No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
The Norwegian College of Fishery Science torbjorn.tobiassen@uit.no

Torbjørn Inge Tobiassen • Tonje Kristin Jensen, Jesse Brinkhof, Stein-Kato Lindberg, Torbjørn Inge Tobiassen, Karsten Heia, Stein Harris Olsen et al.:
  Effect of the T90-codend on the catch quality of cod (Gadus morhua) compared to the conventional codend configuration in the Barents Sea bottom trawl fishery
  Fisheries Research 2022 ARKIV / DOI
 • Margrethe Esaiassen, Tonje Kristin Jensen, Venil T. Eilertsen, Roger B. Larsen, Stein Harris Olsen, Torbjørn Inge Tobiassen :
  The Effect of Buffer Towing on Quality Aspects of Frozen and Thawed Atlantic Cod (Gadus Morhua)
  Journal of Aquatic Food Product Technology 2022 ARKIV / DOI
 • Tonje Kristin Jensen, Torbjørn Inge Tobiassen, Karsten Heia, Kajsa Møllersen, Roger B. Larsen, Margrethe Esaiassen :
  Effect of Codend Design and Postponed Bleeding on Hemoglobin in Cod Fillets Caught by Bottom Trawl in the Barents Sea Demersal Fishery
  Journal of Aquatic Food Product Technology 2022 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Aven Svalheim, Erik Burgerhout, Karsten Heia, Sjúrður Joensen, Stein Harris Olsen, Heidi Nilsen et al.:
  Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.
  Food Bioscience 2019 ARKIV / DOI
 • Margrethe Esaiassen, Sjúrður Joensen, Silje Kristoffersen, Gustav Martinsen, Torbjørn Inge Tobiassen, Heidi Nilsen :
  Fangstskadevurdering av snurrevadfisk
  2024 ARKIV
 • Torbjørn Inge Tobiassen, Sjúrður Joensen, Silje Kristoffersen, Gustav Martinsen, Kristin Beate Hansen, Stein Harris Olsen et al.:
  Kvalitetsutfordringer på stor snurrevadtorsk - årsaker og mulige tiltak
  2024 ARKIV
 • Tonje Kristin Jensen, Margrethe Esaiassen, Sjúrður Joensen, Rowan Peter Romeyn, Karsten Heia, Torbjørn Inge Tobiassen et al.:
  Evaluering av fangstskader ved bruk av hyperspektral avbildning
 • Torbjørn Inge Tobiassen, Silje Kristoffersen, Stein Harris Olsen, Sjúrður Joensen, Gustav Martinsen, Margrethe Esaiassen et al.:
  Large cod more susceptible to Injuries in seine fishing
  2023
 • Gorana Drobac, Sherry Stephanie Chan, Torbjørn Inge Tobiassen, Tatiana Nikolaevna Ageeva, Trond Løvdal, Izumi Sone et al.:
  The effect of subchilling and storage conditions of brown trout (Salmo trutta) on shelf life
  2023
 • Kristin Beate Hansen, Tonje Kristin Jensen, Torbjørn Inge Tobiassen, Gustav Martinsen, Sjúrður Joensen, Silje Kristoffersen et al.:
  Weight gain of Atlantic cod (Gadus morhua L.) during storage in refrigerated seawater (RSW) and drip loss during further storage on ice
  2023
 • Margrethe Esaiassen, Kristin Beate Hansen, Tonje Kristin Jensen, Torbjørn Inge Tobiassen, Sjúrður Joensen, Gustav Martinsen et al.:
  Drypptap på hvitfisk ved lagring og transport
  2023
 • Margrethe Esaiassen, Ingrid Marie Pettersen, Vilde Synnøve Aaknes, Torbjørn Inge Tobiassen, Gustav Martinsen, Stein Harris Olsen :
  Live storage of European plaice - welfare and quality
  2023
 • Torbjørn Inge Tobiassen, Silje Kristoffersen :
  Stor torsk mest utsatt for skader i snurrevadfiske
  Kyst og fjord 03. November 2022
 • Tatiana Nikolaevna Ageeva, Stein-Kato Lindberg, Gustav Martinsen, Heidi Nilsen, Torbjørn Inge Tobiassen, Sjúrður Joensen :
  Hvor ofte bør man røkte levende torsk? Hvordan oppholdstid i sjø etter død påvirker kvaliteten
  2022
 • Tatiana Nikolaevna Ageeva, Stein-Kato Lindberg, Gustav Martinsen, Heidi Nilsen, Torbjørn Inge Tobiassen, Sjúrður Joensen :
  Live-caught cod that dies in cages, The effect of retention times in seawater upon quality
  2022
 • Tonje Kristin Jensen, Jesse Brinkhof, Stein-Kato Lindberg, Torbjørn Inge Tobiassen, Karsten Heia, Stein Harris Olsen et al.:
  Effect of the T90-codend on the catch quality of cod (Gadus morhua) compared to the conventional codend configuration in the Barents Sea bottom trawl fishery
  2022
 • Torbjørn Inge Tobiassen, Leif Rune Løland :
  Forskarar om den forhatte laksen: - Ein super matfisk
  05. January 2022 FULLTEKST
 • Torbjørn Inge Tobiassen :
  Nofima mener pukkellaksen er en ypperlig matfisk
  13. January 2022 FULLTEKST
 • Svein Kristian Stormo, Anette Hustad, Torbjørn Inge Tobiassen :
  Bedøvelse ved ultra-lav temperatur – Faglig sluttrapport
  2022 ARKIV
 • Margrethe Esaiassen, Tatiana Nikolaevna Ageeva, Gustav Martinsen, Heidi Nilsen, Torbjørn Inge Tobiassen, Sjúrður Joensen :
  Kvalitet på levendelevert torsk som dør i merd – Hvordan ulik oppholdstid i sjøvann etter død påvirker kvaliteten
  2022 ARKIV
 • Morten Heide, Tatiana Nikolaevna Ageeva, Margrethe Esaiassen, Øystein Hermansen, Anette Hustad, Sjúrður Joensen et al.:
  Det kommersielle potensialet til oppdrettstorsk – Innledende undersøkelser om kvalitet, markedsoppfattelse og økonomi
  2022 ARKIV
 • Torbjørn Tobiassen, Silje Kristoffersen, Sjúrður Joensen, Gustav Martinsen, Stein Harris Olsen :
  Kvalitetsutfordringer med stor snurrevadtorsk - Kunnskapsstatus fra tidligere forskning
  2021 ARKIV
 • Svein Kristian Stormo, Gustav Martinsen, Tatiana Nikolaevna Ageeva, Torbjørn Tobiassen :
  Lakefrysing av sjømat
  2021 ARKIV
 • Silje Kristoffersen, Torbjørn Tobiassen :
  Kvalitetsutfordringer i forbindelse med snurrevadfangst
  2021
 • Torbjørn Tobiassen, Silje Kristoffersen, Sjúrður Joensen, Gustav Martinsen, Stein Harris Olsen :
  Skader på snurrevadtorsk
  2021
 • Sjúrður Joensen, Bjørn Inge Bendiksen, Gustav Martinsen, Torbjørn Tobiassen, Heidi Nilsen :
  Fangstskaderegistrering 2014–2020 - Vurdering av kvalitetstilsyn i regi av Norges Råfisklag
  2021 ARKIV
 • Torbjørn Inge Tobiassen, Sten Ivar Siikavuopio :
  Pukkellaks: Ypperlig matfisk
  Næringsnytte 2021
 • Stein Harris Olsen, Sten Ivar Siikavuopio, Torbjørn Tobiassen, Tatiana Nikolaevna Ageeva, Karsten Heia :
  Kvalitet på regnbueørret oppdrettet i sjø – holdbarhet (QIM), filetfarge og muskeltekstur
  2021 ARKIV
 • Stein Harris Olsen, Torbjørn Tobiassen, Frode Sandvik, Monika Kaldberg, Anette Hustad, Karsten Heia et al.:
  Ekstra tilskudd med astaxanthin i fôret til regnbueørret før sluttmodningen - Kvalitet på rogn og muskel
  2020 ARKIV
 • Heidi Nilsen, Sten Ivar Siikavuopio, Sjúrður Joensen, Gustav Martinsen, Torbjørn Tobiassen, Tatiana Nikolaevna Ageeva et al.:
  Fiske og råstoffhåndtering for god kvalitet - Nofimas forskningsaktivitet under Fiskeridirektoratets tilskudd til fiskeriforskning, for 2019
  2020 ARKIV
 • Edgar Henriksen, Marianne Svorken, Geir Sogn-Grundvåg, Tatiana Nikolaevna Ageeva, Torbjørn Tobiassen, Karsten Heia et al.:
  Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten
  2020 ARKIV
 • Stein Harris Olsen, Sten Ivar Siikavuopio, Torbjørn Tobiassen, Karsten Heia, Anette Hustad, Monica Kalberg :
  Tidlig innfarging av regnbueørret – kvalitet på rogn og muskel
  2019 ARKIV
 • Torbjørn Tobiassen, Gustav Martinsen, Silje Kristoffersen, Anette Hustad, Stein Harris Olsen, Karsten Heia et al.:
  Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring
  2019 ARKIV
 • Torbjørn Tobiassen, Gustav Martinsen, Silje Kristoffersen, Anette Hustad, Karsten Heia, Stein Harris Olsen et al.:
  Kvantesprang for hysa - levendelevering
  2019
 • Sjúrður Joensen, Torbjørn Tobiassen, Bjørn Inge Bendiksen, Gustav Martinsen, Heidi Nilsen :
  Quality of catch as consequence of gear and gear handling
  2019
 • Sjúrður Joensen, Torbjørn Tobiassen, Bjørn Inge Bendiksen, Gustav Martinsen, Heidi Nilsen :
  Quality of catch as consequence of gear and gear handling
  2019
 • Torbjørn Tobiassen :
  Tre minutter utblødning kan være nok
  12. March 2019 FULLTEKST
 • Torbjørn Tobiassen, Gustav Martinsen, Tatiana Nikolaevna Ageeva, Anette Hustad, Tor Hatten Evensen, Karsten Heia et al.:
  Utblødning av torsk på 3 minutter gir topp kvalitet
  2018
 • Edgar Henriksen, Torbjørn Tobiassen :
  Hundrevis av millioner går tapt
  Næringsnytte 2018 FULLTEKST / OMTALE
 • Torbjørn Tobiassen, Anette Hustad, Tor Hatten Evensen, Tatiana Nikolaevna Ageeva, Gustav Martinsen, Sjurdur Joensen et al.:
  Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport
  2018 ARKIV
 • Stein Harris Olsen, Torbjørn Tobiassen, Tor Hatten Evensen, Sjurdur Joensen, Heidi Nilsen :
  Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport
  2018 ARKIV
 • Torbjørn Tobiassen, Tor Hatten Evensen, Stein Harris Olsen, Karsten Heia, Sjurdur Joensen, Olafur Ingolfsson et al.:
  Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet
  2018 ARKIV
 • Stein Harris Olsen, Torbjørn Tobiassen :
  En kald fisk
  Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2018 FULLTEKST
 • Ragnhild Aven Svalheim, Erik Burgerhout, Karsten Heia, Sjurdur Joensen, Stein Harris Olsen, Heidi Nilsen et al.:
  Stress of becoming food: Timing of euthanizing fish to secure good fillet quality
  2018
 • Sjurdur Joensen, Torbjørn Tobiassen, Stein Harris Olsen, Gustav Martinsen, Anette Hustad, Karsten Heia :
  Tenk levende - for å få kvalitet på fisken
  2018
 • Stein Harris Olsen, Torbjørn Tobiassen, Karsten Heia, Anette Hustad, Sten Ivar Siikavuopio :
  Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet
  2018 ARKIV
 • Torbjørn Tobiassen, Gustav Martinsen, Silje Kristoffersen, Anette Hustad, Karsten Heia, Stein Harris Olsen et al.:
  Levende levert hyse gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring
  2018
 • Torbjørn Tobiassen :
  Levering av levende hyse til kai
  2018
 • Karsten Heia, Torbjørn Tobiassen, Stein Harris Olsen :
  Blodig alvor for kvalitet på fisk
  Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 28. September 2017 FULLTEKST
 • Bjørn-Steinar Sæther, Torbjørn Tobiassen :
  Godt investert!
  Næringsnytte 2017 DATA / FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Member of research group