No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Psychology camilla.simonsen@uit.no Tromsø

Camilla Simonsen  • Camilla Simonsen, Birgit Svendsen, Karl Henry Jacobsen :
    Gutten som var i ferd med å bli usynlig. En forståelse av utviklingsveien til sosial tilbaketrekking og avflatede emosjonsuttrykk hos barn i tidlige tenår
    Fagbokforlaget 2010

  • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →