No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Child Welfare and Social Work abr047@post.uit.no Alta

Anita Vår Brende • Anita Vår Brende :
  ++ EFFEKT - Gode lærings og klassemiljø på ungdomsskolen
  2013
 • Anita Vår Brende :
  Iàm Power. Empowerment teater som metode for samhold og trivsel på ungdomsskolen
  2012 OMTALE
 • Anita Vår Brende :
  "Seinlunsj med Lise-Lotte og Lone" - Kreative metoder i forebyggende ungdomsarbeid
  2012 OMTALE
 • Anita Vår Brende :
  Aktiv refleksjon
  DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2011
 • Anita Vår Brende :
  Håpets pedagogikk
  2011 OMTALE

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →