammeret. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Jernalderutgraving. I går var det startskudd for nye arkeologiske utgravinger på Hundstadnesset på Kveøya. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. På sporet etter samer i Indre Troms. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Fra villreinfangst til tamreindrift: Nytt arkeologisk materiale gir for første gang ny kunnskap om samisk bosetting og ressursbruk i innlandsområdene. 2009.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid; Pape, Nora Paalgard. Jordbruk for 3000 år siden. (data) 2009.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Norrøne jernalderspor på Kveøya. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Spor fra fortia. Idylliske Kveøya har tiltrukket seg folk i 2-3000 år. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Norges største jernalderfunn - midt i traseen. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeologene må skrive om tidlig jordbrukshistorie. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskningsetiske utfordringer ved forskning på menneskelige levninger. SVF-8038 phd-kurs i forskningsetikk (data) 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet med fokus på på bronsealderens spor på Hundstad. Det norske arkeologmøte 2009 i Trondheim, NAM 2009-11-05 - 2009-11-07 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Fremskritt for den samiske fortida i nord: Utfordringer og potensial for det arkeologiske kildematerialet i innlandet. Forvaltningsarkeologi mot 2020. Hvorfor bevarer vi, hva og hvordan? 2009-06-09 - 2009-06-10 2009.

 • Pape, Nora Paalgard; Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Ei barnegrav fra romertid i Nord-Norge. NAM (Det norske arkeologmøtet) 2009-11-05 - 2009-11-07 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet 2008 - 2009. Utfordringer og erfaringer - HMS i felt. Sikkerhetsopplæring - feltarbeid ved Tromsø Museum 2009-05-12 - 2009-05-12 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. På sporet av en storgård fra jernalderen- sommerens utgravning på Kveøya. Forskningsdagene 2008 2008-09-28 - 2008-09-28 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. På sporet av storgård og tidlig jordbruk på Hundstadneset, Kveøy. informasjon om utgravningen på Tromsø Museums nettside 2008-07-07 - 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Kveøya og de arkeologiske undersøkelsene. 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Bryner og bein i Kveøyjorda. 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Stadig nye funn på Kveøya. 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Omvisning på Kveøy-feltet. 2008.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Allerede store funn på Kveøya. 2008.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Med nytt blikk på jernalder i nord. Foreløpige resultater. Forskningsseminar 2008-11-14 - 2008-11-14 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Med nytt blikk på jernalder i nord. Årets resultater fra Kveøya. Norsk arkeologisk møte - NAM 2008-11-06 - 2008-11-08 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Archaeological perspectives on the transition from wild reindeer hunting to reindeer herding: Boazulihkku as a link between past and present landscapes. Máttut - Máddagat. The Roots of Saami ethnicities, Societies and spaces / places (data) 2008-09-04 - 2008-09-06 2008.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Henriksen, Jørn Erik; Sommerseth, Ingrid. Den største flateavdekkingen i Nord-Norge: Fra gård til grav på Kveøya. Det norsk arkeologmøtet (NAM): Konferanse 2008-11-06 - 2008-11-08 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet- De arkeologiske utgravningene i 2008. møte 2008-09-24 - 2008-09-24 2008.

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik. Årets utgravning på Kveøya, resultater og funn. Åpen dag på de arkeologiske undersøkelsene på Kveøya 2008-08-23 - 2008-08-23 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Reindriftssamiske kulturminner, Registreringsrapport 2007. 2007.

 • Sommerseth, Ingrid. Mauken - Blåtind og reindrift til besvær. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s side 3 - .

 • Sommerseth, Ingrid. Árran - Sámi hearths. A millenium of settlement in a reindeer landscape, interior northern Norway. The first International Conference on Sámi Archaeology 2006-10-19 - 2006-10-21 2006.

 • Sommerseth, Ingrid. Árran - levende historier i landskapet. Ottar 2006; Volum 4 (262). ISSN 0030-6703.s 26 - 34.

 • Sommerseth, Ingrid. Om kulturminner knytta til reindrifta i Troms. Samisk kulturkunnskap for ledere og saksbehandlere i fylkeskommunen 2006-11-15 - 2006-11-16 2006.

 • Sommerseth, Ingrid. Devddesvuopmi i Indre Troms "området som har alt". Samiske kulturminner knyttet til fangstbasert reindrift og nomadisme. 2005 (1) ISBN 82-7943-020-2.s 95 - 105.

 • Sommerseth, Ingrid. Devddes: Området som har alt. (fulltekst) Nye Troms 2005; Volum 32.

 • Sommerseth, Ingrid. "De svenske flytlappers og rens herjinger i vore fjeldskoger" - fra grenseoverskridende reindrift i Mauken - Blåtind og Devddes til kulturminner i skuddlinja. Konferanse om Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.

 • Sommerseth, Ingrid. Sist sett i Dividalen - Samiske kulturminner knyttet til fangstbasert reindrift i Indre Troms. Forskningsseminar ved Institutt for arkeologi 2005-03-18 - 2005.

 • Sommerseth, Ingrid. Kulturminner i reinbeiteland, arkeologiske undersøkelser av den grenseoverskridende reindrifta i Indre Troms. SARVVIS- program for reindriftsrelatert forskning| 2005-03-02 - 2005.

 • Sommerseth, Ingrid. Samisk historie og tidlig reindrift. Temauke for media og kommunikasjon 2005-02-02 - 2005.

 • Sommerseth, Ingrid. Jägare och renskötare i Indre Troms, arkeologiska undersökningar på gamla boplatser. Jokkmokks jubileumsmarknad 400 år. 2005-02-03 - 2005-02-06 2005.

 • Sommerseth, Ingrid. Fra fangstbaser reindrift til nomadisme i Indre Troms. Etnografiske tekster og arkeologiske kontekster. 2004 ISBN 82-7746-005-8.s 150 - 162.

 • Sommerseth, Ingrid. Devddesvuopmi i Indre Troms "området som har alt". Samiske kulturminner knytta til fangstbasert reindrift og nomadisme. Seminar om veidesamfunn/reindrift (prosjekt) 2004-09-07 - 2004-09-09 2004.

 • Sommerseth, Ingrid. Vår nære historie: jernalder i Tromsøområdet. Natur og samfunnsfag , lokalhistorie for 6. klassingene 2004-02-16 - 2004.

 • Sommerseth, Ingrid. Folk før oss. Samiske kulturminner i Indre Troms. Balsfjord bonde- og småbrukarlags kulturdag 2003-06-14 - 2003.

 • Sommerseth, Ingrid. Samiske kulturminner knytta til fortidige kulturrelasjoner fra fangstsamfunn til tamreinnomadisme. Forskerkurs for dr-art, Mellom gavebytte og krig: fortidige kulturrelasjoner 2003-11-11 - 2003-11-14 2003.

 • Sommerseth, Ingrid. Fra fangstbasert reindrift til nomadisme i Indre Troms. Etnografiske tekster og arkeologiske kontekster. Konferanse om samisk forhistorie 2002-09-04 - 2002-09-06 2002.

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Skandfer, Marianne. Samisk historieforfalskning?. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 20 - .

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Skandfer, Marianne. Kilder til samisk historie. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.

 • Sommerseth, Ingrid. Situating women in early sami reindeer herding societies: Some reflection on ethnographic texts and archaeological contexts. Challenging Situatedness: Gender, Culture and the production of knowledge. 2002-02-21 - 2002-02-23 2002.

 • Sommerseth, Ingrid. Grenseoverskridende reindrift i Indre Troms. Åpent møte i anledning Samerettsutvalgets møte i Tromsø 2002-02-27 - 2002.

 • Sommerseth, Ingrid. Status for samfunnsvitenskapene i dag: vitenskapsteori i lys av arkeologisk forskningshistorie. Kurs i vitenskapsteori for dr.art og dr.polit, 2002-11-06 - 2002-11-08 2002.

 • Sommerseth, Ingrid. Samiske kulturminner i de militære øvelsesområdene i skytefeltene Mauken og Blåtind. 2001.

 • Sommerseth, Ingrid. Den samiske kulturhistoria i Mauken - Blåtind. (prosjekt) 2001.

 • Sommerseth, Ingrid. De svenska fjällsamernas gamla boplatser på igjengrodda flyttvägar. (omtale) Samefolket 2000; Volum 81 (10).s doi: 0346-0320.

 • Sommerseth, Ingrid. Tidlige skifergjenstander på Slettnes. problemer omkring typologi, kronologi og fortidig mangfold. 1999 (53).

 • Henriksen, Jørn Erik; Jørgensen, Roger; Lind, Keth Elisabeth; Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne; Sommerseth, Ingrid; Wickler, Stephen. Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum. 2020; Volum 2020 (56). ISSN 2535-4248.

 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunståret 2020 i Nord-Norge; i Norges arktiske universitetsmuseum forvaltningsområde.. Forvaltningsgruppemøte Bergkunsten i Alta, Verdensarvsenteret 2020-12-02 - 2020-12-02 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Arbeid med bergkunsten i Nord-Norge i 2019. Riksantikvarens årlige møte for forvaltningsmuseene i Norge 2020-02-03 - 2020-02-04 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Sluttrapport - Bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG) 2011 – 2020 ved Norges arktiske universitetsmuseum. 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Åge og Thuula fant 5000 år gammel historie på bærturen: - Ekstremt sjeldent. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Maria og Einar har 7000 år gammel bergkunst i kjelleren: -sønnen vår truet med å starte billettsalg. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Har 7000 år gammel bergkunst i kjelleren. På Skjervøy står det eneste privathuset i Norge som inneholder helleristning.. 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Håndavtrykk fra steinalderen funnet i nord.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Her har et steinaldermenneske dratt hånda over berget. Forskere har funnet kjempegammel bergkunst på en plass i Nord-Norge.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. 5000 år gammel historisk hilsen.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Melding fra en fantastisk dag på jobb: nye hellemalinger funnet i Kvænangen.. (data) (fulltekst) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Håndavtrykk fra steinalderen funnet i Nord-Troms. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Stone age handprint found in Norway’s northernmost county Several pieces of rock art of human figures have also been discovered on outcrops in Kvænangsbotn, Troms og Finnmark County.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Håndavtrykk fra steinalderen funnet i Nord-Troms Det er også avdekket flere menneskefigurer på en bergside i Kvænangsbotn.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Malingen av gravid steinalderkvinne er opptil 5000 år gammel. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Odda 4-500 jahkásaš báktesárg árgungávdnosat leat sensašuvdna. 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Fant flere tusen år gamle hellemalerier: -Et sensasjonelt funn.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Sensasjonelt funn av hellemalinger i Kvænangen. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskerne forteller: Bli med når arkeolog Ingrid Sommerseth utforsker en hule i håp om å finne samiske bjørnegraver. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskerne forteller: Da et nytt hyttefelt ble bygget i Narvik dukket det opp beinrester. Disse har blitt viktig forskningsmateriale for Ingrid Sommerseth.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskerne forteller: Visste du at samene hedret brunbjørnen med en rituell begravelse lik den vi holder for mennesker? Arkeolog Ingrid Sommerseth forteller om sitt forskningsprosjekt.. (data) 2020.

 • Sommerseth, Ingrid. Historisk overblikk - Kapittel 2.1.2: Vannkraftutbyggingene. Kapittel 2.1.5: Samisk kulturminneforvaltning. Kapittel 2.4: Arkeologiske undersøkelser i nordnordske vassdrag 1957-2018.. 2020 ISBN 978-82-7574052-4.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport Bergkunst: Isnestoften 6, Alta k. Finnmark fylke.. 2019.

 • Sommerseth, Ingrid; Elvebakk, Arve. Rapport lavkartlegging på Fykanvatn Id.36915, Meløy k. Nordland fylke med fagrapport av Arve Elvebakk "Den problematiske lavvegetasjonen i bergkunstfeltet på Fykan i Nordland". 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2019.. 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Hvorfor er det så mye hærverk på bergkunsten? en gjennomgang av lokalitetene fra Nord-Norge.. Forvaltningsmøte for verdensarven bergkunsten i Alta 2019-12-10 - 2019-12-10 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Helle- og hulemalerier i Nord-Norge 3000 år gamle bilder på berg. En billedpresentasjon til Gløttprogrammet; Klang av Oldtid.. GLØTT, en helg med kunst og kunnskap i Tromsø 2019-11-29 - 2019-12-01 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Sacred Bear grave sites and Place names in Sápmi: Preliminary thoughts from an ongoing study.. Sacred Place names in Sámi Landscapes. 2019-11-21 - 2019-11-22 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Fremtidens arbeidsmarked: Innledning og sesjonsleder for Sesjon 2 på NAM.. Norsk Arkeologisk møte (NAM) 2019-11-07 - 2019-11-09 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Skader og hærverk på bergkunsten i Nord Norge: et økende fenomen og et sant mareritt.. Norsk Arkeologisk Møte (NAM) 2019-11-07 - 2019-11-09 2019.

 • Sommerseth, Ingrid; Kjellman, Erik. Hulemaleriene i Lofoten: ny dokumentasjon, nye metoder og stadig nye forvaltningsutfordringer.. Forskningsseminar i kulturvitenskap, UM 2019-10-30 - 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Bjørnegraver og bjørnekult: fra bjørn på berg til bein i huler og ur.. forskningsmøte mellom COASTARK og ArcArc 2019-10-15 - 2019-10-16 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Tradisjonskunnskap og formidling i Arctandria. Levende tradisjon! Immateriell kultur i frivilligheten. 2019-10-18 - 2019-10-18 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Da folk endelig våget å gå i land på øya, oppdaget de inskripsjoner i svaberget.. (data) 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Flytter blokk med helleristninger fra toften til museet.. (data) 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Slik flyttet arkeologene helleristningssteinen: se bildene fra da arkeologer flyttet 6000 år gamle helleristninger fra Isnestoften til en ny tilværelse på Alta museum. (data) 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunst i nord: Fra de mørkeste huler til liv på berg, symboler og figurer fra ei anna tid.. Fagdag for Norges arktiske universitetesmuseum og akademi for kunstfag 2019-09-12 - 2019-09-12 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Flyttet stein med helleristninger. (data) 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Flyttet 6000 år gamle helleristninger.. (data) 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Verre enn først antatt: - Kan bli stående i hundrevis av år.Det har blitt funnet nye tilfeller av hærverk ved helleristningene i Tysfjord. – I verste fall vil det vises i hundrevis av år framover.. 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunst på Kjeøya: Lokker fram to tusen år gammel kunstutstilling med app: Etter en båttur, en rotur og en klatretur er to arkeologer klar til å gi verkene «Elg i berginngang» og «Superhappy lottovinner» en forsiktig liten makeover.. 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunsten i nord; et fersk blikk på veien videre for samarbeid om forvaltning, forskning og formidling.. Vingenseminaret, et samarbeidsmøte og studietur. 2019-05-13 - 2019-05-16 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Forvaltning av bergkunst i nord; erfaringer fra 2018 og faglige planer i 2019.. Kulturminnevernets samarbeidsmøte i Nord Norge 2019-04-23 - 2019.

 • Sommerseth, Ingrid. Báktesárgumat – symboler og figurer på berg knyttet til det samiske kulturlandskapet. Kulturminnevernets samarbeidsmøte i Nord Norge 2018-04-19 - 2018-04-20 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Holand-anlegg må ta hensyn til kulturminner. 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport Bergkunst: dokumentasjon og skjøtsel på Gamnes Id. 214096, Sør-Varanger k. Finnmark fylke. 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2018. 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport Bergkunst: dokumentasjon og skjøtsel Reinøya 1-3 Id.142887, Karlsøy k. Troms fylke. 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport Bergkunst:Forskningshistorie, dokumentasjon og skjøtsel på Fykanvatn, Id. 3695, Meløy k. Nordland fylke.. 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunst i nord - feltsesongen 2018 ved Tromsø Museum. Riksantikvarens bergkunstmøte 2018-11-21 - 2018-11-21 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Levende tradisjonskunnskap på hav og på land.. Kystens dag - Tromsø kunstforening (data) 2018-11-17 - 2018-11-17 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Fant historisk skatt i fjæra, en 200 år gammel kanonkule under ryddeaksjon.. 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Et spennende gjensyn i Altafjorden - Oppdaget ny bergkunst på kaffeplassen som ble brukt under en arkeologisk utgravning for 23 år siden.. Norark.no 2018.

 • Sommerseth, Ingrid. Samiske kulturminner og kulturhistorie langs Hålogalandsveien. Rapport fra Hålogalandsprosjektet 2015 - 2016.. 2018 ISBN 9788291200309.

 • Sommerseth, Ingrid. Bjørnegraver: arkeologiske spor etter samisk jaktmagi og tradisjon.. Spor 2017 (63). ISSN 0801-5376.s 21 - 25.

 • Sommerseth, Ingrid. "Med døden til følge" Ei utstilling om de siste års resultater fra arkeologiske utgravninger av graver på Svalbard.. Museumsutstilling 2017-11-07 - 2018-02-05 2017.

 • Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014. 2016 (45) ISBN 978-82-7142-066-6. ISSN 2535-4248.

 • Sommerseth, Ingrid. Praktisk båtbruk i kystlaget - verdifull kunnskap og trivsel med mening.. Oppstartskonferansen-Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag. 2016-10-17 - 2016-10-19 2016.

 • Sommerseth, Ingrid. Norges største arkeologifunn i 2014. (data) 2015.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskningsdagene 2015. Fjellets kulturlandskap. Dividalens kulturelle mangfold.. Forskningsdagene 2015. 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.

 • Sommerseth, Ingrid. Tønsnes havn i yngre steinalder og tidlig metalltid. Resultater fra den arkeologiske utgravningen i 2014.. Forskningsseminar arkeologi 2015-03-27 - 2015-03-27 2015.

 • Sommerseth, Ingrid. Forvaltningsundersøkelsene i 2014 på Tromsø Museum med særlig fokus på Tønsnesutgravningene.. Samarbeidsmøte regional forvaltning og Riksantikvaren. 2015-03-25 - 2015-03-26 2015.

 • Sommerseth, Ingrid. Reinbeitelandet, kulturminner og jakten på snøfonnene-jassa.. NFR-prosjektet Forskning i fellesskap - Utmark - Villreingruppeseminar 2015-03-18 - 2015-03-20 2015.

 • Sommerseth, Ingrid. Tromsø Museums arkeologiske forvaltningsprosjekter i 2014 med Tønsnes som strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år.. Forskningsseminar, Tromsø Museum 2015-02-18 - 2015-02-18 2015.

 • Sommerseth, Ingrid. Čuđojoganjálbmi - en tidlig metalltidsboplass fra Indre Finnmark - med spor etter opphold i eldre steinalder. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Reindeer Luck and Archaeology. Rangifer Domus, exploring the domestication of reindeer and caribou. (data) 2014-11-30 - 2014-12-03 2014.

 • Henriksen, Jørn Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Setermoen skytefelt. Arkeologiske undersøkelser av teltboplasser i Liveltskaret/Garžavággi, Kvernskaret/Erigažčahcka og Lifjellaksla, Bardu k., Troms f. (fulltekst) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Tønsnes et strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år. Norsk arkeologisk møte 2014-11-06 - 2014-11-08 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Árran. Kvernskaret og Lifjellaksla i Bardu. Arkeologiske undersøkelser, Tromsø Museum - Universitetsmuseet. 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik. Har kommet over unike funn. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne. Graver etter det originale Tromsø. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten. Arkeologisk utgravning. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Reiseglade også i steinalderen. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Eksplosive krigsminner. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten. Reiseglade steinaldermennesker. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. På sporet etter den første jordbruksaktiviteten i Bjarkøyregionen. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Ny stor utgraving på Tønsnes – selveste «Ur-Tromsø». (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Oppvang, Janne. Nye store utgravninger på Tønsnes. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. På sporet etter fortida. (data) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Nå graves det på Sandsøy. (data) 2014.

 • Niemi, Anja Roth; Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Klokkervoll, Arild; Mikalsen, Rudi Johan Angell. kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013. 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Om utstillingen "Hvem kom først?" og forskningshistorien bak spørsmålet. Pensjonistuniversitetet i Harstad "Kaffe og Kunnskap" 2014-03-03 - 2014-03-03 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Hvorfor stilles spørsmålet "hvem kom først" og hvordan svarer vi. "koloniseringsprosjektet", Forskning i Felleskaps prosjekt med fokus på formidling som kunnskapsgenererende prosess. 2014-03-05 - 2014-03-05 2014.

 • Sommerseth, Ingrid. Høyfjellsarkeologi i Nord-Norge. Spor etter fonnefangst på villrein. SPARC- Snow Patch Archaeological Research Cooperation 2013-01-07 - 2013-01-08 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Hvorfor lage en arkeologisk utstilling om spørsmålet "Hvem kom først?".Med arkeologene på en visningsrunde i utstillingen. Norsk arkeologisk møte i Tromsø 2013 (data) 2013-11-09 - 2013-11-09 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Bakgrunn for og produksjon av utstillingen "Hvem kom først?" Publikum spør - arkeologene svarer. Sosialantropologisk forskningsseminar. 2013-10-25 - 2013-10-25 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. "Hvem kom først?" Omvisning i utstillingen på Tromsø Museum. Faglig program på en søndag 2013-10-20 - 2013-10-20 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Utstillingen "Hvem kom først?" i praksis. Gjenstandene fra TMUs unike samlinger i søkelyset. Vin & Viten (data) 2013-10-09 - 2013-10-09 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. En presentasjon av utstillingen: Hvem kom først? på Tromsø Museum. Det nasjonale museumsmøtet 2013 2013-09-11 - 2013-09-13 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. På sensasjonsjakt på Sennaland. 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Denne steinura på Sennalandet er et mysterium. 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Spennende funn på vidda. 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Holand, Ingegerd. Er det greit å forske på knokler?. (data) Magasinet Levende Historie 2013 (2).

 • Storli, Inger; Sommerseth, Ingrid. "Hvem kom først?" publikum spør - arkeologene svarer. Vandreutstilling produsert av Tromsø Museum (data) 2013-07-05 - 2013-11-11 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Samedebatt på spissen - utstillingen "Hvem kom først?". 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Nylund, Per helge. "Hvem kom først". 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Nylund, Per helge. "Hvem kom først?" reportasje fra utstillingsåpningen. (data) 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Nylund, Per helge. Utstillingen Hvem kom først?. (data) 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Hansen, John. Norges eldste raggsokk stilles ut. 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Hansen, John. Skjoldhamndrakten. 2013.

 • Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Wersland, Elin Margrethe; Graff, Ola. Samer i Tromsø i minst 1000 år. (data) 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Graff, Ola; Brantenberg, Odd t. Tromsø-samer i 1000 år.Forskere kan fortelle at samisk tilstedeværelse i Tromsø ikke er noe nytt fenomen. De historiske sporene går langt tilbake. (data) 2013.

 • Wickler, Stephen; Sommerseth, Ingrid; Jørgensen, Roger. Høyfjellsarkeologi i Nord-Norge. Spor etter fonnefangst på villrein. Snow Patch Archaeological Research Project (SPARC) brukermøte 2013-01-07 - 2013-01-08 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Skjelettutvalgets arbeid gjennom fem år - etikk og forskning på menneskelige levninger. Forskningsseminar 2013-04-24 - 2013-04-24 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologiske spor etter fonnejakt på villrein. (data) Ottar 2013 (2). ISSN 0030-6703.s 11 - 19.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Brantenberg, Terje. Seminar om samehets. (data) 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Brantenberg, Odd t. ”Håndtere trøkket” – samehets og samisk vitalisering. Samisk søndag på Tromsø Museum i forbindelse med samisk uke. (data) 2013-02-03 - 2013-02-03 2013.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskning på menneskelige levninger. Skjelettutvalgets arbeid gjennom fire år i NESH. Forskningsetikk for PhD. SVF-8038. 2012-02-29 - 2012-02-29 2012.

 • Sjøgren, Per Johan E; Kirchhefer, Andreas; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Frafjord, Karl; Elvebakk, Arve. DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012. 2012.s 32 - 62.

 • Sommerseth, Ingrid. Spor etter villreinfangst i Tromsøområdet- hva forteller pila fra Sollidalsaksla. Desembernatt 2012, Tingenes tale. 2012-12-06 - 2012-12-06 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Hva vet vi om fonnefangst og fangstgropenes utbredelse, alder og bruk i Nord-Norge?. NFR-prosjektet "Forskning i fellesskap" - Jakt og fangst - rein/høyfjell i Utmarksnettverket 2012-12-02 - 2012-12-04 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Realising the Gap! -fra aktuell kunnskapsproduksjon til databaser og grenseforvaltning. Norsk Arkeologisk Møte- NAM 2012-11-01 - 2012-11-03 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Spor etter fonnefangst på villrein i høyfjellet - hva forteller beinpila fra Seiland?. Tromsø Museums 140 års jubileum, Tingenes tale- fortellinger om museets skatter. 2012-10-14 - 2012-10-14 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Wild reindeer Skills and Reindeer Luck - the Dynamics of the Northern Landscape. European Association of Archaeologists, 18th annual meeting 2012-08-29 - 2012-09-01 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Fangstgroper og ildsteder i Indre Finnmark 2012. Arkeologisk graverapport. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." LARM. 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Kan stedsnavn vise vei?. (data) Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Sommerseth, Ingrid. Past hunting embedded reindeer management in North Norway. XII Nordic Tag. The XII Nordic Theoretical Archaeology Group. 2012-04-25 - 2012-04-28 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. NORSKE RØTER.Norsk dokumentarserie. Historia om Norge før Norge vart til. Kven er vi? Kvar kjem vi frå? Spora gøymer seg i genane våre, i jorda, på havbotnen, i bergveggen - og i språket. Programleiar Samina Bruket reiser i fotspora til våre eldste forfedre - frå istid til vikingtid - gjennom heile landet frå Lista i sør til Varangerfjorden i nord.(2:3). 2012.

 • Sommerseth, Ingrid. Barnegrava på Kveøy. Hvem var hun som lå der?. Ottar 2012; Volum 1 (289). ISSN 0030-6703.s 35 - 42.

 • Sommerseth, Ingrid; Hood, Bryan. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." LARM. Registreringsrapport Indre Finnmark 2010. 2011.

 • Sjögren, Per; Kirchhefer, Andreas; Kristiansen, Gunnar; Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Elvebakk, Arve. Dividalen - pristine wilderness or ancient cultural landscape?. People and Nature in Mountains 2011-09-21 - 2011-09-23 2011.

 • Sjögren, Per; Sommerseth, Ingrid; Elvebakk, Arve. Dividalen / Dieváidvuovdi - Archaeology, Palaeoecology and Biodiversity. DYLAN workshop 2011-03-10 - 2011-03-11 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Registreringsrapport Indre Finnmark 2011.I forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. -1000 e. Kr." (LARM). 2011.

 • Skandfer, Marianne; Blankholm, Hans Peter; Hood, Bryan; Sommerseth, Ingrid. LARM: Resultater og refleksjoner etter feltsesongen 2011. Forskningsseminar i arkeologi 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Fangstgropene i Finnmark. (data) 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Bivdá ealgabivdiid ohcat njuolaid. 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologiske spor etter villreinfangst i Avjovárri i eldre tid. Kulturuke i Karasjok 15.-18. november 2011-11-15 - 2011-11-16 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Reindeer hunting and Hunting embedded Reindeer Management in Interior Arctic Norway 2500 BC - AD 1000. EAA- European Association of Archaeologists (data) 2011-09-14 - 2011-09-18 2011.

 • Wickler, Stephen; Sommerseth, Ingrid. Muligheter for snøfonneregistreringer i Nord-Norge?. Villreinseminar, Utmarksarkeologi 2011-06-20 - 2011-06-22 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Grenseoverskridende reindrift og kulturminner i Bardu. kulturminnetur med Bardu historielag 2011-06-14 - 2011-06-14 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Lokalisering og datering av fangstgropsystem i indre Finnmark, i lys av landskapskunnskap og arkeologiske metoder. LARM - workshop 2011-05-11 - 2011-05-13 2011.

 • Sommerseth, Ingrid. Unike funn fra Hundstadneset. Forskningshistorisk bakgrunn. Årbok for Kvæfjord 2010 (24). ISSN 0803-0790.s 4 - 10.

 • Sommerseth, Ingrid. LARM-prosjektet: jakt- fangst og tidlige reindriftssamfunn. Sametingets internseminar for kulturminnevernet 2010-11-24 - 2010-11-25 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Reindriftspraksis gjennom tid, fra villreinfangst til tamreindrift. Sametingets internseminar for kulturminnevernet 2010-11-24 - 2010-11-25 2010.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Den første gården i Nord-Norge: Jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy. (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 60 - 83.

 • Sommerseth, Ingrid. Dutkan eatnan-geavaheami Sis-Tromssas.Tromssa Musea árkeologiija doaktára Ingrid Sommerseth dutkus duođašta ahte ruoŧa boazosámit leat geavahan Sis Tromssa eatnamiid sihke goddebivdui ja boazodollui. (data) 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Avhandling kan vekke liv i nordisk samestrid. (data) 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Nye funn kan vekke liv i nordisk samestrid. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Avhandling kan vekke liv i samestrid. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Doktorand på samisk fortid. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Satte Kveøy i historisk lys. 2010.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Unike bosettings-spor på Kveøya. 2010.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk møte i Kvæfjord. (fulltekst) 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Ii leat sámebátni. Kvesullos, Mátta-Romssas, lea gávdnon 1700 jagi boares mánnáhávdi. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Jubler over tannfunn. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Barnegrav fra romertida funnet i Troms. (data) 2010.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Fant 1700 år gammel melketann. (fulltekst) 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Fant ei barnegrav fra romertiden i Troms. (fulltekst) 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Hood, Bryan. Molležis gávdnan boarráseamos. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøy i historisk lys. 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Kan arkeologien bidra i diskusjonen om overgang til tamreindrift?. Den 16. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift 2010-11-16 - 2010-11-18 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Villreinfangst i LARM prosjektet. Det norske arkeologmøte 2010 i Bergen, NAM 2010-11-04 - 2010-11-06 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøyprosjektet - Oppsummering av to års utgravninger: Med fokus på tidlig jordbruksbosetning, kokegrop- og gravfelt. Forskningsseminar 2010-04-09 - 2010-04-09 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Tamreindrift og samisk identitet i et arkeologisk perspektiv. Oppgitt tekst i forbindelse med disputas for ph.d.-graden i arkeologi 2010-01-13 - 2010-01-13 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøy i historisk lys. Jordbruk, bosetting og gravfelt gjennom 3000 år. Kaffe & Kunnskap 2010-11-14 - 2010-11-14 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Fra villreinfangst til tamreindrift i Indre Troms. forberedelsesseminar/komitemøte 2010-09-25 - 2010-09-25 2010.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøy i historisk lys. Jordbruk, bosetning og gravfelt gjennom 3000 år. Presentasjon av de arkeologiske utgravningene på Hundstadneset. Åpent møte, folkemøte. 2010-03-20 - 2010-03-20 2010.

 • Sommerseth, Ingrid. Fra jernalderens villreinfangst til tamreindrift i Indre Troms. Åpent foredrag annonsert i lokalavisene 2009-04-22 - 2009-04-22 2009.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet: Arkeologiske undersøkelser på Hundstad i forbindelse med bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya i Kvæfjord kommune - Årsrapport 2008. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Villreinfangst og tamreindrift i Indre Troms. Belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 1923. (data) 2009 ISBN 978-82-8244-014-1.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Mysteriekammeret. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Jernalderutgraving. I går var det startskudd for nye arkeologiske utgravinger på Hundstadnesset på Kveøya. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. På sporet etter samer i Indre Troms. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Fra villreinfangst til tamreindrift: Nytt arkeologisk materiale gir for første gang ny kunnskap om samisk bosetting og ressursbruk i innlandsområdene. 2009.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid; Pape, Nora Paalgard. Jordbruk for 3000 år siden. (data) 2009.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Norrøne jernalderspor på Kveøya. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Spor fra fortia. Idylliske Kveøya har tiltrukket seg folk i 2-3000 år. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Norges største jernalderfunn - midt i traseen. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeologene må skrive om tidlig jordbrukshistorie. 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Forskningsetiske utfordringer ved forskning på menneskelige levninger. SVF-8038 phd-kurs i forskningsetikk (data) 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet med fokus på på bronsealderens spor på Hundstad. Det norske arkeologmøte 2009 i Trondheim, NAM 2009-11-05 - 2009-11-07 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Fremskritt for den samiske fortida i nord: Utfordringer og potensial for det arkeologiske kildematerialet i innlandet. Forvaltningsarkeologi mot 2020. Hvorfor bevarer vi, hva og hvordan? 2009-06-09 - 2009-06-10 2009.

 • Pape, Nora Paalgard; Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Ei barnegrav fra romertid i Nord-Norge. NAM (Det norske arkeologmøtet) 2009-11-05 - 2009-11-07 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet 2008 - 2009. Utfordringer og erfaringer - HMS i felt. Sikkerhetsopplæring - feltarbeid ved Tromsø Museum 2009-05-12 - 2009-05-12 2009.

 • Sommerseth, Ingrid. På sporet av en storgård fra jernalderen- sommerens utgravning på Kveøya. Forskningsdagene 2008 2008-09-28 - 2008-09-28 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. På sporet av storgård og tidlig jordbruk på Hundstadneset, Kveøy. informasjon om utgravningen på Tromsø Museums nettside 2008-07-07 - 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Kveøya og de arkeologiske undersøkelsene. 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Bryner og bein i Kveøyjorda. 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Stadig nye funn på Kveøya. 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Omvisning på Kveøy-feltet. 2008.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Allerede store funn på Kveøya. 2008.

 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Med nytt blikk på jernalder i nord. Foreløpige resultater. Forskningsseminar 2008-11-14 - 2008-11-14 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Med nytt blikk på jernalder i nord. Årets resultater fra Kveøya. Norsk arkeologisk møte - NAM 2008-11-06 - 2008-11-08 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Archaeological perspectives on the transition from wild reindeer hunting to reindeer herding: Boazulihkku as a link between past and present landscapes. Máttut - Máddagat. The Roots of Saami ethnicities, Societies and spaces / places (data) 2008-09-04 - 2008-09-06 2008.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Henriksen, Jørn Erik; Sommerseth, Ingrid. Den største flateavdekkingen i Nord-Norge: Fra gård til grav på Kveøya. Det norsk arkeologmøtet (NAM): Konferanse 2008-11-06 - 2008-11-08 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet- De arkeologiske utgravningene i 2008. møte 2008-09-24 - 2008-09-24 2008.

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik. Årets utgravning på Kveøya, resultater og funn. Åpen dag på de arkeologiske undersøkelsene på Kveøya 2008-08-23 - 2008-08-23 2008.

 • Sommerseth, Ingrid. Reindriftssamiske kulturminner, Registreringsrapport 2007. 2007.

 • Sommerseth, Ingrid. Mauken - Blåtind og reindrift til besvær. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s side 3 - .

 • Sommerseth, Ingrid. Árran - Sámi hearths. A millenium of settlement in a reindeer landscape, interior northern Norway. The first International Conference on Sámi Archaeology 2006-10-19 - 2006-10-21 2006.

 • Sommerseth, Ingrid. Árran - levende historier i landskapet. Ottar 2006; Volum 4 (262). ISSN 0030-6703.s 26 - 34.

 • Sommerseth, Ingrid. Om kulturminner knytta til reindrifta i Troms. Samisk kulturkunnskap for ledere og saksbehandlere i fylkeskommunen 2006-11-15 - 2006-11-16 2006.

 • Sommerseth, Ingrid. Devddesvuopmi i Indre Troms "området som har alt". Samiske kulturminner knyttet til fangstbasert reindrift og nomadisme. 2005 (1) ISBN 82-7943-020-2.s 95 - 105.

 • Sommerseth, Ingrid. Devddes: Området som har alt. (fulltekst) Nye Troms 2005; Volum 32.

 • Sommerseth, Ingrid. "De svenske flytlappers og rens herjinger i vore fjeldskoger" - fra grenseoverskridende reindrift i Mauken - Blåtind og Devddes til kulturminner i skuddlinja. Konferanse om Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.

 • Sommerseth, Ingrid. Sist sett i Dividalen - Samiske kulturminner knyttet til fangstbasert reindrift i Indre Troms. Forskningsseminar ved Institutt for arkeologi 2005-03-18 - 2005.

 • Sommerseth, Ingrid. Kulturminner i reinbeiteland, arkeologiske undersøkelser av den grenseoverskridende reindrifta i Indre Troms. SARVVIS- program for reindriftsrelatert forskning| 2005-03-02 - 2005.

 • Sommerseth, Ingrid. Samisk historie og tidlig reindrift. Temauke for media og kommunikasjon 2005-02-02 - 2005.

 • Sommerseth, Ingrid. Jägare och renskötare i Indre Troms, arkeologiska undersökningar på gamla boplatser. Jokkmokks jubileumsmarknad 400 år. 2005-02-03 - 2005-02-06 2005.

 • Sommerseth, Ingrid. Fra fangstbaser reindrift til nomadisme i Indre Troms. Etnografiske tekster og arkeologiske kontekster. 2004 ISBN 82-7746-005-8.s 150 - 162.

 • Sommerseth, Ingrid. Devddesvuopmi i Indre Troms "området som har alt". Samiske kulturminner knytta til fangstbasert reindrift og nomadisme. Seminar om veidesamfunn/reindrift (prosjekt) 2004-09-07 - 2004-09-09 2004.

 • Sommerseth, Ingrid. Vår nære historie: jernalder i Tromsøområdet. Natur og samfunnsfag , lokalhistorie for 6. klassingene 2004-02-16 - 2004.

 • Sommerseth, Ingrid. Folk før oss. Samiske kulturminner i Indre Troms. Balsfjord bonde- og småbrukarlags kulturdag 2003-06-14 - 2003.

 • Sommerseth, Ingrid. Samiske kulturminner knytta til fortidige kulturrelasjoner fra fangstsamfunn til tamreinnomadisme. Forskerkurs for dr-art, Mellom gavebytte og krig: fortidige kulturrelasjoner 2003-11-11 - 2003-11-14 2003.

 • Sommerseth, Ingrid. Fra fangstbasert reindrift til nomadisme i Indre Troms. Etnografiske tekster og arkeologiske kontekster. Konferanse om samisk forhistorie 2002-09-04 - 2002-09-06 2002.

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Skandfer, Marianne. Samisk historieforfalskning?. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 20 - .

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Skandfer, Marianne. Kilder til samisk historie. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.

 • Sommerseth, Ingrid. Situating women in early sami reindeer herding societies: Some reflection on ethnographic texts and archaeological contexts. Challenging Situatedness: Gender, Culture and the production of knowledge. 2002-02-21 - 2002-02-23 2002.

 • Sommerseth, Ingrid. Grenseoverskridende reindrift i Indre Troms. Åpent møte i anledning Samerettsutvalgets møte i Tromsø 2002-02-27 - 2002.

 • Sommerseth, Ingrid. Status for samfunnsvitenskapene i dag: vitenskapsteori i lys av arkeologisk forskningshistorie. Kurs i vitenskapsteori for dr.art og dr.polit, 2002-11-06 - 2002-11-08 2002.

 • Sommerseth, Ingrid. Samiske kulturminner i de militære øvelsesområdene i skytefeltene Mauken og Blåtind. 2001.

 • Sommerseth, Ingrid. Den samiske kulturhistoria i Mauken - Blåtind. (prosjekt) 2001.

 • Sommerseth, Ingrid. De svenska fjällsamernas gamla boplatser på igjengrodda flyttvägar. (omtale) Samefolket 2000; Volum 81 (10).s doi: 0346-0320.

 • Sommerseth, Ingrid. Tidlige skifergjenstander på Slettnes. problemer omkring typologi, kronologi og fortidig mangfold. 1999 (53).

 • [Loading...]

  Member of research group